Hakkımızda

Kredi Kayıt Bürosu, dokuz bankanın ortaklığında 11 Nisan 1995 tarihinde kuruldu.

Tarihçe

1995 yılından bu yana katma değer yaratmaya devam ediyoruz.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), dokuz bankanın ortaklığında 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. KKB’nin, bankalar, tüketici finansman şirketleri, leasing, faktoring ve sigorta şirketleri olmak üzere hem Risk Merkezi hem de kendi üyelerini içeren 200’e yakın üyesi bulunmaktadır.

25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Ek Madde 1 ve Geçici Madde 28 ilave edilmiş, Ek Madde 1 ile de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişiler ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi (RM) kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki Risk Santralizasyon Merkezi’nin devri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. KKB, TBB Risk Merkezi’ne vekâleten tüm operasyonel ve teknik faaliyetleri kendi bünyesinde yürütmenin yanı sıra 185 Risk Merkezi üyesi finansal kuruluşa veri toplama ve paylaşım hizmeti vermektedir.

Ocak 2013 tarihinde hizmete sunduğu Çek Raporu, Risk Raporu ve Elektronik Rapor Sistemi ile KKB, yalnız finansal kuruluşlara değil, aynı zamanda bireylere ve reel sektöre yönelik hizmetler de sunmaya başlamıştır. Eylül 2014 tarihi itibarıyla KKB, tüketici yüzünü temsil eden Findeks platformu ile bireyler ve reel sektöre yönelik hizmetleri tek bir çatı altında toplamıştır. KKB, 2015 yılında da geliştirdiği yeni ürün ve hizmetlerin yanı sıra sektörel iş birlikleri ile başta bankacılık, finans sektörü ve reel sektör için olmak üzere katma değer yaratmaya devam etmiştir. Son olarak 2015 yılında KKB tarafından hayata geçirilen, 2016 yılında yasa ile kullanımı zorunlu hale gelen ve 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe giren Karekodlu Çek Sistemi ile daha şeffaf ve güvenli bir ticari hayat için önemli bir adım atılmıştır.

Vizyon

Yarattığımız inovatif ürünler ve hizmetler ile beklentileri aşarak Türkiye’nin büyüyen değeri ve dünyanın örnek alınan lider kredi bürosu olmak.


Misyon

Finans sektörü ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılayan bilgi ve teknolojiyi en iyi şekilde sunmak, kurumların operasyonel verimliliklerini artırmak.


Stratejiler

TBB RM’ye en üst güvenlik standartları ve hizmet seviyesi ile sunduğumuz katma değerli ürün ve hizmetlerle müşteri riskinin yönetimini geliştirerek mevcut veri tabanının zenginleştirilmesini sağlamak

BIG DATA konsepti ile veri zenginliğine dayalı analitik modeller geliştirmek ve farklı sektörlerin etkin risk yönetimi ihtiyacını karşılamak

Reel sektör ve bireylere yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek alacak riski yönetimi ve finansal okuryazarlık bilincini artırmak

Bulut bilişimi ve bulut üzerinden sunulan hizmet çeşitliliğini destekleyen yerli AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunmak

Teknoloji üreten firmalarla işbirlikleri yapmak ve reel sektörün bilgi teknolojilerine erişim maliyetlerini düşürerek farkındalığı artırmak

KKB üye kuruluşları ve RM adına ekonomik / finansal görünüm ve gidişata yönelik kapsamlı rapor ve makro-ekonomik gösterge hizmetleri sunmak

Farklı kurumlar tarafından yapılan işlemleri merkezileştirerek operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı sunmak

Farklı sektörlerde doğabilecek ihtiyaçları etkin bir şekilde analiz ederek uygun çözümler sunmak

Sosyal sorumluluk projeleri ile topluma ve çevreye fayda sağlayarak bu konudaki toplum bilincini artırmak

Çalışan memnuniyetinin üst düzeyde olduğu, kurumsallığı ön planda tutan ve eşitlik ilkesini gözeten bir kurum olmak

Kilometre Taşları

KKB, Türkiye’nin ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak adına yeni görevler üstlenerek kurumsal gelişimini sürdürmektedir.

