17. FİNDEKS DÜNYASI

Finans sektörüne fayda sağlayan sistem

Findeks hizmetlerinin sağladığı avantajlar ışığında firmalar aktif kalitelerini önemli oranda artırarak gerek Türk finansal hayatına gerekse finans sektörüne ciddi faydalar sağlamaktadır.

findeks-image

Findeks; Türkiye’deki finansal hayatın daha sağlıklı işlemesi misyonuyla KKB tarafından 2014 yılında hayata geçirilen bir finansal hizmet platformudur. Finans sektörünün, kredibilitenin tespitinde yıllardır kullandığı göstergelerin bireylere ve firmalara Findeks üzerinden açılması sayesinde hem şeffaflık sağlanmış hem de finansal hayatın yönetimi, takibi herkes için mümkün hale gelmiştir.

Findeks; reel sektördeki firmaların finansal anlamda birbirlerini tanımasını, risk alma ve yönetme yeteneklerini geliştirmesini, sermayelerini ve itibarlarını korumayı ve satışlarını güvenli bir şekilde artırarak onlara rekabet gücü kazandırmayı amaçlamaktadır. Findeks hizmetlerinin sağladığı avantajlar ışığında firmalar aktif kalitelerini önemli oranda artırarak gerek Türk finansal hayatına gerekse finans sektörüne ciddi faydalar sağlamaktadır.

Önde gelen tüm finansal göstergeleri kapsayan Findeks Kredi Notu, Findeks Risk Raporu, Findeks Çek Raporu ve Findeks Karekodlu Çek Raporu temel ürünlerinin yanında; kredi notunun geliştirilmesi önerilerinin uzman danışmanlardan alındığı “Findeks Not Danışmanım”, kişilerin finansal ve kimlik bilgilerinin internette istenmeyen yerlerde bulunduğunda tespit edildiğinde uyarıların üretildiği ve güvenlik için alınabilecek önlemlere dair önerilerin sunulduğu “Findeks Takipçi” ve Findeks Kredi Notu’ndaki, tüm bankalardaki kredi kartı limit ve borçlarındaki değişimleri, yapılan kredi başvurularını bildiren “Uyarı Hizmeti” gibi katma değerli hizmetlerle de önemli boşluklar doldurulmuştur.

Findeks tarafından hayata geçirilen Karekodlu Çek Sistemi, 1 Ocak 2017 itibarıyla yasa gereği tüm çeklerde zorunlu hale getirilmiştir. Karekodlu çek sayesinde ticaretin daha şeffaf ve güvenli olması, üretimin, istihdamın, refahın ve ticaret hacminin artırılması hedeflenmektedir. Findeks hizmetlerine ulaşmada en temel araçlardan biri olan Findeks mobil uygulaması 2019 yılında yenilenmiştir. Yenilenen Findeks mobil, kullanıcıların kredi notlarını, tüm bankalardaki kredili ürün bilgilerini kolayca takip edebilecekleri yeni nesil ana sayfası, ürün ve hizmetlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan tasarımı ile Findeks üyelerine ileri seviye bir müşteri deneyimi sunmaktadır.

Kullanıcılarına geniş bir ürün yelpazesi sunan Findeks; mobil uygulaması, internet şubesi, web sitesi, müşteri iletişim merkezi, bankalar ve stratejik iş ortaklıkları gibi kanallar aracılığıyla müşterilerine ulaşmakta olup bu kanalların daha da geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

FİNDEKS KREDİ NOTU

Findeks Kredi Notu, uzun yıllardan beri bankaların kredi kararı verirken referans aldıkları önemli bir değerlendirme notu konumundadır. Bu not; bireylerin banka ve finans kuruluşlarından almış oldukları bireysel nitelikli tüm kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının limit, risk, geçmiş ödeme düzeni, yeni kredi açılışları ve kredi kullanım yoğunlukları üzerinden hesaplanmaktadır.

