30. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Etkin Çevresel Değerlendirme Sistemleri

KKB, sürdürülebilirlik olgusunu bütüncül bir anlayışla ele almakta, hem kendi faaliyetlerinde hem de paydaşlarıyla olan ilişkilerinde gözetmektedir.

surdurulebilirlik-image

2022 yılında Global Raporlama İnisiyatifi Standartları (GRI)’na uygun olarak hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporlarının ikincisini yayınlayan KKB, faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını paydaşlarıyla şeffaf biçimde paylaşmaya devam edecektir.

KKB, kuruluşundan bu yana koruduğu yenilikçi bakış açısıyla tasarladığı, tüm sektörlerle bireylerin hizmetine sunduğu ürün ve hizmetlerle üyelerinin ve kullanıcılarının finansal risklerini daha etkin yönetmelerini sağlayarak ülkemizde finansal ve ticari ekosistemin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği için değer üretmektedir. KKB’nin finans sektörü ve reel sektöre yönelik geliştirdiği ürün ve hizmetlerinin odağında; hızlı erişilebilir ve sürdürülebilir olmaları, Türkiye ekonomisinin şeffaflaşmasına ve dijitalleşmesine katkıyı hedeflemeleri yer almaktadır.

KKB, sürdürülebilirlik olgusunu bütüncül bir anlayışla ele almakta, hem kendi faaliyetlerinde hem de paydaşlarıyla olan ilişkilerinde gözetmektedir. Etkin çevresel değerlendirme sistemleri uygulayan kurum, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında operasyon ve süreçlerinin çevreye olan doğrudan etkilerini her geçen gün daha da azaltmak için çalışmaktadır. Hissedarları, üyeleri, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve toplum olarak belirlediği tüm paydaş gruplarıyla daima etkin bir iş birliği içinde olarak değer üretme kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

KKB, insan sermayesini sürdürülebilir kılmak için çalışan memnuniyetini gözeten adil ve şeffaf insan kaynakları politika ve uygulamalarını benimsemekte, yeni yetenekleri bünyesine kazandıran projeler üretmektedir. Sorumluluk bilinciyle geliştirdiği projeler ve gönüllü çalışanlarının katkılarıyla yer aldığı bağış kampanyalarıyla ise toplumun her kesiminin yanında yer alarak yarattığı sosyal etkiyi daha da kalıcı hale getirmektedir.

2022 yılında Global Raporlama İnisiyatifi Standartları (GRI)’na uygun olarak hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporlarının ikincisini yayınlayan KKB, faaliyetlerinin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını paydaşlarıyla şeffaf biçimde paylaşmaya devam edecektir.

Sürdürülebilirlik Organizasyonu

KKB’nin en yüksek yönetim organı olan Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi, kurumsal hedefler doğrultusunda sürdürülebilirlik performansı ölçütlerini belirlemekte ve performansı denetlemektedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu’nun onayıyla oluşturulmakta ve yetkilendirilmektedir. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır. Komite’de mutlaka bir Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Komite kararları, Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.

Komite şu üyelerden oluşmaktadır:

Komite’ye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür başkanlık etmektedir. Komite’nin koordinasyonunu Kurumsal Risk Yönetimi birimi sağlamaktadır.

Komite’nin Görev ve Sorumlulukları