 • KKB Kilometre Taşları, 1995

  Kredi Kayıt Bürosu (KKB) 11 Nisan 1995 tarihinde kuruldu.

 • KKB Kilometre Taşları, 1999

  Nisan ayında Kredi Referans Sistemi (KRS) hayata geçirildi.

  17 Aralık 1999 tarihinde Bankalar Kanunu’nda yapılan değişiklikle banka, sigorta şirketi ve tüketici finansman şirketleri gibi kurumların yanı sıra BDDK’nın uygun göreceği diğer şirketlerin de KKB’ye üye olabilmesi sağlandı.

 • KKB Kilometre Taşları, 2000

  Nisan ayında Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES), Eylül ayında ise Sahte Bilgi Belge Beyan Başvuru Alarm Sistemi (SABAS) hayata geçirildi. Kasım ayında MİDES, bir müşteri itirazının maksimum iki saat içerisinde yanıtlanabilmesine olanak sağlayan elektronik ortama taşındı.

 • KKB Kilometre Taşları, 2001

  Haziran ayında Kredi Hesap Kayıtları’nın yanı sıra Kredi Başvuru Kayıtları da paylaşıma açıldı.

 • KKB Kilometre Taşları, 2002

  Bilgi Doğrulama Sistemi (BDS) hayata geçirildi.

 • KKB Kilometre Taşları, 2004

  Bireysel Kredi Notu (BKN) hayata geçirildi.

 • KKB Kilometre Taşları, 2005

  Haziran ayında Kurumsal Büro Sistemi, üyelerin kullanımına açıldı.

 • KKB Kilometre Taşları, 2006

  MİDES, Bilgi Doğrulama ve Acil Güncelleme Sistemi tamamen online altyapıya sahip interaktif bilgi paylaşım platformlarına dönüştü.

  Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenleme kapsamında Limit Kontrol Sistemi (LKS) uygulamaya alındı.

 • KKB Kilometre Taşları, 2007

  İnternet Sahtekârlıkları Alarm Sistemi (IFAS), Şubat ayında hayata geçirildi.

 • KKB Kilometre Taşları, 2008

  Kurumsal Büro Sistemi’ne İpotekli Gayrimenkuller, İhale Yasaklıları ve Karşılıksız Çek Bilgileri’nin eklenmesiyle veri tabanı zenginleştirildi.

  SABAS’ın teknik altyapısı geliştirilerek KKB sistemiyle entegre çalışmaya başlaması sağlandı.

 • KKB Kilometre Taşları, 2009

  Üyeler ile günlük olarak paylaşılan karşılıksız çek bilgilerini sorgulamaya yönelik “Karşılıksız Çek Sorgulama Sistemi” kuruldu.

 • KKB Kilometre Taşları, 2012

  Hızlı bir dönüşüm sürecine giren KKB bünyesinde bankalar arası kapalı devre çalışmasının yanı sıra benzer bir faydayı reel sektör için yaratmak üzere harekete geçildi.

  Değişen vizyon ve ihtiyaçlara paralel olarak organizasyon yapısı yenilendi, yeni kurumsal kimlik çalışmaları tamamlandı.

  Risk Merkezi’nin altyapısını hayata geçirmek için somut adımlar atıldı. Risk ve Çek Raporu’nun yanı sıra elektronik ortamda rapor talep ve teslimi süreçlerini sağlayan E-Rapor Sistemi hayata geçirildi.

 • KKB Kilometre Taşları, 2013

  Elektronik Rapor Sistemi (E-Rapor Sistemi) lansmanı gerçekleştirildi.

  Ticari Kredi Notu (TKN) lansmanı gerçekleştirildi.

