İnsan Kaynakları

Yenilikçi, yaratıcı ve hızlı çözümler geliştirerek finans ve reel sektörün kalbinde yer alan KKB’nin en büyük değeri çalışanlarıdır.

KRİTERLERİMİZ

18 yaşını doldurmuş bulunmak, en az ön lisans mezunu olmak, erkek adaylarda askerlik görevini yapmış veya en az 2 yıl tecilli olmak, kamu haklarından yoksun bulunmamak ve herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.

MENTORLUK UYGULAMALARI

“Genel Yetenek Testi” ile adayların algılama, karar verme ve uygulama yeteneğini ölçmekteyiz. “Yetkinlik Envanteri” vasıtasıyla davranış ve eğilimleri ile ilgili soruları yanıtlayan adaylarımızın kendi yetkinliklerini nasıl değerlendirdiklerini görmekteyiz.

ORYANTASYON

KKB’de işe yeni başlayan çalışanlarımızın işe ve kuruma uyumlarını kolaylaştırmak için “Aramıza Hoş Geldiniz Programı” düzenlenmektedir.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı, inovatif bakış açısı, ileri teknoloji ve donanım özellikleri ile finans ve reel sektöre katma değer yaratan kurumumuzun, en değerli varlığı nitelikli insan kaynağıdır. Kurum kültürünü zenginleştirmek, farklı iş yapış modellerine ilişkin deneyim kazanmak ve nitelikli insan kaynağının enerjisine ulaşmak amacıyla deneyimli ve deneyimsiz iş gücünü kurum bünyemize kazandırmaktayız.

Unvan Yapısı & Kariyer Yönetimi

Kurumumuzun bünyesinde çalışanlarımızın kariyer gelişimi beşli unvan yapısı içerisinde yönetilmektedir.

PERFORMANS

KKB’de iş hedefleri ve yetkinlik değerlendirmesine dayalı etkin ve sistematik bir performans yönetim süreci bulunmaktadır. Böylelikle çalışanlarımız özelinde mesleki ve kişisel gelişim planlamaları yapılarak kariyer gelişimi yönetilmektedir. Dolasıyla çalışanlarımız bireysel performansına bağlı gelişimlerini izleyebilmektedir.

TERFİ

Bulundukları görevde çalışma sürelerini tamamlayan ve performans sistemimizde başarılı olarak değerlendirilen çalışanlarımız mesleki ve kişisel özellikleri dikkate alınarak iş değeri daha yüksek bir üst unvana terfi etmeye hak kazanırlar. Çalışanlarımızın, bulundukları unvan ve yürütecekleri görev alanlarının özelliklerine göre, kariyer yolculuğunda istedikleri hedeflere ulaşabilmeleri için, hangi süreçlerden ve basamaklardan geçmeleri gerektiği kurumumuzca açıkça belirlenmiş ve tüm çalışanlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Eğitim

Kurumumuzun hedef ve stratejileri kapsamındaki hızlı büyüme trendi ile inovatif ve müşteri odaklı hizmet anlayışını sürdürülebilir kılmak amacıyla çalışanlarımızın potansiyellerini geliştirmek, etkinlik ve verimliliklerini artırarak sürekli kılmak amacıyla mesleki ve kişisel gelişimlerine önem verilmektedir. Bu kapsamda performans değerlendirme sonucunda elde edilen veriler, kariyer gelişim planlaması, çalışanlarımızın kendi talep ve beklentileri ile yönetici görüşleri birlikte değerlendirilerek çalışan özelinde eğitim gelişim planlaması yapılmaktadır.

MESLEKİ VE KİŞİSEL EĞİTİM İMKÂNLARIMIZ

İşe yeni başlayan çalışanlarımızın işe ve kuruma uyumlarını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen “Aramıza Hoş Geldiniz Programı” ardından çalışanlarımızın kuruma uyum sürecini hızlandıran, aidiyet duygusu kazandıran, memnuniyetini ve motivasyonunu arttıran, performans ve verimliliğe olumlu yönde katkı sağlayan mentorluk uygulamamız bulunmaktadır. Çalışanlarımızın devamlı gelişimini sağlayabilmek adına konusunda uzman, uluslararası akrediyasyona sahip eğitmenler ile birlikte çalışma imkânı yaratıldığı gibi kurum içi ve kurum dışı eğitim merkezlerinden ulusal ve uluslararası eğitim seminerlerine de katılım sağlanmaktadır.

Ücret Politikası

Çalışanlarımızın ücretleri, ülkenin genel ekonomik durumu, sektör geneli ve kurumumuzun ücret yapılanması dikkate alınarak belirlenmektedir. Kurumumuzda; yılda 12 brüt maaş ödemesi ve performansa bağlı prim uygulaması bulunmaktadır.

Sosyal Haklar

Çalışanlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya ve kendilerine daha yüksek bir iş ve yaşam standardı sağlamaya yönelik "Özel Sağlık Sigortası, Hayat Sigortası, Bireysel Emeklilik Sistemi, Servis Yardımı, Yemek Yardımı, Yıllık İzin Uygulaması" uygulamalarımız bulunmaktadır.

Sosyal Yaşam

Çalışanlarımız için profesyonel iş yaşamına dair sunduğumuz imkânların yanı sıra çalışma saatleri dışında da bir araya gelebilecekleri ve hobilerini gerçekleştirebilecekleri sosyal imkânlar sunuyoruz. Kurumumuzda bu amaçla oluşturulmuş kulüplerimizde çalışanlarımız faaliyet göstermektedir.

Çalışan Profili

Kredi Kayıt Bürosu çalışanlarının eğitim ve yaş ortalamaları gibi pek çok bilgi bu alanda…

Created with Sketch.
ERKEK
%

%61

Created with Sketch.
KADIN
%

%39

Created with Sketch.
YAŞ ORTALAMASI

0

Created with Sketch.
LİSE
%

0

Created with Sketch.
LİSANS ve LİSANS ÜSTÜ
%

0

KKB İşe Alım Sistemi

Müşteri odaklı hizmet anlayışı, inovatif bakış açısı, ileri teknoloji ve donanım özellikleri ile finans sektörü ve reel sektöre katma değer yaratan kurumumuzun, en değerli varlığı nitelikli insan kaynağıdır. Kurum kültürünü zenginleştirmek, farklı iş yapış modellerine ilişkin deneyim kazanmak ve nitelikli insan kaynağının enerjisine ulaşmak amacıyla deneyimli ve deneyimsiz iş gücünü kurum bünyemize kazandırmaktayız.

Oluşabilecek açık pozisyonlardan yararlanmak ve Kredi Kayıt Bürosu ailesine katılarak katma değerli projelerde yer almak için öz geçmişinizi İnsan Kaynakları Bölümü’ne bu alandan gönderebilirsiniz.

GÖNDER