20. KKB VE FİNDEKS İŞ YÖNETİMİ

Üye kuruluşlar için katma değerli ürünler

2022 yılı içerisinde Bireysel Borçluluk Endeksi ikinci versiyonu kullanıma açılmış ve yeni analitik ürünler için geliştirme çalışmaları yürütülmüştür.

is-yonetimi-image

Analitik Model Geliştirme Birimi

KKB’nin içinde merkezi bir konuma sahip olan Analitik Model Geliştirme ve Karar Destek Sistemleri Birimi, bir yandan üye kuruluşların kullanımı için katma değerli ürünler geliştirirken, bir yandan da KKB içindeki ihtiyaçlara cevap vermektedir. Birim; Veri Analizi, Yapay Zekâ, Sahtecilik Önleme ve Merkezi Karar Destek Sistemleri olmak üzere bünyesinde dört farklı alandaki faaliyetlere odaklanmıştır. Birimin temel hedefi, banka ve finansal kuruluşların risklerini daha iyi yönetebilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla çok sayıda analitik tahmin modeli ve beş farklı ulusal dolandırıcılık önleme sistemi ve merkezi karar destek sistemleri geliştirilip kullanıma sunulmuştur. 2022 yılı içerisinde Bireysel Borçluluk Endeksi ikinci versiyonu kullanıma açılmış ve yeni analitik ürünler için geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. Sahtecilik önleme alanında mevcut sistemlerin yaygınlaştırılması devam ederken, yeni SABAS sisteminin geliştirmesinin yanı sıra iki yeni dolandırıcılık önleme sisteminin geliştirmeleri yapılmıştır. Birime yıl içerisinde dahil olan Yapay Zekâ fonksiyonu, üye kuruluşların ve KKB’nin iç ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak çeşitli alanlarda çalışmalar yürütmeye ve önemli sonuçlar almaya başlamıştır.

Sahtecilik önleme alanında mevcut sistemlerin yaygınlaştırılması devam ederken, yeni SABAS sisteminin geliştirmesinin yanı sıra iki yeni dolandırıcılık önleme sisteminin geliştirmeleri yapılmıştır.

2023 yılında alternatif veri kaynakları kullanan yeni modeller üzerine çalışmalara devam edilecektir. Sahtecilik önleme alanında yenilenmiş SABAS sistemi kullanıma açılacak ve farklı dolandırıcılık yöntemlerine karşı bankaların tedbir almasını sağlayacak iki yeni sistem daha hayata geçirilecektir. Kurum stratejik hedefleri doğrultusunda her alanda yapay zekâ ve makine öğrenmesi yöntemlerinden daha fazla yararlanılabilmesi için başlatılmış olan teknolojik ve analitik dönüşüm programı çerçevesinde 2023 yılında da çalışmalara devam edilecektir.

Satış Yönetimi Birimi

Başta bankalar, finans kuruluşları ve reel sektör olmak üzere kurumun tüm paydaşlarına yönelik KKB ve Findeks ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olan Satış Yönetimi Birimi, çalışmalarını Banka Kanalı Yönetimi, Üye Kanal Yönetimi, Findeks Satış İş Geliştirme, İş Ortaklıkları Yönetimi, Müşteri İletişim Merkezi ve Satış Kanalları Pazarlama Yönetimi fonksiyonları altında yürütmektedir.

Birim, 2022 yılında da sürdürdüğü yoğun çalışmalar sayesinde KKB’nin ve Findeks’in sunduğu inovatif ürün ve hizmetlerin sağladığı faydaların paydaşlara aktarılarak yaygınlaştırılmasını sağlamış ve satış hedeflerini üstün bir başarıyla gerçekleştirmiştir.

Banka Kanalı Yönetimi

Banka Kanalı Yönetimi; bankaların genel müdürlük, bölge müdürlüğü ve şubelerine doğrudan temas ederek, maksimum değer yaratmayı hedeflemekte; temel olarak bankacılık müşterilerinin kullanımına açık olan tüm Findeks ürünlerine ilişkin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmekte ve yaygınlaştırmaktadır.