  Kredi Notu ve Çek Endeksi, Çek Raporu ve Risk Raporları ile birlikte sunulmaya başlandı.

  KKB üyelerine düzenli olarak e-Bülten gönderimine başlandı.

  Harita Bazlı Raporlama Hizmeti GeoMIS KRS üyesi kurumların hizmetine sunuldu.

  TARDES ve GeoMIS internet siteleri faaliyete geçti.

  Üye kurumların da desteği ile KRM veri kalitesi puanı %80’den %90’a yükseldi.

  Bireysel Kredi Notu (BKN) güçlendirilmiş dördüncü versiyonu ile kullanıma açıldı.

  Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile KKB arasında imzalanan sözleşmenin ardından Risk Merkezi çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tüm altyapısı ve operasyonu KKB tarafından üstlenildi.

  www.kkb.com.tr yenilendi.

 • KKB Kilometre Taşları, 2014

  Findeks markası hayata geçirildi ve www.findeks.com web sitesi yayına alındı. Findeks basın lansmanı gerçekleştirildi. 360 derece iletişim kampanyası başlatıldı.

  KKB’nin Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi “Hayal Edin Gerçekleştirelim” başlatıldı. www.hayaledingerceklestirelim.com web sitesi hayata geçirildi.

  GeoMIS Harita Bazlı Raporlama Hizmeti ile “Oracle 2014 Innovator Excellence” ödülü kazanıldı.

  Çek Durum Sorgulama hayata geçirildi.

  Hane Halkı Veri Tabanı ve Ticari Sicil Paylaşım Sistemi başladı.

  Krediler Analiz Portalı açıldı.

  Adres İşleme Hizmeti sunuldu.

  Teminat Mektubu Durum Sorgulama (TMDS) hayata geçirildi.

 • KKB Kilometre Taşları, 2015

  Türkiye Bankalar Birliği (TBB) iş birliği ile Findeks Karekodlu Çek Sistemi uygulamaya alındı.

  Ulusal Sahtecilik Tespit ve Önleme Hizmeti hayata geçirildi.

  Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Faktoring Fatura Havuzu hayata geçirildi.

  Ankara’da hayata geçirilecek Veri Merkezi’nin temeli atıldı.

  Çapraz Çek İlişkileri Sorgulama Uygulaması hizmete sunuldu.

  IBAN Doğrulama Hizmeti hayata geçirildi.

  KRS günlük paylaşım sistemi hizmete sunuldu.

  Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) iş birliği ile araç kiralama sektörüne özel olarak tasarlanan Reel Sektör Kredi Değerlendirme Sistemi hayata geçirildi.

  “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje yarışmasının ikinci dönemi düzenlendi.

 • KKB Kilometre Taşları, 2016

  Karekodlu Çek 29796 sayılı Resmi Gazete ile 09 Ağustos 2016 tarihinde yasalaştı.

  Ankara’da yer alan KKB Anadolu Veri Merkezi’nin inşaatı ve altyapısı tamamlandı.

  Çek Analiz Portalı devreye alındı.

  LKS MİDES uygulaması hizmete sunuldu.

  KKB Bilinmeyen Numara Hizmeti hayata geçirildi.

  Tahsilat Skorları hizmete alındı.

  Eğilim Skorları hayata geçirildi.

  TKN 2. versiyon hizmete sunuldu.

  IBAN Doğrulama hayata geçirildi.

  Çapraz Çek Sorgulama Hizmeti kullanıma sunuldu.

  Toplam yıllık işlem sayısı 1 milyarı aştı.

  “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje yarışmasının üçüncüsü gerçekleştirildi.

 • KKB Kilometre Taşları, 2017

  Karekodlu çek uygulaması 1 Ocak 2017 itibarıyla zorunlu hale geldi.

  KKB’nin Olağanüstü Durum Merkezi, Ankara’da tamamlanan KKB Anadolu Veri Merkezi’ne taşındı.