Findeks Kredi Notu, Findeks Risk Raporu’nun bir özeti niteliğindedir. Bankalar ve diğer finans kuruluşları, yeni kredi başvurularını değerlendirmek ve mevcut müşteri kredi portföylerini yönetebilmek için kredi notu vasıtasıyla geçmiş ödeme performanslarından yola çıkarak müşterilerinin gelecekteki ödeme performanslarına yönelik öngörüde bulunmaktadır.

Findeks Kredi Notu, reel sektörde güçlü bir karar destek aracı olarak kullanılmaktadır. Findeks Kredi Notu’nu talep ederek müşterilerine doğru hizmeti doğru fiyattan sunma kabiliyetlerini artıran kurumlar karar süreçlerindeki otomasyon oranını yükseltirken aynı zamanda operasyonel maliyetlerini de azaltıp müşteri memnuniyetlerini ve kârlılıklarını artırabilmektedir. Bireyler ise, Findeks Kredi Notu sayesinde, borç ödeme performanslarını borç ilişkisi içine girecekleri kişi ve kurumlara gösterebilmekte, Kredi Notunu güçlü bir referans olarak kullanabilmektedirler.

FİNDEKS RİSK RAPORU

Findeks Risk Raporu, bankalardaki kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesaplarının toplu olarak görülebildiği, bankalardaki toplam borç ve limit bilgilerinin öğrenilebildiği, ödeme alışkanlıklarının takip edilebildiği bir rapordur. Konut, taşıt, tüketici kredileri ile kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve ticari nitelikli kredi bilgilerinden oluşmaktadır.

Ödeme alışkanlıklarını takip eden sistem

Findeks Risk Raporu sayesinde kullanıcılar kendilerine ait detaylı finansal bilgileri görebildikleri gibi, onaylarını aldıkları takdirde diğer kişi veya kurumların da finansal performans bilgilerini görebilmektedirler.

findeks-content

Tüm bu ürünlere ilişkin bilgiler; finans kuruluşları tarafından düzenli olarak Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’ne iletilmekte ve KKB tarafından düzenlenerek Findeks Risk Raporu’nda gösterilmektedir. Böylece, bireylerin ve reel sektörün bütün bankalardaki kredili ürünleriyle ilgili bilgileri, tek bir rapor üzerinden takip etmesi mümkün olmaktadır. Findeks Risk Raporu sayesinde kullanıcılar kendilerine ait detaylı finansal bilgileri görebildikleri gibi, onaylarını aldıkları takdirde diğer kişi veya kurumların da finansal performans bilgilerini görebilmektedirler.

Risk Raporlarını kullanarak ticari ilişkilerde karşı tarafın ödeme geçmişini, dolayısıyla ödeme alışkanlıklarını görebilmek, özellikle vadeli alacak risklerine karşı bilgiye dayanan kararlar alabilmek mümkün olmaktadır. Ticari faaliyet yürüten işletmeler risk raporlarını kullanarak alacak risklerini bilinçli yönetebilme ve güvenli ticaret imkânını sağlamaktadır.

FİNDEKS ÇEK RAPORU

Findeks Çek Raporu, çek hesap sahibi olan kişi ya da kurumun çeklerini ödeme alışkanlıklarını göstermektedir. Ticari faaliyetleri kapsamında vadeli ödeme aracı olarak çek kabul eden çek hamilleri, Findeks Çek Raporu’nu keşideciden talep edip onay aldıkları takdirde, keşidecinin geçmiş çek ödeme performansını görme ve çeki kabul edip etmemeyi bu bilgilere erişerek değerlendirme imkânına sahip olmaktadır.

Bunun yanı sıra, Findeks Çek Raporları’nda, rapora konu çek keşidecisinin Türkiye’de çek veren tüm bankalarda bulunan çek hesapları ve ileri vadeli çek bilgileri gibi ek veriler bulunmaktadır. Çek Raporları; karşılıksız çeklerde 2009 sonrası, ödenmiş çeklerde ise 2007 sonrasındaki verilerden oluşmaktadır. Veriler, günlük olarak güncellenmektedir.