2022 yılında banka şube kanalında birebir görüşmeler yaparak Findeks farkındalığını ve ürün-süreç bilgisini geliştirmekle görevli Findeks İletişim Danışmanları tarafından yapılan şube-müşteri görüşme sayısı 30 bin seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında da bu kanalın satış etkinliğinin geliştirilmesi, bu doğrultuda Findeks’in hem yeni müşteri kazanım hızının hem de mevcut müşteri penetrasyonunun artırılması amaçlanmaktadır.

Mevcut Findeks saha ekibinin maksimum verimle ve etkin olarak yönetilmesinin yanı sıra bankaların genel müdürlük iş kollarında Findeks’in bir bankacılık ürünü haline getirilerek, sürdürülebilir büyüyen ürünler arasında konumlandırılması ve bilinirliğinin artırılarak bankaların mobil ve internet şubeleri başta olmak üzere tüm kanallarında yaygınlaştırılması hedefi her yıl artan bir oranda yürütülmektedir.

Üye Kanal Yönetimi Birimi

KKB’nin finans sektörüyle olan ilişkilerini yönetmekten sorumlu olan Üye Kanal Yönetimi birimi, bankalar, finansman şirketleri, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleriyle Risk Merkezi üyesi olan diğer kurumlara hizmet vermektedir. Birim 2022 yılında da, her kuruma özel atanan üye temsilcileriyle üyelere birebir temas ederek, üyelerin KKB ve RM hizmetlerini yakından tanımalarını sağlamaya ve bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için yönlendirmelerine devam etmiştir.

KKB ürünlerine ilişkin bilgi, bildirim, geri bildirim kanalı olarak kullanılan ve üyelere özel tasarlanan web portalı yönetilmiştir. Üyelerle yürütülen ilişki yönetiminin yanı sıra, bütçe ve ürünlerin satış performansı da birim tarafından düzenli olarak takip edilerek KKB ve RM hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına çalışılmıştır.

Üye Kanal Yönetimi, üyelik süreçlerinin başlatıldığı andan itibaren üyelerin ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı hedeflemektedir. Birim bu amaçla yıl boyunca çevrimiçi toplantılar, birebir ziyaretler, çalışma grupları ve web portalı aracılığıyla üyelerden gelen her türlü geri bildirim ve üyelerin ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik önerileri ilgili ekiplere ileterek, KKB ürün ve hizmetlerinin tasarlanmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Findeks Satış İş Geliştirme Birimi

Reel sektörün finansal risk yönetimi ihtiyaçlarının tespiti ve KKB’nin hizmetlerine erişim konularında kurumun reel sektöre açılan kapısı konumunda olan İş Geliştirme Birimi, 2022 yılında da dijital finansal hizmetlerin ülkemiz ticari hayatının her segmentinde yaygınlaşması için çalışmalar gerçekleştirmiştir. Kurumsal segmentte penetrasyonu ve entegre sistemler sayısını artırırken, yine özellikle bu segmentte Elektronik Teminat Mektubu hizmetini yaygınlaştırmaya devam etmiştir. Ticari segmentteyse, 2022’de özellikle KOSGEB’le yapılan ortak eğitim çalışmaları kapsamında, KOBİ’lerimizin finansal okuryazarlığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen protokolün gerekliliklerini yerine getirmiş, KOBİ’lere eğitim sağlayacak personelin eğitimlerini tamamlamıştır. KOBİ’lere dokunan eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve önümüzdeki yıllara yayılması konusunda da sürecin takibi ve geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır. Bunların yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve birliğe bağlı odalarla yapılan çalışmalar 2022’de devam etmiştir.

