FAALİYETLERİMİZ

14. BÜTÜNSEL OLARAK ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ

>
Hizmet Adı 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kredi Referans Sistemi (KRS)
Bireysel Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (Bireysel MİDES)
Sahte Bilgi / Belge / Beyan / Başvuru Alarm Sistemi (SABAS)
KRS Bilgi Doğrulama Sistemi
Bireysel Kredi Notu (BKN)
Kurumsal Büro Sistemi (KRM)
Limit Kontrol Sistemi (LKS)
Karşılıksız Çek Sorgu
Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE)
Çek Raporu
Risk Raporu
Kredi Limit-Risk ve Tasfiye Olunacak Alacaklar (KLKR)
Senet Bilgileri Bildirim ve Paylaşım Hizmeti
Çek Münferit Sorgulama
Kamuoyuna Açıklanan İstatistiki Bilgi Hizmeti Uygulamaları
Resmi Kurumlara Açıklanan İstatistiki Bilgi Hizmeti Uygulamaları
Risk Merkezi Müşteri Raporu Hizmeti
Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar
GeoMIS-Harita Bazlı Raporlama Hizmeti
Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi (TARDES)
Çek Endeksi
Merkezi Karar Destek Sistemleri (MKDS)
Ticari Kredi Notu (TKN)
Kurumsal Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (Kurumsal MİDES)
Çek Raporu (Risk Merkezi)
Risk Raporu (Risk Merkezi)
Karşılıksız Çek Uyarı Hizmeti
İhale Yasaklısı Sorgulama ve Uyarı Hizmetleri
Türev İşlemler Paylaşım Hizmeti
Veri Validasyon ve Yaptırım Uygulamaları Hizmeti
Bilgi Güncelleme Uygulamaları Hizmeti
Kredi Başvuru Talepleri Kabul-Ret Bildirimleri
İçsel Derecelendirme Notları Paylaşım Hizmeti
Derecelendirme Notları Paylaşım Hizmeti
Üye Talep Yönetim Hizmetleri
Adres İşleme Hizmeti
Çek Durum Sorgulama Hizmeti
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
Findeks Not Danışmanım
Findeks Uyarı Hizmeti
Findeks Takipçi
Ticari Sicil Paylaşım Sistemi (TSP)
İhtiyati Tedbir Kararlı Çek Paylaşım Hizmeti
İflas/İflas Erteleme/Konkordato İlan Eden Şirketler Paylaşım Hizmeti
Çek Yasaklısı Paylaşım Hizmeti
GİB Künye Sorgulama Hizmeti
Çapraz Çek İlişkileri Sorgulama Hizmeti
Kredi Sigortaları Bildirim ve Paylaşımı
Findeks Karekodlu Çek Sistemi
Teminat Mektubu Durum Sorgulama (TMDS)
Tahsilat (Collection) Skorları
Eğilim Skorları
Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MKFS)
IBAN Doğrulama Hizmeti
LKS Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES)
Başvuru Sahtecilik Girişim Tespit ve Önleme Hizmeti
Krediler Analiz Portalı (KAP)
Çek Analiz Portalı
Mersis Sorgulama Hizmeti
Risk Merkezi (RM) Uyarı Hizmeti
Adres İşleme-Harita Servisi
Mücbir Hal Sorgulama
BKM Üye İş Yeri Ciro Bilgileri ve POS İptal Bilgileri Sorgulama Hizmeti
Münferit Sorgu Raporlamaları
Kredi Kullandırımı Anlık Paylaşım Servisi (KAPS)
Elektronik Teminat Mektubu
Telekomünikasyon Fatura Borç Bilgileri ( TELKO ) Sorgu
Yabancı Para Kredi ve Gelir Sorgulama
Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi
BDDK Ürün ve Hizmet Ücretleri Portalı
Risk Merkezi Raporunun E-devlet Kapısı Üzerinden Sunulması
NOVA
Çek Skoru
Senet Raporu Hizmet
Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi Sorgulama (E-YTB)
Yabancı Para Kredi ve Gelir Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES)
Risk Merkezi Raporlama Sistemi
Risk Merkezi İnteraktif Raporlama Sistemi
İleri Keşide Tarihli Çek Verilerinin Paylaşımı
TCKN-GSM Doğrulama Hizmeti
Tarım Skoru
Üye İşlemleri / Beyan Sistemi
UYAP Sisteminde Yer Alan İflas ve Konkordato Kararlarının Paylaşılması
Ticari Borçluluk Endeksi (TBE)
Web Skor
Üye Güvenlik ve Web Servis Yetki Yönetimi
Üye Veri İnceleme Hizmeti
Üye İzleme/Kullanıcı Yönetimi
Kurul Kararına (10265) Aykırılıkların Paylaşım Hizmeti
Kurul Kararına (10248) İstinaden Yurt Dışı Yerleşiklerle Türev İşlem Gerçekleştiren Müşterilerinin Paylaşımı Hizmeti
KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu
KART Doğrulama Hizmeti
Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi (E-YTB) Kullandırım Bilgileri Paylaşım Hizmeti

15. KKB TARAFINDAN DOĞRUDAN ÜYELERE SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLER

Hizmetler 2000 2004 2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sahte Bilgi / Belge / Beyan / Başvuru Alarm Sistemi (SABAS)
Bireysel Kredi Notu (BKN)
Limit Kontrol Sistemi (LKS)
Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE)
Çek Raporu
Risk Raporu
GeoMIS – Harita Bazlı Raporlama Hizmeti
Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi (TARDES)
Çek Endeksi
Merkezi Karar Destek Sistemleri (MKDS)
Ticari Kredi Notu (TKN)
Adres İşleme Hizmeti
Çek Durum Sorgulama Hizmeti
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
Findeks Not Danışmanım
Findeks Uyarı Hizmeti
Findeks Takipçi
Ticari Sicil Paylaşım Sistemi (TSP)
Teminat Mektubu Durum Sorgulama (TMDS)
Krediler Analiz Portalı (KAP)
Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi
Elektronik Teminat Mektubu
Tahsilat (Collection) Skorları
Eğilim Skorları
Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MKFS)
IBAN Doğrulama Hizmeti
LKS Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES)
Başvuru Sahtecilik Girişim Tespit ve Önleme Hizmeti
Çek Analiz Portalı
Adres İşleme-Harita Servisi
Kredi Kullandırımı Anlık Paylaşım Servisi (KAPS)
Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi
Elektronik Teminat Mektubu
NOVA
Çek Skoru
TCKN-GSM Doğrulama Hizmeti
Tarım Skoru
Ticari Borçluluk Endeksi (TBE)
Web Skoru
KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu
KART Doğrulama Hizmeti

LİMİT KONTROL SİSTEMİ (LKS)

Banka ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında ilk defa kredi kartı kullanmaya başlayan bir müşterinin, tüm bankalardan sahip olabileceği kartların toplam limitinin, ilk yıl için gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise dört katını aşmaması gerekmektedir. 8 Ekim 2013 tarihli yönetmelikle tüm kart kullanan müşteriler limit sınırlaması kapsamına alınmıştır. TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu ile birlikte bu konulara ilişkin çalışmalar başlatan KKB, 2013 yılı sonlarında Limit Kontrol Sistemi’ni (LKS) test ortamına açmış, Ocak 2014 itibarıyla üyelerin tüm kart müşterilerine ilişkin verilerin sisteme yüklenmesini sağlamıştır. LKS ülke ihtiyaçlarına bağlı olarak KKB tarafından geliştirilen ve gerçek zamanlı olarak çalışan bir sistemdir. LKS, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca sektörde kredi kartı veren tüm kurumlardan topladığı kredi kartı limitlerini müşteri bazında birleştirerek tek limit uygulamasının kart veren kurumlar tarafından yönetilebilmesini sağlamaktadır.

1 Mart 2014 tarihinden itibaren LKS kapsamında;

 • İlk bildirim dosyasında eksik kayıt iletilmesi veya daha sonra ekleme yapılmak istenmesi,
 • FTP bildiriminin standartlarına uygun olarak veya süresinde yapılmaması,
 • Milat limitinin hatalı bildirimi,
 • Güncel limitin hatalı iletilmesi

konularında yaptırımlar uygulanmaktadır.

LKS Acil Güncelleme hizmeti ile birlikte LKS kapsamında bildirilen limitler için düzeltme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, evrak dolaşımı olmaksızın tenzil, kapama ve kayıt düzeltme işlemlerinin üyeler tarafından yapılabilmesi sağlanmıştır.

LKS MÜŞTERİ İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (MİDES)

LKS MİDES, Limit Kontrol Sistemi kullanılarak paylaşılan hatalı ya da eksik verilere yönelik yapılacak itirazların KKB üyeleri tarafından yönetilebilmesi için gerekli olan altyapının sağlandığı bir sistemdir. LKS’de paylaşılan bilginin eksik veya hatalı olduğu düşünülüyorsa yapılan sorgu için üretilen referans numarası ile LKS MİDES kullanılarak itiraz süreci başlatılmaktadır. Üyeler tarafından yapılan itirazlar için süreç itiraz eden üyeyle itirazı cevaplayacak üye arasında LKS MİDES ekranları üzerinden ilerlemekte, itirazı cevaplayan üye tarafından LKS değerinden farklı bir değerle itiraz cevaplanmış ise LKS Acil Güncelleme ekranları üzerinden yine itiraz cevaplayan üye tarafından yapılan güncelleme işlemiyle devam etmektedir. LKS MİDES, itirazların kısa sürede ve net olarak yanıtlanabilmesi, bu konudaki tüm iletişimin belirli standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirilmiş olup itiraz sürecini de müşteri memnuniyetini de artıracak şekilde kısaltacak bir sistemdir.

RİSK RAPORU

Risk Raporu, gerçek ve tüzel kişilerin bankalardan kullanmış oldukları kredi ürünlerine ilişkin geçmiş kredi ödeme performansını ortaya koyan bir KKB ürünüdür.

Risk Raporu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’ne, banka ve finansal kuruluşlar tarafından düzenli olarak iletilen bireysel ve ticari kredi bilgileri kullanılarak KKB tarafından üretilmektedir. Bu bilgiler esas alınarak değişiklik yapılmadan sunulan ve 2014 yılında yapılan zenginleştirme çalışmalarıyla tasarım ve içerik olarak dünyadaki benzer örneklerinin ötesine taşınan raporda;

 • Findeks Kredi Notu,
 • Kişinin limitleri, riskleri, geçmiş kredi ödeme performansları ve kredi kartı ödeme bilgileri,
 • Bildirimde bulunan finansal kuruluş sayısı,
 • Toplam kredili hesap sayısı,
 • Toplam limit ve bakiye bilgileri,
 • Son kredi kullanım tarihi,
 • Gecikmede olan kredili hesap sayısı,
 • Gecikmedeki bakiye toplamı,
 • Mevcut en uzun gecikme süresi,
 • Varsa takibe alınmış kredi bilgileri,
 • Varsa varlık yönetim şirketlerine devir olmuş devam eden borç bilgileri,
 • Leasing-faktoring memzuç bilgileri ve müşterinin kredi notunun bulunduğu yüzdelik aralığının Türkiye geneli içindeki yerini gösteren skor yüzdesel aralıkları
 • Ödeme tarihçesindeki en olumsuz durum,
 • Mevcut en uzun gecikme süresi,
 • Kredi kartı; sorumluluk durumu, takibe alınan bakiye, limit kullanım oranı, taksitli bakiye,
 • Tüketici kredisi; takibe alınan bakiye, limit kullanım oranı, taksit sayısı, taksit tutarı bilgileri

yer almaktadır.

Her bir kredinin son 18 aylık ödeme performansını da gösteren rapor, finansal sektördeki ödeme performansını özetler niteliktedir. İçeriğinde sadece gecikmiş ödemeler ya da takibe intikal eden kayıtlar gibi negatif bilgileri değil, aynı zamanda kişinin zamanında ödenen kredileri gibi olumlu bilgileri de bulunduran bir rapor olması nedeniyle borcunu vadesinde ödeyen kişiler için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

KKB’nin sadece bankalarla değil, Eylül 2012’den itibaren banka şubeleri aracılığıyla rapor sahibi kişi/kurumlar ile bu kişi ve kurumların onay verdikleri üçüncü kişilerle de paylaşmaya başladığı Risk Raporları, 2014 yılından itibaren Findeks altyapısıyla elektronik ortamdan finans sektörü dışındaki bireylere ve reel sektöre de sunulmaktadır.

ÇEK RAPORU

Karşılıksız çek keşide edenlere uygulanan yaptırımı ortadan kaldıran 3 Şubat 2012 tarih ve 28193 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6273 sayılı Çek Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte alacak riskini yönetme konusunda ekonomide yeni bir dönem başlamıştır. Riskin doğru yönetilebilmesi ve çek hamilinin çeki kabul etme kararını doğru bir şekilde verebilmesi için gerekli olan bilgiye ulaşabileceği platformların varlığı hem keşideciyi hem de çek hamilini korumayı hedeflemektedir. Yaygın bir ödeme aracı olan çeki daha güvenli hale getirmek adına KKB’nin Nisan 2012’de hayata geçirdiği “Çek Raporu Sunum Sistemi”, ürettiği çek raporlarıyla çek hamillerinin sağlıklı karar vermek adına gereksinim duyacakları keşidecilere ilişkin geçmiş çek ödeme bilgilerini sağlamak üzere sunulan bir hizmettir.

Çek keşidecisinin geçmiş çek ödeme bilgilerine kolayca ulaşılabilen rapor kapsamında;

 • Müşterinin çek hesabının bulunduğu bankalar,
 • 2007’den itibaren ibraz edilen çeklerin adedi,
 • İbrazında ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
 • 2009 yılı ve sonrası karşılıksız çıkan ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarı,
 • 2009 yılı ve sonrası karşılıksız çıkan ve sonradan ödenen çeklerin adedi ve tutarı,
 • İbraz edilen ilk çekin tarihi,
 • İbraz edilen ve arkası yazılan ilk çekin tarihi,
 • İbraz edilen ve arkası yazılan son çekin tarihi,
 • İbrazında ödenen son çekin tarihi,
 • Son 1 ay, 3 ay ve 12 ay içinde ödenmiş çeklerin adedi ve tutarı,
 • Son 1 ay, 3 ay ve 12 ay içinde arkası yazılmış çeklerin adedi ve tutarı,
 • 50 adetle sınırlı olmak üzere arkası yazılan çeklerin listesi,
 • Ödeme ya da karşılıksız işlemi görmemiş açık çek adedi,
 • Ödeme ya da karşılıksız işlemi görmemiş ileri vadeli tüm çek adedi ve tutarı,
 • Bankacılık sistemine dönmemiş çek adedi,
 • Çek endeksi,
 • Yıllar itibarıyla en düşük, en yüksek ve ortalama çek tutarları tablosu,
 • Tahsilat teminat çeklerine ek olarak açık çek bilgileri,
 • Karşılıksız ve ödenmiş çeklerin yanı sıra keşidecinin ileri vadeli ve açık çek bilgileri

yer almaktadır.

Çek Raporu ile hesap sahibinin çek ödeme performansının olumlu ya da olumsuz olarak gelişimi izlenebilmektedir. Bu raporla, hesap sahibine kaç bankanın çek karnesi verdiği bilgisi öğrenilirken, kişinin kredibilitesi hakkında da bir görüş edinilebilmektedir. Çek Raporu’nun, çekin kabul edilmesi aşamasında kullanılması durumunda %80’e varan oranda çekin karşılıksız çıkma ihtimali tahmin edilebilmektedir.

Mobil cihazlar aracılığıyla veya internet üzerinden alınabilen çek raporları; reel sektörde ticari faaliyet yürüten gerçek/tüzel kişiler tarafından, ticari alışverişe konu her platformda karşı taraftan talep edilebilmektedir. Online rapor uygulamaları ile reel sektör mensupları alacak riskini kontrol etmek üzere, borçlusunun çek ya da risk raporunu kendisinden ya da kendisinin onayı ile doğrudan KKB sorgu sisteminden anında alabilmektedir. KKB, üçüncü kişilerden muvafakat alınarak Çek Raporlarının elektronik ortamda talep edilebilmesini sağlayan altyapısıyla dünyada örnek bir uygulama gerçekleştirmiştir.

ÇEK DURUM SORGULAMA

Çek sahteciliğini önlemek amacıyla geliştirilen Çek Durum Sorgulama ile alınan çeklerin durumlarının online sorgulanarak çekin dolaşımda olup olmadığının öğrenilebilmesi amaçlanmaktadır. Çeki veren banka üzerinden online sorgulama yapılarak çalışan sistem sayesinde muhatap bankadan iletilen çekin dolaşımda olup olmadığı bilgisine ulaşılmaktadır.

Yapılan sorgu sonrasında sorgulanan çekin bankacılık sistemine dönüp dönmediğini, herhangi bir banka tarafından tahsil/teminat amaçlı alınıp alınmadığını tespit etmek ve bu sayede ilgili çekin asıl çekin bir kopyası olma ihtimalini engellemek amaçlanmıştır. Türkiye’de ticari hayatın daha güvenli hale gelebilmesi amacıyla, KKB tarafından “Çek Sahteciliklerinin Önlenmesi Amacıyla Alınan Tedbirler” kapsamında tüm finans sektörünün kullanımına açılmıştır.

Yapılan çalışmalar ve yeni veri servislerinden alınan bilgilerle KKB ürünlerine yaygınlaştırma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Çek Durum Sorgulama (ÇDS) uygulaması yenilenmiştir. Çek Durum Sorgulama, yeni servisleriyle mevcut ÇDS uygulamasından bağımsız yeni bir uygulama olarak geliştirilmiştir. Yapılan geliştirmeler sonrasında çeklerin dolaşımda olup olmadığına dair sorgulamalar çek üzerinde bulunan MICR kodu üzerinden yapılabilmeye başlamıştır. Bunu yanı sıra yine karekod güvenliğini artırıcı bir özellik olarak hazırlanan güvenlik kodu üzerinden sorgulama yapabilme imkânı sağlanmıştır.

ÇEK ENDEKSİ

Keşidecinin çek kullanım alışkanlığını ve güvenilirliğini özetleyen Çek Endeksi, gerçek ve tüzel kişi çek ödeme bilgilerinden hareketle oluşturulmuş piyasaya yönelik puana dayalı grafiksel bir risk göstergesidir.

Çek Endeksi, ilgili tüzel veya gerçek kişinin çek ödemelerindeki davranışını ölçülebilir hale getirmenin yanı sıra sorun yaşanmışsa bu sorunu adet ve tutarlarını yansıtır bir şekilde hesaplamaktadır. Basitleştirilmiş bir grafik üzerinde keşidecinin durumunu gören çek hamili, başka keşidecilerle karşılaştırıldığında nerede konumlandığını kolayca görebilmektedir.

Çek Raporu’nda yer alan detaylı verilerin analiziyle istatistiksel olarak hesaplanan Çek Endeksi, raporların yorumlanması ve daha sağlıklı karar verilebilmesini kolaylaştırarak kaynak ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Çek karşılığı işlem yapacak olan kurumlar, Çek Raporu’nda yer alan çek geçmişine ilişkin detaylı verileri yorumlamaya çalışmak yerine, bu verilerin analiziyle istatistiksel olarak hesaplanan Çek Endeksi’ni kullanarak gerçekleştirdikleri değerlendirmelerle; teminata kabul ettikleri çeklerin güvenilirliği hakkında fikir sahibi olabilmekte, çekin vadesinde ödenip ödenmeyeceği hakkında tutarlı tahminlerde bulunabilmekte, çekin karşılıksız çıkması durumunda uğrayabilecekleri finansal zararı en aza indirebilmektedir.

BİREYSEL KREDİ NOTU (BKN)

Bireysel Kredi Notu (BKN), KKB’nin bireyler için hesapladığı, kurum üyesi olan bir kuruluştan alınan ya da alınacak olan kredinin geri ödemesinin diğer bir tüketiciye kıyasla ne ölçüde yerine getirileceğini öngörmek için kullanılan sayısal bir göstergedir. İstatistiksel model kullanılarak üretilmiş bir karar destek ürünü olan BKN, müşteriye ilişkin kredi ödemesine dair bilgilerin KRS aracılığıyla edinilen bir özeti olarak nitelendirilmektedir.

BKN, kredi kuruluşlarının vereceği risk kararlarının rasyonel ve standart olmasına olanak sağladığı gibi, karar sürecini de oldukça kısaltmaktadır. Bu da müşterilerin kredi ürünlerine daha kısa sürede ulaşmalarını mümkün kılmaktadır. Son olarak 2021 yılı içerisinde BKN altıncı sürümü kullanıma açılmıştır.