  Görme engellilere eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefiyle “Sesli Soru Bankası” projesi KKB çalışanları tarafından hayata geçirildi.

  Mücbir Hal Sorgulama ve BKM Üye İşyeri Ciro Bilgisi Sorgulama hizmetleri hayata geçirildi.

  Münferit Sorgu Raporlamaları hizmete sunuldu.

  Kredi Kullandırımı Anlık Paylaşım Servisi (KAPS) hizmete sunuldu.

 • KKB Kilometre Taşları, 2018

  Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi, 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli hale geldi.

  Elektronik Teminat Mektubu projesi hayata geçirildi. İlk elektronik teminat mektubu, 4 Ekim 2018 tarihinde düzenlendi.

  Yabancı Para Kredi ve Gelir Sorgulama Sistemi hayata geçirilerek, firmaların döviz cinsinden gelir ve risklerinin anlık olarak izlenebilmesi sağlandı.

  Telekom sektöründeki ödenmemiş fatura bilgileri alınarak finans sektörü ile paylaşılmaya başlanmış olup, Dünya Bankası İş Ortamı Raporu’nda kredi bürosunun kapsamı ve etkinliğine ilişkin notumuzun tam puana yükselmesi sağlandı.

  Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS)’de yer alan bilgiler, MERSİS üzerinden üyeler ile paylaşılmaya başlandı.

  Kurumsal Büro Sistemi’ne leasing ve faktoring şirket bildirimleri de dahil edilerek veri zenginliği sağlandı.

 • KKB Kilometre Taşları, 2019

  Yenilenen Findeks Mobil Uygulaması kullanıcıların hizmetine sunuldu.

  Karekodlu Çek Skoru hayata geçirildi.

  BDDK Ürün ve Hizmet Ücretleri Portali hizmete sunuldu.

  KKB'nin TBB Risk Merkezi adına vekâleten sunduğu "Geçmiş Tarihli KRS Sorgulama" ile "Risk Merkesi Raporu'nın E-devlet Kapısı Üzerinden Sunulması" hizmetleri hayata geçirildi.

  Sardis Ödülleri'nde Karekodlu Çek Sistemi Projesi Altın Sardis, Elektronik Teminat Mektubu Projesi ise Gümüş Sardis'e layık görüldü.

  Sesli Soru Bankası Projesi, TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı'nda Yenilikçilik Ödülü'nün; İstanbul Marketing Awards kapsamında Sosyla Sorumluluk Projeleri İletişim Kategorisinde Gold Ödülü'nün; Sürdülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Şirketler Ödülleri'nde Büyük Ödül'ün sahibi oldu.

 • KKB Kilometre Taşları, 2020

  KKB Ar-Ge Merkezi kuruldu.

  TCKN – GSM doğrulama hizmeti hayata geçirildi.

  Tarım Kredileri Skoru hizmete sunuldu.

  KKB Nova platformu kullanıma sunuldu.

  KKB, Findeks Mobil Projesi ile Gümüş Sardis Ödülü kazandı.

  “Findeks Yenilenen Mobil Uygulama İletişimi” kampanyası, Bronz Effie Ödülü’ne layık görüldü.

  KKB, IDC Türkiye CIO Summit Ödülleri’nde İşin Geleceği-Metrics & KBIs kategorisinde birinci seçildi.

  KKB’nin Dijital Dönüşüm Projesi, IDC DX Awards 2020 Ödülleri’nde Digital Trailblazer (Dijital Öncü) kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü’nün yanı sıra kurucusu olan dokuz bankanın temsilcilerinden oluşuyor.

Olgun Tufan KURBANOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Erkan AKBULUT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adına Ege GÜLTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi
Arif ÇOKÇETİN
Yönetim Kurulu Üyesi
Görkem ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Adına İzzet Oğuzhan ÖZARK
Yönetim Kurulu Üyesi
Seyit Mehmet YAYDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi
Adına Eren GÜLPINAR
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin ÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür