24. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynakları İş Ortaklığı yapısı

Olumlu çalışan deneyimini daha da öteye taşımak hedefiyle Ocak 2022 itibarıyla İnsan Kaynakları İş Ortaklığı yapısına geçilmiştir.

insan-kaynaklari-yonetimi-image

İnsan Kaynakları Bölümü; “çalışana dönük, şeffaf, adil ve samimi insan kaynakları” stratejisi doğrultusunda 2022 yılında çalışmalarını sürdürmüştür. Büyüme ve dönüşümün sürdürülebilirliğinin hedeflendiği 2022 yılında İnsan Kaynakları Bölümü’nün odak alanlarını;

 • Stratejik iş ve ilişki yönetimi odağıyla, işin içinde daha fazla yer alıp iş çıktılarına pozitif etki sağlanması,
 • Olumlu aday ve çalışan deneyiminin sağlanması,
 • Yeteneklerin kuruma kazandırılması ve tutundurulması,
 • İşte anlam ve bütünsel zindelik,
 • İş modeli ve iş gücü ihtiyaçlarına uygun organizasyon tasarımı,
 • Adil ve şeffaf ücretlendirme politikası,
 • Güven odaklı lider iletişimi,
 • Birlikte çalışma kültürünün oluşturulması,
 • İşveren markasının ön plana çıkarılması,
 • İş süreçlerinin dijitalleşmesi ve dijital insan kaynakları analitiğinin oluşturulması,
 • Veri odaklı karar destek mekanizmalarının kurulması oluşturmuştur.
4.628

Genç Yetenekler Programı
başvuru sayısı

Türkiye’nin her üniversitesinden öğrencilerin katıldığı 9 kariyer etkinliğinde 5 binin üzerinde öğrenciye ulaşılmıştır.

İnsan Kaynakları İş Ortaklığı Yapısına Geçiş

Olumlu çalışan deneyimini daha da öteye taşımak hedefiyle Ocak 2022 itibarıyla İnsan Kaynakları İş Ortaklığı yapısına geçilmiştir. Bu yeni yapılanmayla, İK İş Ortakları sorumlu oldukları bölümlerdeki çalışma arkadaşlarına işe girişten kariyer ve performans yönetimine, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarından özlük yönetimine uçtan uca tüm İK süreçlerinde eşlik etmeye ve İK süreçlerine dair tüm soru ve taleplerinde ilk kontak olarak destek olmaya başlamıştır.

Genç Yetenekler Programı

2022 yılında 3. Genç Yetenekler Programı hayata geçirilmiştir. Programla, potansiyeli ve motivasyonu yüksek yeni mezun gençlerin kuruma kazandırılarak; KKB’nin kurum kültürüyle büyüyen ve gelişen gelecek yeteneklerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. KKB’nin, yeni mezun gençlerin istihdama katılımını desteklemeyi bir nevi kurumsal sosyal sorumluluk olarak ele aldığı program kapsamında alınan 4.628 başvurunun içinden olumlu olan 157 adayla yetkinlik bazlı mülakat süreçleri gerçekleştirilmiştir. İnsan Kaynakları mülakatları olumlu sonuçlanan kısa liste adaylarıyla bir sonraki adımda iş birimleriyle ikinci aşama görüşmeleri yapılmıştır. Programın son aşamasında ise işe alım süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarla bölüm yöneticileri tanışmış ve 33 Genç Yetenek kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından KKB ailesine katılmıştır.

Üniversite Kariyer Etkinlikleri

Yıl içerisinde genç yeteneklerle bir araya gelinen etkinlikler kapsamında, Türkiye’nin her üniversitesinden öğrencilerin katıldığı 9 kariyer etkinliğinde +5.000 öğrenciye ulaşılmıştır. İnsan Kaynakları ekibinin yanı sıra KKB’nin uzman liderlerinin de katıldığı etkinlikler kapsamında gençlere; kariyerlerine yön verecek, profesyonel hayatlarında onlara yardımcı olacak bilgiler aktarılarak geri-ileri beslemeler yapılmıştır. Üniversite kariyer etkinliklerinin yanında, İnsan Kaynakları ve KKB’nin uzman liderleri üniversite ders programlarında misafir konuşmacı olarak yer almışlardır.

Sektör Etkinlikleri

KKB’nin alanında uzman liderleri, çeşitli sektör etkinliklerine kurumu temsilen konuşmacı olarak katılarak, işveren markası algısının geliştirilmesine katkı sağlamışlardır.