BİREYSEL BORÇLULUK ENDEKSİ (BBE)

Bireysel Borçluluk Endeksi (BBE), KKB’nin bankacılık ve finans sektörüne yeni bir risk algısı getirerek olası risklerin daha iyi tahmin edilmesine yardımcı olmak amacı ile geliştirdiği skor bazlı bir risk endeksidir. Odak noktası son dönemde ve geçmişinde ödeme güçlüğü belirtisi göstermediği halde aşırı borçlanma eğiliminde olan kişileri tespit etmek olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, BBE ile;

 • Mevcut borçlarını geciktirmeden kapatmak için yeni kredi kullanan, dolayısıyla geçmişte ödeme güçlüğü görünmeyen ancak gittikçe daha fazla borçlanan bireyleri tespit ederek erken bir uyarı sistemi oluşturulması,
 • Sorumlu kredilendirme yapılmasının sağlanması,
 • Kredi limiti belirleme ve risk bazlı fiyatlama gibi konularda kullanıcıların daha isabetli karar verebilmelerine imkân tanınması,
 • Bankaların kredi karar sistemindeki kalitenin artırılması

hedeflenmektedir.

Dolayısıyla, BBE, sorgu tarihinden itibaren bir yıl içinde henüz ödeme yapamaz duruma düşmeyecek, bununla birlikte “aşırı borçlanmış” hale gelecek olan bireyleri öngörmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Risk tahmin modellerinin öngörmeye çalıştığı “sorunlu kredi” tanımına (ardışık olarak üç dönem ödeme yapmayanlar, kanuni takibe düşenler ve zarara atılanlar) ek olarak “aşırı borçlanma” tespitini getirmektedir. Bu kapsamda, sadece 400 TL’nin üzerinde teminatsız borç bakiyesi olan kişiler için ve aşırı borçlanmayı tahmin etmek üzere geliştirilmiştir. 2022 yılı içerisinde BBE ikinci sürümü kullanıma açılmıştır.

TİCARİ KREDİ NOTU (TKN)

Ticari Kredi Notu (TKN); ticari kredi değerlendirme işlemlerini rahatlatacak ilgili firmanın kredi değerliliğine ilişkin bir derecelendirme notunu ifade etmektedir. TKN, kurumların kredi sicil bilgilerinin bildirildiği KRM sorgusu içerisinde üye bankalar ve diğer finansal kurumlara bildirilmektedir.

TKN; demografik bilgiler, kredi ve teminat bilgileriyle çek ödeme performansından hareketle firmaların üyeden aldığı kredi geri ödeme gerekliliklerini ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmek amacıyla üretilmektedir. Firmanın sorgu tarihinden itibaren 12 ay içerisinde takibe girmiş kredi olarak sınıflanma olasılığını ölçen TKN ne kadar yüksekse, firmanın 12 ay içerisinde takibe girmiş kredi olarak sınıflanma olasılığı da o kadar düşük olmaktadır. Finansal kurumlar, kredi verme sürecinde birçok değişkeni göz önünde bulundurmaktadır. Tüzel kişilerin kredi geri ödeme geçmişleri, bu noktada önemli bir değişken konumundadır. TKN, tüzel kişilerin davranış (kredi geri ödeme) performanslarının değerlendirmesinde ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlamasıyla önemli bir eksikliği de gidermektedir. Bu sayede, kredi müşterilerinin dışsal davranışlarının kolaylık izlenebilmektedir.

Risk Raporu’nda yer alan detaylı verilerin analiziyle istatistiksel olarak hesaplanan TKN ile;

 • Kredi kuruluşlarının vereceği risk kararlarının daha doğru değerlendirilmesi,
 • Ticari hayatta da bir standart oluşturulması,
 • Karar süreçlerinin kısaltılarak müşterilerin kredi ürünlerine daha kısa sürede ulaşmaları

sağlanmaktadır.

KKB, “Kurumsal Büro Sistemi” bünyesinde bulunan veriler üzerinden yapılan modelleme çalışmalarıyla ortaya çıkan “Ticari Kredi Notu” modelini üye kurumların kullanımına sunmaktadır.

TAHSİLAT SKORLARI

KKB’nin üyelere sağladığı veri paylaşım hizmetini analitik skorlama modelleriyle desteklemek amacıyla oluşturduğu yüksek katma değerli ürünlerinden biri olan “Tahsilat Skorları”, kredi ödemesini geciktiren bir müşterinin yakın vadede daha ileri gecikmeye ya da temerrüde düşme riskini hesap etmektedir. Gecikmeye düşen her bir müşteri özelinde geliştirilmiş risk skor kartları olan Tahsilat Skorları ile üyeler, gecikmedeki müşterileri özelinde tahsilat stratejisi geliştirerek tahsilat süreçlerini daha etkin yönetebilmektedir. Tüm KRS verisi dikkate alınarak ilgili gecikme dönemine göre gerçekleştirilen risk segmentasyonu ile üyeler aksiyonlarını planlayarak tahsilat verimliliğinin artırılmasını, operasyonel kazanç dışında müşteri memnuniyetsizliklerinin önlenmesini sağlamaktadır.

EĞİLİM SKORLARI

KKB Eğilim Skorları, kişilerin geçmiş davranışları ve mevcut kredi ürünlerindeki performanslarından yola çıkarak gelecekte yeni bir kredi ürünü kullanma eğilimlerini tahmin etmeye yaramaktadır. Bu sayede, üyelerin gerçekten kredi ihtiyacı olan ve kredibilitesi uygun müşterilerine ulaşarak risklerini etkin şekilde yönetebilmelerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

KKB Eğilim Skorları ile üyelere;

 • Doğru stratejilerle doğru müşterilere hızlı erişim,
 • Daha az operasyonel yük ile geniş kapsamlı verileri tek bir skor üzerinden görebilme,
 • Ürün bazında hedef kitlelerin kolayca belirlenmesi nedeni ile zamandan tasarruf etme,
 • Ürün kullandırımlarında daha verimli ve etkin yönetim

imkânları sağlanmaktadır.

Veri ambarında yer alan bireysel portföye ait kredi ve kredi başvuru bilgilerini istatistiksel yöntemler ve hesaplamalarla modelleyerek 2015 yılında bireysel krediler için eğilim skoru hesaplamaya başlayan KKB, ilerleyen dönemlerde tüm bireysel ürünlere yönelik eğilim skorlarını hesaplamayı planlamaktadır.

GEOMIS - HARİTA BAZLI RAPORLAMA HİZMETİ

“Oracle 2014 Innovator Excellence Award” sahibi GeoMIS, KKB bünyesindeki verilerin içerdiği adreslerin işlenerek coğrafi koordinatlara dönüştürülmesi ve harita üzerine konumlandırılması esasına dayanan, her türlü istatistiki veri, il ve ilçe detayında belirli kategorilere göre renklendirilerek harita üzerinde görüntülenmesine imkân veren lokasyon bazlı veri raporlama hizmetidir.

GeoMIS, yalnızca veri tabanı, sayısal harita ve raporlamalardan oluşmamakta; farklı birçok bileşeni barındırmaktadır. Sorgulama ve istatistiksel analiz gibi bilinen veri tabanı işlemlerini görselleştirerek haritalar tarafından sağlanan coğrafi analizlerle birleştirme yeteneğiyle bir karar destek sistemi olarak etkin kullanılabilen, rapor çıktılarını çok daha değerli hala getirerek verimlilik ve risk modellerini geliştiren çıktıların elde edilebileceği bir hizmettir.

GeoMIS - Harita Bazlı Raporlama Hizmeti aracılığıyla; belirli bir dönemde kuruma ait portföy bilgilerinin yer aldığı Standart Rapor, belirli bir dönem aralığındaki kuruma ait portföy verilerindeki değişimlerin incelenmesine olanak sağlayan Trend Raporu, kuruma ait portföy bilgilerinin sektör, TÜİK ve belirlediği karşılaştırma grubu ortalamasıyla değerlendirildiği Benchmark Raporu alınabilmektedir.

GeoMIS hizmeti, KKB tarafından Oracle veri tabanı ve uygulama sunucuları üzerinden harita bazlı raporlama platformu ile sağlanmaktadır. Dataların harita üzerinde konumlandırılmaları “Geo-Coding” (Adres Çözümleme) adlı bir işlem yardımıyla gerçekleştirilmektedir.

Uygulamaya giren kullanıcının ait olduğu kurumu kullandığı IP adresinden belirleyen sistem, tüm gösterimleri de o kurumu esas alarak yapmaktadır.

GEOMIS BİREYSEL

2009’un ikinci yarısından itibaren KRS kullanıcıları tarafından gerçekleştirilmiş sorguları kapsayan GeoMIS uygulaması, Temmuz 2013 itibarıyla KRS üyesi kurumların hizmetine sunulmaya başlamıştır.

2014 yılında eklenen bireysel kredili portföy bilgileri ile veri seti zenginleşen GeoMIS uygulaması, GeoMIS Bireysel olarak hizmet sunmaya devam etmektedir.

GEOMIS KURUMSAL & ÇEK

GeoMIS Kurumsal & Çek; veri setine Ağustos 2014’te küçük/orta/büyük işletmeler ve ticari segmente özel hazırlanmış KKB verilerini de ekleyen ve bu verilerin il ve ilçe bazında detaylı olarak raporlanabilmesini sağlayan GeoMIS ailesi ürünüdür.

KRM’de yer alan hesaplara ait limit, risk, TKN ve karşılıksız çek bilgilerinin de değerlendirilmesini sağlayan, bu bilgilerin il hatta ilçe bazında harita üzerinde görüntülenmesini sağlayan GeoMIS Kurumsal & Çek uygulaması ile üye kurumların kendi verilerini, bu verilerdeki değişim ve gelişimi, yine bu veriler ile sektör verilerini veya rakiplerinin verilerini karşılaştırması mümkündür.

Alınacak raporlarla bakiye, hesap adedi, ortalama skor, kredi riski/banka şubesi ve kredili firma adedi/banka şubesi bilgilerine ulaşılabilme imkânı sunulmaktadır.

İçeriği sürekli zenginleştirilen diğer GeoMIS uygulamalarında olduğu gibi GeoMIS Kurumsal & Çek uygulaması da sürekli olarak geliştirilmektedir. GeoMIS, uygulamaya alındığı yıl veri setine KKB’ye bildirimi yapılan çek bilgilerini de eklemiştir.

GEOMIS MEMZUÇ

GeoMIS ürün ailesinin en yeni üyesi olan GeoMIS Memzuç ile bankalar ve finans kurumları tarafından bildirilen kredi limit/risk ve tasfiye olunacak alacak bilgileri şubenin il ve ilçe adres bilgisi kullanılarak harita üzerine taşımaktadır.

GeoMIS Memzuç’ta bulunan;

 • Adet Raporları ile kayıt adedi, şube adedi, müşteri adedi ve şube başına düşen müşteri adetleri,
 • Risk Raporları ile TL cinsinden risk tutarları, reeskont ve tahakkuk faizleri hariç risk tutarları, müşteri başına düşen risk tutarı, şube başına düşen risk tutarı,
 • Limit Raporları ile yine TL cinsinden limitler ve limit doluluk oranları
 • Oran Raporları ile tahsili gecikmiş alacak oranları ile gecikmeli kredi oranı görüntülenebilmektedir.

KREDİLER ANALİZ PORTALI (KAP)

Krediler Analiz Portalı (KAP); gerçek kişilere ait her türlü taksitli krediler, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı ürünlerine ait portföy bilgileri ve ödeme performanslarının raporlanabilmesi ve GeoMIS Bireysel uygulamasında belirlenen “karşılaştırma grubu” ve “sektör” geneli ile kıyaslama imkânı veren interaktif bir raporlama ortamıdır. KAP’ın kullanıcılara sunduğu başlıca avantajlar şu şekildedir:

 • Kuruma ait kredi portföyünün aylık olarak ve zaman serisi içinde değişimini göstermektedir.
 • Gerek risk yönetimi ve kredi politikaları gerek pazarlama ve kampanya yönetimi gerekse de tahsilat uygulamaları ile ilgili edinilecek bilgiler ışığında önemli stratejik kararların alınmasına yardımcı olacak raporlama bilgisi sağlamaktadır.
 • Kuruma özel tasarlanmış veri içeriğiyle internet üzerinden kolay kullanım olanağı sunmaktadır.

Raporlama ekranlarında kullanılan farklı parametreler ve filtreleme opsiyonları ile 2,5 milyar satırlık veri üzerinden yaklaşık 175 milyon farklı rapor içeriği üretilebilmekte olup ustaca tasarlanmış altyapısıyla tüm bu raporların çok hızlı olarak üretilmesine olanak sağlanmaktadır.

KRS kullanıcısı olan KKB üyesi kurumların kullanımına açık olan Krediler Portföy Analiz uygulamasıyla;

 • Yeni açılan hesapların analizi,
 • Mevcut portföy analizi,
 • Risk analizi

olmak üzere üç ana başlıkta raporlama yapılabilmektedir.

Krediler Portföy Analiz Hizmeti’nde raporlar, KRS üyelerinin yaptığı aylık bildirimlerinden alınan veriler ile hazırlanmaktadır. Geriye yönelik olarak toplamda 13 aylık veri içeren sistemde, rapor ürünlerinin yanında çıkan sonuçlar grafiklerle görselleştirilmektedir.

Uygulamayla;

 • Kurum kredi portföy verilerinin güncel halini ve zaman serisi içerisindeki gelişimi takip edilebilmekte,
 • Kurumun farklı portföylerdeki adet, hacim, gecikme ve tahsilat rakip kurumlar ile karşılaştırılabilmekte,
 • Tüm bu veriler kurumun risk yönetim politikalarının oluşturulmasında ve test edilmesinde kullanılabilmektedir.

KAP aracılığıyla sunulan raporlama hizmeti, tüketici finansman şirketleri için ayrı bir portal olarak hazırlanmıştır. Şirketlere, KAP içerisinde yer alan verileri ürün bazında ve istenilen başlık altında alabilme imkânı sağlanmıştır. Böylelikle tüketici finansman şirketleri; alabildikleri yeni açılan hesapların analizi, mevcut portföy analizi, risk analizi raporlarına ek olarak taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi olarak üç ana üründe rapor hazırlayarak kullanabilmektedir.

ÇEK ANALİZ PORTALI

Çek Analiz Portalı; KKB üyelerine çek rakamlarını yine kendi belirleyecekleri “karşılaştırma grubu” ve “sektör geneli” ile karşılaştırma imkânı sağlayan interaktif bir raporlama ortamıdır.

Çek Analiz Portalı’nın günlük çek bildirimlerimden alınan veriler ile hazırlanan raporları sayesinde kurumlar;

 • İlk kez çek kullanan çek müşteri adetlerini rakip kurumlar ile karşılaştırabilmektedir.
 • Müşteri portföyündeki karşılıksız çek keşide eden müşteri oran ve trendleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.
 • Vintage analiziyle arkası yazılan çeklerin sonradan ödenme oranlarını ay bazında takip edebilmektedir.
 • İbrazında karşılıksız çek oranlarıyla çek müşterilerinin ödemelerine ne kadar sadık olduğunu ölçümleyebilmektedir.
 • Güncel karşılıksız çek oranlarıyla karşılıksız çıkan çeklerin ne kadarının ödendiği hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.
 • İlk kez çek keşide eden ve ilk kez karşılıksız çek keşide eden çek müşterilerinin oranını sektör geneli ve yine kurumun kendisi tarafından belirlenen peer (karşılaştırma) grubu oranlarıyla karşılaştırabilmektedir.
 • Çek müşterilerinin çek endeksi dağılımına ulaşabilmektedir.

ADRES İŞLEME HİZMETİ

2013 yılında açılan harita bazlı raporlama sistemi GeoMIS’te kullanılan adres formatlama altyapısı, 2014 yılında üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda bağımsız hizmet olarak sunulmaya başlamıştır.

Bankadaki müşteri adres bilgilerinin geocode edilerek değişen sokak, ilçe vb. bilgilerin yenileriyle güncellenmesi, adres verilerine geocode bilgisinin eklenmesi ve yeni eklenen adreslerin sisteme doğru tanımlanabilmesi için kontrol içeren bir uygulamadır.

Adres İşleme Hizmeti kapsamında;

 • Toplu müşteri adreslerinin işlenmesi ile; bankadaki mevcut müşteri adres bilgileri formatlanmakta, değişen sokak, ilçe vb. bilgileri yenileriyle güncellenmekte ve tamamlanmakta, adres verilerine coğrafi koordinatlar eklenmektedir (geocoding).
 • Güncel adres veri tabanı üyelerle paylaşılarak; yeni adres girişlerinin düzgün yapılmasını sağlamak amacıyla, Türkiye adres veri tabanı üye sistemine yüklenmekte ve adres giriş ekranlarına entegre edilmektedir. Girişi tamamlanan adres için KKB üzerinden koordinat atama hizmeti de sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra; ilçe değişimi gibi durumlarda kullanılmak üzere koordinat üzerinden güncel adresin elde edilmesi (reverse geocoding) hizmeti de sunulmaktadır.
 • Haritalama servisi sayesinde; KKB üzerinden çalışacak bir fonksiyon aracılığıyla üyeye özel herhangi bir veri istenen şekilde harita üzerinde gösterilebilmektedir.

TARIM KREDİLERİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (TARDES)

KKB, bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek isteyen finansal kurumlar için veri paylaşımı ve hazır sistem altyapısını içeren Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi’ni (TARDES) 2013 yılı içerisinde hayata geçirmiştir.

TARDES ile KKB üyesi olan ve KRS & KRM bildirimi ve sorgusu yapan tüm bankalara, uzman ekiplere ihtiyaç duymaksızın, doğru ve güncel veriler üzerinden değerlendirmeler yapma imkânı tanıyan, sistematik bir şekilde tarımsal kredi değerlendirmesi yapabilecekleri önemli bir altyapı ve bilgi hizmeti sunulmaktadır.

TARDES’in KKB üyelerine sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan güvenilir, güncel ve detaylı maliyet cetvelleri sağlamaktadır.
 • Aynı üreticiye ait farklı üretimleri ve/veya yetiştiricilikleri aynı anda değerlendirme imkânı sunmaktadır.
 • Üreticinin, ürün bazında farklı tarımsal üretimlere uygun vadelerde kredilendirilmesini mümkün kılmaktadır.
 • Üretici tarımsal üretimlerini, tarım dışı gelir ve giderleriyle birlikte değerlendirebilmektedir.
 • Kredinin geri ödemesinde etkili olabilecek diğer kişi ve kurumların da özlük, üretim ve gelir-gider bilgileri tek bir başvuru içerisinde değerlendirmeye dâhil edilebilmektedir.
 • Üreticinin tarım ve tarım dışı, ticari ve bireysel faaliyetlerinin tamamı ve geri ödeme gücü dikkate alınarak genel bir limit önerisi yapılabilmektedir.
 • Üreticiye ihtiyacından ve ödeme gücünden fazla kredi verilmesini engellemektedir.
 • Kısa, orta ve uzun vadeli krediler bir arada değerlendirilebilmektedir.
 • Kredi verecek kurumlar açısından minimum BT ve personel maliyeti gerektirmektedir.
 • Çiftçi Kayıt Sistemi’nden otomatik veri girişi yapılabilmektedir.
 • Kredi politikaları doğrultusunda model ve parametre girişi yapılabilecek kuruma özel esnek kredilendirme altyapısı sunmaktadır.
 • Limit önerilen ürünün vadesi yaklaştığında e-posta ile kullanıcılar bilgilendirilebilmektedir.
 • Kredilendirilmek istenmeyen ürünler için başvuru girişi engellenerek zaman tasarrufu sağlamaktadır.
 • Bireysel kredi kategorisi ile üreticinin tarımsal ihtiyaçları dışında kalan kredi talepleri de değerlendirilebilmektedir.

Frankfurt School ve KKB’nin iş birliğiyle geliştirilen bu değerlendirme sistemiyle maliyet, gelir ve vadelendirme hesaplamalarının yapılması çok daha kolay bir hale gelmiştir.

TARDES; profesyonel, tarafsız ve uzman bir ekip tarafından toplanan ve değerlendirilen bilgiler ışığında, finans kurumlarına zaman ve iş gücü tasarrufu sağlarken kurum içinde standart ve ürüne uygun değerleme yapısına kavuşmalarını sağlamaktadır. Böylece, sistemin tarım sektörünün gelişimine ciddi oranda katkısı bulunmaktadır.

Fast Company’nin 2021 yılında yaptığı değerlendirmede; TARDES hizmeti ile KKB, Türkiye’nin en inovatif 50 şirketi arasında yer almıştır.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS)

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS); tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanması, doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

Aktif olarak tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin özlük bilgilerinin, faaliyetleri sırasında kullandıkları varlıkların (arazi, hayvan, girdi vb.), ürün deseninin, ortalama verimlerin kayıt altında tutulduğu, tarımsal desteklemelerin uygulandığı, izlendiği, denetlendiği, tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan bir sistemler bütünüdür.

ÇKS Sorgulama Ekranları, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve çiftçilerin bilgilerinin güncellenmesi, denetlenebilmesi, izlenebilmesi için kullanılan ÇKS verilerinin; TARDES kredi modülü kullanmayan KKB üyeleri tarafından da sorgulanabilmesini sağlayan ekranlardır.

