Gizlilik Politikası

KKB, edindiği veya sakladığı üye bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt etmektedir.

Gizlilik Politikası

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (kısaca ‘KKB’ veya ‘Kredi Kayıt Bürosu’)’nin web sitesine hoşgeldiniz. Bu bölüm, web sitesini ziyaret ettiğinizde, verdiğiniz şahsi bilgilerle ilgili politikalarını içermektedir. KKB, edindiği veya sakladığı üye bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt etmektedir.

Bu sayfa üzerinde yer alan bilgi güvenliği beyanı KKB'nin sahip olduğu tüm web sayfaları için geçerli olup sunulan içeriklerin kullanılması sırasında elde edilen kişiye özel bilgilerin tabi olduğumuz yasal düzenlemelere göre saklanması, korunması, işlenmesi ve faaliyetlerimiz kapsamında paylaşılması hususunda bilgi vermektedir.

Bilgi paylaşım platformu kuruluşu olmanın gerektirdiği faaliyetler kapsamında, üyelerimizin ve diğer paydaşların bilgileri başta olmak üzere sistemlerimiz dahilindeki tüm bilgilerin gizliliğini sağlamak, Kredi Kayıt Bürosu'nun birinci önceliğidir. Bahsi geçen bilgi güvenliği önlemlerinin tamamı, KKB’nin tüm uygulamalarındaki bilgi akışını kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması, Kullanımı ve Paylaşımı

KKB, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu md.73/4 de öngörüldüğü üzere kredi kuruluşları (mevduat bankaları ile katılım bankaları) ile finansal kuruluşlar (kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya Bankacılık Kanununda yer alan faaliyetlerden en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketleri) arasında her tür bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere kurulmuş bir şirket olup; üyemiz olan kuruluşlar da müşterilerine ait kredi bilgilerini bu Kanun’un aynı maddesi uyarınca birbirleriyle paylaşmaktadırlar.

Kredi Kayıt Bürosu sahip olduğu web sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların internet üzerinden aktardıkları bilgilerin gizliliğini sağlamak amacıyla şifreleme altyapısını, teknolojik ilerlemeler çerçevesinde sürekli olarak günceller ve sistemleri üzerinde mevcut bilişim sektöründe kabul gören en güvenilir şifreleme metotlarını uygular. Büro faaliyetleri kapsamında kişisel bilgilerinizin üye bankalardan alımı veya aktarımı ve alımı esnasında güvenlik tedbirlerimizin etkili olmasını sağlamak amacıyla SSL(Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılır ve hassas bilgiler şifreli olarak iletilir. SSL network üzerindeki bilgi transferi sırasında güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yapılarak işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur.

Anasayfamız üzerinden ulaşacağınız İnternet Şube (Findeks) uygulamamızda da çevrimiçi güvenliğin sağlanması SSL şifreleme ile sağlanmaktadır. İnternet Şube üzerinden gerçekleştirilen örn. bir kredi kartı numarası gibi ticari bilgileri vermenizi gerektiren web sayfalarındaki bilgiler aynı şekilde SSL teknolojisiyle şifrelenmiş halde aktarılmaktadır.

KKB ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Ek Madde 1 gereğince kurulmuş olan TBB Risk Merkezi (kısaca ‘RM’) üyelerine sunulan web uygulamalarında dinamik tek kullanımlık şifre ile çift bileşenli kimlik doğrulama sistemi kullanılmaktadır.

KKB, emanetçisi olduğu tüm veriyi, uygulama ve sistem mimarisinde kurduğu katmanlı yapıyla güvenli yollardan iletmekte ve elektronik ortamda güçlü şifreleme standartları aracılığı ile koruma altında tutmaktadır.

Destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların KKB’nin gizlilik politikasına ve şartlarına uymaları gizlilik sözleşmeleri veya sözleşmelere konulan gizlilik hükümleri ve ek güvenlik önlemleri ile sağlanmaktadır.

KKB, personeli tarafından üye bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gereken en kısıtlı yetki seviyesi ve görevler ayrılığı prensibi esas alınarak düzenlenmektedir.

KKB yukarda yer alan faaliyetler kapsamında edindiği bilgileri yanlızca üye bankalarla ve yasal talepler doğrultusunda resmi kuruluşlarla paylaşmaktadır. Bunun yanında Findeks Markası altında reel sektördeki kurumsal veya bireysel üyelerin üçüncü şahıs sorgulamalarında ise sorgulanan kişinin / kurumun onayı alınarak bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Onay süreci, KKB tarafından iki şekilde işletilebilir. Birinci yöntem, ön onaylı süreçtir. Bu süreçte rapor sahibi, raporu talep eden kişi ya da kuruma Findeks Üyelik Sistemi’nde Paylaşım Ayarlarını kullanarak raporunun paylaşılmasını istediği kişi ya da kurumun TCKN veya VKN’sini tanımlayarak ön onay verebilir. İkinci yöntem ise Findeks üyelik sistemine giriş yapılması üzerine KKB tarafından rapor sahibinin bankalardan temin edilen telefonuna yönlendirilen doğrulama SMS’e olumlu cevap vermesi ile gerçekleştirilir.

Çerezler (Cookies)

İnternet sitemizi kullanan herkes, üyemiz olsun veya olmasın, internet sitemizin işlemesi için gerekli olan, çerez olarak isimlendirilen ve kişisel bilgi içermeyen verilerin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve işlenmesini kabul etmiş sayılır. Çerezler, web sayfaları tarafından bilgisayarınıza kaydedilen, ve ilgili web sayfalarının en iyi şekilde gösterilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olan küçük metin dosyalarıdır. KKB’ye ait internet sitelerinde çerezler üzerinde yer alan bilgilerin sizin kişisel kullanıcı bilgilerinizle birleştirilmesini sağlayan ve kimliğinizi veya e-mail adresinizi tespit eden teknolojiler kullanılmamaktadır. Çerezlerin tutulmasını istemiyorsanız, internet sitemize erişim sağladığınız tarayıcıya yönelik ayarları çerezlerin tutulmasını engelleyecek şekilde güncelleyebilirsiniz.

Gizlilik ve Güvenlik

İnternet şubesine giriş yapmasını sağlayan T.C. Kimlik No ve Parola bilgileri gizli bilgiler olup, başkalarıyla paylaşılmamalıdır. Bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki kusurlarından dolayı KKB’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye kullanıcılar bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından KKB’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, söz konusu bilgilerde değişiklik olması halinde sistemde gerekli düzeltmeleri yapacağını kabul eder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Üye tarafından KKB’ne bildirilen bilgilerin, doğruluğu, üyenin sorumluluğundadır. KKB, bu bilgilerin üyeye ait olduğunu ve doğru olduğunu varsaymaktadır.

KKB’ye ait web sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, KKB ve/veya çalışanları, sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. KKB, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Söz konusu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir.

KKB, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Bizden e-posta almak istemiyorsanız, size gelen duyurularımızdaki üyelik iptalini kullanabilir ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • Yer Sağlayıcı: KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş
  • Posta Adresi: Barbaros Mahallesi, Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok, 34746 Ataşehir, İstanbul-Türkiye
  • Yetkili Denetim Organı: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  • Web Adresi: www.bddk.org.tr