2. ORTAKLIK YAPISI

Finans sektörünün köklü kuruluşlarından biri

KKB, dokuz bankanın ortaklığında kurulmuştur.