TİCARİ SİCİL PAYLAŞIM SİSTEMİ (TSP)

Ticari Sicil Paylaşım Sistemi (TSP), bankaların müşterileriyle ilgili Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan güncel ticari sicil bilgi değişikliklerini dijital ortamda takip edebilmesini sağlayan bir hizmettir.

TSP ile Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanan değişiklik bilgilerine; uygulama üzerinden gerçekleştirilebilen tekil sorgunun yanı sıra toplu sorgu ve proaktif bilgilendirme yöntemleri aracılığıyla günlük olarak ulaşılabilmektedir.

Toplu sorgulama ile belirli sayıda müşteri için toplu olarak ticaret sicil bilgileri alınabilmektedir. Bu yöntemde tüm türdeki ilanlara ait veri alınabileceği gibi sadece belirli kategorideki ilanların seçilebilmesi de mümkündür.

Proaktif bilgilendirme ile her üyeye Kurumsal Büro’daki müşterileri ve yeni kurulan firmalarla ilgili tercih edilen ilan türleri için günlük olarak bildirim yapılmakta, ilgili uyarı dosyası FTP adresine bırakılmaktadır.

Proaktif bilgilendirme hizmetinden yararlanan kurumlara günlük yapılacak bildirimleri kendileri tarafından sisteme girilecek kriterler doğrultusunda belirleme imkânı da sağlanmıştır.

DOĞRULAMA HİZMETLERİ

Daha güvenilir bir finansal ortam için KKB’nin sunduğu Doğrulama Hizmetleri finansal dünyadaki kurum ve kuruluşların operasyon ve maliyet yükünü hafifleterek, üyelerine zaman tasarrufuyla güvenilir ortam yaratmayı amaçlayarak oluşturulmuş hizmetler bütünüdür. Doğrulama Hizmetleri içerisinde IBAN Doğrulama Hizmeti ve TCKN & GSM Doğrulama Hizmeti yer almaktadır.

IBAN DOĞRULAMA HİZMETİ

Finansal dünyanın yoğun temposu içinde finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirilen para transferlerinin hızlı, güvenilir ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi müşteriler için gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. IBAN Doğrulama Hizmeti sunduğu sorgu ve teyit seçenekleriyle para transferlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları en alt seviyeye indirmeyi hedeflemektedir.

KKB IBAN Sorgu özelliği ile işlem yapılmak istenen IBAN numarasının sahibi gerçek kişilere ilişkin ad/soyad, tüzel kişilere ilişkin unvan bilgisi maskeli bir şekilde görüntülenmekte ve bu sayede olası hatalı para transferlerinin önüne geçilebilmektedir.

KKB IBAN Teyit özelliği ise IBAN numarası ile IBAN sahibinin TCKN/VKN’si bilinen ancak kimlik teyidi gerçekleştirilemeyen işlemlerde doğrulama hizmetidir. KKB üzerinden yapılan sorgu sonucunda kullanıcı IBAN numarası ile TCKN/VKN eşleşmesinin doğru olup olmadığı bilgisine ulaşabilmektedir.

KKB IBAN Doğrulama Hizmeti ile;

 • Olası hatalı gönderim işlemlerinin önüne geçilmesi,
 • Operasyonel maliyetin azaltılması,
 • Zaman maliyetinin azaltılması,
 • Müşterilere güvenilir işlem ortamı yaratılması,
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması

hedeflenmektedir.

TCKN & GSM DOĞRULAMA

TCKN & GSM Doğrulama Hizmeti, bankalar tarafından yapılacak işlemlerde, müşterilerin dijital ortamda teyidini yapmayı amaçlayan bir hizmettir.

Dijitalleşmenin en çok öne çıktığı faaliyet alanlarının başında finansal hizmetler gelirken bu hizmetle sektörün dönüşümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Hizmet kapsamında, güvenli şekilde finansal işlemlerin yürütülmesi için hazırlanan servisler sayesinde, müşteri tarafından paylaşılan telefon numarasının bankacılık sektöründe kayıtlı ise teyidini yapabilme imkânı sunulmaktadır. Verilen telefon numarasıyla TCKN’nin herhangi bir bankada daha önceden kayıt altına alınıp alınmadığı, eşleşip eşleşmediğinin kontrolü sağlanmaktadır.

Bankalar, web servis entegrasyonuyla sisteme dahil olabilmekte ve uygulamayı kendi sistemlerine entegre edebilmektedir.

KART DOĞRULAMA HİZMETİ

Kart Doğrulama Hizmeti, KKB tarafından finans sektöründe yaşanabilecek kart numarası üzerinden gerçekleşebilecek suistimalleri önlemek ve uzaktan doğrulama yapılması gereken durumlarda ek kontrol adımı oluşturabilmek gibi amaçlarla 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla hizmete sunulmuştur. Kart Doğrulama Hizmeti, KKB Doğrulama Hizmetleri kapsamında uzaktan doğrulama yapılması gereken işlemlerde ek teyit sağlayabilmek amacıyla kullanılan bir hizmettir. Kart Doğrulama Hizmeti, müşteri TCKN bilgisiyle sorgulanmak istenen kart numarasının birbirleriyle uyumlu olup olmadığını teyit eden bir doğrulama mekanizmasıdır.

ELEKTRONİK TEMİNAT MEKTUBU

Elektronik Teminat Mektubu, bankaların düzenlediği geleneksel teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan, mektubun yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilebilecek tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir platformdur.

Kâğıt ortamında oluşturulan teminat mektubu için gerçekleştirilebilecek tüm işlemler, Elektronik Teminat Mektubu’nda da yapılabilmektedir.

5 Ocak 2018 tarihinde üretim ortamına taşınan projenin tarafları olan bankalar ve muhatap kurumlar arasında yürütülen entegrasyon çalışmalarının tamamlanması sonucunda ilk Elektronik Teminat Mektubu, 4 Ekim tarihinde Vakıfbank ve Eximbank arasında transfer edilmiştir. Tüm bankalar, Türk bankacılık sektöründe bir devrim niteliği taşıyan bu önemli projede entegrasyon süreçlerini tamamlamak adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Elektronik Teminat Mektubu’nda lehtar olan reel sektör firmaları, Findeks üzerinden mektubun akıbetini takip edebilmektedir. Ayrıca mektubun hangi süreçte olduğu, muhatap ve banka arasındaki süreçlerin hangi aşamada olduğunu izleyebilmektedir.

Ayrıca Elektronik Teminat Mektubu’nun hem lehtar hem de muhatap açısından birçok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajların başında daha hızlı, güvenli ve operasyonel maliyetlerin en aza indirilmiş şekilde işlem yapılması yer almaktadır.

Standart teminat mektubunun yaşam döngüsünde yer alan tazmin talebi, iade/ibra talebi, vade güncelleme, vade sonu ve akıbet sorma gibi tüm fonksiyonlar Elektronik Teminat Mektubu’nda da bulunmaktadır.

TEMİNAT MEKTUBU DURUM SORGULAMA (TMDS)

Teminat Mektubu Durum Sorgulama Hizmeti (TMDS), bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarını elinde bulunduran muhatapların, ellerinde bulunan teminat mektuplarını “banka adı”, “şube adı”, “teminat mektubu sıra numarası”, “tutar”, “döviz cinsi” ve “vade” bilgileri üzerinden, ilgili banka nezdinde hala geçerli olup olmadığını kontrol edebildikleri bir sistemdir.

TMDS hizmetinden faydalanan kurumlar mektubu veren banka ile yazışma yapmadan teminat mektubunun geçerliliğini anında sorgulama imkânı ile zaman tasarrufu sağlayarak operasyonel maliyetlerini azaltmaktadır.

Muhataba verilen teminat mektubunun geçerliliğinin anında sorgulanabildiği sistem sayesinde sahtekârlık girişimlerinin de önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Özellikle çok sayıda teminat mektubu kabul eden kamu kurum ve kuruluşları için tasarlanan TMDS hizmetinden KKB üyesi kurum ve kuruluşları da bu uygulamaya özel olarak hazırlanmış web ekranlarını kullanarak yararlanabilmektedir. Hizmet kapsamında entegrasyon sağlanan bankaların kendi sistemlerinde yer alan güncel teminat mektubu verisi üzerinden online sorgulama imkânı sunulmaktadır.

Muhatabı yurt içinde olan tüm teminat mektupları sorgu kapsamına dâhildir. “Online/real-time” olarak çalışan uygulamada teminat mektubu verisinin temin edildiği bankalarla veri akışı web servis entegrasyonuyla sağlanmaktadır.

MERKEZİ KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (MKDS)

Kuruluşundan beri bir veri paylaşım platformu olarak hizmet veren KKB, 2014 yılında üyelerine sunmaya başladığı Merkezi Karar Destek Sistemi (MKDS) ile artık tüm karar otomasyonunun bulut teknolojisi ile KKB üzerinden yürütülebilmesine imkân tanımaktadır.

MKDS, kurumların müşterilerine sundukları hizmetlerle ilgili başvuru yönetimi, risk/tahsilat, kredi izleme, erken uyarı hizmetleri vb. her türlü kararı etkin, hızlı ve standart bir şekilde sunabilmeleri için kullanılan karar otomasyon sistemleri olarak nitelendirilmektedir. Sağlamış olduğu avantajlara karşın bu sistemlerin en önemli dezavantajı, kurumlar tarafından satın alınması, kurulması ve işletilmesinin son derece maliyetli olmasıdır.

KKB bu hizmeti merkezi olarak gerçekleştirerek kurumların hızlı ve mümkün olduğunca düşük maliyetli olacak şekilde bu sistemlere erişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

Üyelerin, bir karar gerektiği noktada KKB’ye ilettikleri veriler; KKB tarafından zenginleştirilerek ve Karar Destek Sistemi ile işlenerek oluşturulan nihai kararlar üyeye iletilmektedir. Böylece üyeler; düşük kurulum maliyetleri ve kısa uygulama süreleri için en son teknoloji ile geliştirilmiş bu sistemlerden yararlanabilmektedir. MKDS, finans sektörü dışında reel sektör tarafından da etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Başarılı bir strateji yönetimi ile sürekli değişen iş ortamına uyum sağlayacak şekilde kararların devamlı güncellenmesi ve optimize edilmesini gerektiren başvuru yönetiminden müşteri yönetimine, limit yönetiminden tahsilat yönetimine birçok alanda kullanılabilecek MKDS’nin sağladığı başlıca avantajlar şu şekildedir:

 • Teknik altyapı KKB tarafından sağlanacağı için minimum BT kaynağı gerektirmektedir.
 • Hazır bir hizmetten yararlanmanın getirdiği avantaj sayesinde projelerin hayata geçişi için entegrasyon süreçlerini kısaltmaktadır.
 • İşlem başına fiyatlamayla maliyetleri düşürmektedir.
 • Yeni nesil Strategy Design Studio yazılımı ile iş biriminin BT’den bağımsız karar alabilmesine olanak sağlamaktadır.
 • KKB’nin tüm birikim ve teknolojisini kullanan MKDS karar verme süreçlerinde kullanılan KKB verilerini bir araya getirmekte ve konsolide etmektedir.
 • Tüm raporların sorgulanması bu sistem sayesinde KKB bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR

Zaman aşımına uğramış mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların TBB ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalardan toplanması ve konsolide edilerek müşterilerin ulaşabileceği bir platformda (web sitesi) yayımlanması hizmetidir.

Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar, her yılın şubat ayının başında yayımlanmakta ve haziran ayına kadar tüm finansal hizmet müşterileri tarafından sorgulanabilmektedir.

SAHTE BİLGİ/BELGE/BEYAN/BAŞVURU ALARM SİSTEMİ (SABAS)

11 yıldır finans sektörüne hizmet vermekte olan Sahte Bilgi/Belge/Beyan/Başvuru Alarm Sistemi (SABAS), belirlenen kötü amaçlı girişimlere ait bilgilerin ve bunlarla ilgili risk unsurunun belirli bir disiplin içinde üyeler arasında paylaşılmasına ve gereken tedbirlerin alınmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

KKB tarafından geliştirilmiş olan SABAS’ı dünyadaki benzerlerinden farklı kılan bilgi paylaşım tekniği ve platformu sayesinde; sahtecilik, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, kara para aklama gibi suçlarla ilgili olgu, bulgu ve deliller sorunsuz olarak üyeler arasında paylaşılabilmektedir.

SABAS, aşağıda yer alan beş temel amaç etrafında yapılandırılmıştır:

 • Vatandaşların bilgi, belge, mal ve mülklerinin başkaları (kimlik hırsızları, kara para aklayıcılar, sahtekârlar, dolandırıcılar vb.) tarafından kullanılmasına engel olarak tüketicileri risklerden ve mağduriyetlerden korumak,
 • KKB üyelerini SABAS’a konu olan girişimler karşısında doğabilecek ya da doğmuş olan risklerden haberdar ederek onları risklerden korumak veya yaşadıkları mağduriyeti en az zararla kapatabilmelerine olanak sağlamak,
 • KKB üyelerinin kendi aralarında “kişisel yorum, kanı ve yargılardan” arındırılmış standartlar ve kurallar çerçevesinde bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak,
 • KKB üyelerini SABAS’a konu olan girişimlerin doğuracağı kayıplardan çok daha yıkıcı sonuçlar doğurma olasılığı taşıyan yasal mağduriyetlere karşı korumak,
 • KKB üyelerine SABAS sayesinde riskleri minimize etme olanağı sağlamak, gerçek ve tüzel müşterileri de bu tür girişimler sebebiyle mağdur konuma düşmekten korumak.

BAŞVURU SAHTECİLİK GİRİŞİM TESPİTİ VE ÖNLEME HİZMETİ

Üye kurumların besleyeceği kredi başvuru bilgisi ile ulusal bir veri tabanı oluşturularak sektörel anlamda bir koruma sunulması hedeflenmektedir.

Sahtecilik Girişim Tespit ve Önleme Hizmeti, dolandırıcılık olaylarının kurum bazında kontrol edilmesine kıyasla çok daha güvenli bir operasyon ortamı sağlamaktadır. Bu projeyle finans sektöründeki kurumların başvuru dolandırıcılığı kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Servis, KKB üzerinden bulut tabanlı olarak çalışacağı için sisteme dâhil olmanın bir kurum için kolay ve düşük maliyetli olması öngörülmektedir. Lisans maliyetleri tüm kurumlar tarafından paylaşılacağından kurumlara büyük avantaj sağlayan servis, ortak kurallar ve veri üzerinden çalışmasının yanı sıra kurumların özel kurallarını ve verisini işlemek üzere de tasarlanmaktadır.

Öncelikle kredi kurumları için aktif hale gelecek olan sistemin daha sonrasında farklı sektörlerin de katılımıyla gelişmesi ve ulusal bir bilgi paylaşım platformuna haline getirilmesi hedeflenmektedir.

KREDİ KULLANDIRIMI ANLIK PAYLAŞIM SERVİSİ (KAPS)

Kredi Kullandırımı Anlık Paylaşım Servisi (KAPS), bir kişinin aynı gün içerisinde banka ve finans kurumlarından kredibilitesinin üzerinde kredi kullanmasının önüne geçilmesi ve buna bağlı dolandırıcılık vakalarının tespit edilmesi amacıyla sunulan bir hizmettir. Hizmet, kredi kullandırımı anında müşterinin son 48 saat içerisinde farklı bir kullandırımı olup olmadığının kurum tarafından bilinmesine olanak sağlamaktadır. Kişinin ödeme gücü üzerinde kredi almasının önüne geçilmesine olanak tanımanın yanı sıra piyasada yaygın olarak kullanılan bir dolandırıcılık tipini engellemeyi mümkün hale getirmektedir.

BDDK ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ PORTALI

BDDK Ürün ve Hizmet Portalı aracılığı ile bireysel ürün veya hizmetlere ilişkin olarak bankalar tarafından faiz ve kâr payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin bilgilerin açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde finansal tüketiciye sunulması sağlanmıştır.

Çalışma kapsamında bankaların bireysel tüketicilerden aldıkları tüm ücretler aynı formatta sisteme dahil edilmekte ve söz konusu tutarlarda değişiklik olması halinde veriler eş zamanlı olarak güncellenebilmektedir. Böylelikle farklı ücretler tahsil ediliyor olsa dahi ilgili bankacılık ürün ve hizmet ücretleri tek bir formatta gözlemlenebilmekte ve karşılaştırılabilmektedir.

NOVA

KKB NOVA, dağınık kanallardan farklı zamanlarda toplanan verinin tanımlı kurallara göre sistematik bir şekilde toplanması, toplanan verilerin gruplandırılması, hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmesi için analiz edilmesi ve anlamlandırılmasına olanak tanıyan platformdur.

Dinamik bir veri toplama platformu kurulması ve ilgili verilerin tek bir platformdan toplanması, izlenmesi, işlenmesi ve analiz edilmesi amacı ile KKB tarafından geliştirilmiştir.

Mevcut veri toplama sistemlerinde yer alan aşağıda belirtilen durumlar nedeni ile, verinin dinamik olarak tek bir sistem üzerinden toplanması hedeflenmiştir.

 • Mükerrer veri
 • Veri doğrulama
 • Entegrasyon eksiklikleri
 • Kayıp veri
 • Kişi bağımlılığı
 • BT bağımlılığı
 • Yüksek maliyetler
 • Manuel süreçler

TARIM SKORU

Türkiye’de tarım, gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi sektörüne girdi temini, ihracat ve yarattığı istihdam olanakları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu denli önemli bir sektör için finansal açıdan risk yönetimi kritik olduğundan, tarım sektöründe faaliyet gösteren kişilerin aldığı/alacağı krediyi ne ölçüde geriye ödeyeceğini öngörmek için Türkiye’de ilk kez ülke geneli sektör verisiyle tarım sektörüne özel bir analitik model geliştirilmiştir. Tarım kredileri skoru, tarım sektöründe faaliyet gösteren gerçek kişilerin, tarım kredisini, 12 ay içinde ödememe riskini ölçmektedir. Finans sektörü kullanımı için istatistiki yöntemlerle geliştirilmiştir. Tarım kredileri skoru, tarım sektöründe faaliyet gösteren gerçek kişilerin, tarım kredisini, 12 ay içinde ödememe riskini ölçmektedir.

Finans sektörü kullanımı için istatistiki yöntemlerle geliştirilmiştir. Tarım Skoru’nun kullanımı ile;

 • Üye finansal kurumların kredilendirme sürecinde daha objektif ve hızlı karar vermesine olanak sağlanması
 • Finansal kurumların tarım sektöründeki kredi portföyünün riskini daha etkin yönetmesi
 • Üreticiler için analitik model sonucunda öngörülen risk seviyesine göre doğru fiyatlama yapılması faydaları sağlanmaktadır.

ÇEK SKORU

Kaldıraç oranı yüksek olan çeklerin ekonomi için riskliliği kritiktir. Riski en iyi şekilde yönetme konusunda üyelerini analitik ürünlerle destekleyen KKB’nin sektör verilerini kullanarak istatistiki tahmin modelleme yöntemleriyle geliştirdiği “KKB Çek Skoru”, keşidecinin 9 ay içerisinde en az 1 çekini vadesinde ödememe riskini ölçmektedir.

Tüm çek verilerinin yanı sıra diğer kredilerindeki ödeme performansını da analiz ederek geliştirilen model, Risk Merkezi (RM) üyesi tüm finansal kurumların kullanımına 2019 yılında açılmıştır.

Çek skoru kullanımı ile KKB üyesi finansal hizmet sağlayıcılara;

 • Kredilendirme sürecinde daha objektif ve hızlı karar verme olanağı,
 • Çekli çalışan müşterilerinin çek kredi riskinin etkin yönetimi,
 • Teminat deposundaki çeklerin kalitesinin artırılması faydaları sağlanmaktadır.

TİCARİ BORÇLULUK ENDEKSİ (TBE)

Ödeme güçlüğüne girmekte olan firmalar temerrüt etmeden önce bazı gecikmeler göstermektedir. Ticari Borçluluk Endeksi (TBE) modeli henüz bariz bir gecikmesi bulunmayan ancak yüksek derecede borçlanma eğilimi olan ve gelecekte batma ihtimali yüksek olan firmaları tahmin etmektedir. Gecikme gün sayısına bakan çoğu risk modelinin yaptığından farklı olarak, ödeme kapasitesini aşan borçlanma durumunu dikkate alarak farklı bir risklilik perspektifi getirmektedir.

Makine öğrenmesi algoritmaları kullanan TBE, şahıs firmaları ve tüzel firmalar için geliştirilen modellerin müşterilerin geçmiş KRM bilgilerine anlık ve trend olarak bakarak müşterinin daha sonra temerrüt etmesine yol açabilecek yüksek borçluluk altına girme eğilimini tahmin etmektedir.

