31. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Uçtan uca yaşam döngüsü yöntemi

KKB, çevresel performansını ölçülebilir kriterlere göre değerlendirmek amacıyla karbon ayak izi ve su ayak izi değerlerini uçtan uca yaşam döngüsü yöntemiyle hesaplamaktadır.

cevresel-etki-image

KKB, çevreyle ilgili yasal düzenlemelere uymayı, hizmet sunum süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı, tükenebilir doğal kaynakları uygun ve verimli altyapıyla kullanmayı, faaliyetleri neticesinde oluşan atıkları azaltmayı ve uygun bertaraf süreçlerini hayata geçirmeyi, geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırmayı ve çevresel kirlenmeyi önlemeyi; çevre farkındalığını artırmak ve davranışsal yetkinlikleri geliştirmek amacıyla eğitimler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

KKB, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynaklar bırakmak amacıyla; İstanbul’daki Genel Merkezi’nde ve Ankara’da bulunan Anadolu Veri Merkezi’nde faaliyetlerinden doğan çevresel etkiyi gözeterek çalışmalarını yürütmektedir. “LEED Platinum” Yeşil Bina Sertifikası’nı almaya hak kazanan Türkiye’de ilk veri merkezi olan KKB Anadolu Veri Merkezi, sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ile çevre dostu niteliğini tescillemektedir.

Çevresel performansını ölçülebilir kriterlere göre değerlendirmek amacıyla 2020 yılında karbon ayak izi ve su ayak izi değerlerini uçtan uca yaşam döngüsü yöntemiyle hesaplayan KKB, bu uygulamayı hayata geçiren ilk kurum olmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, KKB Anadolu Veri Merkezi’ndeki sistemler başta olmak üzere kurum genelinde kullanılan çevre dostu altyapının sağladığı yararı somut bir şekilde ortaya koyarken, kurumun gelişim alanlarını belirlemesinde ve bu yönde aksiyon almasında da etkili olmuştur.

KKB’de çalışanlara etkin doğal kaynak kullanımı konusunda farkındalık eğitimleri verilmekte, çevrenin korunmasına yönelik sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirilmektedir.

KKB’nin Karbon ve Su Ayak İzi Ölçüm ve Değerlendirmeleri

KKB’nin karbon ve su ayak izi ölçümlemeleri, yaşam döngüsü analizi yöntemiyle gerçekleştirilerek, CCaLC yazılımı ve CML2001 yöntemi, Ecoinvent veri tabanı kullanılarak yapılmaktadır. Ankara Veri Merkezi’nde artan IT faaliyetleri, İstanbul Ofisi’nde elektrik tüketimi ve personel taşımacılığında kullanılan araçların yakıt tüketimi, karbon ayak izi hesaplarında başlıca çevresel etki sebepleri arasında yer almaktadır.

Çevresel ayak izini minimuma indirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren KKB, Haziran 2022’de Anadolu Veri Merkezi’nde hayata geçirdiği çatı tipi GES projesiyle merkezdeki elektrik tüketiminin yaklaşık %5’ini güneş enerjisi (fotovoltaik) panellerinden karşılamaya başlamıştır. Kurum önümüzdeki dönemde Anadolu Veri Merkezi’ndeki tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamak ve karbon salım düzeyini daha da azaltmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Yapılan ölçümlemelerde, CCaLC verilerine göre; 2022 yılı itibarıyla KKB’nin yıllık karbon ayak izi 16,01 kton CO2eq ve su ayak izi de 1,385x106 m3 water eq olarak gerçekleşmiştir. Kurumun karbon ayak izinin yaklaşık %90,57’si ve su ayak izinin de yaklaşık %54,80’i KKB Anadolu Veri Merkezi faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. 2022 yılının ikinci yarısında hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 648.422 kWh yenilebilir enerji üretilmiş ve üretilen bu enerji ile KKB ODM’de tüketilen enerjinin tamamı ve KKB CLOUD’da tüketilen enerjinin %31,6’sı karşılanmıştır.

KKB İstanbul Genel Müdürlük Ofisi Karbon Ayak İzi Dağılımı (kton CO2eq)

2021 2022
Enerji 1,39 kton CO2eq 1,47 kton CO2eq
Ham Madde (Ambalaj, Kağıt, Akaryakıt vb.) 0,0227 kton CO2eq 0,0420 kton CO2eq
TOPLAM 1,41 kton CO2eq 1,51 kton CO2eq

KKB Anadolu Veri Merkezi Karbon Ayak İzi Dağılımı (kton CO2eq)

2021 2022
Müşteri IT 7,75 kton CO2eq 9,78 kton CO2eq
Müşteri AHU 1,49 kton CO2eq 1,79 kton CO2eq
KKB ODM* 0,298 kton CO2eq -
KKB CLOUD* - 0,0642 kton CO2eq
MOM Binası 0,272 kton CO2eq 0,262 kton CO2eq
AVM Tesis Tüketim 0,549 kton CO2eq 0,780 kton CO2eq
Genel Kayıp 0,872 kton CO2eq 1,52 kton CO2eq
Sarf Malzemeler 0,212 kton CO2eq 0,212 kton CO2eq
GES - 0,0329 kton CO2eq

* KKB ODM’de tüketilen enerjinin (591.506 kWh) tamamı ve KKB CLOUD’da tüketilen enerjinin (180.251 kWh) %31,6’sı, GES ile üretilen yenilenebilir enerji kaynağı ile karşılanmıştır.