18. KKB ANADOLU VERİ MERKEZİ

“LEED Platinum” sertifikalı ilk veri merkezi

KKB Anadolu Veri Merkezi; bir veri merkezi, bir destek binası ve bir müşteri operasyon merkez binasından oluşmakta olup, ek olarak iki adet veri merkezi ve bir adet destek binası olarak büyüyebilecek şekilde tasarlanmıştır.

anadolu-veri-merkezi-image

KKB’nin Ankara’da 43 bin m2 arazi üzerine kurduğu, KKB Anadolu Veri Merkezi, 2016 sonunda inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmete girmiştir.

Hizmete girdiği bu tarihten itibaren bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar sistem taşımalarını gerçekleştirerek KKB Anadolu Veri Merkezi’ni kullanmaya başlamıştır.

KKB, her yıl yaptığı ODM’den hizmet verebilmeyi kapsayan iş sürekliliği test çalışmasını 2022 yıl içinde de gerçekleştirmiştir.

Kurumların KKB Anadolu Veri Merkezi kullanımları 2022 yılı da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde devam ederken Veri Merkezinde buna bağlı olarak kapasite çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Mevcutta hizmet alan ve yeni kiralama yapan bankaların taleplerindeki ciddi artışlar nedeniyle KKB Anadolu Veri Merkezi mevcut kapasitesini doldurmuş olup artan kapasite taleplerin karşılanabilmesi için üst yönetim tarafında değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

Öncelikle bankaların yedekleme ve ana veri merkezi hizmeti ihtiyaçlarını karşılayan KKB Anadolu Veri Merkezi, finans sektöründe altyapı maliyetlerinin paylaşılacağı, operasyonel uygulamaların merkezileştirileceği bir veri merkezi olarak da önemli bir altyapı sunmaktadır. En gelişmiş teknolojileri finans kurumlarının erişimine sunan KKB, finansal mevzuata uygun olarak kurulacak olan bulut teknolojileri platformu hizmetlerini de öncelikle finans, daha sonra tüm sektörlerin hizmetine sunarak teknoloji yatırımlarında verimlilik sağlamayı hedeflemektedir.

KKB Anadolu Veri Merkezi; bir veri merkezi, bir destek binası ve bir müşteri operasyon merkezi binasından oluşmakta olup, ek olarak iki adet veri merkezi ve bir adet destek binası olarak büyüyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Üst düzey çevreci standart olarak tanımlanan “LEED Platinum” Yeşil Bina Sertifikası’nı almaya hak kazanan Türkiye’de ilk veri merkezi olan KKB Anadolu Veri Merkezi, dünyada ise bu unvana sahip beş veri merkezinden biri olmayı başarmıştır.

KKB Anadolu Veri Merkezi, inşaat çalışmaları başlangıcından itibaren yeşil bina olarak kurgulanmış olması nedeniyle LEED Sertifikası’na uygun görülmüş olup, yaşam döngüsü analizi yöntemiyle gerçekleştirilen, CCaLC yazılımı ve CML2001 yöntemi, Ecoinvent veri tabanının kullanıldığı çalışmaya göre, KKB’nin yıllık karbon ayak izi yaklaşık 16,01 kton CO2eq olarak tespit edilmiştir. Bu değerin yaklaşık %90,57’si KKB Anadolu Veri Merkezi faaliyetlerinden kaynaklanmakta olup, ABD’deki ortalama bir veri merkezinin karbon ayak izine kıyasla yaklaşık %23 daha yüksek çıkmaktadır.

KKB Anadolu Veri Merkezi’nde yıllık kullanılan 30.000 MWh elektriğin %5’inin güneş enerjisi (fotovoltaik) panellerden sağlanması projesi 2022 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır. Kurulumu tamamlanan bu çatı GES projesi haricinde Anadolu Veri Merkezi’nde tüketilen tüm elektrik enerjisinin GES üzerinde sağlanılması görüşmelerine devam edilmektedir.

Ayrıca, KKB tarafından kullanılan ve dış ortam havasından soğutma amacıyla faydalanan AHU soğutma sisteminin, sektörde sıklıkla kullanılan DX tipi klimalara kıyasla %11,3 karbon salımı düşüşü sağladığı; kesintisiz güç tedariği için kullanılan Dinamik UPS-DRUPS (UBTD+) sisteminin de sektörde kullanılan diğer statik UPS (Uninterrupted Power Supply-Kesintisiz Güç Kaynağı) sistemlerine kıyasla %4,6 karbon salımı düşüşü sağladığı tespit edilmiştir. Böylece KKB’nin modern teknolojilerle karbon salımlarını toplamda yaklaşık %16 civarında azaltarak sürdürülebilirlik açısından başarılı bir kurum olarak öne çıktığı sonucuna varılmıştır. KKB’nin İstanbul ofislerinde ve KKB Anadolu Veri Merkezi’nde yıllık toplam su ayak izinin 1.385x106 m3 olduğu tespit edilmiş olup, KKB Anadolu Veri Merkezi’nde tasarım aşamasında kurulan yağmur suyu biriktirme, biriken yağmur suyu ile sulama yapılma gibi çevre dostu uygulamalarla yıllık tüketimin yalnızca 700 ton ile sınırlı kaldığı belirlenmiştir.