2022 yılında, KKB hizmetlerinin yaygınlaşması için kurumsal segmentte yer alan üyelerle iş birlikleri yapılmıştır. Bu kapsamda, üyelerin kurum hizmetleri hakkında tavsiye ve yönlendirmelerini de içeren metinler kendileri tarafından bayiler, tedarikçiler ve müşterileriyle paylaşılmıştır. Bunun sonucu olarak KOBİ’lere yönelik yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları çeşitlendirilmiştir.

2022 yılında, KKB hizmetlerinin yaygınlaşması için kurumsal segmentte yer alan üyelerle iş birlikleri yapılmıştır.

Mevcut iş modellerinin gelişimini takip ederken aynı zamanda; ödeme ve e-para şirketleri, sigorta şirketleri, tüketici finansman şirketleri vb. sektör ortaklarıyla da yeni iş ortaklığı modelleri geliştirmiştir.

Elektronik Teminat Mektubu Platformu (ETMP)’nun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmiş, ülkemizin önde gelen kurumsal şirketlerinde bu hizmetin entegrasyonları çoğaltılmış ve bu sayede, ticari hayata yayılması ve ticari hayatta alışkanlığa dönüşmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Kurumsal segmentteki müşterilerle birlikte yapılan tanıtım duyuruları sayesinde de, ETMP’nin, Karekodlu Çek hizmetinin ve diğer rapor hizmetlerinin de sektörlerin alt segmentlerine tanıtılması sağlanmıştır.

Birim, finans sektörü altında yer alan sigorta ve elektronik para/ödeme kuruluşlarına yönelik çalışmalarını sürdürerek, 2022 yılında da doğrulama hizmetlerini sektörde yaygınlaştırmaya devam etmiştir. Dönem içerisinde ayrıca; enerji, otomotiv, sigorta, ödeme-elektronik para, iklimlendirme, tarım ve senetli satış sektörlerinde çeşitli sistem geliştirme çalışmaları ve penetrasyonlar sağlanmıştır.

İş Ortaklıkları Yönetimi

KKB ve Findeks algısının, bireyler ve reel sektörde en üst seviyede temsil edildiği iş ortaklığı modellerini hayata geçiren İş Ortaklıkları Yönetimi; yaygın müşteri ağına sahip, sektöründe lider yazılım firmaları, ERP çözüm ortakları, GSM operatörleri, e-ticaret platformlarıyla birlikte geliştirdiği iş modelleriyle; Findeks ürün ve paketlerinin en uç noktalara kadar yaygınlaştırılması hedefiyle çalışmalarını yürütmeye devam etmiştir.

Mevcut iş modellerinin gelişimini takip ederken aynı zamanda; ödeme ve e-para şirketleri, sigorta şirketleri, tüketici finansman şirketleri vb. sektör ortaklarıyla da yeni iş ortaklığı modelleri geliştirmiştir. Bireylere sürdürülebilir finansal farkındalık sunmak üzere yürütülen bu çalışmaların temelini Findeks ürün ve hizmetleri oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra gayrimenkul sektöründe, güvenli kiracı seçimi sürecinde önemli sektör paydaşlarını bir araya getirerek ihtiyaca yönelik ürünlerin Findeks temelinde oluşturulması sağlanmıştır.

Dijitalleşmenin hayatın her alanına entegre olduğu 2022 yılında, E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin alacak risklerini etkin ve verimli şekilde yönetmeleri amacıyla Findeks ürünlerine daha kolay erişmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamda E-ticaret tedarikçileri kendilerine sunulan portal üzerinden doğrudan Findeks paketlerine erişerek güvenli ve hızlı bir şekilde finansal hayatlarını kontrol etme imkânı bulmuştur. Tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletme ve bireylerde de finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla yeni iş modelleri ayrı bir perspektifle çalışılmaya devam etmektedir.

Müşteri İletişim Merkezi Birimi

Bireysel ve ticari müşterilerin taleplerine doğru ve hızlı cevap vermeyi hedefleyen Müşteri İletişim Merkezi (MİM), bu ilkesi çerçevesinde 2022 yılında da faaliyetlerini sürdürmüştür. Müşteri İletişim Merkezi, yıl boyunca Findeks ve TBB Risk Merkezi’ne sürdürülebilir müşteri hizmetleri desteği vermeye devam etmiştir.