Kalıcı Hibrit Çalışma Düzenine Geçiş

19 Eylül 2022 tarihi itibarıyla; yönetsel kararlar, iş verimliliği ve görev tanımlarının uygunluğu göz önüne alınarak, ofisten çalışma, hibrit çalışma ve tamamen uzaktan çalışma olmak üzere üç farklı çalışma modelini kapsayan kalıcı çalışma düzenine geçilmiştir. Ofislerin verimli ve ferah kullanımını sağlamak üzere, ofis katları gözden geçirilerek ve yönetici-çalışan geri bildirimleri alınarak çalışma ortamı düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Ar-Ge Merkezi için yeni bir dinlenme odası dizayn edilmiştir. 2023 yılında da olumlu çalışan deneyimini daha da artıracak proje ve uygulamaların hayata geçirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Alternatif Çalışma Saati Uygulaması

Çalışma saatlerini daha esnek hale getirmek amacıyla, 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren “Alternatif Çalışma Saati Uygulaması”na geçilmiştir. Uygulamayla; çalışanlar kendi ihtiyaçlarına yönelik seçebilecekleri 2 farklı çalışma saatiyle iş-özel yaşam dengelerini koruyabilme imkânı elde etmişlerdir. Mevcut çalışma saati olan 09:00-18:00’a ek olarak, 08:00-17:00 aralığı alternatif çalışma saati olarak belirlenmiştir.

Yönetsel kararlar, iş verimliliği ve görev tanımlarının uygunluğu göz önüne alınarak, ofisten çalışma, hibrit çalışma ve tamamen uzaktan çalışma olmak üzere üç farklı çalışma modelini kapsayan kalıcı çalışma düzenine geçilmiştir.

Onboarding Programı

Yeni çalışma modeliyle birlikte, KKB’ye katılan çalışanların kuruma ve işe hızlı ve etkin bir şekilde entegrasyonlarını sağlamak için kapsamlı bir onboarding süreci tasarlanmıştır. Yeni çalışanları kurum kültürüne adapte etmeyi ve kurumla çalışanı bütünleştirmeyi hedefleyen Onboarding Programı, çalışanın aday olma sürecinden, ilk 6 aya kadar olan süreci kapsamaktadır. Kurum oryantasyon eğitimlerinden yeni çalışana yardımcı olarak ekip arkadaşı atamaya, birimlerle yapılan tanışma toplantılarından periyodik ileri-geri besleme buluşmalarına kadar oldukça detaylı bir programı kapsayan bu sürecin daha interaktif bir platformda sunulması amacıyla çalışmalar başlamıştır.
İlk olarak 2023 yılında işe başlayacak Genç Yeteneklerin deneyimleyecekleri dijital oryantasyon programının geri bildirimlerle geliştirilerek, tüm yeni başlayan KKB çalışanlarına sunulmak üzere kapsamının genişletilmesi ve yapılandırılması hedeflenmektedir.

KKB’nin alanında uzman liderleri, çeşitli sektör etkinliklerine kurumu temsilen konuşmacı olarak katılmış ve işveren markası algısının geliştirilmesine katkı sağlamışlardır.

İşe Alım

İnsan Kaynakları Bölümü; KKB’nin finans sektörünün önemli kurumlarından biri olmasının yanı sıra aynı zamanda bir teknoloji firması olarak geliştirdiği inovatif ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin büyüyen değeri ve dünyanın örnek alınan kredi bürosu olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Buna paralel olarak, işe alım ve iş gücü stratejisini şekillendirmekte ve bu vizyona ortak olacak yeni çalışanları kurum bünyesine dâhil etmektedir. 2022 yılı boyunca, 28.286 aday değerlendirme sürecine dâhil olmuş, 5.014 aday ön değerlendirme sürecini geçmiş, 1.850 adayla da mülakat gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde 144 yeni çalışan KKB’ye katılmıştır.

Şirket İçi Kariyer Fırsatları

2022 yılı boyunca toplam 13 iç ilan yayınlanmış, 9 KKB çalışanı kurum içinde görev değişiklikleriyle farklı bölüm/birim/ekiplere transfer olmuştur. 2022 yılında toplam 82 çalışan bir üst unvana terfi etmiştir.