WEB SKOR

Web Skor modeli, kamuya açık internet verisini otomatik şekilde toplamakta, analiz etmekte ve KOBİ’ler hakkındaki bu detaylı bilgileri bir risk modeliyle temerrüt ihtimalini tahmin etmek için kullanmaktadır. Bu model banka ekiplerinin karar verme sürecini hızlandırmak ve tahsisin manuel değerlendirmesini otomatize etmek için kullanılabilecektir. Makine öğrenmesi algoritmalarıyla geliştirilmiş olan Web Skor modeli, firma hakkında kısıtlı bir dış istihbarat bulunabildiğinde, hiç kredi geçmişi olmadığında veya zayıf bir kredi geçmişi durumunda kredi kararını destekleyici güçlü bir analitik tahmin modeli olarak kullanılabilmekte ve böylece daha çok firmanın krediye erişimi sağlanabilmektedir. Firma hakkında yeterli bilgiye sahip olunduğunda dahi kredi risk modellerinin performansını artırmak için Web Skor modelinden faydalanılabilmektedir.

KOSGEB İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)–Findeks iş birliği kapsamında, işletmelerin sektördeki konumlarını, son 5 yıla ait mali gelişim ve performanslarını, yıllar itibarıyla finansal sağlık durumlarını detaylı bir biçimde inceleyerek değerlendirmelerine olanak sağlayan İşletme Değerlendirme Raporu (İDR), 1 Mart 2023 itibarıyla Findeks internet şubesi üzerinden sunulmaya başlamıştır. KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu ile kullanıcılar işletmelerini farklı birçok detayda değerlendirebilmekte ve sektördeki benzer firmalarla karşılaştırma yapabilmektedirler. Aynı zamanda diğer kişi veya kurumların da İşletme Değerlendirme Raporu’na onay alınması şartıyla ulaşabilmektedirler. Ticari faaliyet yürüten işletmeler bu raporu kullanarak alacak risklerini bilinçli yönetebilme ve güvenli ticaret imkânını sağlamaktadır.

16. TBB RİSK MERKEZİNE VEKALETEN SUNDUĞUMUZ ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ

Hizmetler 1999 2000 2002 2005 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kredi Referans Sistemi (KRS)
Bireysel Müşteri İtirazı Değerlendirme Sistemi (Bireysel MİDES)
KRS Bilgi Doğrulama Sistemi
Kurumsal Büro Sistemi (KRM)
Karşılıksız Çek Sorgu
Kredi Limit-Risk ve Tasfiye Olunacak Alacaklar ( KLKR )
Senet Sorgu
Çek Münferit Sorgu
Kamuoyuna Açıklanan İstatistiki Bilgi Hizmeti Uygulamaları
Resmi Kurumlara Açıklanan İstatistiki Bilgi Hizmeti Uygulamaları
Risk Merkezi Müşteri Raporu Hizmeti
Zaman aşımına uğrayan hesaplar
Kurumsal Müşteri İtirazı Değerlendirme Sistemi (Kurumsal MİDES)
Çek Raporu (Risk Merkezi)
Risk Raporu (Risk Merkezi)
Karşılıksız Çek Uyarı Hizmeti
İhale Yasaklısı Sorgulama ve Uyarı Hizmetleri
Türev İşlemler Paylaşım Hizmeti
Veri Validasyon ve Yaptırım Uygulamaları Hizmeti
Bilgi Güncelleme Uygulamaları Hizmeti
Kredi Kabul–Ret Durumlarına İlişkin Bildirim Hizmeti
İçsel Derecelendirme Notları Paylaşım Hizmeti
Derecelendirme Notları Paylaşım Hizmeti
Üye Talep Yönetimi Hizmetleri
İhtiyati Tedbir Kararı Verilen/Kaldırılan/İptal Edilen Çek Sorgu
İflas Ertelemesinde Bulunan, İflas Eden ve Konkordato İsteyen Firma Bilgileri Paylaşım Hizmeti
Çek Yasaklısı Paylaşım Hizmeti
GİB Künye Sorgulama Hizmeti
Çapraz Çek İlişkileri Sorgulama Hizmeti
Kredi Sigortaları Bildirim ve Paylaşımı
Mersis Sorgulama Hizmeti
Risk Merkezi (RM) Uyarı Hizmeti
Mücbir Hal Sorgulama
BKM Üye İş Yeri Ciro ve POS İptal Sorgu ( BKM )
Münferit Sorgulama Adet Raporlaması Hizmeti
Telekomünikasyon Fatura Borç Bilgileri ( TELKO ) Sorgu
Yabancı Para Kredi ve Gelir Sorgulama
BDDK Ürün ve Hizmet Ücretleri Portalı
E-Devlet Üzerinden Sunulan Risk Raporu
Senet Raporu
Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi Sorgulama (E-YTB)
Yabancı Para Kredi ve Gelir Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES)
Risk Merkezi Raporlama Sistemi
Risk Merkezi İnteraktif Raporlama Sistemi
İleri Keşide Tarihli Çek Bilgileri Paylaşım Hizmeti
Üye İşlemleri / Beyan Sistemi
UYAP Sisteminde Yer Alan İflas ve Konkordato Kararlarının Paylaşılması
Üye Güvenlik ve Web Servis Yetki Yönetimi
Üye Veri İnceleme Hizmeti
Üye İzleme/Kullanıcı Yönetimi
Kurul Kararına (10265) Aykırılıkların Paylaşım Hizmeti
Kurul Kararına (10248) İstinaden Yurt Dışı Yerleşiklerle Türev İşlem Gerçekleştiren Müşterilerinin Paylaşımı Hizmeti
Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi (E-YTB) Kullandırım Bilgileri Paylaşım Hizmeti

KREDİ LİMİT-RİSK VE TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR (KLKR)

Gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen kredi limit-risk ve tasfiye olunacak alacak bilgilerinin kredi türü bazında kısa, orta ve uzun vadede izlenebildiği ve kredilere ilişkin ödenmeyen faiz ve reeskont bilgilerine yer verilen hizmettir.

Hizmet kapsamında, Risk Merkezi’ne kaynak kuruluş olarak bildirim yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TSMF) nezdindeki tasfiye olunacak alacak bilgileri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki finansman bonosu ve tahvil ihracından kaynaklanan anapara borcu bilgileri de üyelerle paylaşılmaktadır.

Üyeler, müşterisi olsun veya olmasın bir gerçek veya tüzel kişinin bütün finansal sektör risklerine ulaşabilmekte, geçmiş tarihli bilgi sunumu sayesinde kredi ödeme performansını ve sektörel borçluluk durumunu izleyebilmektedir. Ayrıca, sunulan geri bildirim hizmetiyle; Üyeler, müşterilerine ilişkin ücretsiz konsolide risk bilgilerine ve farklı bir hizmet kullanımına gerek olmadan türev risk bilgilerine erişim sağlamaktadır.

2023 Eylül ayında yapılan geliştirmeyle Katılım Finans Kefalet A.Ş. (KFK) tarafından finans kesimine sağlanan kefalet bilgileri, KLKR hizmeti üzerinden Risk Merkezi üyelerinin kullanımına açılmıştır.

KREDİ REFERANS SİSTEMİ (KRS)

Kredi Referans Sistemi (KRS) hizmetiyle sorgulanan kişiye ait bireysel nitelikli kredi, özlük, adres ve iletişim verileri günlük olarak sunulmakta, aynı zamanda son 6 aylık kredi başvuru ve kredi bazında 36 aylık ödeme performansı bilgilerine erişilebilmektedir. KKB adına sunulan Bireysel Kredi Notu ve Bireysel Borçluluk Endeksi gibi skor ürünleri de KRS sorgu hizmeti üzerinden sunulmaktadır.

Sistemi kullanarak, tüketicinin kredi riski ve ödeme alışkanlıklarına ilişkin her türlü bilgiye kısa sürede ulaşabilen finansal kuruluşlar, müşterilerine ilişkin her türlü risk kararını somut verilere dayanarak verebilmektedir. Bu avantajlı sistem sayesinde, makro ölçekte hem finansal sektör sağlıklı bir şekilde büyüyebilmekte hem de kişilere gereken mali destek sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, KRS Toplu Sorgulama hizmetiyle portföy sorgulamaları toplu halde yapılabilmektedir. Acil Güncelleme uygulamasıyla ise bildirimlere ilişkin güncelleme işlemleri hızlıca yapılabilmekte, böylelikle müşteri şikâyetleri en aza indirilmektedir.

KURUMSAL BÜRO SİSTEMİ (KRM)

Kurumsal Büro Sistemi (KRM), üyelere ticari nitelikli kredi bilgilerinin günlük olarak sunulduğu hizmettir. 2005 yılında hayata geçirilen bu fark yaratan uygulama, tüzel bir kişinin risk değerlendirmesinde ihtiyaç duyulabilecek oldukça zengin bir bilgi kümesini üyelerinin kullanımına sunmaktadır.

Üyelere aşağıdaki veri başlıklarında bilgi sunulmaktadır.

 • Firma ve gerçek kişi künye bilgileri
 • Sermaye bazlı ilişki bilgileri
 • Kredi hesap ve geri ödeme bilgileri
 • Teminat bilgileri
 • Karşılıksız çek bilgileri
 • İhale yasaklısı bilgileri
 • TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’ndan alınan ciro ve aktif büyüklük bilgileri

Üyeler aynı zamanda KKB adına sunulan Ticari Kredi Notu ve Ticari Borçluluk Endeksi gibi bilgilere de erişim sağlamaktadır.

2013 Kasım ayı itibarıyla sisteme eklenen toplu sorgulama özelliğiyle üyelerin belirli dönemlerde gerçekleştirdikleri portföy sorgulamalarına ilişkin kolaylık sağlanmaktadır. 2014 yılında gerçekleşen Risk Merkezi geçişi sonrası, KRM’de yer alan verilerde hata ve eksiklik olması durumunda bildirim yapan üyelerin, günlük bildirim dönemini beklemeden güncelleme, silme ve düzeltme işlemlerini Bilgi Güncelleme ekranları üzerinden gerçekleştirebilmesine yönelik imkân sağlanmıştır.

Daha önce, KRM’de yer almayan finansal kiralama şirketleri verileri 2018 yılı Nisan ayı, faktoring şirketleri verileri ise Kasım ayı itibarıyla sisteme dâhil olmuştur. 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla da varlık yönetim şirketleri KRM bildirimlerine başlamıştır.

SENET SORGU

Bankalardan günlük olarak, ileri vadeli senet, ödenen, ödememe nedeniyle protesto edilen, protesto kaldırısı yapılan senetlere ilişkin bilgilerin web servis aracılığıyla toplanarak üyelerle paylaşıldığı hizmettir.

Senet sorgulama ekranı kullanılarak tüm senet bilgileri münferit olarak sorgulanabilmektedir. Ayrıca, protesto edilen ve protesto kaldırısı yapılan senetler geri bildirim servisiyle tüm üyelerle ücretsiz olarak ayrıca paylaşılmaktadır. Üyeler dilerse Senet Raporu alarak senet bilgilerine özet ve detay rapor şeklinde de erişebilmektedir.

KARŞILIKSIZ ÇEK SORGU

Karşılıksız işlemi yapılan ve karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çeklerle ihtiyati tedbir kararlı çeklerin paylaşıldığı hizmettir. Aynı zamanda, çek bilgileri ücretsiz olarak geri bildirim yöntemiyle üyelerle paylaşılmaktadır.

Hizmeti kullanan üyeler;

 • Çek işlemlerini daha güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirebilmekte,
 • Müşterilerinin çek ödeme geçmişine dair bilgilere hızlı şekilde erişebilmekte,
 • Daha önceden yapmış oldukları sorgulamalara ilişkin uyarı raporu alabilmektedir.

ÇEK RAPORU

Bankalardan günlük olarak toplanan çek bilgileri konsolide edilerek üyeler ile Çek Raporu üzerinden paylaşılmakta olup, hizmeti kullanan üyelere çek keşidecisinin geçmiş ödeme ve performans bilgileri sunulmaktadır.

İstihbarat ve Risk Merkezi üyesinin müşterisine sunulmak amacı ile üretilen çek raporlarında aşağıdaki kırılımda bilgi başlıkları sunulmaktadır:

 • Karşılıksız çek bilgileri
 • Ödenen çek bilgileri
 • Bankaya ibraz edilmemiş çek adedi
 • İleri keşide tarihli çek bilgileri
 • Mahkeme tarafından ihtiyati tedbir kararlı çek bilgileri
 • Çeki bankaya ibraz eden son cirantaya ait çeklerin özet bilgileri
 • Mali dönem sonu bakiyeleri bilgileri
 • Çek hesabı olan banka listesi bilgileri

KKB adına sunulan Çek Skoru ve Çek Endeksi bilgilerine hizmeti kullanan üyeler erişebilmektedir.

Söz konusu hizmetle üyelerin çek işlemlerini daha güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirmesine, böylelikle reel sektörün en önemli ödeme araçlarından birisi olan çekin risk analizine büyük katkı sağlanmaktadır.

RİSK RAPORU

Risk Raporu hizmeti, gerçek ve tüzel kişilerin bankalardan kullanmış oldukları kredi ürünlerine ilişkin geçmiş kredi ödeme performansını ortaya koyan bir üründür.

Risk Merkezi’nin üye kuruluşlardan periyodik olarak topladığı bireysel ve ticari kredi verileri esas alınarak sunulan raporda; Gerçek ve tüzel kişilerin limitleri, riskleri, kredi hesap sayıları, geçmiş kredi ödeme performans bilgileri, bildirimde bulunan finansal kuruluş sayısı, gecikme ve takip bilgileri yer almaktadır.

KKB adına sunulan Bireysel ve Ticari Kredi Notu ile Borçluluk Endeksi skorları da Risk Raporu üzerinden üyelere sunulmaktadır.

MERSİS SORGULAMA HİZMETİ

Ticaret Bakanlığı nezdindeki (MERSİS) ve Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sisteminde (ESBİS) yer alan firmalara ilişkin sermaye ve ortaklık bilgileri MERSİS Sorgu hizmeti ile tüm üyelere sunulmaktadır.

MERSİS sorgu hizmetiyle ayrıca;

 • Firma bilgileri
 • Temsilci iletişim, adres ve NACE bilgileri
 • Firma ortaklık yapıları
 • Kuruluş sermaye bilgileri
 • Oda kayıt, meslek ve terkin durumu bilgileri de sunulmaktadır.

Sunulan hizmetle üyelere, müşterilerine ait Bakanlık nezdinde tutulan verilere hızlı erişim imkânı sağlanmaktadır.

GİB KÜNYE SORGU HİZMETİ

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) nezdinde yer alan müşteri (vergi mükelleflerinin) bilgilerinin sorgulanabildiği “GİB Künye Sorgulama Hizmeti” kapsamında, müşteriye ait künye bilgileri, kuruluş bilgisi, NACE ve UAVT kodunun yer aldığı adres bilgileri ve faaliyet alanı bilgisiyle birlikte faal/terk durumu paylaşılmaktadır.

Mevcut GİB künye sorgulama servisinde; Temmuz 2020 tarihi itibarıyla birden çok şubesi bulunan bir mükellefe ait şube bilgisi ile şubeye ait faaliyet adı ve kodu (NACE) bilgisi de paylaşılmaktadır. 2022 yılında yapılan geliştirmeyle de GİB nezdinde tutulan Seyyar EFT POS bilgileri üye bankalara ilave ücret talep edilmeksizin sunulmaya başlamıştır.

GİB künye sorgulama servisine ek olarak “GİB Künye Değişim Web Servisi” ile GİB nezdinde gerçekleşen firma/kişi künye bilgilerindeki tüm günlük değişimler, işlem tipleriyle birlikte paylaşılmaktadır.

Müşteri bilgilerinin GİB Künye Sorgulama Hizmeti ile alınması, müşterilerin tanınması ve müşterilere ilişkin kimlik tespitinde oluşan insan kaynaklı operasyonel hataların önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir.

ÇAPRAZ ÇEK İLİŞKİLERİ SORGU

Bankaya çeki ibraz eden son ciranta ile keşideci arasındaki karşılıklı çek ilişkilerinin sorgulanabilmesine olanak sağlayan hizmettir.

Sorgulama sonucunda, firmaların ve gerçek kişilerin birbirlerine karşılıklı olarak keşide ettikleri çek adetleri ve tutarları listelenmektedir. Sorgulama sonucu belirlenen karşılıklı çek ilişkileri; “karşılıksız işlemi yapılan çek”, “karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra ödenen çek”, “ibrazında ödenen çek” ve “ileri keşide tarihli çek” kırılımında gösterilmektedir.

Hizmettin kullanıma açılmasıyla birlikte birbirine karşılıklı olarak keşide edilen çeklerin tespitinde önemli bir kazanım elde edilmiş, aynı zamanda çek ödeme davranışlarının ölçülmesi ve çek sahteciliğinin önüne geçilmesi sağlanmıştır.

KARŞILIKSIZ ÇEK UYARI HİZMETİ

Karşılıksız çek bilgileri sisteme yüklenirken bu çeklerin keşidecilerini hem KRS hem de KRM’de tarayan sistem, bu kişilerin müşterisi olduğu üyelere özel bir uyarı mesajı üretmekte, böylelikle karşılıksız çek durumuyla ilgili üye bilgilendirilmektedir.

Böylece, üye ileride müşterisiyle ilgili karşılaşabileceği olası ödeme güçlüğü sorunlarına karşı erken bir uyarı hizmeti almaktadır.

MÜŞTERİ İTİRAZLARI DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ (MİDES)

Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemleri (MİDES); KRS, KRM ve Yabancı Para Kredi ve Gelir Hizmeti bünyesinde paylaşılan bilgilere ilişkin itirazların kayıt sahibi üyeye otomatik olarak iletilmesini sağlayan bir sistemdir.

Sistem sayesinde müşteri itirazı kısa sürede değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. İnceleme sonucunda paylaşılan bilgilerde bir sorun olduğu tespit edilirse, gereken düzeltme işlemi de herhangi bir talebe gerek olmaksızın kısa sürede yapılmaktadır.

İHALE YASAKLISI SORGULAMA VE UYARI HİZMETLERİ

Üyelerin risk değerlendirmelerinde önemli bir unsur olan ihale yasağı bilgisi günlük bazda Resmi Gazete’den alınarak sisteme girilmektedir.

Bu bilgiler üzerinden üyelere aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Her gün hakkında ihale yasağı yayınlanan firmalar ve gerçek kişiler hangi üyelerin kredi müşterisiyse, o üyeye özel uyarı raporu üretilmektedir. Bu sayede, üyeler Resmi Gazete’yi takip etmeden müşterileri hakkında yayınlanan ilanlar hakkında bilgi edinebilmektedir.
 • Web uygulaması üzerinden müşteri esaslı arama yapılabilmekte, ayrıca yıl içindeki tüm ilanlar toplu olarak elde edilebilmektedir.

TÜREV İŞLEMLER PAYLAŞIM HİZMETİ

Türev işlemler bildirimleri kapsamında, bankalarca gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleriyle benzeri diğer sözleşmelere ait veriler 15 günde bir bildirilmektedir.

Türev işlemler bilgi paylaşımı ise toplu ve münferit sorgu bazında (KLKR üzerinden) olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Böylelikle, üyelerle müşterileri arasında yapılan türev işlem risklerinin izlenebilmesi sağlanmıştır.

İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLEN/KALDIRILAN/İPTAL EDİLEN ÇEK SORGU

Müşterilerin rızası dışında elinden çıkan ve mahkeme tarafından ihtiyati tedbir konulması, ihtiyati tedbir kararının kaldırılması, çek iptal kararı verilen çek bilgilerinin bankalardan günlük olarak toplanarak münferit sorgu ve toplu geri bildirim yolu ile paylaşımını kapsayan bir hizmettir.

Hizmet, çekle ilgili ihtiyati tedbir veya çek iptal kararı olup olmadığının görülebilmesini sağlamaktadır. Bu bilgiler karşılıksız çek sorgu ekranının yanı sıra çek raporu üzerinden de üyelere sunulmaktadır.

ÇEK YASAKLISI PAYLAŞIM HİZMETİ

Mahkemelerce çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin alınmış olan kararlar, Risk Merkezi tarafından bankalarla günlük olarak topluca paylaşılmaktadır.

İFLAS ERTELEMESİNDE BULUNAN, İFLAS EDEN VE KONKORDATO İSTEYEN FİRMA BİLGİLERİ PAYLAŞIM HİZMETİ

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan iflas-iflas erteleme-konkordato ilan eden şirketlere ilişkin veriler, konsolide edilerek tüm Risk Merkezi üyeleriyle aylık bazda paylaşılmaktadır.

TELEKOMÜNİKASYON FATURA BORÇ BİLGİLERİ (TELKO) SORGU

Telekomünikasyon şirketleri nezdinde yer alan fatura ödeme tarihi itibarıyla ödenmeyen ve/veya yasal takipte bulunan gerçek/tüzel kişilere ilişkin bilgilerin alınıp, konsolide edilerek üyelerle paylaşıldığı hizmettir.