KKB, LEED Platinum’un yanı sıra ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile birlikte yüksek kullanılabilirlik standardı olan TIER IV Sertifikalarına da sahip olmuştur.

Bu kapsamda KKB Anadolu Veri Merkezi, sunulan hizmetlerin kesintiye uğrama olasılığının minimuma indirilmesi ve kesinti halinde en kısa sürede hizmet devamlılığının sağlanması için işletilen tüm süreçlerin uluslararası bir yönetim sistemi standardı çerçevesinde yürütüldüğüne dair kaliteyi belgeleyen ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahiptir. Bunun yanı sıra merkez üzerinden sunulan hizmetlere ait KKB sorumluluğundaki tüm bilgilerin gizliliğini, değişmezliğini ve ihtiyaç halinde erişilebilirliğini en üst seviyede sağlamak için işletilen tüm süreçlerin uluslararası bir yönetim sistemi standardı çerçevesinde yürütüldüğünü belgeleyen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası alınmıştır. KKB Anadolu Veri Merkezi, hizmet yönetimi süreçlerinin işleyişlerinin, girdilerinin ve çıktılarının, tutarlı ve sürekli gelişen bir yönetim sistemi yaklaşımıyla yönetildiğini de, 2018 yılında ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemleri Sertifikası’nı alarak tasdiklemiştir.

KKB Anadolu Veri Merkezi her yıl, BDDK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmekte ve denetim sonunda yayınlanan ISAE 3402 Tip 2 Rapor formatında hazırlanmış bağımsız denetim raporunu müşteri ve denetçileriyle paylaşarak veri merkezinin kontrol ortamına ilişkin gerekli güvenceyi sağlamaktadır. Bu güvenceyle KKB Anadolu Veri Merkezi kullanıcıları ve denetçilerinin yükü hem emek hem de zaman anlamında azaltılmıştır.

KKB ANADOLU VERİ MERKEZİ’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KKB müşterilerinin güvenle verilerini koruması, saklaması ve yönetmesi amacıyla tasarlanarak hayata geçirilen KKB Anadolu Veri Merkezi, ihtiyaç duyulan en yeni teknolojik altyapılarla donatılmıştır.

Düşük deprem riski bölgesinde, deprem yönetmeliklerine uygun olarak ve yıldırım tehlikesine korumalı bir şekilde inşa edilen veri merkezinde fiziksel güvenliğe azami özen gösterilmektedir.

KKB Anadolu Veri Merkezi tasarlanırken hassasiyetle üzerinde durulan konular müşterilerin kesintisiz, hızlı ve sürekli erişilebilirliğiyle veri güvenliğini sağlayan yedekli bir altyapı oluşturulması olmuştur. Enerji ve Soğutma altyapısı, Uptime Institute Tier IV Tier Certification of Design Documents (TCCD) sertifikasına sahiptir. Kasım 2019’da Uptime Institute tarafından yapılan senaryo testleri tamamlanmış ve Tier IV “Tier Certification of Constructed Facility (TCCF)” sertifikasyonu alınmıştır. Gelişmiş elektrik altyapısının yanı sıra merkezde hassas iklimlendirme ve herhangi bir arızaya karşı 7/24 soğutma ve nem kontrolü sağlayan havalandırma sistemleri bulunmaktadır. Enerji ve veri kablolamasının kabinet üzerinden yapıldığı veri merkezinde kullanılan donanım, müşterilere yüksek hız desteği sağlamaktadır.

HIZLI VE SÜREKLİ ERİŞİLEBİLİRLİK

Düşük deprem riski bölgesinde, deprem yönetmeliklerine uygun olarak ve yıldırım tehlikesine korumalı bir şekilde inşa edilen veri merkezinde fiziksel güvenliğe azami özen gösterilmektedir. Sadece yetkili kişilerin girebildiği kampüs alanında farklı seviyelerde biyometrik ve klasik güvenlik noktaları bulunmaktadır. Sistem odasına iris okuyucu taramasından sonra giriş yapılabilmektedir. KKB Anadolu Veri Merkezi’nde bina ve altyapı yönetimi, son teknoloji otomasyon ve izleme sistemleriyle 7/24 kesintisiz yapılmaktadır.

Hizmete girdiği 2016 yılından itibaren bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, sistem taşımalarını gerçekleştirerek KKB Anadolu Veri Merkezi’ni kullanmaya başlamıştır.

Yaşam döngüsü analizi yöntemiyle gerçekleştirilen, CCaLC yazılımı ve CML2001 yöntemi, Ecoinvent veri tabanının kullanıldığı projeye göre, KKB’nin yıllık karbon ayak izi yaklaşık 16,01 kton CO2eq olarak tespit edilmiştir.