Yetkinlik Envanteri Çalışması

Kurum genelinde gerçekleştirilen kurum yetkinlik envanteri güncelleme çalışması devam etmektedir. Bu çalışmanın hedefleri arasında temel ve teknik yetkinlikleri roller ayrımında ayrıştırıcı özellikleriyle belirlemek, seviyeleri tanımlamak ve ağırlıklandırmak, yetkinlik değerlendirme sürecini ve katkı alanlarını yapılandırmak bulunmaktadır. Haziran 2023’te tamamlanması hedeflenen çalışmada, KKB’nin temel davranış temelli yetkinlik seti son haline getirilmiştir. Teknik yetkinlik tarafında da bölümlerin bir kısmında yetkinlik setleri, yetkinliklerin seviyelendirilmesi ve ağırlıklandırılması çalışmaları son halini almıştır. Geri kalan bölümlerle çalışmalar devam etmektedir.

Sürekli Öğrenme ve Gelişim

KKB’nin dört değerinden biri olan ve kurum DNA’sına işleyen “sürekli gelişim” odağı sayesinde, çalışanların ve bununla birlikte kurumun gelişimi İnsan Kaynakları Bölümü’nün faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Bu kapsamda; talep bazlı ilerleyen belirli eğitimlerin yanında, çalışanların mesleki ve yetkinlik gelişimlerini desteklemek adına kurum ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda oluşturulan ve üç ayda bir düzenlenen eğitim kataloğu yayınlanmıştır. Çalışanların görevlerini yerine getirirken sahip olması beklenen zorunlu sertifika kazanımları desteklenmiştir. Yöneticilere özel eğitim programları hazırlanmış, yetkinlik gelişimleri tüm seviyelerde gözetilmiştir.

2022 yılında pandemi etkisinin devam etmesi nedeniyle sınıf içi eğitimleri eğitici eşliğinde çevrimiçi veya fiziki ortamlarda gerçekleşmiştir. Yıl boyunca 202 sınıf içi eğitim ve gelişim programı gerçekleştirilmiştir. Kişi başı eğitim gün sayısı; sınıf içi eğitimler için 5,6 gün, e-öğrenmeler için 5,7 gün toplamda 11,3 gün olarak gerçekleşmiştir.

Sınıf içi eğitim ve gelişim faaliyetlerinin içerik bazında dağılımı şu şekildedir:

Toplam 82 liderin katıldığı 6 modülden oluşan “Yönetim Akademisi” liderlik programı tamamlanmıştır. Liderlerle, Karanlıkta Diyalog Müzesi’nde “Karanlıkta Liderlik” atölye çalışmasına başlanmıştır. 2023 yılında ekipler/takımlar arası iletişim gücünün artması adına bu kapsamda çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2022 yılında sınıf içi eğitimlerin yanı sıra uzaktan eğitim tarafında zorunlu eğitim ve sınav uygulamaları KKB Eğitim platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Platform özelinde 15 ayrı eğitimde; toplamda 1.217 gün, 3.412 saat öğrenmeye ayrılmıştır.

2022 yılında çalışanların global eğitim içeriklerine erişmesini sağlamak amacıyla LinkedIn Learning platformu ile uzaktan eğitim deneyim oturumları gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Ağustos 2022 de işe başlayan Genç Yeteneklerle 2 haftalık sınıf içi oryantasyon programlarının devamında 1 ay süre ile LinkedIn Learning Challenge başlatılmıştır. Bu sürecin sonunda 33 Genç Yetenek toplamda 1.856 eğitim tamamlamış, 1 aylık dönemde kişi başı ortalama 50 saatini öğrenerek geçirmiştir. Genç Yetenek sürecindeki bu olumlu deneyim ve geri bildirimlerden hareketle tüm KKB çalışanlarına Ekim ayı ortasından itibaren 1 ay süreyle 17.000+ içeriğin sınırsız erişilebildiği LinkedIn Learning platformu deneyime sunulmuştur. 1 aylık deneyim süresinin sonunda 414 çalışan (%82) kullanıcı aktivasyonunu tamamlamış ve en az 1 eğitim tamamlamıştır. Toplamda 2.705 eğitim tamamlanarak kişi başı ortalama 2 saat 46 dakika eğitim ve gelişime ayrılmıştır. 2023 yılında çalışanların yetişkin öğrenme kuralları gözetilerek teknik/mesleki yetkinliklerinin ve kişisel/sosyal becerilerinin gelişimini desteklemek adına LinkedIn Learning platformuyla iş birliğine devam edilecektir. Bunun yanında, PluralSight, O’Reilly, INE, Interskill teknik gelişim platformlarıyla kurumsal anlaşmalar sağlanacaktır.

