ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

Kurumun, iç ve dış müşterilere sağlanan tüm hizmetlerin sunulması için izlenen yöntemleri, rol alan sorumluları ve kullanılan varlıkları kapsar.

Politika

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş, hem kurumun üye ve müşterilerine sunulan hem de kurum içinde bölümlerin birbirlerine sundukları tüm hizmetlerin belirlenmesi, uygun hizmet düzeylerinin tanımlanması, sağlanması, sürekli ölçümlenmesi ve raporlanması, üye ve müşteri ihtiyaçlarının anlaşılarak önceliklendirilmesi ve bu ihtiyaçların doğru şekilde karşılanması için hizmeti sağlayan bölümler arasında uyumun sağlanması konularına büyük önem vermektedir. KKB’nin sunduğu hizmetlerin kalitesini üst düzeyde tutmak amacıyla yürüttüğü hizmet yönetimi çalışma temellerini açıklayan KKB Hizmet Yönetimi Politika Beyanı aşağıda yer almaktadır.

Politika Beyanı

KKB tarafından sağlanan tüm hizmetlerin kalitesi ve etkinliği Hizmet Yönetimi Politikasında belirtilen esaslar çerçevesinde sağlanmaktadır.

DETAYLI İNCELE

ISO 20000 Hizmet Yönetim Sistemi

Hizmet Yönetimi Sistemi (HYS), kurumun sunduğu tüm hizmetlerin etkinliğinin üst düzeyde tutulmasını sağlayabilmek amacıyla oluşturulan, Hizmet Yönetimi Politikası ve Hizmet Yönetimi süreçlerinden beslenen sistematik bir yönetim yaklaşımıdır. Hizmet Yönetimi Komitesi ile beraber belirlenen hedefler doğrultusunda Üye ve Müşteri ihtiyaçlarını önceliklendirerek hizmet kalitesinin sürekli gelişimini sağlamak HYS’nin temel amacıdır.

“Kurum Hizmet Kataloğu” kapsamında yer alan KKB Genel Müdürlük Binası, KKB Gardenya Binası ve KKB Anadolu Veri Merkezi üzerinden iç ve dış müşterilere sunulan hizmetler HYS kapsamında yönetilmektedir.

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş, bünyesinde etkin bir HYS yönetiminin gerçekleştirildiğini ve sağladığı tüm hizmetlere yönelik hizmet yönetimi gereksinimlerinin karşılandığını 2018 Aralık ayında sertifikasyon çalışmalarını tamamladığı ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Yönetim Sistemleri Standardı çerçevesinde taahhüt eder.