9. YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Sürdürülebilir bir gelecek için güven vermek

Ekosistemimizin her kademesine fayda sağlamak, sürdürülebilir bir gelecek için güven vermek adına üretmeyi ve çalışmayı sürdüreceğiz.

Değerli Paydaşlarımız,

2020 yılından itibaren tüm dünyada etkisini hissettiren pandemi, küresel çapta bir ekonomik dalgalanmayı da beraberinde getirdi. Küresel çapta yaşanan ekonomik dar boğaz iş ve finans çevrelerini de yakından etkiledi. Ülkemizde uygulanan ekonomik programlar ve bankaların sermaye gücü sayesinde yıl içinde dengeli bir yapı oluşturduk. 2023 yılında da ekonomi yönetiminin ve Türk reel sektörünün deneyimiyle sağlam adımlar atarak ülke ekonomimizin güçleneceğine inancımız tam. Bu çerçevede Kredi Kayıt Bürosu (KKB) olarak üzerimize düşen görevlerin bilinciyle hareket ederek, büyüyen ekonomimize ürün ve hizmetlerimizle destek olmaya devam edeceğiz.

Sağlam ortaklık yapımız en büyük gücümüz

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) olarak dokuz banka ortaklığıyla faaliyete başladığımız ilk günden itibaren aynı disiplin ve çalışma azmiyle hareket ediyoruz. Gelişmiş ürün ve hizmet portföyümüzle finans sektörünün yanı sıra reel sektörün bireysel risk yönetim süreçlerine de destek oluyoruz.

Sağlam ortaklık yapımızdan güç alarak Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımızı iş süreçlerimize entegre etmeye devam edeceğiz. Başarıyla yürüttüğümüz dijital dönüşüm yatırımlarımız sayesinde 200’e yakın üyemize sunduğumuz ürün ve hizmetleri hız ve kalite açısından daha da artıracağız.

Finansal güven için inovatif ürünler, anahtar çözümler

Bu vesile ile tüm enerjisini ve deneyimlerini bizlerle paylaşan çalışanlarımıza özverileri için teşekkür ediyor; Yönetim Kurulumuzun değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum.
Ekosistemimizin her kademesine fayda sağlamak, sürdürülebilir bir gelecek için güven vermek adına üretmeyi ve çalışmayı sürdüreceğiz. 2023 yılında da sorumluluklarımızın bilinciyle inovatif ürünler ve anahtar çözümler hayata geçireceğiz.

Bu vesile ile tüm enerjisini ve dene- yimlerini bizlerle paylaşan çalışan- larımıza özverileri için teşekkür edi- yor; Yönetim Kurulumuzun değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla,

ykb-imza

Şükrü Alper Eker

Kredi Kayıt Bürosu

Yönetim Kurulu Başkanı

yonetim-kurulu-baskani
49

Faktoring Üye
Sayısı