Raporlar ve Yayınlar

Yıllık ve dönemsel faaliyet raporlarının yanı sıra denetim raporlarını içermektedir.

Denetim Raporları

Genel Kurul tarafından seçilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş denetçi firma tarafından hazırlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Raporları

Kurumun o yıla ilişkin sürdürülebilirlik politikası kapsamında faaliyetlerini gösteren raporlardır.

Denetçi Firma

Yıllık ve ara dönem Bağımsız Denetim Raporları; Genel Kurul tarafından seçilmiş ve Ticaret Siciline tescil edilmiş Bağımsız Denetim Firması tarafından, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama ve KGK Bağımsız Denetim Mevzuatı’na uygun hazırlanmaktadır.