FİNDEKS ÇEK ENDEKSİ

Findeks Çek Endeksi, kişi veya kurumların daha önceki çek ödeme alışkanlıklarından yola çıkılarak hesaplanan bir endekstir. Son 36 ay içerisinde keşide edilen çeklerin frekansı, günümüze yakınlığı, tutarları ve adetlerine bağlı olarak sıralanması bu not üzerinde etkili olmaktadır. Findeks Çek Endeksi, 0 ile 1.000 puan arasında değişmektedir. Findeks Çek Endeksi, eğer çek sahibi kişi ya da kurum keşide ettiği hiçbir çeki ödemezse 0, tüm çeklerini gününde öderse 1.000 puan olmaktadır. Bununla beraber kişinin, arkası yazılmış ancak halen ödenmemiş bir tane dahi çeki mevcut olması halinde Findeks Çek Endeksi 1 ile 500 puan arasında, arkası yazılmış ancak sonradan ödenmiş çeki bulunması durumunda ise 501-999 arasında hesaplanmaktadır. Findeks Çek Endeksi’ne bakılarak kişi ya da kurumun çeklerini ödeme alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

FİNDEKS KAREKODLU ÇEK SİSTEMİ

Müşterilerin bankadan talebi ile artık yasal zorunluluk ile birlikte muvafakat gerektirmeden üretilecek olan karekodlu çekler üzerindeki karekodun, Findeks Mobil Uygulaması’na okutularak, onay süreci olmaksızın keşidecinin geçmiş çek ödeme durumunun görülebilmesi ve çekin sahteliğinin kontrol edilebilmesi hizmetidir.

1 Ocak 2017 itibarıyla artık yasa gereği tüm çeklerin karekodlu olması ve Findeks Karekodlu Çek Sistemi’ne kaydedilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Dünyada ilk ve tek olan Findeks Karekodlu Çek Sistemi sayesinde çek ile yapılan ödemelerde oluşan alacak risklerine karşı tedbirli olunması, çek yapraklarının geçerliliğine, gerçekliğine ilişkin bilgilerin saniyeler içerisinde edinilmesi mümkün kılınmıştır.

FİNDEKS KAREKODLU ÇEK RAPORU

Findeks Karekodlu Çek Raporu, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla çek üzerinde bulunması zorunlu olan karekod aracılığı ile keşidecinin çek ödeme geçmişinin görüntülenebildiği rapordur. Bu rapor, aynı zamanda çek yaprağının üzerindeki bilgilerle sistemdeki bilgilerin karşılaştırılabilmesine de olanak sağlar. Findeks Karekodlu Çek Raporu aracılığı ile vadeli ticaretin finansmanı için bir çeki tahsile kabul ederken Findeks Mobil Uygulaması üzerinden alınabilecek rapor sayesinde keşidecinin çek ödeme performansı, ileri vadeli çekleri, açık çek adedi gibi bilgilere kolaylıkla erişilebilmektedir.

FİNDEKS KAREKODLU ÇEK KAYIT SİSTEMİ

Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi ile çeki kabul eden hamil ya da cirantanın çeki kabul ettiği anda düzenlenme tarihine istinaden kayıt oluşturulması amaçlanmıştır. Kanun tarafından Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla kullanılması amacıyla desteklenmektedir.

Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş bir çek için kötü niyetli bir keşideci tahsilat tarihinde imza yetkilisinin kurumunda temsile yetkili bir kişi olmadığı konusunda itirazda bulunamayacaktır. Bu nedenle çek kayıt sistemine kaydedilen çekler, kaydedildiği tarih itibarıyla sistem tarafında iz bırakabilmektedir.

Güncel finansal konuma etkin erişim

Findeks’i rakipsiz kılan bir diğer özellik ise kişilerin Findeks Kredi Notu’ndaki, tüm bankalardaki kredi kartı limit ve borçlarındaki değişimleri, yapılan kredi başvurularını anlık olarak ileten Findeks Uyarı Hizmeti’dir.