Gelişen teknolojiye paralel olarak iş süreçleri sürekli iyileştirilmekte olup, müşteri deneyimini geliştirmek ve müşterilerin beklentilerini daha net tespit edebilmek amacıyla devreye alınan speech analytics (sesten metne) teknolojisi kullanılmaktadır.

Satış Kanalları Pazarlama Yönetimi

Tüm Satış Yönetimi kanallarının ürün ve hizmet tanıtım süreçlerine ilişkin pazarlama stratejilerinin koordinasyonundan sorumlu olan Satış Kanalları Pazarlama Yönetimi, 2022 yılı boyunca kurum içi ve kurum dışı iletişim kanalları üzerinden Findeks ürünleriyle ilgili yapılacak olan faaliyetleri KKB’nin stratejileri doğrultusunda üst seviyeye taşımak üzere çalışmalarını sürdürmüştür.

Findeks ürün ve hizmetlerinin, üye ve müşteri kanallarında yaygınlaştırmasını sağlamak adına banka ve iş ortaklarına yönelik kılavuz, sunum, broşür başta olmak üzere tüm görsel iletişim çalışmalarını oluşturarak ulaştırılmasını sağlamıştır. Bunun yanı sıra satış kanallarının ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen pazarlama kampanya kurgularına ve organizasyonlarına destek olmuştur. Birimin pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra satış-pazarlama bütçesi ve hedef-gerçekleşme gelişimi de periyodik olarak takip edilmiştir.

Kurumsal İletişim Birimi

Kurumsal İletişim Birimi, KKB ve alt markalarının imaj ve itibarını oluşturmak, korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda pazarlama iletişimi, görsel tasarım, basın ilişkileri ve itibar yönetimi, medya planlama ekipleriyle kurum içi-kurum dışı iletişime yönelik çalışmaları desteklemekte ve yürütmektedir. 2022 yılı içerisinde KKB ve Findeks ile ilgili yürütülen iletişim faaliyetleri kapsamında ürün ve hizmet tanıtım materyalleri oluşturulmuş, iletişim stratejileri doğrultusunda medya planlamaları yapılmış, sektörel etkinliklerde sponsorluk çalışmaları düzenlenmiş, canlı yayın webinar çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2022 yılında KKB’nin gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına sahip olduğu sorumlulukların tüm faaliyet alanlarına ve kurum kültürüne yansımasını temsil eden Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

2022 yılında bireylerin ve kurumların, finansal kurumlardan kredi kullanmadan önce, kullanım anında ve sonrasında bilmeleri gereken önemli konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla “Kredi Okuryazarlık Haftası” toplumsal farkındalık projesi hayata geçirilmiştir. Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kurumlar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere 20’ye yakın paydaşın dahil olduğu proje kapsamında herkesin katılımına açık 8 farklı çevrimiçi etkinlik gerçekleştirilmiştir. krediokuryazarlikhaftasi.com web sitesi üzerinden kamuoyuna yönelik bilgilendirici içeriklerin de paylaşıldığı etkinliğin ikincisinin 2023 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk proje çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmekte olup “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasının dokuzuncu dönemi de başarıyla tamamlanmıştır.

2022 yılında KKB Gönüllüleri Platformu hayata geçirilmiş, bu platformun kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alması desteklenmiştir. Bunların yanı sıra kurum kültürünü geliştirmek amacıyla yürütülen kurum içi sosyal kulüplerin faaliyetleri teşvik edilerek gönüllü sosyal sorumluluk projeleri kurum içerisinde de desteklenmiş ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleriyle projeler geliştirilmiştir.

