28. YASAL UYUM, HUKUK VE OPERASYON

Yasal Uyum ve Hukuk Birimi

Birim, KKB’nin sunmayı planladığı yeni ürün ve hizmetlerin mevcut mevzuata uygun şekilde tasarlanmasını ve mevcut ürün ve hizmetleri ise değişen mevzuata uyumlu hale getirmeyi hedeflemektedir.

Bunların yanında;

Operasyon Merkezi

Operasyon Merkezi; iş süreçlerinin devamlılığını ve işlerliğini sağlamak amacıyla, üyelerin, müşterilerin ve kurum içi birimlerin taleplerini hem KKB adına hem de TBB Risk Merkezi’ne vekâleten karşılamaktadır. Yetkilendirme Yönetimi ve Resmi Yazışmalar olmak üzere iki ekiple faaliyetlerini sürdürmektedir. 2022 yılında da Yetkilendirme Yönetimi ve Resmi Yazışmalar ekipleri, ana sorumlulukları olan üye yetkilendirmeleri ve resmi kurum taleplerinin yanıtlanması faaliyetlerini başarıyla sürdürmüştür.

Resmi Yazışmalar ekibinin tüm operasyonel faaliyetlerini yürüttüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde operasyonel verimliliği ve izlenebilirliği artırıcı ilave geliştirmeler yapılmıştır.

Sistemsel tanımların yapıldığı uygulamaların yeni teknoloji ile yazılması projesinde ilgili tüm menülerin yenilenmesi için operasyonel destek sağlanmaya devam edilmiştir.

Dönem İçinde Uygulanan Denetimler, Yaptırımlar, Cezalar, Devam Eden Davalar

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kurum aleyhine açılmış, maddi talep içeren ve devam etmekte olan davalara aşağıda yer verilmektedir:

2022 yılında, kuruma toplam 3.900,00-TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Kurum Yöneticilerinin Rekabet Durumu

KKB Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisi veya başkası adına, KKB ile rekabet yasağı kapsamında yaptığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Kâr Dağıtım Önerisi

Şirketin 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının onaylanmasına,

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 28inci maddesi kapsamında Türkiye Bankalar Birliği’ne ödeme yapılmamasının ve Şirketin 2022 Yılı brüt zararından, varsa yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutarın tasdik edilmesinin, zararın “Geçmiş Yıl Zararları” Hesabında takip edilmesinin Genel Kurul’a önerilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.