14. BÜTÜNSEL OLARAK ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ

Kamuoyuna Açıklanan İstatistiki Bilgi Hizmeti Uygulamaları
Hizmet Adı 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kredi Referans Sistemi (KRS)
Bireysel Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (Bireysel MİDES)
Sahte Bilgi / Belge / Beyan / Başvuru Alarm Sistemi (SABAS)
KRS Bilgi Doğrulama Sistemi
Bireysel Kredi Notu (BKN)
Kurumsal Büro Sistemi (KRM)
Limit Kontrol Sistemi (LKS)
İnternet Sahtekârlıkları Alarm Sistemi (IFAS)
Karşılıksız Çek Bildirim ve Paylaşım Hizmetleri
Senet Bilgileri Bildirim ve Paylaşım Hizmeti
Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE)
Çek Raporu
Risk Raporu
GeoMIS – Harita Bazlı Raporlama Hizmeti
Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi (TARDES)
Çek Endeksi
Merkezi Karar Destek Sistemleri (MKDS)
Ticari Kredi Notu (TKN)
Kredi Limit Kredi Risk Sorgu ve Paylaşım Hizmetleri
Senet Bilgileri Bildirimi ve Paylaşım Hizmeti
Çek Münferit Sorgulama
Risk Merkezi Müşteri Raporu Hizmeti
Resmi Kurumlara Açıklanan İstatistiki Bilgi Hizmeti Uygulamaları
Risk Merkezi Raporlama Sistemi
Üyelere Açıklanan İstatistiki Bilgi Hizmeti Uygulamaları
Adres İşleme Hizmeti
Çek Durum Sorgulama Hizmeti
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
Findeks Not Danışmanım
Findeks Uyarı Hizmeti
Findeks Takipçi
Ticari Sicil Paylaşım Sistemi (TSP)
Kredi Referans Sistemi (KRS)
Kurumsal Büro Sistemi (KRM)
Bireysel Müşteri İtirazı Değerlendirme Sistemi (Bireysel MİDES)
Kurumsal Müşteri İtirazı Değerlendirme Sistemi (Kurumsal MİDES)
KRS Bilgi Doğrulama Sistemi
Karşılıksız Çek Uyarı Hizmeti
İhale Yasaklısı Sorgulama ve Uyarı Hizmetleri
Türev İşlemler Paylaşım Hizmeti
Bilgi Güncelleme Uygulamaları Hizmeti
Veri Validasyon ve Yaptırım Uygulamaları Hizmeti
Kredi Talepleri Kabul-Ret Bildirimleri
İçsel Derecelendirme Notları Paylaşım Hizmeti
KDK ve Derecelendirme Notları Paylaşım Hizmeti
Üye Talep Yönetimi Hizmetleri
İhtiyati Tedbir Kararlı Çek Paylaşım Hizmeti
İflas/İflas Erteleme/Konkordato İlan Eden Şirketler Paylaşım Hizmeti
Çek Yasaklısı Müşteriler Paylaşım Hizmeti
Müşteri GİB Künye Sorgulama
Çapraz Çek İlişkileri Sorgulama Hizmeti
Kredi Sigortası Sorgulama Hizmeti
Findeks Karekodlu Çek Sistemi
Teminat Mektubu Durum Sorgulama (TMDS)
Tahsilat (Collection) Skorları
Eğilim Skorları
Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MKFS)
IBAN Doğrulama Hizmeti
LKS Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES)
Başvuru Sahtecilik Girişim Tespit ve Önleme Hizmeti
Krediler Analiz Portalı (KAP)
Çek Analiz Portalı
Adres İşleme-Harita Servisi
Mersis Sorgulama Hizmeti
Kredi Kullandırımı Anlık Paylaşım Servisi (KAPS)
Elektronik Teminat Mektubu
RM Uyarı Hizmetleri
Mücbir Hal Sorgulama
BKM Üye İşyeri Ciro Bilgi ve POS İptal Münferit Sorgulama
Münferit Sorgu Raporlamaları
Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi
Telekom Bilgileri Sorgulama
Yabancı Para Kredi ve Gelir Sorgulama
NOVA
Risk Merkezi Raporunun E-devlet Kapısı Üzerinden Sunulması
KKB Çek Skoru
TCKN-GSM Doğrulama Hizmeti
Senet Raporu Hizmeti
Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi(e-YTB) Bilgilerinin Paylaşımı
Yabancı Para Kredi ve Gelir Müşteri İtirazı Değerlendirme Sistemi (MİDES)
Risk Merkezi İnteraktif Raporlama Sistemi
İleri Keşide Tarihli Çek Bilgileri Paylaşım Hizmeti
Çek İstatistiklerinin Günlük Paylaşımı
Tarım Skoru
Web Skoru
Ticari Borçluluk Endeksi (TBE)
Beyan Sistemi Uygulaması
UYAP Sisteminde Yer Alan İflas ve Konkordato Kararlarının Paylaşılması
Üye Şifre Yönetim Uygulaması
Üye Veri İnceleme Hizmeti
Üye İzleme/Kullanıcı Yönetim Uygulaması
Kurul Kararına (10265) Aykırılıkların Paylaşım Hizmeti
MKK’dan Alınan Türev İşlemlerin Müşterisi Olduğu Bankalar ile Paylaşım