2022 yılında KKB Gönüllüleri Platformu hayata geçirilmiş, bu platformun kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alması desteklenmiştir.

is-yonetimi-image

CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi

CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi, faaliyet stratejisinin odak noktasına müşteriyi yerleştirerek mevcut müşterilerin bağlılığını artırmanın yanı sıra doğru zamanda, doğru kişiye, doğru ürünü sunarak yeni müşteri kazanımı odaklı çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda teknolojik gelişmeleri ve trendleri takip ederek yeni iletişim kanallarının geliştirilmesi ve mevcut olanların iyileştirilmesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

2022 yılında yönetim stratejileri doğrultusunda, öncelikli olarak bireylere ve reel sektöre yönelik KKB hizmetlerinin sunulduğu Findeks platformuna dair ürün geliştirme ve ürün yönetimi fonksiyonlarının da diğer iş fonksiyonlarıyla aynı yönetim altında toplanmasına karar verilmiştir. Bu kararın uygulamaya alınmasına bağlı olarak, Findeks ürün yönetimi ve ürün geliştirme faaliyetleri de CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi çatısı altında birleştirilerek yürütülmeye başlamıştır.

Birim kapsamında yönetilmekte olan faaliyetler 2 başlık altında derlenmiştir:

CRM Yönetimi ve Kanal Geliştirme Faaliyetleri

CRM yönetimi ve kanal geliştirme faaliyetleri kapsamında birimin temel sorumlulukları arasında;

  • Findeks ürünlerinin kullanımının artırılması, dijital platformlarda konumlandırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla stratejileri belirlemek,
  • Bu stratejilere uygun olarak teknolojik gelişmeleri, trendleri ve müşteri taleplerini takip ederek, tespit edilen ihtiyaçların dijital kanallara uyarlaması ve takibini yaparak en iyi müşteri deneyimini sunmak amacıyla çalışmalarını mobil öncelikli bakış açısıyla sürdürmek,
  • Akıllı teknolojilerle analitik yaklaşımları bir araya getirerek etkin müşteri ve kampanya yönetimi yöntemleri geliştirmek, uygulamak, takibini, analizini ve raporlanmasını yapmak,
  • Yenilikçi dijital tanıtım yöntemlerini ve trendleri takip ederek ürün kullanımındaki verimliliği artırmak,
  • Omnichannel stratejisiyle tüm dijital kanallardaki Findeks ürün ve hizmetlerinin satın alma, kullanıcı deneyiminin mükemmelleştirilmesi yönünde çalışmaları sürdürmek ve dijital kanallar arasındaki akışkanlığı sağlamak,
  • Dijital platformlarda hayata geçirilen projeleri Findeks ve KKB’nin diğer dijital platformlarında yaygınlaştırmak ve verimliliğini artırmak yer almaktadır.

Bireylere ve reel sektöre yönelik KKB hizmetlerinin sunulduğu Findeks platformuna dair ürün geliştirme ve ürün yönetimi fonksiyonlarının da diğer iş fonksiyonlarıyla aynı yönetim altında toplanmasına karar verilmiştir.

Birim, 2022 yılı için belirlenen ana strateji ve hedeflere bağlı olarak yıl boyunca analitik yaklaşımlarla desteklenmiştir. Hedefleme ve segmentasyon çalışmalarının yürütüldüğü Findeks kampanya yönetimi faaliyetlerinin Findeks dijital kanallarından, CRM aktivitelerinden ve dijital pazarlama platformlarından sunulması ana ekseninde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca; 2022 yılının son çeyreğinde B2B kampanya faaliyetlerine yönelik üretilen yeni çözümle, Findeks ürün ve hizmetlerinin kullanan küçük ve orta ölçekli şirketlere yeni ve kuruma özel müşteri edinimi ve ürün satışı imkânı sağlanmıştır.

Findeks Mobil uygulamasının yenilenmesi sürecinin ardından Findeks Mobil içerisinde ürüne özel kampanya kullanımının etkinleştirilmesiyle birlikte kazanılan yeni kullanıcılara yönelik ürünlerin tanıtımını yapan ve kullanımlarını tetikleyici CRM faaliyetleri sürdürmüştür. Aktivasyon iletişimi sonrası iç kaynak ve uygulamaları kullanarak gerçekleştirilen anket çalışmasıyla müşterilerin görüş, önerileri ve geri bildirimlerinin alınarak 2023 yılı faaliyet planlamalarını yönlendirici değerli sonuçlar elde edilmesi hedeflenmiştir.

