ISO22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Kredi Kayıt Bürosu, ürün ve hizmetlerini etkin ve kesintisiz bir şekilde sunmak adına riskleri en aza indirgeyen ve iş sürekliliğine dayalı bir politikaya sahiptir.

Politika

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş’ nin taviz vermeyeceği öncelikleri arasında en üst sırada insan hayatı ve güvenliğini takiben iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin üst düzeyde olması, yasa ve düzenlemelere uyumluluk konuları yer alır. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş, bu bağlamda üye ve müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetleri etkin ve kesintisiz şekilde sağlamak, ürün ve hizmetleri kesintiye uğratabilecek riskleri tespit ederek en aza indirgemek ve gereken iş sürekliliği ve kurtarma planlamalarını uygulamak için faaliyetler yürütmektedir.

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

Hizmet kesintilerine neden olabilecek olası risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşı önlem almak amacıyla gerekli analizlerin gerçekleştirilmesi esasına dayanan İş Sürekliliği Politikası, eğitim farkındalık programları oluşturarak uygulanmasını sağlamaktadır.

DETAYLI İNCELE

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS), kurumun iş sürekliliğini yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistemin temel amacı ürün / hizmetlere yönelik iş sürekliliğinin sağlanmasıdır. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi tüm KKB ürün/hizmetlerini ve bu ürün/hizmetlere yönelik iş süreçlerini ve KKB’den hizmet alan veya hizmet veren paydaşları kapsamaktadır. KKB bünyesinde iş sürekliliğine dair hazırlanan tüm politika, prosedür, süreç, talimat ve standartlar İş Sürekliliği Yönetim Sistemini destekler.

Kredi Kayıt Bürosu bünyesinde etkin bir İSYS yönetiminin gerçekleştirildiğini ve sağladığı tüm hizmetlere yönelik iş sürekliliği gereksinimlerinin karşılandığını 2014 Ağustos ayında sertifikasyon çalışmalarını tamamladığı IS0/IEC 22301:2012 İş Sürekliliği Standardı çerçevesinde taahhüt eder.

İş Sürekliliği Testleri

KKB İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan planları periyodik olarak test eder olası felaketlerde ve olağandışı durumlarda planlar ile aşağıda yer alan maddeler kapsamında kurumsal bir refleks oluşturmayı hedefler.

  • Her türlü felaket senaryosuna hazırlıklı olarak üye ve müşterilere kritik hizmetleri azami ölçüde sunmaya devam etmek
  • Müşteri ve üyelere taahhütlerin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak
  • Şirket altyapısını kesinti ihtimallerini azaltacak şekilde geliştirmek
  • Öngörülemeyecek iş kesintilerinin üye ve müşterilere olan etkisini, finansal ve itibari olumsuz etkileri azaltmak
  • İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda oluşan acil durumu etkin bir şekilde yönetmek ve doğru iç /dış iletişim akışını sağlamak
  • Öngörülemeyecek olaylar/felaketler karşısında kesinti sürelerini şirket, üyeler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmek

Bu kapsamda yapılan iş sürekliliği testleri başarı ile gerçekleştirilmiş olup iş sürekliliği testlerinin gerçekleştirildiği tarihlere ait detaylar aşağıda yer almaktadır.

TARİH AÇIKLAMA SONUÇ
Aralık 2013 İş Sürekliliği Tatbikatı Başarılı
Aralık 2014 İş Sürekliliği Tatbikatı Başarılı
Şubat 2014 İş Sürekliliği Tatbikatı Başarılı
Mayıs 2014 İş Sürekliliği Tatbikatı Başarılı
Ağustos 2014 İş Sürekliliği Tatbikatı Başarılı
Kasım 2015 İş Sürekliliği Tatbikatı Başarılı
Kasım 2016 İş Sürekliliği Tatbikatı Başarılı
Ekim 2017 İş Sürekliliği Tatbikatı Başarılı