1. KKB HAKKINDA

Katma Değerli Ürün ve Hizmetler

KKB, finans ve reel sektöre sunduğu katma değerli ürün ve hizmetlere her gün yenilerini eklemekte, teknoloji gücüyle paydaş ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaktadır.

186

Toplam Üye
Sayısı

Dokuz bankanın ortaklığında 11 Nisan 1995 tarihinde kurulan ve finans sektörünün köklü kuruluşları arasında yer alan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla

  • 57 Banka
  • 19 Tüketici Finansmanı
  • 49 Faktoring
  • 21 Finansman Kiralama
  • 10 Sigorta
  • 23 Varlık Yönetim Şirketi
  • 7 Diğer

olmak üzere toplam 186 üyeye sahiptir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda (md.73/4) öngörüldüğü üzere en az beş banka tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere kurulmuş bir şirket olan KKB’de üye statüsünde bulunan kuruluşlar, ilgili Kanun’un aynı maddesi uyarınca, müşterilerine ait kredi bilgilerini Nisan 1999’dan bu yana birbirleriyle paylaşmaktadır.

25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Ek Madde 1 ve Geçici Madde 28 eklenmiş; Ek Madde 1 ile de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde, kredi kuruluşlarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlarla gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişilerle de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi (RM) kurulmuştur.

Kişi ve kurumların finansal itibarlarını yönetebilmeleri için önemli araçlar sunan KKB, 2014 yılında bireylere ve reel sektöre yönelik tasarlanan finansal hizmet platformu Findeks’i hayata geçirmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki Risk Santralizasyon Merkezi’nin devriyle TBB Risk Merkezi, 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. KKB, TBB Risk Merkezi’ne vekâleten tüm operasyonel ve teknik faaliyetleri kendi bünyesinde yürütmenin yanı sıra 185 Risk Merkezi (RM) üyesi finansal kuruluşa veri toplama ve paylaşım hizmeti vermektedir.

Ocak 2013 tarihinde hizmete sunduğu Çek Raporu ve Risk Raporu ile KKB, finansal kuruluşların yanı sıra bireylere ve reel sektöre yönelik hizmetler de sunmaya başlamıştır.

89

Ürün ve
Hizmet

Kişi ve kurumların finansal itibarlarını yönetebilmeleri için önemli araçlar sunan KKB, 2014 yılında bireylere ve reel sektöre yönelik olarak tasarlanan finansal hizmet platformu Findeks’i hayata geçirmiştir. 2015 yılında hayata geçen, 2016 yılında yasayla kullanımı zorunlu hale gelen ve 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe giren Findeks Karekodlu Çek Sistemi ile daha şeffaf ve güvenli bir ticari hayat için de oldukça önemli bir adım atılmıştır. Bununla birlikte, 2016 yılı Aralık ayında faaliyete başlayan KKB Anadolu Veri Merkezi ile başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere veri merkezi, olağanüstü durum merkezi ve bulut hizmetlerinin yanı sıra kurumlara özel olarak yapılandırılan merkezi ürün ve teknolojik altyapı hizmetleri sunulmaktadır.

KKB, finans ve reel sektöre sunduğu katma değerli ürün ve hizmetlere her gün yenilerini eklemekte, teknoloji gücüyle paydaş ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaktadır. 2022 yıl sonu itibarıyla 89 ürün ve hizmeti üyelerinin kullanımına sunmaktadır. Ürün ve hizmetlerinin yanı sıra kurum içindeki çalışmalarda da inovasyonu merkeze alan KKB, finansal hayata güven ve fark katmaktadır. Ar-Ge Merkezi ile de finans ve bankacılık sektörünün gelişimine ve büyümesine katkı sağlayan KKB, araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları ile Türkiye’de fark yaratırken, dünyaya da örnek olmaktadır. KKB Ar-Ge Merkezi, üniversite ve sanayi iş birliktelikleriyle yerli ürün kullanımını teşvik ederken, girişimleri ve girişimcileri desteklemeye devam etmektedir.

KKB, 2022 yıl sonu itibarıyla 550 kişiden oluşan nitelikli ve uzman çalışan kadrosu ve bilgi birikimiyle ticari hayattaki belirsizlikleri minimize etmekte ve veriyi güvenli bir geleceğe dönüştürmektedir. KKB; deneyimi, uzmanlığı ve inovasyon gücüyle sınırları aşmakta ve yurt dışındaki kredi büroları ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle ülke sınırlarının ötesinde projelere imza atmakta, bilgi birikimi ve yetkinliğiyle uluslararası alanda sektörüne örnek olarak kredi bürosu danışmanlığı sağlamaktadır.

KKB, başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere sunduğu ekonomik ve finansal çözümlerin yanı sıra ülkemize değer katmak, toplumsal sorunlara karşı duyarlılık oluşturmak ve özellikle de geleceğimizin mimarı gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırmak adına uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımının yönetimin en üst kademesinden itibaren sahiplenilmesi ve içselleştirilmesi sayesinde de kurum çalışanları aktif bir gönüllü olarak rol üstlenmektedir.