Hizmetle müşterilere ait telekomünikasyon sektöründe yer alan 1-30 gün, 31-60 gün, 61-90 gün ve üstü dönem aralıkları halinde konsolide edilmiş gecikmiş fatura ve yasal takip bilgileri sunulmaktadır.

YABANCI PARA KREDİ VE GELİR SORGULAMA

Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere kullandırılan döviz kredileri, bu kişilerce yurt dışından sağlanan ve bankalarca kullanımına aracılık edilen kredilerle bu kişilerin son üç mali yılına ait döviz gelirlerinin bildirildiği ve paylaşıldığı sistemdir.

Söz konusu hizmetle müşterilerin yabancı para kredi ve gelirlerinin anlık olarak takibi sağlanmakta, aynı zamanda Sermaye Hareketleri Genelgesi’ne göre döviz gelirine dayalı olarak kullanılabilir yabancı para kredi tutarı izlenebilmektedir.

KREDİ SİGORTALARI BİLDİRİM VE PAYLAŞIMI

Kredi sigortası yaptıran alacaklıya ilişkin bilgiler ile kredi sigortası yapılan borçluya ilişkin poliçe bilgileri sunulmaktadır. Ayrıca, ödenmeyen faturalara yönelik satıcının sigorta şirketlerine yaptığı tazminat başvuruları, sigorta yapılan borçluya ilişkin tahsis edilen limit ve hasar bilgileri de (kredinin ödenmeme durumu) hizmet üzerinden paylaşılmaktadır.

Üyelere sağlanan söz konusu veriler, kredi sigortası yaptıran alacaklının, alacağını garanti altına aldığını ifade etmesi açısından oldukça yol göstericidir.

RİSK MERKEZİ MÜŞTERİ RAPORU

Risk Merkezi Müşteri Raporu hizmetiyle gerçek ve tüzel kişilerin, Risk Merkezi nezdinde konsolide edilen ve Risk Merkezi üyeleriyle paylaşılan kendilerine ait kredi verileriyle ilgili raporları alması sağlanmaktadır. Bu hizmetle 4 farklı bilgi içeriğinde rapor alınabilmektedir:

 • Kredi Limit-Risk ve Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporu
 • Sorunlu Krediler Raporu
 • Karşılıksız ve Ödenen Çek Raporu
 • Protestolu Senet Raporu

MÜCBİR HAL SORGU

Mücbir hal olarak tanımlanan;

 • Sokağa çıkma yasağı ilanı
 • Afet
 • Terör
 • Toplumsal olaylar
 • Salgın hastalık/pandemi
 • Finansal spekülatif hareketler

durumlarına maruz kalan müşterilerin Risk Merkezi’ne bildirildiği ve bildirilen bu verilerin tüm Risk Merkezi üyeleriyle paylaşıldığı hizmettir.

Üyeler, müşterilerinin geçmiş dönemlerde mücbir olaylara maruz kaldığı veya mücbir hal nedeniyle ödeme gücünde herhangi bir olumsuzluk yaşadıkları durumları bu hizmet sayesinde gözlemleyebilmektedir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SUNULAN RİSK RAPORU

Risk Merkezi Raporu hizmeti, 15 Mart 2019 tarihinden itibaren, gerçek kişiler ve gerçek kişilerin ticari işletmeleri tarafından rapor başvuruları www.turkiye.gov.tr (E-devlet) adresinde yer alan “Risk Merkezi Raporu Başvurusu” adımından yapılabilmektedir.

Daha önce, Çek ve Kredi Limit Borç Bilgileri Raporu olarak iki şekilde sunulan hizmet, 6 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla hayata geçen projeyle; KRS ve KRM’de yer alan günlük kredi verilerinin yanı sıra aşağıdaki yeni bilgi başlıklarıyla zenginleştirilerek tek bir rapor olarak sunulmaya başlamıştır:

 • Kredi limit ve borç bilgileri (bireysel ve ticari krediler ile VYŞ kayıtları)
 • Bireysel kredi başvuru bilgileri
 • İhale yasaklısı bilgileri
 • Senet bilgileri
 • Çek bilgileri
 • Çek yasaklısı bilgileri

Hizmet kapsamında, günde 1, ayda 4, yılda 24 defa olmak üzere ücretsiz rapor alınabilmektedir.

UYAP SİSTEMİNDE YER ALAN İFLAS VE KONKORDATO KARARLARININ PAYLAŞILMASI

15 Ocak 2021 tarihinde hayata geçirilen UYAP Sisteminde yer alan İflas ve Konkordato Kararlarının Paylaşılması Projesi ile birlikte, ülke gündeminde oldukça önemli yer tutan ve üyeler tarafından da yoğun şekilde talep edilen iflas ve konkordato kararlarına ilişkin güncel bilgilerin paylaşımına başlanmıştır.

Bu sistemle tüm Risk Merkezi üyeleri, UYAP Sisteminde yer alan güncel iflas ve konkordato kararlarına web servis aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmektedir.

ELEKTRONİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SORGULAMA (E-YTB)

Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı nezdinde yer alan tüzel kişilere ait elektronik yatırım teşvik belgesinde (e-YTB) yer alan, yatırımcıya, yatırıma, yatırımın yararlanacağı destek unsurlara, yatırımın tutarına, yatırımın finansmanına ve özel şartlara ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır.

Yatırım teşvik belgesi bilgilerinin sunulmasıyla üyelerin Bakanlık nezdindeki en güncel verilere ulaşması ve mükerrer kredi kullandırımların önüne geçilmesi sağlanmıştır.

DERECELENDİRME NOTLARI PAYLAŞIM HİZMETİ

Derecelendirme not bilgileri JCR Avrasya Derecelendirme Kuruluşu’ndan aylık olarak toplanmakta ve takip eden ay üyelerle paylaşılmaktadır.

Üyeler, derecelendirme not bilgileri sayesinde, müşterilerin borç geri ödeme gücü hakkında bilgi edinebilmektedir.

BKM ÜYE İŞYERİ CİRO VE POS İPTAL BİLGİLERİ SORGULAMA HİZMETİ

Hizmet ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde yer alan üye iş yerleri ciro bilgileri ve POS’ları iptal edilen müşteri bilgileri Risk Merkezi üyelerine sunulmaktadır.

Hizmetin kullanımı sayesinde firmaların POS nakit akışı izlenebilir olmakta, bu sayede risk analizine önemli katkı sağlanmaktadır.

RİSK MERKEZİ UYARI HİZMETİ

Risk Merkezi üyelerinin bildirimlerini gerçekleştirdiği bireysel ve ticari müşterilere ait, farklı kurumlarca çek, senet, kredi sigortası ve ihale yasağıyla ilgili olumsuz bildirimlerin, FTP üzerinden bir uyarı dosyasıyla ilgili hizmeti talep eden üyelere iletilmesini sağlayan üründür.

Hizmeti kullanan üyeler herhangi bir sorgu yapmaksızın müşterilerine ait uyarı niteliğindeki negatif içerikli bilgilere erişim imkânı sağlamaktadır.

RİSK MERKEZİ İNTERAKTİF RAPORLAMA SİSTEMİ

Risk Merkezi üyelerince bildirilen verilerden beslenen ve sadece üyelerinin erişebildiği bir raporlama sistemidir. Üyeler, bu raporlama sistemiyle kendi kurumlarına ait rakamlarla birlikte banka ve diğer finansal kuruluşların türlerine göre toplam sektör rakamlarına aynı anda ulaşabilmekte olup, verileri karşılaştırma imkânına sahip olabilmektedir.

Risk Merkezi İnteraktif Raporlama sisteminde Risk Merkezi üyelerince bildirilen Kredi Limit, Kredi Risk ve Tasfiye Olunacak Alacaklar (KLKR),Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartları (KRS), Ödenmiş Çek, Karşılıksız Çek, İleri Keşide Tarihli Çek, Açık Çek, Ödenmiş Senet ve Protesto Edilmiş Senet verilerinden oluşturulmuş içerikler mevcuttur. Bu içeriklerden bazılarının güncellenme frekansı aylık bazılarının ise günlüktür.

Sistemin faydaları aşağıdaki üç madde ile kısaca özetlenebilir;

 • Üyeler sadece sektör geneli rakamlarına değil, kendi kurumlarına ait rakamlara da anında ulaşabilmekte, böylece kurum-sektör karşılaştırma imkânına sahip olabilmektedir.
 • Raporlama sistemi içerisinde yer alan filtreleri ve interaktif içerikleri kullanarak seçimler yapabilmekte ve kendi tercihlerine göre oluşan sonuçlara ulaşabilmektedir.
 • Raporlama sisteminin sunduğu geniş bir zaman serisi sayesinde kullanıcılar gelişim ve değişim analizleri yapabilmektedir.

İLERİ KEŞİDE TARİHLİ ÇEK BİLGİLERİ PAYLAŞIM HİZMETİ

Bankaların çek müşterilerinin gerek kendi bankalarına ait gerekse de diğer bankalara ait tahsilata ve teminata verilmiş ileri keşide tarihli çek bilgilerinin paylaşıldığı raporlama hizmetidir.

Müşterilerine çek defteri tahsis eden her banka bu hizmetten faydalanabilmekte olup, bankalardan toplanan “İleri Keşide Tarihli Çek Bildirimi” verileri kullanılarak ve üyelerce talepte bulunulması durumunda üretilmektedir.

Hizmetin kullanımı sayesinde, bankalar çek defteri verdiği müşterilerinin ileri tarihli çek ödeme yükümlülükleri hakkında fikir sahibi olabilmekte, bu sayede tahsis kararlarını verirken bu bilgiyi de göz önünde bulundurabilmektedir.

ELEKTRONİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ (E-YTB) KULLANDIRIM BİLGİLERİ PAYLAŞIM HİZMETİ

E-YTB (Elektronik Yatırım Teşvik Belgesi) kapsamında kullandırılan TL/YP kredilerin üye kurumlarca izlenebilmesi için sunulmuş hizmettir.

Hizmetin kullanılmaya başlanılması ile YTB kapsamında kullandırılan yatırım taahhütlü avans kredilerin ve faiz destekli kredilerin limit kontrolü yapılması sağlanmış ve mükerrer kullanımın önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

KAMUOYUNA AÇIKLANAN İSTATİSTİKİ BİLGİ HİZMETİ UYGULAMALARI

Risk Merkezi resmi internet sitesi (http://www.riskmerkezi.org) üzerinden her ay düzenli olarak 19 adet rapor ve 2 adet bülten yayımlanmakta ve kamuoyuna sunulmaktadır.

İlgili bülten ve raporlar; Risk Merkezi’ne üyeler tarafından gerçekleştirilen “Kredi Limit Kredi Risk ve Tasfiye Olunacak Alacaklar (KLKR)”, “Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartları (KRS)”, “Ödenmiş Çek”, “Karşılıksız Çek” ve “Protestolu Senet” bildirimlerini kapsamaktadır. 2017 yılında bu istatistiklere; “Çek Yasağı Kararları” ile ilgili içerikler de eklenmiştir.

Bu bülten ve raporlarda; banka dışı finans kuruluşlarını da kapsayacak şekilde Türkiye finans sektörü geneline ilişkin müşteri sayıları, toplam kredi ve çek hacimleri, gelişimleri, tahsili gecikmiş alacak, karşılıksız çek ve protestolu senet gibi risklilik göstergeleri raporlanmakta, bu bilgiler sektör ve coğrafi kırılımlarda detaylandırılmaktadır.

RESMİ KURUMLARA AÇIKLANAN İSTATİSTİKİ BİLGİ HİZMETİ UYGULAMALARI

Risk Merkezi, üyelerinden topladığı verilerden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, BDDK ve diğer resmi kurumların ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği istatistik, rapor, analiz ve verileri üretmekte, düzenli olarak ve/veya talebe istinaden ilgili resmi kurumla paylaşmaktadır.

ÜYE VERİ İNCELEME SİSTEMİ

Sürdürülen veri kalitesi çalışmaları kapsamında, Risk Merkezi üyelerinin ihtiyaç duyabileceği veriler her ay üyelerle düzenli ve otomatik olarak paylaşılmakta, veri kalitesi kontrol, inceleme ve iyileştirme çalışmalarının daha hızlı ve verimli ilerlemesi sağlanmaktadır.

17. FİNDEKS DÜNYASI

Finansal hayatın yönetimini kolaylaştıran sistem

Findeks, gerek Türk finansal hayatına gerekse finans sektörüne ciddi faydalar sağlamaktadır.

findeks-image

Finans sektörüne fayda sağlayan sistem

Findeks hizmetlerinin avantajları ışığında firmalar aktif kalitelerini önemli oranda artırarak gerek Türk finansal hayatına gerekse finans sektörüne ciddi faydalar sağlamaktadır.

Findeks; Türkiye’deki finansal hayatın daha sağlıklı işlemesi misyonuyla KKB tarafından 2014 yılında hayata geçirilen bir finansal hizmet platformudur. Finans sektörünün, kredibilitenin tespitinde yıllardır kullandığı göstergelerin bireylere ve firmalara Findeks üzerinden açılması sayesinde hem şeffaflık sağlanmış hem de finansal hayatın yönetimi, takibi herkes için mümkün hale gelmiştir.

Findeks; reel sektördeki firmaların finansal anlamda birbirlerini tanımasını, risk alma ve yönetme yeteneklerini geliştirmesini, sermayelerini ve itibarlarını korumayı ve satışlarını güvenli bir şekilde artırarak onlara rekabet gücü kazandırmayı amaçlamaktadır. Findeks hizmetlerinin sağladığı avantajlar ışığında firmalar aktif kalitelerini önemli oranda artırarak gerek Türk finansal hayatına gerekse finans sektörüne ciddi faydalar sağlamaktadır.

Önde gelen tüm finansal göstergeleri kapsayan Findeks Kredi Notu, Findeks Risk Raporu, Findeks Çek Raporu ve Findeks Karekodlu Çek Raporu temel ürünlerinin yanında; kredi notunun geliştirilmesi önerilerinin uzman danışmanlardan alındığı “Findeks Not Danışmanım”, kişilerin finansal ve kimlik bilgilerinin internette istenmeyen yerlerde bulunduğunda tespit edildiğinde uyarıların üretildiği ve güvenlik için alınabilecek önlemlere dair önerilerin sunulduğu “Findeks Takipçi”, Findeks Kredi Notu’ndaki, tüm bankalardaki kredi kartı limit ve borçlarındaki değişimleri, yapılan kredi başvurularını bildiren “Uyarı Hizmeti” ve KOSGEB tarafından hazırlanan işletmelerin Türkiye genelindeki ve sektördeki konumunu, son 5 yıllık performansını ve yıllar itibarıyla gerçekleşen mali performanslarını sektör ortalamalarıyla gösteren “KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu(İDR)” gibi katma değerli hizmetlerle de önemli boşluklar doldurulmuştur. Findeks tarafından hayata geçirilen Karekodlu Çek Sistemi, 1 Ocak 2017 itibarıyla yasa gereği tüm çeklerde zorunlu hale getirilmiştir.

Karekodlu çek sayesinde ticaretin daha şeffaf ve güvenli olması, üretimin, istihdamın, refahın ve ticaret hacminin artırılması hedeflenmektedir. Findeks hizmetlerine ulaşmada en temel araçlardan biri olan Findeks mobil uygulaması 2019 yılında yenilenmiştir. Yenilenen Findeks mobil, kullanıcıların kredi notlarını, tüm bankalardaki kredili ürün bilgilerini kolayca takip edebilecekleri yeni nesil ana sayfası, ürün ve hizmetlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan tasarımıyla Findeks kullanıcılarını ileri seviye bir kullanıcı deneyimi sunmaktadır.

Kullanıcılarına geniş bir ürün yelpazesi sunan Findeks; mobil uygulaması, internet şubesi, web sitesi, müşteri iletişim merkezi, bankalar ve stratejik iş ortaklıkları gibi kanallar aracılığıyla müşterilerine ulaşmakta olup bu kanalların daha da geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

FİNDEKS KREDİ NOTU

Findeks Kredi Notu, uzun yıllardan beri bankaların kredi kararı verirken referans aldıkları önemli bir değerlendirme notu konumundadır. Bu not; bireylerin banka ve finans kuruluşlarından almış oldukları bireysel nitelikli tüm kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının limit, risk, geçmiş ödeme düzeni, yeni kredi açılışları ve kredi kullanım yoğunlukları üzerinden hesaplanmaktadır.

Findeks Kredi Notu, Findeks Risk Raporu’nun bir özeti niteliğindedir. Bankalar ve diğer finans kuruluşları, yeni kredi başvurularını değerlendirmek ve mevcut müşteri kredi portföylerini yönetebilmek için kredi notu vasıtasıyla geçmiş ödeme performanslarından yola çıkarak müşterilerinin gelecekteki ödeme performanslarına yönelik öngörüde bulunmaktadır.

Findeks Kredi Notu, reel sektörde güçlü bir karar destek aracı olarak kullanılmaktadır. Findeks Kredi Notu’nu talep ederek müşterilerine doğru hizmeti doğru fiyattan sunma kabiliyetlerini artıran kurumlar karar süreçlerindeki otomasyon oranını yükseltirken aynı zamanda operasyonel maliyetlerini de azaltıp müşteri memnuniyetlerini ve kârlılıklarını artırabilmektedir. Bireyler ise, Findeks Kredi Notu sayesinde, borç ödeme performanslarını borç ilişkisi içine girecekleri kişi ve kurumlara gösterebilmekte, Kredi Notunu güçlü bir referans olarak kullanabilmektedirler.

FİNDEKS RİSK RAPORU

Findeks Risk Raporu, bankalardaki kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesaplarının toplu olarak görülebildiği, bankalardaki toplam borç ve limit bilgilerinin öğrenilebildiği, ödeme alışkanlıklarının takip edilebildiği bir rapordur. Konut, taşıt, tüketici kredileri ile kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve ticari nitelikli kredi bilgilerinden oluşmaktadır.

Tüm bu ürünlere ilişkin bilgiler; finans kuruluşları tarafından düzenli olarak Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’ne iletilmekte ve KKB tarafından düzenlenerek Findeks Risk Raporu’nda gösterilmektedir. Böylece, bireylerin ve reel sektörün bütün bankalardaki kredili ürünleriyle ilgili bilgileri, tek bir rapor üzerinden takip etmesi mümkün olmaktadır. Findeks Risk Raporu sayesinde kullanıcılar kendilerine ait detaylı finansal bilgileri görebildikleri gibi, onaylarını aldıkları takdirde diğer kişi veya kurumların da finansal performans bilgilerini görebilmektedirler.

Risk Raporlarını kullanarak ticari ilişkilerde karşı tarafın ödeme geçmişini, dolayısıyla ödeme alışkanlıklarını görebilmek, özellikle vadeli alacak risklerine karşı bilgiye dayanan kararlar alabilmek mümkün olmaktadır. Ticari faaliyet yürüten işletmeler risk raporlarını kullanarak alacak risklerini bilinçli yönetebilme ve güvenli ticaret imkânını sağlamaktadır.

FİNDEKS ÇEK RAPORU

Findeks Çek Raporu, çek hesap sahibi olan kişi ya da kurumun çeklerini ödeme alışkanlıklarını göstermektedir. Ticari faaliyetleri kapsamında vadeli ödeme aracı olarak çek kabul eden çek hamilleri, Findeks Çek Raporu’nu keşideciden talep edip onay aldıkları takdirde, keşidecinin geçmiş çek ödeme performansını görme ve çeki kabul edip etmemeyi bu bilgilere erişerek değerlendirme imkânına sahip olmaktadır.

Bunun yanı sıra, Findeks Çek Raporları’nda, rapora konu çek keşidecisinin Türkiye’de çek veren tüm bankalarda bulunan çek hesapları ve ileri vadeli çek bilgileri gibi ek veriler bulunmaktadır. Çek Raporları; karşılıksız çeklerde 2009 sonrası, ödenmiş çeklerde ise 2007 sonrasındaki verilerden oluşmaktadır. Veriler, günlük olarak güncellenmektedir.

FİNDEKS ÇEK ENDEKSİ

Findeks Çek Endeksi, kişi veya kurumların daha önceki çek ödeme alışkanlıklarından yola çıkılarak hesaplanan bir endekstir. Son 36 ay içerisinde keşide edilen çeklerin frekansı, günümüze yakınlığı, tutarları ve adetlerine bağlı olarak sıralanması bu not üzerinde etkili olmaktadır. Findeks Çek Endeksi, 0 ile 1.000 puan arasında değişmektedir. Findeks Çek Endeksi, eğer çek sahibi kişi ya da kurum keşide ettiği hiçbir çeki ödemezse 0, tüm çeklerini gününde öderse 1.000 puan olmaktadır. Bununla beraber kişinin, arkası yazılmış ancak halen ödenmemiş bir tane dahi çeki mevcut olması halinde Findeks Çek Endeksi 1 ile 500 puan arasında, arkası yazılmış ancak sonradan ödenmiş çeki bulunması durumunda ise 501-999 arasında hesaplanmaktadır. Findeks Çek Endeksi’ne bakılarak kişi ya da kurumun çeklerini ödeme alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

FİNDEKS KAREKODLU ÇEK SİSTEMİ

Kullanıcıların bankadan talebiyle artık yasal zorunlulukla birlikte muvafakat gerektirmeden üretilecek olan karekodlu çekler üzerindeki karekodun, Findeks Mobil Uygulaması’na okutularak, onay süreci olmaksızın keşidecinin geçmiş çek ödeme durumunun görülebilmesi ve çekin sahteliğinin kontrol edilebilmesi hizmetidir.

