23. KKB ÜRÜN YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

Ülke ekonomisinin dijitalleşmesine destek

KKB, finans sektörü ve reel sektörün kullanımına sunduğu hizmetlerle, ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanmakta, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmetlerle veriye hızlı erişmesine olanak sunmaktadır.

urun-yonetimi-image

Ürün Yönetimi ve Geliştirme Bölümü

Ürün Yönetimi ve Geliştirme Bölümü, KKB’ye ait ürün ve hizmetlerin stratejilerini belirlemek, bu stratejilere yönelik teknolojik gelişmeleri takip ederek mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, yeni ürünlerin tasarlanması, kullanıma sunulması ve yönetilmesi için gerekli faaliyetleri yerine getirmekten sorumludur. Ürün Yönetimi ve Geliştirme Bölümü, “Ürün Yönetimi” ve “Ürün Geliştirme” birimlerinden oluşmaktadır.

Ürün Yönetimi Birimi

Ürün Yönetimi Birimi; finans, kamu, reel sektör ve bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini, dünya çapında gelişen trendleri göz önünde bulundurarak, KKB çatısı altında sunulan ürün/hizmetlerin pazarlama stratejilerine yön vermektedir. Finans ve reel sektörün kullanımına sunduğu hizmetlerle, ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanmakta, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmetlerle veriye hızlı erişmesine olanak sunmaktadır. Ekip, bu çalışmalarını kurum içi ve kurum dışı iş birlikleriyle sunulan ürünlerle ilgili farkındalık yaratmayı, pazarlama faaliyetleriyle ürünlerin geniş kullanıcı kitlelerine yayılmasını hedeflemektedir.

Ürün Geliştirme Birimi

Ürün Geliştirme Birimi; finans, kamu, reel sektör ve bireylerin beklentileri ile teknolojik ve mevzuatla ilgili gelişmeleri harmanlayarak, KKB ürün geliştirme stratejilerini belirlemektedir. Birim, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi ve yeni ürünlerin inovatif fikirlerle tasarlanması için gerekli faaliyetleri yerine getirmektedir. Birimin, bu faaliyetleri yerine getirirken ürünlere ait kullanıcı dostu, akıcı süreçler tasarlayarak tüm yönüyle farklı bir müşteri deneyimi yaşatmak hedefleri arasındadır.

Birim; fikir aşamasından başlayarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, bireylerin/firmaların daha etkin şekilde risk yönetimi yapmalarına olanak tanıyacak ürünlerin pazara sunulmasına kadar tüm süreçleri yürütmekte ve KKB çatısı altındaki ürünlerin kullanıcılarla buluşturulmasını sağlamaktadır.

Ürün Geliştirme Birimi, 2022 yılı boyunca KKB ürünlerinin geliştirilmesi, yenilenmesi ve zenginleştirilmesi çalışmalarına aralıksız devam etmiştir. Tüm üye kurumların ihtiyaçlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve altyapı çalışmalarına ve yaptığı iş birlikleriyle Türkiye ekonomisinin dijitalleştirilmesi yönündeki adımlara katkı sağlamaktadır. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında da finans ve reel sektörde doğan çeşitli ve yüksek hacimli ihtiyaçlara kesintisiz yanıt verilmesi için çalışan birim, tasarlanan servislerin sürdürülebilir ve erişilebilir olmasında önemli role sahip olmuştur.

Aynı zamanda teknolojik geliştirmelerin ve piyasada yaşanan gelişmelerin takipçisi olan Ürün Geliştirme Birimi, start-up firmalarla yaptığı görüşme ve değerlendirmelerle yeni iş birliklerine imkân sağlamaktadır.

Dijitalleşme aksiyonlarının kullanıcı odaklı ve sistematik bir yaklaşımla devreye alınmasında rol oynayan Ürün Geliştirme Birimi, 2023 yılında da hızla büyüyen ürün portföyü ve iş birliklerinin kesintisiz şekilde kullanıcılar için değer üretmesine yönelik faaliyetlerine devam edecektir.

Finans sektörü ve reel sektörde doğan çeşitli ve yüksek hacimli ihtiyaçlara kesintisiz yanıt verilmesi için çalışan birim, tasarlanan servislerin sürdürülebilir ve erişilebilir olmasında önemli role sahiptir.