Şirketimiz’e Üye Olabilecek Kurumlar

 • Bankalar,
 • Finansal kiralama, faktoring, forfaiting şirketleri,
 • Finans kurumları,
 • Tüketici finansman şirketleri
 • Diğer *

* Yukarıdaki kategoriler kapsamına girmeyen farklı kurumlar mevcut olup, bunlar diğer kurum tipi adı altına alınmaktadır. Örneğin; Kredi Garanti Fonu, Borsa İstanbul, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi vb.

Üyelere Hizmetlerimiz

KKB A.Ş., üyelerine hizmetleri ile ilgili her türlü eğitim ve teknik bilgi aktarım desteğini vermektedir.

 • Üye bilgilerinin KRS Veritabanı’na aktarımı aşamasında teknik bilgi aktarımı,
 • Üye bilgilerinin kalitesinin belirlenmesine yönelik rapor sunumu,
 • Üye’nin KRS’ye ulaşım amacıyla oluşturacağı teknik altyapı çalışmalarında KKB bilgi ve deneyimlerinin sunulması,
 • Üye’nin kredi değerlendirme iş akışının hangi adımında KRS sorgulama işlemini devreye sokması gerektiğine yönelik karar aşamasında KKB deneyimlerinin sunulması,
 • Üye’nin KRS’den edindiği bilgileri yorumlamak üzere geliştireceği programlarda KKB deneyimlerinin sunulması,
 • Müşteri itirazlarının değerlendirilmesi ve hatalı bilgilerin düzeltilmesine yönelik hizmetler sunulması.

Kurumsal Üyelik Şartları

Başvuru Talebi:

Öncelikle üyelik talebine ilişkin olarak info@kkb.com.tr adresine mesaj gönderilir.


Başvuru:

KKB’nin olumlu görüşüne istinaden, hangi ürünlerden yararlanılmak istendiği de belirtilerek bir başvuru dilekçesi hazırlanır ve aşağıdaki evraklar eşliğinde KKB’ye gönderilir. Talep edilen evraklar, kurum kaşesi ile imza sirkülerinde yetkisi belirtilen kişiler tarafından imzalanmalıdır.

 • Başvuru dilekçesi
 • Güncel ve kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
 • Vergi levhası,
 • Şirket imza sirküleri,
 • İlgili firmalar için Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’ne üye olunduğuna dair üyelik belgesi,
 • İmzalı üyelik sözleşmesi,
 • İmzalı ek taahhütname,
 • KKB Ürün Ve Bilgi Paylaşım Sözleşmesi (2 nüsha halinde her sayfada imza ve paraf olması, son sayfada kurum kaşesi bulunması koşulu ile.
 • IP Bildirim Formu,
 • Servis Sağlayıcı Dokümanı,
 • Sertifikalı Bağlantı Formu,
 • FTP Onay Yetkilisi Dokümanı,
 • Web Ekranları Onay Yetkilisi Dokümanı
Üyelik talebinin incelenmesi:

Posta yolu ile iletilen belgeler KKB tarafından incelenerek değerlendirilir. Taleplerin geçerli olabilmesi için talebi yapan leasing veya faktoring derneğinin faaliyet izninin BDDK tarafından onaylanmış ve BDDK’nın resmi sitesinde şirket unvanının yer alıyor olması gereklidir. Faktoring ve Leasing kurumlarının ayrıca Faktoring Derneği veya Fider’e üye olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Üyelik talebinin sonuçlandırılması:

Uygun bulunan üyelik talepleri için, üye adayı tarafından iki nüsha olarak imzalanıp gönderilen üyelik sözleşmeleri, KKB Mali İşler Bölümü tarafından Notere onaylatılarak tasdikli sözleşme sureti çıkartılmakta ve bu suret üyeye gönderilmektedir. Üyeye gönderilecek sözleşme nüshası ile birlikte ayrıca Damga vergisi ve noter masrafının yarısına ilişkin masraf faturası da gönderilmektedir. Bununla birlikte üyelik talebinin onaylandığı bilgisi Bilgi Teknolojileri Bölümü’ne iletilerek kullanıcı tanımı ve şifre işlemlerinin oluşturulabileceği iletilmektedir. Söz konusu tanım işlemleri sonucunda üyelik işlemi aktif hale gelmiş olmaktadır.

Diğer işlemler:

Sorularınız için KKBBY platformunu kullanabilir; 444 99 67 Üye İletişim Merkezi’ni arayabilir veya üye temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.

Üyelik Giriş Paneli

Üyelik işlemleri sadece finans sektörü çalışanlarının kurumsal mailleri ile sağlanabilmektedir.

KAYIT OL
KİMLER ÜYE OLABİLİR?

KKB Üyeliği tamamlanmış olan kurum çalışanları KKB Üye uygulamasına üye olabilir. Üye Kurumlar listesine ulaşmak için tıklayınız...


NASIL ÜYE OLABİLİRİM?

Yeni kullanıcı üyeliği için güvenlik sebebi ile kurum ağından uye.kkb.com.tr adresine giriş yaparak Üye Kurum Girişi ekranı üzerinden Kullanıcı talebi adımından talep gerçekleştirilebilir.


ÜYE OLURSAM FAYDALANACAĞIM HİZMETLER NELERDİR?

Kurum üye ekranına giriş yaparak; Ürün ve Hizmetler ile ilgili dokümanlara, Tüm KKB duyuru ve bilgilendirmelerine, Ürün eğitimleri dokümanları ve eğitim videolarınaİstediğiniz yerden istediğiniz zaman erişebilirsiniz.