1 Ocak 2017 itibarıyla artık yasa gereği tüm çeklerin karekodlu olması ve Findeks Karekodlu Çek Sistemi’ne kaydedilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Dünyada ilk ve tek olan Findeks Karekodlu Çek Sistemi sayesinde çek ile yapılan ödemelerde oluşan alacak risklerine karşı tedbirli olunması, çek yapraklarının geçerliliğine, gerçekliğine ilişkin bilgilerin saniyeler içerisinde edinilmesi mümkün kılınmıştır.

FİNDEKS KAREKODLU ÇEK RAPORU

Findeks Karekodlu Çek Raporu, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla çek üzerinde bulunması zorunlu olan karekod aracılığı ile keşidecinin çek ödeme geçmişinin görüntülenebildiği rapordur. Bu rapor, aynı zamanda çek yaprağının üzerindeki bilgilerle sistemdeki bilgilerin karşılaştırılabilmesine de olanak sağlar. Findeks Karekodlu Çek Raporu aracılığı ile vadeli ticaretin finansmanı için bir çeki tahsile kabul ederken Findeks Mobil Uygulaması üzerinden alınabilecek rapor sayesinde keşidecinin çek ödeme performansı, ileri vadeli çekleri, açık çek adedi gibi bilgilere kolaylıkla erişilebilmektedir.

FİNDEKS KAREKODLU ÇEK KAYIT SİSTEMİ

Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi ile çeki kabul eden hamil ya da cirantanın çeki kabul ettiği anda düzenlenme tarihine istinaden kayıt oluşturulması amaçlanmıştır. Kanun tarafından Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla kullanılması amacıyla desteklenmektedir.

Findeks Karekodlu Çek Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş bir çek için kötü niyetli bir keşideci tahsilat tarihinde imza yetkilisinin kurumunda temsile yetkili bir kişi olmadığı konusunda itirazda bulunamayacaktır. Bu nedenle çek kayıt sistemine kaydedilen çekler, kaydedildiği tarih itibarıyla sistem tarafında iz bırakabilmektedir.

FİNDEKS İZLEME HİZMETİ

2019 yılında yenilenen Findeks Mobil uygulamasıyla kullanıcılar tüm bankalardaki kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabı borç ve limit bilgilerini, ödeme performanslarını, kredi notlarındaki değişimi günlük olarak takip edebilmektedirler. Kullanıcıların bilgilerini kolaylıkla takip edebilmelerini sağlayan bu özellik, ilk üç gün kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmakta, böylece Findeks Mobil’in deneyimleyebilmesi hedeflenmektedir.

FİNDEKS UYARI HİZMETİ

Findeks’i rakipsiz kılan bir diğer özellik ise kişilerin Findeks Kredi Notu’ndaki, tüm bankalardaki kredi kartı limit ve borçlarındaki değişimleri, yapılan kredi başvurularını anlık olarak ileten Findeks Uyarı Hizmeti’dir. Bu hizmet sayesinde müşteriler, güncel finansal konumuna etkin bir şekilde hâkim olabilmenin yanı sıra gerekli durumlarda müdahale edebilmektedirler.

Bu değişiklikler, kişinin belirleyeceği kriterler doğrultusunda Findeks Uyarı Hizmeti tarafından takip edilerek SMS ya da e-posta yoluyla iletilmektedir.

Findeks Uyarı Hizmeti ile aşağıdaki örnekler kapsamında uyarılar sisteme tanımlanabilmekte ve kullanıcıya uyarı mesajı gönderilmektedir:

 • Findeks Kredi Notu 1.400 puan altına düşerse,
 • Kredi kartı borcu 10.000 TL’nin üstüne çıkarsa,
 • Kredi kartı, çek gibi ürünlerin ödemelerinde gecikme olursa,
 • Kullanıcı adına kredili ürün başvurusu (kredi ve kredi kartı) yapılırsa vb.

FİNDEKS TAKİPÇİ

Findeks müşterilerini ayrıcalıklı kılan bir diğer özellik ise Findeks Takipçi’dir. Bu hizmet ile, kullanıcının ilettiği kişisel, iletişim ve kredi kartı/hesap bilgileri tüm dünyada dark web dâhil olmak üzere güvenli olmayan dijital ortamlarda taranmakta ve bilgiler bulunduğu takdirde kullanıcıya bilgilendirme yapılmakta, aynı zamanda kullanıcıların bilgileri yayıldığında ne yapması gerektiğiyle ilgili yönlendirici öneriler sunulmaktadır.

Dijitalleşmenin etkisiyle işten alışverişe, eğitimden sosyalleşmeye kadar birçok ihtiyacın internet ortamında karşılanması için kişisel ve finansal bilgi paylaşımının her geçen gün arttığı günümüzde, Findeks Takipçi hizmeti önemli bir gereksinime hizmet etmektedir.

FİNDEKS NOT DANIŞMANIM

Kişinin hem kendi finansal hayatını yönetebilmesi için gerekli öngörünün oluşmasını hem de ticari ilişkilerin daha sağlıklı temeller üzerine kurulmasını hedefleyen Findeks Kredi Notu; notun yükseltilmesi ya da yüksek tutulması konularında objektif bilgi ihtiyacı doğurmuştur. Findeks Not Danışmanım ile, Findeks Kredi Notu’nun nasıl yükseltilebileceği ya da yüksek olan notun nasıl korunacağı konularında kişiye özel danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

TEMİNAT MEKTUBU DURUM SORGULAMA

Bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarının geçerliliğinin banka ile yazışma ya da görüşme yapmadan anında sorgulanabileceği uygulamadır. Teminat Mektubu Durum Sorgulama Hizmeti ile muhatapların elindeki teminat mektuplarının geçerliliği “Banka Adı”, “Şube Adı”, “Teminat Mektubu Sıra Numarası”, “Tutar”, “Döviz Kodu” ve “Vade” bilgileri üzerinden online olarak kontrol edilerek böyle bir mektubun düzenlenip düzenlenmediğine, mektuba ilişkin aktif risk kaydının bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler kullanıcıya sunulmaktadır.

KOSGEB İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR)

KOSGEB-Findeks iş birliği kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), işletmelerin sektördeki konumlarını, son 5 yıla ait mali gelişim ve performanslarını yıllar itibarıyla finansal sağlık durumlarını detaylı bir biçimde inceleyerek değerlendirmelerine olanak sağlayan İşletme Değerlendirme Raporu (İDR), 1 Mart 2023 itibarıyla Findeks internet şubesi üzerinden sunmaya başlamıştır.

KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu ile kullanıcılar işletmelerini farklı birçok detayda değerlendirebilmekte, sektördeki benzer firmalarla karşılaştırma yapabilmektedir. Aynı zamanda diğer kişi veya kurumların da İşletme Değerlendirme Raporu’na onay alınması şartıyla ulaşabilmektedirler. Ticari faaliyet yürüten işletmeler bu raporu kullanarak alacak risklerini bilinçli yönetebilme ve güvenli ticaret imkânını sağlamaktadır.

6.887.323

Findeks Bireysel Üye

525.159

Findeks Ticari Üye

7.412.482

Findeks Toplam Üye

467.031

Findeks Kredi
Notu Sorgu Adedi

14.361.483

Findeks Risk Raporu Sorgu Adedi

187.305

Findeks Çek Raporu Sorgu Adedi

1.380.649

Findeks Karekodlu Çek Raporu

34.140

Karekodlu Çek Kayıt Adedi

16.396.468

Findeks Toplam Sorgu Adedi

18. KKB ANADOLU VERİ MERKEZİ

Türkiye’nin Yeşil Bina Sertifikalı ilk veri merkezi

KKB Anadolu Veri Merkezi, finans sektöründe altyapı maliyetlerinin paylaşılacağı, operasyonel uygulamaların merkezileştirileceği bir veri merkezi olarak önemli bir altyapı sunmaktadır.

Anadolu Veri Merkezi

KKB’nin Ankara’da 43 bin m2 arazi üzerine kurduğu, KKB Anadolu Veri Merkezi, 2016 sonunda inşaat çalışmaları tamamlanarak hizmete girmiştir.

Hizmete girdiği bu tarihten itibaren bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar sistem taşımalarını gerçekleştirerek KKB Anadolu Veri Merkezi’ni kullanmaya başlamıştır.

KKB, her yıl yaptığı ODM’den hizmet verebilmeyi kapsayan iş sürekliliği test çalışmasını 2022 yıl içinde de gerçekleştirmiştir.

Kurumların KKB Anadolu Veri Merkezi kullanımları 2022 yılı da dahil olmak üzere yoğun bir şekilde devam ederken Veri Merkezinde buna bağlı olarak kapasite çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Mevcutta hizmet alan ve yeni kiralama yapan bankaların taleplerindeki ciddi artışlar nedeniyle KKB Anadolu Veri Merkezi mevcut kapasitesini doldurmuş olup artan kapasite taleplerin karşılanabilmesi için üst yönetim tarafında değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

Öncelikle bankaların yedekleme ve ana veri merkezi hizmeti ihtiyaçlarını karşılayan KKB Anadolu Veri Merkezi, finans sektöründe altyapı maliyetlerinin paylaşılacağı, operasyonel uygulamaların merkezileştirileceği bir veri merkezi olarak da önemli bir altyapı sunmaktadır. En gelişmiş teknolojileri finans kurumlarının erişimine sunan KKB, finansal mevzuata uygun olarak kurulacak olan bulut teknolojileri platformu hizmetlerini de öncelikle finans, daha sonra tüm sektörlerin hizmetine sunarak teknoloji yatırımlarında verimlilik sağlamayı hedeflemektedir.

KKB Anadolu Veri Merkezi; bir veri merkezi, bir destek binası ve bir müşteri operasyon merkezi binasından oluşmakta olup, ek olarak iki adet veri merkezi ve bir adet destek binası olarak büyüyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Üst düzey çevreci standart olarak tanımlanan “LEED Platinum” Yeşil Bina Sertifikası’nı almaya hak kazanan Türkiye’de ilk veri merkezi olan KKB Anadolu Veri Merkezi, dünyada ise bu ünvana sahip beş veri merkezinden biri olmayı başarmıştır. KKB Anadolu Veri Merkezi, inşaat çalışmaları başlangıcından itibaren yeşil bina olarak kurgulanmış olması nedeniyle LEED Sertifikası’na uygun görülmüş olup, yaşam döngüsü analizi yöntemiyle gerçekleştirilen, CCaLC yazılımı ve CML2001 yöntemi, Ecoinvent veri tabanının kullanıldığı çalışmaya göre, KKB’nin yıllık karbon ayak izi yaklaşık 18,13 kton CO2eq olarak tespit edilmiştir.

KKB Anadolu Veri Merkezi’nde yıllık kullanılan 30 MWh elektriğin %5’inin güneş enerjisi (fotovoltaik) panellerden sağlanması projesi 2022 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır. Kurulumu tamamlanan bu çatı GES projesi haricinde Anadolu Veri Merkezi’nde tüketilen tüm elektrik enerjisinin GES üzerinde sağlanılması görüşmelerine devam edilmektedir. Ayrıca, KKB tarafından kullanılan ve dış ortam havasından soğutma amacıyla faydalanan AHU soğutma sisteminin, sektörde sıklıkla kullanılan DX tipi klimalara kıyasla %11,3 karbon salımı düşüşü sağladığı; kesintisiz güç tedariği için kullanılan Dinamik UPS-DRUPS (UBTD+) sisteminin de sektörde kullanılan diğer statik UPS (Uninterrupted Power Supply-Kesintisiz Güç Kaynağı) sistemlerine kıyasla %4,6 karbon salımı düşüşü sağladığı tespit edilmiştir.

Böylece KKB’nin modern teknolojilerle karbon salımlarını toplamda yaklaşık %12 civarında azaltarak sürdürülebilirlik açısından başarılı bir kurum olarak öne çıktığı sonucuna varılmıştır. KKB’nin İstanbul ofislerinde ve KKB Anadolu Veri Merkezi’nde yıllık toplam su ayak izinin 1.089.000 m3 olduğu tespit edilmiş olup, KKB Anadolu Veri Merkezi’nde tasarım aşamasında kurulan yağmur suyu biriktirme, biriken yağmur suyu ile sulama yapılma gibi çevre dostu uygulamalarla yıllık tüketimin yalnızca 4.602 m3 ile sınırlı kaldığı belirlenmiştir.

KKB, LEED Platinum’un yanı sıra ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile birlikte yüksek kullanılabilirlik standardı olan Tier IV Sertifikalarına da sahip olmuştur. Bu kapsamda KKB Anadolu Veri Merkezi, sunulan hizmetlerin kesintiye uğrama olasılığının minimuma indirilmesi ve kesinti halinde en kısa sürede hizmet devamlılığının sağlanması için işletilen tüm süreçlerin uluslararası bir yönetim sistemi standardı çerçevesinde yürütüldüğüne dair kaliteyi belgeleyen ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahiptir. Bunun yanı sıra merkez üzerinden sunulan hizmetlere ait KKB sorumluluğundaki tüm bilgilerin gizliliğini, değişmezliğini ve ihtiyaç halinde erişilebilirliğini en üst seviyede sağlamak için işletilen tüm süreçlerin uluslararası bir yönetim sistemi standardı çerçevesinde yürütüldüğünü belgeleyen ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası alınmıştır. KKB Anadolu Veri Merkezi, hizmet yönetimi süreçlerinin işleyişlerinin, girdilerinin ve çıktılarının, tutarlı ve sürekli gelişen bir yönetim sistemi yaklaşımıyla yönetildiğini de, 2018 yılında ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemleri Sertifikası’nı alarak tasdiklemiştir.

KKB Anadolu Veri Merkezi her yıl, BDDK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmekte ve denetim sonunda yayınlanan ISAE 3402 Tip 2 Rapor formatında hazırlanmış bağımsız denetim raporunu müşteri ve denetçileriyle paylaşarak veri merkezinin kontrol ortamına ilişkin gerekli güvenceyi sağlamaktadır. Bu güvenceyle KKB Anadolu Veri Merkezi kullanıcıları ve denetçilerinin yükü hem emek hem de zaman anlamında azaltılmıştır.

KKB ANADOLU VERİ MERKEZİ’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KKB müşterilerinin güvenle verilerini koruması, saklaması ve yönetmesi amacıyla tasarlanarak hayata geçirilen KKB Anadolu Veri Merkezi, ihtiyaç duyulan en yeni teknolojik altyapılarla donatılmıştır. KKB Anadolu Veri Merkezi tasarlanırken hassasiyetle üzerinde durulan konular müşterilerin kesintisiz, hızlı ve sürekli erişilebilirliğiyle veri güvenliğini sağlayan yedekli bir altyapı oluşturulması olmuştur. Enerji ve Soğutma altyapısı, Uptime Institute Tier IV Tier Certification of Design Documents (TCCD) sertifikasına sahiptir.

Kasım 2019’da Uptime Institute tarafından yapılan senaryo testleri tamamlanmış ve Tier IV “Tier Certification of Constructed Facility (TCCF)” sertifikasyonu alınmıştır. Gelişmiş elektrik altyapısının yanı sıra merkezde hassas iklimlendirme ve herhangi bir arızaya karşı 7/24 soğutma ve nem kontrolü sağlayan havalandırma sistemleri bulunmaktadır. Enerji ve veri kablolamasının kabinet üzerinden yapıldığı veri merkezinde kullanılan donanım, müşterilere yüksek hız desteği sağlamaktadır.

HIZLI VE SÜREKLİ ERİŞİLEBİLİRLİK

Düşük deprem riski bölgesinde, deprem yönetmeliklerine uygun olarak ve yıldırım tehlikesine korumalı bir şekilde inşa edilen veri merkezinde fiziksel güvenliğe azami özen gösterilmektedir. Sadece yetkili kişilerin girebildiği kampüs alanında farklı seviyelerde biyometrik ve klasik güvenlik noktaları bulunmaktadır. Sistem odasına iris okuyucu taramasından sonra giriş yapılabilmektedir. KKB Anadolu Veri Merkezi’nde bina ve altyapı yönetimi, son teknoloji otomasyon ve izleme sistemleriyle 7/24 kesintisiz yapılmaktadır.

19. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE AR-GE

Operasyonel verimliliği ve hızı artıran projeler

KKB, teknoloji servis sağlayıcı olmak ve finans sektöründe operasyonel verimliliği ve hızı artırmak amacıyla veri merkezlerinden bulut hizmeti verebilmek için önemli adımlar atmaktadır.

ar-ge

Yazılım Geliştirme Birimi

Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Bölümü çatısı altında görev alan Yazılım Geliştirme Birimi, kurum genelinde ihtiyaç duyulan ürün geliştirme istekleriyle bakım faaliyetlerini, kurumun stratejilerini ve teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak gerçekleştirmekten sorumludur. Kurumsal Microservice Mimarisi geliştirme pratiklerinin kurum genelinde yaygınlaştırılması çalışması 2023 yılında da hız kesmeden devam etmiştir. İlgili mimaride çalışan uygulamalar, yeni nesil bulut platformlarına uyumlu hale getirilerek birçok alanda verimlilik artışı hedeflenmiştir. Servis bazlı mimariyle ürünlerin pazara daha hızlı çıkması, yük altında daha hızlı ve kolay bir şekilde ölçeklenebilen yapısıyla süreklilik oranlarının üst düzeyde tutulması, kesintilerin minimuma indirgenmesi ve teknoloji seçiminde çeşitlilik bakış açısıyla çalışmalar yapılmıştır.

Mevcut uygulamaların bulut uyumlu mimariye geçişine bir adım daha yaklaşabilmesinin yanı sıra maliyet ve verimlilik avantajı sağlamak amacıyla var olan altyapı bileşenlerinde değişiklikler yapılmıştır.

KKB ayrıca, teknoloji servis sağlayıcı olmak ve finans sektöründe operasyonel verimliliği ve hızı artırmak amacıyla veri merkezlerinden bulut hizmeti verebilmek için önemli adımlar atmaktadır. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde, bulut üzerinden sunulacak servisler için temel teşkil edecek bir pazar yeri (Marketplace) ekosisteminin oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır.

Yeni ürünlerin geliştirilmesi yanı sıra var olan KKB ürünlerinin iş ihtiyaçları dışında da performansının izlenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenmesi ve bakımı, Yazılım Geliştirme Birimi’nin süreklilik arz eden faaliyetleri arasındadır. Bu doğrultuda bazı uygulamalarda teknoloji altyapı yenileme çalışmaları devam etmiştir. Kullanım yoğunluğu ve dış bağımlılıkları fazla olan bazı ürünlerde entegrasyon noktalarında yedekli yapılar devreye sokulmuş, performans ve süreklilik artışı sağlanmıştır.

Ayrıca ana büro faaliyetlerini içeren KRS, KRM, LKS gibi mainframe sistemi üzerinde çalışan ürünlerin iyileştirme ve bakım çalışmaları da devam etmiştir. Kaynak kullanımını optimize etmek, altyapı sistemlerinde üst versiyonlara problemsiz geçebilmek adına COBOL versiyon güncelleme çalışmalarına başlanmıştır.

KKB’nin ana faaliyeti olan veri toplama ve paylaşım hizmetinin standart bir yapıda işletilebilmesini ve verimlilik artışını da sağlamak adına mimari ekiple birlikte ortak bir altyapı bileşeni geliştirilmiştir. Bu yapının yaygınlaştırılması amacıyla bazı ürünlerde pilot kullanımına başlanmıştır. Bu çalışmayla aynı zamanda kişisel verilerin saklanması, korunması ve güvenliğinde daha ileri seviyeler hedeflenmiştir.

KKB’nin web, web servis ve FTP kanallarından sunduğu hizmetlerinin modernizasyonunu içeren yönetim sistemi uygulamasına yönelik çalışmalara yıl içinde başlanmıştır. İlgili proje çalışmalarına paralel olarak arayüzlere ait komponentlerin ortaklaştırılmasına yönelik mimari çalışmalar da devam etmektedir. Böylece müşterilere sunulan hizmetlerin deneyiminin tutarlı ve en üst seviyede olabilmesinin yanı sıra ortak modüllerin kullanımıyla verimlilik hedeflenmiştir.

