3. VİZYON, MİSYON VE STRATEJİLERİ

Vizyon

Yarattığı inovatif ürünler ve hizmetler ile beklentileri aşarak Türkiye’nin büyüyen değeri ve dünyanın örnek alınan lider kredi bürosu olmak.

Misyon

Finans sektörü ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılayan bilgi ve teknolojiyi en iyi şekilde sunmak, kurumların operasyonel verimliliklerini artırmak.

TEMEL STRATEJİLER 2022

KKB’nin 2022 yılı için belirlediği temel stratejiler aşağıdaki gibidir:

Temel Büro Hizmetleri

TBB Risk Merkezi’ne sunulmakta olan başta veri toplama, saklama, paylaşma olmak üzere kapsamı sözleşmelerle belirlenmiş diğer hizmetlerin en üst güvenlik standartları ve hizmet seviyesi ile gerçekleştirilmesi, KKB’nin bilginin toplanması, güvenli olarak saklanması, paylaşılması ve katma değerli ürün ve hizmetler geliştirilmesi konularındaki yetkinliğinin farklı sektörlerin benzer ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kullanılması, bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik veri kaynaklarının zenginleştirilmesi, paydaşların kredi politikalarını ve stratejik kararlarını desteklemek amacı ile ihtiyaç duyulan analiz ve raporların sunulması.

Veri Merkezi Bulut Hizmetleri

Finans sektörü öncelikli olmak üzere, kamu ve reel sektöre altyapı paylaşımlı veri merkezi hizmetleri verilmesi, Bulut tabanlı yazılım ve platform servisleri ile bunlara bağlı katma değerli diğer hizmetlerin sunulması, Fintech ve diğer start-up firmalarının kolayca erişerek faydalanabilecekleri bulut tabanlı hizmetlerin sunulması.

Analitik
Hizmetler

Büyük veri, yapay zekâ ve ileri analitik yöntemlerin uygulama yüzeylerinin genişletilerek, bu alanlarda iç yetkinliklerin geliştirilmesi ve analitik modellere dayalı Ar-Ge projelerinin sayısının artırılması.

Yönetilen
Hizmetler

KKB’nin sahip olduğu teknoloji, analitik ve diğer yetenekler kullanılarak finans sektörünün ihtiyaç duyduğu hizmetlerin sunulması ve işletilmesi, farklı kurumlar tarafından ayrı ayrı yapılan işlemlerin KKB üzerinde merkezileştirilerek gerek operasyonel verimlilik gerekse de maliyet avantajı sağlanması, reel sektörün bilgi teknolojilerine erişim maliyetlerini düşürerek farkındalıklarını ve üretim verimliliklerini artırmak üzere faaliyetlerde bulunulması, yerli Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, yapay zekâ, blockchain gibi yeni teknolojilerle ürünler geliştirilmesi, bu kapsamda teknoloji üreten firmalarla iş birlikleri yapılması.

Kurumsal Sosyal
Sorumluluk

Geliştireceği ve destekleyeceği inovasyona dayalı sosyal sorumluluk projeleri ile topluma ve çevreye fayda sağlayarak bu konulardaki toplum bilincinin artmasının sağlanması, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik anlamında temel gereksinimleri hayata geçirerek bu konuda etkin kurumlara pozitif ayrımcılık gösterilmesi.

Kurumsal
Yönetişim

Çalışanları arasında adaleti gözetip birlikteliği teşvik eden bir kurum kültürü oluşturarak kurumsallığı ön planda tutan, süreçlerini en iyi uygulamalara göre işleten ve çalışan memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir kurum olarak KKB’nin alanında en yetkin çalışan kadrosuyla en çok çalışılmak istenen şirketler içerisinde yer alması.

Findeks

KKB’nin bireylere ve finans dışı sektörlere yönelik hizmet kanalı ve markası olan Findeks üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, hedef segmentin alacak risk yönetimi ve finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmesinin artırılması, risk yönetimi konusunda reel sektöre faydalı ürünlerin hayata geçirilmesi, reel sektör ve bireylerin finansal ürünlere erişiminin kolaylaştırılması.