FİNDEKS İZLEME HİZMETİ

2019 yılında yenilenen Findeks Mobil uygulamasıyla kullanıcılar tüm bankalardaki kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı borç ve limit bilgilerini, ödeme performanslarını, kredi notlarındaki değişimi günlük olarak takip edebilmektedirler. Kullanıcıların bilgilerini kolaylıkla takip edebilmelerini sağlayan bu özellik, ilk üç gün kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmakta, böylece Findeks Mobil’in deneyimleyebilmesi hedeflenmektedir.

FİNDEKS UYARI HİZMETİ

Findeks’i rakipsiz kılan bir diğer özellik ise kişilerin Findeks Kredi Notu’ndaki, tüm bankalardaki kredi kartı limit ve borçlarındaki değişimleri, yapılan kredi başvurularını anlık olarak ileten Findeks Uyarı Hizmeti’dir. Bu hizmet sayesinde müşteriler, güncel finansal konumuna etkin bir şekilde hâkim olabilmenin yanı sıra gerekli durumlarda müdahale edebilmektedirler.

Bu değişiklikler, kişinin belirleyeceği kriterler doğrultusunda Findeks Uyarı Hizmeti tarafından takip edilerek SMS ya da e-posta yoluyla iletilmektedir.

Findeks Uyarı Hizmeti ile aşağıdaki örnekler kapsamında uyarılar sisteme tanımlanabilmekte ve kullanıcıya uyarı mesajı gönderilmektedir:

FİNDEKS TAKİPÇİ

Findeks müşterilerini ayrıcalıklı kılan bir diğer özellik ise Findeks Takipçi’dir. Bu hizmet ile, kullanıcının ilettiği kişisel, iletişim ve kredi kartı/hesap bilgileri tüm dünyada dark web dâhil olmak üzere güvenli olmayan dijital ortamlarda taranmakta ve bilgiler bulunduğu takdirde kullanıcıya bilgilendirme yapılmakta, aynı zamanda kullanıcıların bilgileri yayıldığında ne yapması gerektiğiyle ilgili yönlendirici öneriler sunulmaktadır.

Dijitalleşmenin etkisiyle işten alışverişe, eğitimden sosyalleşmeye kadar birçok ihtiyacın internet ortamında karşılanması için kişisel ve finansal bilgi paylaşımının her geçen gün arttığı günümüzde, Findeks Takipçi hizmeti önemli bir gereksinime hizmet etmektedir.

FİNDEKS NOT DANIŞMANIM

Kişinin hem kendi finansal hayatını yönetebilmesi için gerekli öngörünün oluşmasını hem de ticari ilişkilerin daha sağlıklı temeller üzerine kurulmasını hedefleyen Findeks Kredi Notu; notun yükseltilmesi ya da yüksek tutulması konularında objektif bilgi ihtiyacı doğurmuştur.

Findeks Not Danışmanım ile, Findeks Kredi Notu’nun nasıl yükseltilebileceği ya da yüksek olan notun nasıl korunacağı konularında kişiye özel danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

TEMİNAT MEKTUBU DURUM SORGULAMA

Bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarının geçerliliğinin banka ile yazışma ya da görüşme yapmadan anında sorgulanabileceği uygulamadır. Teminat Mektubu Durum Sorgulama Hizmeti ile muhatapların elindeki teminat mektuplarının geçerliliği “Banka Adı”, “Şube Adı”, “Teminat Mektubu Sıra Numarası”, “Tutar”, “Döviz Kodu” ve “Vade” bilgileri üzerinden online olarak kontrol edilerek böyle bir mektubun düzenlenip düzenlenmediğine, mektuba ilişkin aktif risk kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler kullanıcıya sunulmaktadır.

5.880.692
FİNDEKS BİREYSEL ÜYE

464.603
FİNDEKS TİCARİ ÜYE

6.345.295
FİNDEKS TOPLAM ÜYE

418.088
FİNDEKS KREDİ NOTU SORGU ADEDİ

1.966.100
FİNDEKS ÇEK RAPORU SORGU ADEDİ

8.978.969
FİNDEKS KAREKODLU ÇEK RAPORU

32.536
KAREKODLU ÇEK KAYIT ADEDİ

70.372.803
FİNDEKS TOPLAM SORGU ADEDİ