Teknolojik değişim ve yeni iş gereksinimleri yanı sıra BDDK ve KVKK gereklilikleri kapsamında ürünlerin bu gereksinimleri karşılayacak şekilde daha güvenli ve uyumlu olarak çalışmalarını sağlayacak geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir. Üçüncü partilerden hizmet alınan kritik bazı uygulamaları, kurum standartlarına uygun olarak işletmek ve bağımlılıkları azaltmak adına çalışmalar yapılmıştır. Daha önceden geliştirilen merkezi CAPTCHA uygulamasına, sosyal sorumluluk bakış açısıyla, görme engelli vatandaşlarımız için sesli CAPTCHA özelliği eklenmiştir.

KKB bunların yanı sıra, ülkemize ve sektöre fayda sağlamak, özellikle teknoloji alanında yetkin insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Genç Yetenek Programları düzenlemiştir. Program kapsamında Yazılım Geliştirme Birimi’ne katılan çalışanlara yönelik değer odaklı eğitim ve yönlendirme faaliyetleri yıl boyunca devam etmiştir. Bu kültürü yaygınlaştırmak için Coderspace ve Workintech gibi çeşitli kurumlar Genç Yetenek etkinliklerine davet edilmiş, katılımcılara yazılım geliştirme pratikleri başta olmak üzere KKB ve faaliyet alanları anlatılmıştır. Ayrıca kurum çalışanlarınca teknik tecrübe ve bilginin paylaşımıyla sektörde teknoloji alanında sürekliliği beslemek ve yeni yazılımcılar yetiştirmek için 42 Ecole okulu ve çeşitli üniversite öğrencilerinin katıldığı bir eğitim programıyla Mainframe COBOL with VSCODE eğitimi verilmiştir.

66

İç Hizmet Yönetimi

Veri Ambarı Uygulamaları

2023 yılı içerisinde Büyük Veri Analitik Platform ortamında eski Geomis platformunun KRS modülü yeniden yazılmıştır. 2022 yılı içerisinde kurulumları tamamlanan Qlik raporlama ürünü aktif olarak kullanılmaya başlanmış, çeşitli birimlerin raporları Qlik’e dönüştürülmüştür. Risk Merkezi İnteraktif Veri Platformu’na yeni ürünlerin eklenmesi sağlanarak ortamdaki raporlar zenginleştirilmiştir. CRM uygulamaları tarafında OTP bloke kaldırma, 8 hane BIN, dijital kanal iyileştirmeleri ve yeni izleme ekranları proje ve taleplerinde geliştirmeler yapılmıştır.

ERP Uygulamaları Ekibi, Satın Alma, Mali İşler, İnsan Kaynakları ekiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda ERP modülleri üzerindeki yeni geliştirme ve bakım faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. ODM kapsamına dahil olmuş ve bu süreci başarılı şekilde tamamlamıştır. ERP’nin servis tabanlı modülü olan SOA Gateway ürününü hayata geçirmiştir.

BT Hizmet Yönetimi Birimi

2023 yılı faaliyet döneminde, Risk Merkezi (RM) Hizmet Kataloğu’nda yer alan 109 hizmetle KKB Hizmet Kataloğu’nda yer alan 101 hizmet anlık olarak izlenmiş ve SLA performans raporlarıyla tüm paydaşlar bilgilendirilmiştir. KKB hizmetlerinin kullanılabilirlik raporları haftalık ve aylık olarak, Risk Merkezi (RM) hizmetleri tarafında ise yine aynı raporlar haftalık, 15 günlük ve aylık periyotlarda ilgililerle paylaşılmıştır.

KKB tarafında iç hizmetlere ait 66 hizmeti içeren kullanılabilirlik raporları, 2023 yılında da aylık olarak hazırlanmıştır. TBB Risk Merkezi’ne, dış firmalardan alınan hizmetlerin aylık SLA performans raporu iletilmeye devam etmiştir. TBB Risk Merkezi’ne (RM), Itelligence firmasının TBB’ye verdiği SAP hizmetinin aylık SLA raporu ve ayrıca yine TBB Risk Merkezi’ne (RM), KKB’nin TBB’ye verdiği SAP hizmetinin SLA raporu yine aylık olarak iletilmiştir. Risk Merkezi Üye Denetim Takip Sistemi (RMDS) hizmetinin kullanılabilirlik ölçümlemesine ve raporlamasına da 2023 yılı boyunca devam edilmiştir. Altyapı tarafında sunucu kullanılabilirlik raporlaması anlık olarak bildirilmektedir. Ayrıca tespit edilen uyarı ve kritik seviyede alarm mesajları gerekli müdahalelerin yapılması için ilgili ekiplere yine anlık olarak yönlendirilmektedir. Bilgi Teknolojileri Bölümü özelinde yapılmakta olan açık statülü Servis Yönetimi kayıtlarına ait bilgilendirme e-postaları, 2023 yılı içerisinde KKB geneline gönderilmeye devam etmektedir. Her iş günü sonunda ilgili ekiplere, hizmet kesintisi ve hizmet kalitesi konulu Günlük Hizmet Kalitesi Durum Raporu iletilmektedir.

KKB’nin güçlü altyapıları üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden üyelerin kesintisiz ve en üst kalitede faydalanabilmesi amacıyla özel izleme sistemleri ve yöntemleri kullanılmakta, robotik izleme faaliyetleri gerçekleştirilmekte, olası aksaklıkların, üyeleri etkilemeden fark edilerek, soruna dönüşmeden giderilmesini sağlayacak yöntemlere yatırım yapılmaktadır. Bu izleme faaliyetleri kapsamında gerek uygulamaların gerek altyapıların en detay bileşenleri yakından izlenmekte ve kapasite yönetimleri de proaktif monitoring çalışmalarıyla birlikte takip edilmektedir.

KKB Anadolu Veri Merkezi tarafında, 24 farklı müşteriye SLA performans raporları, enerji tüketim verileri, kabin logları ve varsa geçici kart tutanakları aylık periyotlarda iletilmektedir. Enerji, sıcaklık ve nem değerleri anlık olarak izlenmekte ve Servis Yönetimi üzerinden yönetilmektedir. Yine KKB Anadolu Veri Merkezi tarafında, Servis Yönetimi uygulamasından alınan verilerle oluşturulan AVM Bülteni, bölüm yöneticileriyle aylık periyotla paylaşılmaktadır. KKB ve KKB Anadolu Veri Merkezi tarafında, üçüncü parti firmaların SLA ölçümlemeleri yapılarak tüm paydaşlara iletilmektedir.

2022 yılı içerisinde, üye ve müşterilerden gelen ve BT kapsamında ele alınacak olan her türlü sorun, hata, şikâyet, danışma ve destek anlamında tek nokta olarak kurgulanan Çözüm Merkezi Ekibi faaliyetlerine 2023 yılı içinde de devam etmiştir. KKB iç kullanıcıları tarafından iletilen her türlü sorun, hata, şikâyet, danışma ve destek taleplerinin, Çözüm Merkezi ekibi tarafından karşılanmasına yönelik süreç çalışması tamamlanmış ve 2023 Ocak ayı itibarıyla hayata geçirilmiştir. Üye ve Müşteri/BT (CSM/ITSM) ayrımıyla birlikte, Servis Yönetimi uygulamasında yapısal bir değişiklik yapılmış ve üye/müşteri şikâyetleriyle olay kayıtlarının birbirleriyle ilişkili ancak farklı alanlarda yönetilmesi sağlanmıştır.

KKB’nin ürün ve hizmetlerinden üyelerin kesintisiz faydalanabilmesi amacıyla özel izleme sistemleri ve yöntemleri kullanılmaktadır.

BT Proje ve Ar-Ge Yönetimi

BT Proje ve Ar-Ge Yönetim Ofisi, BT kaynaklarının gerek yeni ürünlerin geliştirilmesi için gerçekleştirilen projelerde gerekse mevcut ürünlerin bakım ve desteklerinin sağlanmasında en verimli şekilde optimizasyonunun sağlanmasıyla birlikte bu çerçevede proje yönetim süreçlerinin olgunluğunun her geçen gün yükseltilmesi noktasında rol almaktadır.

KKB’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yıllık proje portföyünün oluşturularak işletilmesi, projelerin yönetilmesi, uçtan uca etkin bilgi akışının sağlanması, BT KPI ölçümlemelerinin gerçekleştirilmesi, şeffaf ve tarafsız olarak raporlanması ile birlikte projelerin Ar-Ge nitelikli yönlerinin tespit edilerek görünür kılınmasını garanti etmektedir. Ek olarak, Ar-Ge yönetim faaliyetleri doğrultusunda; üniversite, kurum ve kuruluş iş birlikleriyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gerçekleştirilen raporlama, denetim ve ilgili ilişkilerin yönetilmesinde de sorumluluk bilinciyle gerekli koordinasyon faaliyetlerini yürütmektedir.

BT Proje ve Ar-Ge Yönetim Ofisi’nin dijitalleşme vizyonunda yer alan, insan hatasını en alt düzeye çekerek süreçlere uyumu kusursuzlaştıran, davranışsal farklılıkları ortadan kaldırarak gerçekleştirilen çalışmaları standardize eden proje yönetim araçlarının geliştirilmesine yönelik yatırımlar 2023 boyunca devam etmiştir. 2024 yılında bu yatırımların artırılması ve kurum genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

BT Analiz ve Test Yönetimi

BT Analiz ve Test Yönetimi, 2023 yılı içinde devreye alınan tüm proje ve yazılım değişiklik taleplerinde mevcut fonksiyonel ve teknik iş ihtiyaçlarını, ekran ihtiyaç ve işleyişlerini, diğer sistemlere etkilerini, yetkilendirme yapısını, özellikle erişilmesi gereken bilgileri, hedeflenen hizmet seviyesini, performans kriterlerini, ekran ve web servislerdeki alan kontrollerini, veri gereksinimini göz önünde bulundurarak analiz ve test çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Hizmet kalitesinin sürekliliği ve sürdürülebilirliği, yazılım geliştirme yaşam döngüsü kapsamında artırılabilir kalite bakış açılarıyla uygulamalar için koşulan test otomasyon senaryo adetleri ve kapsamı genişletilerek, analizden gerçek ortama geçiş aşamasına kadar tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca otomatize ve entegre bir sistem ön görülmüş ve bu döngü içindeki tüm aktörlerin katkı sağlayacağı bir test otomasyon altyapısının devamlılığı sağlanmıştır. Toplam kalitenin devamlılığı amacıyla test otomasyon senaryolarında %38’lik artış sağlanarak, Merkezi Fatura Kayıt Sistemi, Başvuru Sahtecilik Girişim Tespit ve Önleme Hizmeti ve Ticaret Sicil Paylaşımı gibi kritik uygulamalar da test otomasyon kapsamına alınmıştır. 11 adet test otomasyon senaryosu her gün çalıştırılarak, geliştirme kalitesinde hata oranlarının en aza indirilmesine, test faaliyeti için ekiplerin gücünün otomatik süreçlerle karşılanmasına ağırlık verilmiştir. Her türlü altyapı, yazılım ve konfigürasyon değişikliklerinde “uçtan uca test” bakış açısıyla regresyon setleri düzenli olarak koşulmuş, elde edilen sonuçlar ise e-posta aracılığıyla paylaşılmıştır.

Koşulan test senaryolarındaki sorunların raporlanması amacıyla kurum içinde kullanılan Proje Yönetim Aracı, sağlanan entegrasyonun ardından, herkes tarafından görünür ve takip edilebilir hale getirilmiştir. Testlerin etkin planlanması ve işlevsel yönetimi için konumlandırılan yeni test yönetim aracına 30 adet regresyon test senaryosu yüklenmiştir.

Servis bazlı mimarilerde geliştirme ve test maliyetlerini azaltmak, servislerin performansını kontrol etmek ve istenilen durumların kolay yaratılmasını sağlamak gibi amaçlar için KKB tarafından geliştirilen servis sanallaştırma uygulaması test otomasyon altyapımızla entegre olarak otomasyon testlerinin istenen verilerle çalışması için kullanılmıştır. 2023 yılında master plan çalışmaları kapsamında, proje analiz ve test maliyetlerinin hesaplanmasını içeren tüm proje maliyetlendirme çalışmaları, daha şeffaf ve sistematik bir yöntem hedeflenerek oluşturulan Analiz ve Test Maliyet Şablonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Analiz ve test süreçleri, ilgili süreçlerin kalitesini ve verimliliğini artırarak standardizasyonunu sağlamak üzere kaynakların etkin kullanımı, sürekli gelişim ve değişim bakış açısıyla kesintisiz geliştirilmektedir. Veri ambarı analiz ve test süreçlerini standardize etmek amacıyla yeni analiz ve test şablonları kullanıma alınmıştır. Performansın yakından takibi amacıyla oluşturulan KPI değerleri aylık olarak ölçümlenerek takip edilmiş, yeni KPI’ların kurgulanması için geliştirme önerileri sunulmuştur. Bu KPI’ları kullanarak, 2024 yılında BT Analiz ve Test Yönetimi Birimi için kullanılacak bir oyunlaştırma platformunun devreye alınması hedeflenmektedir.

Üniversite iş birliği çalışmaları kapsamında, Sabancı Üniversitesi ile Sanayi Odaklı Projeler programı kapsamında bir iş birliği yapılarak 2022 senesinde başlatılan test otomasyon için yapay zeka kullanımı konusunda çalışmalar proje haline getirilerek 2023 yılında da devam etmiştir. Bu projeyle ekranlar için yazılacak test otomasyon senaryolarında objelerin yapay zekayla otomatik olarak algılanması hedeflenmektedir. Bu uygulama, test otomasyon senaryolarının oluşturulmasını hızlandıracak ve bakımını kolaylaştıracaktır. Bu uygulamanın daha sonra ürünleştirilerek finans sektörüne bulut üzerinden de hizmet verecek bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.

2023 yılında mobil regresyon testlerinin farklı cihazlarda koşulmasını ve uzaktan yönetilmesini sağlamak amacıyla, yeni bir Mobil Cihaz Yönetim Aracı konumlandırılmıştır. Kurulumu biten bu çalışmanın 2024 yılında mobil cihaz test süreçleriyle entegre çalışarak mobil test seviyelerinde olgunluğun ve verimliliğin artırılması planlanmaktadır. Bu uygulama Mobil Otomasyon yapısıyla entegre çalışır duruma da getirilmiştir.

Üniversite iş birliği çalışmaları kapsamında, Sabancı Üniversitesi ile Sanayi Odaklı Projeler programı gerçekleştirilmektedir.

Mobil otomasyon senaryolarının daha kolay ve hızlı yazılması amacıyla Mobil Otomasyon için kullanılan altyapı TestNG framework’ünden Gauge framework’üne taşınmıştır. Yeni framework aynı zamanda paralel senaryo koşumlarını daha esnek ve yönetilebilir hale getirmiştir. Otomasyon sonuçlarının daha ayrıntılı raporlanması ve video ve ekran görüntüleriyle zenginleştirilmesi sağlanmıştır. Yapay zekaları tanımak, iş süreçlerimize entegrasyonlarını ve örneklerle teknik kullanım becerilerimizi artırmak hedefiyle günümüz bilişim dünyasında trend olan ChatGPT yapay zeka botu hakkında araştırmalar yapılarak, KKB bünyesinde kullanılabilecek alternatifler ekiplerle paylaşılmıştır. Bu konuda toplumdaki bilgi seviyesini de artırmak amacıyla yapılan çalışmaların detayları için makaleler yazılarak Medium üzerinde paylaşılmıştır.

Analiz ekiplerindeki teknik bilgi ve becerinin artırılması ve günümüzün gelişmelerini takip etmek amacıyla çeşitli konferanslara katılım sağlanmıştır. Ekip üyeleri, piyasada bu konudaki yetkin firmalardan IIBA® CBAP® Uluslararası İş Analisti ve IIBA® Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi eğitimlerini almışlardır. Kurumun test ve test otomasyon konularındaki bilgi ve tecrübelerini sektörle de paylaşmak amacıyla NETAŞ VISIUM LABS ve TESTINIUM Software Engineering Excellence Day etkinliklerinde test yönetim aracı kullanımı ve KKB test otomasyon yolculuğu konularında sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Veri Ambarı Analiz ve Test Yönetimi ekibi, veri dünyasında yapay zeka teknolojileri etkisi ve kullanımı, Cloudbase Veri Ambarı ve Veri Görselleştirme Araçları konularında makaleler yazıp Medium ortamında yayınlayarak bilgi birikimi ve tecrübelerini sektörle paylaşmıştır.

Banka servis entegrasyonu yapmak isteyen kurumların (Ziraat Dinamik Bank, PTT Bank, Tera Yatırım Bankası, Q Yatırım Bankası, Hayat Finans Katılım Bankası ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası) sertifikasyon testleri, kurum içinde geliştirilen test otomasyon uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir.

Teknoloji Mimari Yönetimi Birimi

KKB’nin ürün ve hizmetlerini servisler aracılığıyla paylaşma mimari stratejisiyle uyumlu olacak şekilde 2023 yılı içinde yaklaşık 4,5 milyar web servis isteği karşılanmıştır. 2023 Ağustos ayında ise 480 milyonluk web servis çağrı sayısı kurum rekoru kırılmıştır. 2023 yılı içinde API yönetim ürünü üzerindeki kritik versiyon güncellemeleri gerçekleştirilerek ürünün kapsam açısından yeni özellikleri desteklemesi ve güvenlik bakış açısıyla da desteklenir versiyonlarda olması sağlanmıştır. 2023 yılında API çağrılarının loglanmasına yönelik sistemlerde teknoloji güncellemelerine gidilmiş ve açık kaynak kodlu yazılım ve sistemler kullanılmak suretiyle maliyet avantajı sağlanmıştır. Buna ek olarak API çağrılarının, girdi ve çıktıları üzerinde hassas veri analizi yapacak uygulama, 2023 yılı içinde geliştirilmeye başlamıştır. İlgili uygulamanın 2024’ün ilk çeyreğinde tamamlanacağı öngörülmektedir. 2024 yılı için ise API çağrılarındaki anomalilerin tespitine yönelik bir makina öğrenmesi projesi planlanmaktadır.

2023 yılı içinde de kesintisiz devam eden major versiyon güncellemeleriyle kurum içinde kullanılan çerçeveler (framework) ve kütüphanelerin hem yeni teknolojik özellikleri desteklemesi hem de güvenlik açısından güçlü kalması sağlanmıştır. 2023 yılı içinde Teknoloji Mimari ekibinin sorumluluğundaki tüm uygulamaların KKB’nin güncel yazılım geliştirme teknolojileri ve çerçeveleri kullanılarak yeniden ele alınmasına yönelik süreç tamamlanmıştır.

Teknoloji Mimari Yönetimi olarak yazılım yaşam döngüsü yönetimi ve DEVOPS başlığı altında 2023 yılı içinde KKB’nin yazılım geliştirme süreçlerine destek verilmeye devam edilmiştir. Yazılım yaşam döngüsünün yönetimi için kullanılan tüm ürün ve hizmetlere ait ürünler ve altyapılar yıl içinde sürekli olarak güncellenmiştir. Bu çalışmalar ile ilgili ürünlerin desteklenebilir (supported) seviyede kalmasına olanak sağlamıştır. KKB’nin iç bulut teknolojisi üzerinde çalışacak uygulamalara ait (Openshift) kalite ve güvenlik taramaları için farklı yazılım yaşam döngüsü ürünleriyle (Kyveryon, Conjure ve Twistlock) POC (Proof of Concept) çalışmaları tamamlanmıştır. Halihazırda süreç entegrasyon çalışmalarına devam edilmektedir. Kurumumuz tarafından geliştirilen uygulamalara ait kaynak kodlar üzerinde hassas veri analizine yönelik olarak bilgi güvenliği ekibinin gerçekleştirdiği POC çalışmalarına destek verilmiştir. Aynı zamanda test otomasyon süreçlerinin talep yönetim ürünü üzerinden test yönetim ürünü üzerine taşınması için çalışmalar 2023 yılında tamamlanmıştır.

2023 yılı içinde yaklaşık 4,5 milyar web servis isteği karşılanmıştır.