2023 yılı için belirlenen öncelikli çalışmalardan biri olan “KKB Gelişim Rehberleri”nin hayata geçirilmesi; faaliyet dönemi içerisinde ilk iç eğitmen kadrosunun eğitim ve gelişim faaliyetlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

Çalışanların sektörel yetkinliğini artırmak üzere, KKB Talks ile sektörde işin uzmanlarıyla canlı oturumlar gerçekleştirilmiştir. Finansal teknoloji ekosistemini dinleme fırsatı sunan bu konuşma serisinde; 8 oturum Teknoloji, 2 oturum ise Toplum temasıyla tamamlanmıştır. 2023 yılında da Toplum, Ekonomi, Regülasyon, Strateji başlıklarında oturumlar devem edecektir.

Çalışanların akademik gelişimlerini desteklemek ve kurumun akademik gücünün daha da artırılması adına yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen çalışanların eğitim maliyetlerinin kurum destek oranı %15’ten %50’ye, doktora da ise %30’dan %80’e çıkarılmış, 5 günlük eğitim izninin yanı sıra 5 günlük tez yazım izni yeni hak olarak tanınmıştır. Akademik makale yazım ödülü, Ar-Ge projesine dönüşen fikir ödülü gibi ödüller Dinamo-Kurum için Girişimcilik Platformu süreciyle birlikte değerlendirilerek artırılmıştır.

Beş Çayı Sohbetleri

KKB Genel Müdürü’nün katılımıyla periyodik olarak gerçekleştirilen buluşmalar 2022 yılında da devam etmiş, toplam 15 buluşmada yaklaşık 200 çalışanla beş çayı sohbeti gerçekleştirilmiştir.

Yeni İnsan Kaynakları Platformu

Dijital, entegre, otomatize, yeni nesil ve uçtan uca bir insan kaynakları süreç yönetimi hedefiyle yola çıkılan yeni insan kaynakları platformu arayışı kapsamlı bir değerlendirme süreci sonrası neticelenmiştir. 2022 yılı içerisinde seçilen platformun kuruma entegrasyon çalışmaları sürdürülmüştür. 2023 yılı ilk çeyreğinden itibaren temel özellikleriyle birlikte kullanılmaya başlanacaktır.

KKB Genel Müdürü’nün katılımıyla 2022 yılında toplam 15 buluşmada yaklaşık 200 çalışanla beş çayı sohbeti gerçekleştirilmiştir.

Dinamo Kurum İçi Girişimcilik Platformu

İnovasyon ve girişimciliğe verilen önem ve gerçekleştirilen yatırım kapsamında kurum içi girişimcilik platformu Dinamo üzerinden iletilen birbirinden değerli girişim fikirlerinden üç tanesi Değerlendirme Komitesi tarafından olumlu değerlendirilmiş, fikirlerin geliştirilmesi amacıyla takımlar oluşturulmuştur. Üç takım, girişimcilik sürecinin hazırlık aşamasını başarıyla tamamladıktan sonra geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışan Sağlığı ve Esenliği

KKB çalışanları ve ailelerini kapsayacak şekilde sağlık sigortasına, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) özelliği eklenmiştir. Bu özellikle, daha fazla %100 karşılama oranına sahip ya da indirimli kurum alternatifini sunulmuş, çalışanların tedavi limit yönetimine destek olunmuş, gerekli durumlarda sağlık sigortasından daha verimli faydalanabilmeleri sağlanmıştır.

Özel sağlık sigortasının yanında önde gelen sağlık kurumlarından birisiyle KKB arasında yapılan iş birliği sayesinde çalışanlar ve birinci derece yakınları için indirimli fiyat anlaşmaları sağlanmıştır.

2022 yılında da AVİTA Çalışan Destek Programı ile çalışanlar ve aile üyeleri mali hukuki danışmanlıktan ev-bahçe bitkileri bakımına, tıbbi danışmanlıktan veteriner desteğine kadar birçok farklı alanda kapsamlı danışmanlık hizmetini programın uzman ekibinden 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet almaya devam etmişlerdir.

Yıllık ücretli izin süreçlerinin daha planlı ve dengeli yönetilmesi hedefiyle “Yıllık Ücretli İzin Kullanım Standardı” oluşturulmuş, yıllık izin dönemi yaz ve kış olmak üzere 2 döneme bölünmüştür. Çalışanların ve aile üyelerinin bütünsel esenliklerini destekleyen uygulamalara devam edilecektir.

550
Personel Sayısı

144
2022 Yılında İşe Başlangıç

Cinsiyet Dağılımı

Eğitim Dağılımı

Yaş Aralığı Dağılımı

Medeni Durum