Raporlar ve Yayınlar

Yıllık ve dönemsel faaliyet raporlarının yanı sıra denetim raporlarını içermektedir.

Sürdürülebilirlik Raporları

Kurumun o yıla ilişkin sürdürülebilirlik politikası kapsamında faaliyetlerini gösteren raporlardır.

Denetçi Firma

Yıllık ve ara dönem Bağımsız Denetim Raporları; Genel Kurul tarafından seçilmiş ve Ticaret Siciline tescil edilmiş Bağımsız Denetim Firması tarafından, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama ve KGK Bağımsız Denetim Mevzuatı’na uygun hazırlanmaktadır.