Birim, KKB üye kurum çalışanlarına özel bir platform olan www.kkb.com.tr/uye’nin geliştirme çalışmalarına devam ederek, KKB üyeleri için de hızlı, etkin ve interaktif bir iletişim platformunun oluşturulmasına yönelik iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir.

2022 yılı son çeyreğinde KKB Üye Portal Platformu üzerinden KKB ürünleri ile ilgili başvuru formları ve sözleşmelerin tüm üye kurum kullanıcılarına açılmasını sağlayarak başvuru ve sözleşme süreçlerinde iyileştirme sağlamıştır.

Birim, mobil öncelikli stratejisine uyumlanma faaliyetleri kapsamında, mobil ve internet şube kanallarının içerik yönetimi sistemi ile yönetilebilir bir altyapıya kazandırılması için de çalışmalarına devam etmektedir. Dijital kanallarda ürün satın alma aşamasındaki çalışmalar ve satın alınan ürüne özel kampanya özelleştirmeleriyle ürün/fayda ilişkisi iyileştirilmiştir.

Ayrıca chatbot ve Akıllı CRM uygulamalarının gelecek dönemde diğer dijital kanallarda da yaygınlaştırma çalışmaları için hazırlıklara başlamıştır.

Birim, 2022 yılında da sosyal medya kanallarındaki takipçilerin finansal okuryazarlığının artırılmasına yönelik faaliyetlerine de devam etmiştir. Ayrıca, tüm sosyal medya hesaplarında yeni gelişmeleri takip ederek, öne çıkan yeniliklerin Findeks hesaplarına adaptasyonunu gerçekleştirmiştir.

Birim; KKB ve Findeks’in kurumsal itibarını yönetmek, kriz anlarını önden fark edebilmek ve iç görü sağlayabilmek adına dijital mecralardaki izleme faaliyetlerine devam etmiştir.

Findeks Platformu Ürün Yönetimi ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri

CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi, Findeks’e ait ürün ve hizmetlerin stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilere yönelik teknolojik gelişmeleri takip ederek mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, yeni ürünlerin tasarlanması, kullanıma sunulması ve yönetilmesi için gerekli faaliyetleri yerine getirmekten sorumludur. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, bireylerin/firmaların daha etkin şekilde risk yönetimi yapmalarına olanak tanıyan Findeks Kredi Notu, Findeks Risk Raporu, Findeks Karekodlu Çek Raporu, Findeks Takipçi gibi alanında eşsiz olan Findeks çatısı altındaki ürünlerin kullanıcılarla buluşturulmasına dair tüm süreçlerini yürütmektedir.

Bu sorumluluklarını yerine getirirken ülke ekonomisinin dijitalleşmesi amacını odağında tutarak reel sektör ve bireylerin ihtiyaç ve beklentileriyle dünya çapında gelişen teknoloji trendlerini esas almaktadır.

KKB, teknolojinin gücünü arkasına alarak, eşit ve engelsiz bir dünyaya katkı sağlamak amacıyla Findeks’e görme engellilerin de erişebilmesini sağlamıştır. Bu yaklaşım ve uygulama, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne ithafen düzenlenen EyeBrand Ceremony 2022 etkinliğinde, Findeks’in Türkiye’nin öncü ve kapsayıcı 45 markasından biri olarak “Görme Engelli Dostu Marka” unvanını ve ödülünü almasını sağlamıştır.

Birim, Findeks hizmetlerine yönelik;

yoluyla Türk bilişim sektörünün gelişmesi ve yerli sermayemizin desteklenmesi konusundaki çalışmalarını 2023 yılında da hız kesmeden yürütecektir.