2022 yılının son günlerinde kurum içinde veri gizliliğine yönelik olgunluk seviyesini daha da iyi bir noktaya taşıyacak veri maskeleme ve şifreleme uygulamasının tedariğine yönelik karar alınmış ve titiz çalışmalar sonucunda ürün seçim süreci tamamlanmıştı. 2023 yılında veri maskeleme ve şifreleme ürünüyle ilgili olarak seçilen ürünü konumlandırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Kurum içinde ürünün yaygınlaştırılmasına hem veri kaynakları hem de veriye ulaşan kişiler özelinde devam etmektedir. İş veri sözlüğü uygulaması 2022 yılında veri yönetişimi ihtiyaçlarımıza yönelik olarak kurum bünyesinde geliştirilmiştir. Bu yıl içinde ürün sorumlularıyla birlikte veri modellerinde bulunan ürünler ve bunlara bağlı iş terimlerinin sınıflandırılması yapılarak veri envanterinin ürün üzerinden yönetimi sağlanmıştır. Bununla birlikte tanımlanan iş varlıklarına ait bilgilerin fiziksel veri modeli üzerinde kullanılabilmesine yönelik geliştirmeler de bu yıl içinde tamamlanmıştır. Aynı zamanda veri modelleme ürününün kimlik yönetiminin LDAP üzerinden gerçeklemesi ve böylece veri modelleri üzerindeki yetkilendirmelerin, kullanıcıların sistemdeki grubuna göre otomatik olarak yapılması sağlanmıştır. 2023 yılı içinde veri modellemesi çalışmaları kapsamında veri mimarisi taleplerinin talep yönetim ürünleri üzerinden alınmasına yönelik süreç güncellemeleri gerçekleşmiş ve hayata geçirilmiştir. Ayrıca veri modelleme dokümantasyonları güncellenmiş, eğitim videoları hazırlanarak yeni başlayan çalışanların adaptasyon süresinin azaltılması planlanmıştır. Yine bu yıl içinde veri modeli olgunluk çalışmalarına başlanmış, model olgunluğuna yönelik kriterler belirlemiş, var olan veri modelleri ilgili kriterlere göre değerlendirilmiştir. 2024 yılında veri modeli olgunluk skorlarının otomatik olarak oluşturulması ve ekiplerle paylaşılması planlanmaktadır. Yeni veritabanı teknolojileri ve ilgili teknolojilerle ilişkili veri modelleme prensipleri belirlenmiş ve bu teknolojileri kullanan sistemlerin verileri modellenmeye başlamıştır.

BT Altyapı ve Operasyon Birimi

KKB Anadolu Veri Merkezi Çalışmaları:

Tam kapasite hizmet vermeye devam eden Anadolu Veri Merkezi enerji tüketimi yıllık 3.000 MWh seviyelerine çıkmış olup 2022 yılında tüketilen enerjinin yaklaşık %5’i, kurulumu tamamlanan Çatı ve Otopark GES projeleriyle yenilebilir kaynaklardan sağlanmaya başlamıştır. Ayrıca mevsimsel şartlardan minimum etkilenmeye yönelik verimlilik çalışmaları kapsamında prototip nemlendirme sistemlerinin kurulumları yapılarak 150 kW kurulu güç kullanımının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Anadolu Veri Merkezi içerisinde hizmet verilen üyelerin iç taleplerini karşılamaya yönelik tüm enerji-soğutma-yapısal kablolama, vb. operasyonel faaliyetler tamamen merkezin teknik personelleri tarafından karşılanmaya başlamıştır. Anadolu Veri Merkezi tarafından hizmet verilen üye sayısının ve buna bağlı olarak operasyonel faaliyetlerin artmasıyla birlikte yenilenen ve büyütülen izleme sistemleriyle 7/24 faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir.

KKB Anadolu Veri Merkezi’nde 2022’de tamamlanan KKB Finansal Bulut ortamları, kurulumları sonrası yılın son çeyreğinde ilk müşterilerine hizmet vermeye başlamıştır.

Mainframe:

Mainframe’de çalışan batch işleri yöneten “IBM Workload Scheduler” ve mainframe süreçlerinin otomasyonu için kullanılan “IBM System Automation” ürünleri bir üst versiyona güncellenmiştir. Ayrıca mainframe donanım ve yazılım ürünleri en son bakım seviyelerine yükseltilmiştir. Mainframe modernizasyon kapsamında “Yeni Üye Sorgu tanımlama”, “Üye İptal”, “Denetim Raporlama” gibi süreçler otomatize edilip z/OSMF üzerinde web browser tabanlı “Workflow” haline getirilmiştir. “Pyhton for z/OS” altyapısı kurulmuştur.

Gerek İstanbul’da gerekse Ankara ODM merkezinde çalışan tüm mainframe ortamlarının kapanış ve açılış işlemlerinin otomatik yapılması için kurulan altyapılar iyileştirilmiştir. CICS (Online Sistemler) sisteminde JVM altyapısı kurulmuştur. Yedekleme altyapısı süreci elden geçirilip kartuş stoğumuz artırıldı. ‘Mainframe Raporlama’ altyapısı gözden geçirilip yeniden düzenlenmiştir. “Mainframe Akademi” eğitim platformu oluşturulmuştur.

Veritabanları Yönetimi:

Ankara AVM’de ODM kapsamında veri tabanlarına hizmet veren Exadata Database Machine son versiyonuyla değiştirilmiş ve kurum açısından kritik öneme sahip veri tabanları kısa sürede yeni makineye aktarılmış ve switchover testleri için hazır hale getirilmiştir. Exadata DBM Image Upgrade çalışmaları yapılarak daha güvenli ve stabil hale getirilmiştir. 2022 ODM kapsamına DWH veri tabanlarının replikasyonu gerçekleştirilmiş ve otomasyona dâhil edilmiştir. Kurum bünyesinde kritik hizmet veren veri tabanlarında upgrade çalışmaları yapılarak daha güvenli ve stabil hale getirilmiştir. Hizmet sağlanan kurumlar için veritabanı kurulumları gerçekleştirilmiş, kurum açısından kritik öneme sahip veritabanlarının yedeklenmesinde kullanılan Oracle ZFS Storage makinesi son versiyonu ile değiştirilmiş ve eski yedekler yeni makineye aktarılmıştır.

Merkezi BT Operasyonları:

Merkezi BT Operasyonları kapsamında; CyberArk EPM Application White Listing ve McAfee EPM-Local FW ürünlerinin yaygınlaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. SailPoint IDM (Identity Management) kimlik yönetimi ikinci faz çalışmalarına başlanmıştır. Yaklaşık 70 uygulama için preprod ve prod ortamlarında Dynatrace RUM izleme devreye alınmıştır. Citrix VDI (sanal istemci) platformuna alternatif olarak Vmware Horizon ürünü değerlendirilmiş ve pilotlama çalışmalarına başlanmıştır. Boldon James, XSecuritas gibi bilgi güvenliği ajanlarının yaygınlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Toplantı odalarında yer alan Cisco cihazlarında MS Teams kullanılabilmesi için Pexip ürünü kurulumları tamamlanmıştır. ODM Otomasyon çalışmalarının planlanması, yeni altyapı bileşenlerinin mevcut akışa uyarlanması ve geçişin gerçekleştirilmesi çalışmaları Merkezi BT Operasyonları ekibi tarafından yönetilmiştir.

BT Açık Sistemler

2023 yılında Finansal Bulut altyapısı 2 zone üzerinde tamamlanmıştır. SL3000 Tape Library üzerinden alınan 10 yıllık eski kartuşların yeni teknolojiye dönüşümü sağlanmıştır. IBM SVC altyapısından çıkış başlatmak için yeni storage altyapısı düzenlemeleri ve yatırımlar yapılmıştır. Exchange 2013’ten 2019’a geçiş yapılmıştır. EPM, Password Enforcer gibi ürünler devreye alınmıştır. İşletim sistemi ve sanallaştırma altyapısı modernizasyonları tamamlanmıştır. Tüm envanterde sıkılaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. “Cloud Native” geliştirme ortamları için DevOPS akışları üzerinde entegrasyonlar sağlanmıştır. Lisanslama çalışmaları yapılmış, solaris teknolojisinden x86 teknolojisine migration’lar yapılmıştır. Ankara ODM Veri Merkezi’ndeki depolama altyapısı yeni nesil hale getirilmiştir. Hitachi storage’larda otomatik yamalama ve SAN network monitoring için SANNAW ürünü devreye alınmıştır.

Ağ ve Ağ Güvenliği

İstanbul ve Ankara ODM’deki Check Point Internet Firewall’ları, PaloAlto ile değiştirilmiştir. Bütün firewall’lar son sürüme güncellenmiş ve atıl kurallar temizlenmiştir. Sunucuların Proxy üzerinden internete çıkışı kapatılmış ve Proxy Auto-Configuration (PAC) dosyası BG ile düzenlenmiştir. DDOS testleri yapılmış ve eksikler için düzeltme ve planlama yapılmıştır. API Gateway LAN ve DMZ servislerinin LB üzerinde yatay büyüme projesi tamamlanmıştır.

İstanbul Cisco ACI yapısına port taşımaları tamamlanmıştır ve ACI yapısı son sürüme güncellenmiştir. Üye bağlantıları için kullanılan Cisco ASA firewall’ları da güncellenmiştir. İnternet bağlantıları için kullanılan switch’ler değiştirilmiştir. Lokal network Arista Aggragate Switch’ler üzerine taşınmış ve Management Network’ü için ayrı bir yapı kurulmuştur. İstanbul DMZ switch, ODM DMZ switch, router güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. ODM DMZ router yedekleme çalışması yapılmıştır. İstanbul Aruba wireless upgrade edilmiş ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Konsol switch kurulumları tamamlanmıştır.

KKB Finansal Bulut çalışmaları kapsamında Arista Switch yapısı kurulmasının yanı sıra Fortigate sanal firewall ve authenticator yapıları devreye alınmıştır.

KKB Finansal Bulut çalışmaları kapsamında Arista Switch yapısı kurulmasının yanı sıra Fortigate sanal firewall ve athenticator yapıları devreye alınmıştır.

20. KKB VE FİNDEKS İŞ YÖNETİMİ

Banka ve finansal kuruluşların risk yönetimi

İş Yönetimi

Analitik Model Geliştirme Birimi

KKB’nin içinde merkezi bir konuma sahip olan Analitik Model Geliştirme Birimi, bir yandan üye kuruluşların kullanımı için katma değerli ürünler geliştirirken, bir yandan da KKB içindeki ihtiyaçlara cevap vermektedir. Birim; Veri Analizi, Yapay Zeka, Sahtecilik Önleme ve Merkezi Karar Destek Sistemleri olmak üzere bünyesinde dört farklı alandaki faaliyetlere odaklanmıştır. Temel hedefi banka ve finansal kuruluşların risklerini daha iyi yönetebilmeleri sağlamak olan Birim, adı geçen dört faaliyet alanında çok sayıda ürün geliştirilip kullanıma sunulmuştur.

Sektöre fayda sağlayan yenilikçi analitik ürünlerin sayısının artırılmasının yanı sıra başka ülkelerin kredi büroları için de çözümler üretilmiştir. Yapay zeka alanındaki çalışmalar, üye kuruluşların ve KKB’nin iç ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak çeşitli alanlarda sonuçlar üretmeye devam etmiştir. 2023 yılı içinde yapay zeka faaliyetlerinin odak noktası büyük veri içinde ilişki ağlarının tespit edilmesi ve Büyük Dil Modelleri ile çözümler geliştirilmesi olmuştur. Sahtecilik önleme alanında mevcut sistemlerin yaygınlaştırılması devam ederken, KKB üyesi kuruluşların dolandırıcılık önleme ekipleri arasında bilgi paylaşımına imkân veren yeni SABAS sisteminin uygulamaya açılmasının yanı sıra mevcutlara ek olarak iki yeni ulusal dolandırıcılık önleme sisteminin daha açılması çalışmalarında sona gelinmiştir.

2024 yılında da en son teknolojileri kullanarak finansal sektörün tüm paydaşlarına katma değer sağlamak hedefiyle, yenilikçi çözümler ortaya koymak üzere Birim’in sorumluluk alanındaki tüm iş kollarında çalışmalara devam edilecektir.

Satış Yönetimi Birimi

Başta bankalar, finans kuruluşları ve reel sektör olmak üzere KKB’nin paydaşlarına yönelik tüm KKB ve Findeks ürünlerine ilişkin satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olan Satış Yönetimi Birimi; faaliyetlerini Banka Kanalı Yönetimi, Üye Kanal Yönetimi, Findeks Satış İş Geliştirme, Findeks İş Ortaklıkları, Müşteri İletişim Merkezi ve Satış Kanalları Pazarlama Yönetimi fonksiyonları altında yürütmektedir. Birim, 2023 yılında da sürdürdüğü çalışmalar sayesinde KKB’nin ve Findeks’in sunduğu inovatif ürün ve hizmetlerin sağladığı faydaların aktarılarak yaygınlaştırılmasını sağlamış ve satış hedeflerini üstün bir başarıyla gerçekleştirmiştir.

Banka Kanalı Yönetimi

Banka Kanalı Yönetimi; bankaların genel müdürlük, bölge müdürlüğü ve şubelerine doğrudan temas ederek, maksimum değer yaratmayı hedeflemektedir. Temel sorumluluğu banka müşterilerinin kullanımına açık olan tüm Findeks ürünlerine ilişkin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve yaygınlaştırmaktır.

30 Bin

Findeks İletişim Danışmanları Görüşme Sayısı

2023 yılında Findeks farkındalığını ve ürün-süreç bilgisini geliştirmekle görevli Findeks İletişim Danışmanları tarafından yapılan banka/şube müşteri görüşme sayısı 30 bin düzeyine ulaşmıştır. 2024 yılında da bu kanalın satış etkinliğinin geliştirilmesi, bu doğrultuda Findeks’in hem yeni müşteri kazanım hızının hem de mevcut müşteri penetrasyonunun artırılması amaçlanmaktadır.

Mevcut Findeks saha ekibinin maksimum verimle ve etkin olarak yönetilmesinin yanı sıra bankaların Genel Müdürlük iş kollarında Findeks’in bir bankacılık ürünü haline getirilerek, sürdürülebilir büyüyen ürünler arasında konumlandırılması ve bilinirliğinin artırılarak bankaların mobil ve internet şubeleri başta olmak üzere tüm kanallarında yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar artarak devam etmektedir.

Üye Kanal Yönetimi Birimi

KKB’nin finans sektörüyle olan ilişkilerini yönetmekten sorumlu olan Üye Kanal Yönetimi Birimi; bankalar, finansman şirketleri, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleriyle Risk Merkezi üyesi olan diğer kurumlara hizmet vermektedir. Birim 2023 yılında da, her kuruma özel atanan üye temsilcileriyle üyelere birebir temas ederek, üyelerin KKB ve RM hizmetlerini yakından tanımalarını sağlamaya ve bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için yönlendirmelerine devam etmiştir.

KKB ürünlerine ilişkin bilgi, bildirim, geri bildirim kanalı olarak kullanılan ve üyelere özel tasarlanan web portalı yönetilmiştir. Üyelerle yürütülen ilişki yönetiminin yanı sıra, bütçe ve ürünlerin satış performansı da birim tarafından düzenli olarak takip edilerek KKB ve RM hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına çalışılmıştır.

Üye Kanal Yönetimi, üyelik süreçlerinin başlatıldığı andan itibaren üyelerin ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı hedeflemektedir. Birim bu amaçla yıl boyunca çevrimiçi toplantılar, birebir ziyaretler, çalışma grupları ve web portalı aracılığıyla üyelerden gelen her türlü geri bildirim ve üyelerin ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik önerileri ilgili ekiplere ileterek, KKB ürün ve hizmetlerinin tasarlanmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Findeks İş Geliştirme Birimi

İş Geliştirme Birimi, kurulduğu 2014 yılından bu yana KKB’nin reel sektörde temsil edilmesi, hizmetlerin bankacılık dışı sektörlerde yaygınlaştırılması, proje ve iş birlikleri sayesinde hizmetlerin yeni kullanım alanları bulması yönünde faaliyet göstermiştir. Bu faaliyetlerini, reel sektördeki kurumlar ve bu kurumları temsil eden çatı kurumlarla temaslar sağlayarak gerçekleştirmiştir. Birim, finansal okuryazarlığın artırılmasını, finansal bilgi paylaşımı sağlayan ve finansal operasyonları kolaylaştıran hizmetlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak hedefiyle faaliyetine devam etmektedir.

İş Geliştirme Birimi, 2023 yılında da reel sektörün finansal bilgi paylaşım ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarına devam etmiştir. Elektronik Teminat Mektubu, Risk Raporu ve Çek Raporu gibi hizmetlerin yaygınlığını artırırken, 2023 yılında reel sektörün kullanımına yeni bir hizmet daha eklenmesine öncülük etmiştir. KOSGEB ile yapılan ortak çalışma sonucunda İşletme Değerlendirme Raporu (İDR), Findeks üzerinden reel sektörün kullanımına açılmıştır. SGK, GİB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkpatent gibi ülkemizin en önemli kurumlarından toplanan verilerle oluşturulan İDR, hem geniş kapsamı hem de işletmelerin sektöründeki sıralamasını yıllara göre gerçekleşen değişimler ışığında görmesini sağlaması açısından kıymetli bir ürün olarak Findeks hizmeti arasında yerini almıştır.

Ülkemizin ticari hayatı için önemli kurumlarla yapılan iş birliğiyle Haziran ayında Kredi Okuryazarlık Haftası’nın ikincisi düzenlenmiştir. İş Geliştirme Birimi, Kurumsal İletişim Birimi ile iş birliği yaparak, 19-23 Haziran haftasında dopdolu bir içerik hazırlanmasına öncülük etmiş, bu değerli organizasyonun ülkemize kazandırılmasına destek olmuştur.

İş Geliştirme Birimi, 2023 yılında da reel sektörün finansal bilgi paylaşım ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarına devam etmiştir.

Sigorta sektörünün en önemli kurumlarından olan Anadolu Sigorta ile poliçe fiyatlamasında Findeks Kredi Notu’nun kullanılması kapsamındaki proje de 2023 yılında gerçekleşmiştir. Sektörün önemli kurumlarından olan Aksigorta ile başlamış olan bu uygulama, Anadolu Sigorta’nın da katılımıyla, Findeks Kredi Notu’nun sigorta sektöründe önemli bir değer haline gelmesine katkı sağlamaktadır. Bu sayede, Findeks Kredi Notu yüksek olan bireylerin indirimli poliçe hakkı kazanması mümkün olacak, Findeks Kredi Notu sigorta sektöründe bireylerin hayatına daha yaygın olarak dokunacaktır.

İş Geliştirme Birimi, doğrulama hizmetlerini sigortayla ödeme ve elektronik para kuruluşlarında 2023 yılında da yaygınlaştırmaya devam etmiş, doğrulama hizmetlerini sektörde bir standart haline getirmiştir. Sektörle, yeni ürün ve hizmetler hakkında çalışmalar devam ettirilmektedir. Birim, reel sektör firmalarının Findeks hizmetlerine erişimini yaygınlaştırmak hedefi kapsamında ise 2023 yılında enerji, otomotiv, akaryakıt, ödeme-elektronik para, tarım, sigorta, savunma sanayi sektörlerinde çeşitli sistem geliştirme çalışmaları yürüterek penetrasyon sağlamıştır.

Findeks Kredi Notu sigorta sektöründe bireylerin hayatına daha yaygın olarak dokunacaktır.

İş Ortaklıkları Yönetimi

KKB ve Findeks algısının, bireyler ve reel sektörde en üst seviyede temsil edildiği iş ortaklığı modellerini hayata geçiren İş Ortaklıkları Yönetimi; GSM operatörleri, E-ticaret platformları, sigorta şirketleri, fintechler, yazılım firmaları, ERP çözüm ortaklarıyla birlikte iş modelleri geliştirmektedir. İş modellerinin temeline Findeks ürün ve paketlerinin en uç noktalara kadar yaygınlaştırılması hedefini koyarak çalışmalarını yürütmeye devam etmiştir. Findeks ürün ve hizmetlerin erişilebilirliği hedeflenirken, aynı zamanda sunulan çözüm odaklı değer önerileriyle iş ortaklarına fayda sağlanmaktadır.

Findeks ürünleri temelinde fintechler tarafından oluşturulan ve bireylere finansal okuryazarlık ve kredi erişiminde kolaylık sağlamaya yönelik kurulan iş modellerine destek olunmaktadır. Dijitalleşmenin hayatın her alanına entegre olduğu 2023 yılında, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler başta olmak üzere tüm işletmelerin alacak risklerini etkin ve verimli şekilde yönetmeleri amacıyla Findeks ürünlerine daha kolay erişmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamda e-ticaret tedarikçileri kendilerine sunulan portal üzerinden doğrudan Findeks paketlerine erişim sağlayarak güvenli ve hızlı bir şekilde finansal hayatlarını kontrol etme imkânı bulmuştur. Farklı sektör ve iş ortaklarıyla işletme ve bireylerde de finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla ayrı bir perspektifle yeni iş modelleri çalışılmaya devam etmektedir.

Kredi okuryazarlığıyla sigorta okuryazarlığı bilincinin ortak paydasından yola çıkarak; iş ortaklığı kurulan yerli sermayeli bir sigorta şirketinin poliçelerinde Findeks ürünleri teminat olarak sunulmaya başlanmıştır. Böylelikle sigorta poliçesiyle ölçülebilir risklerini güvence altına alan bireyler, Findeks hizmetleri sayesinde de finansal risklerini güvence altına alabileceklerdir.

Kredi notu farkındalığının sosyal hayatta sağladığı avantajların bireylere daha yakından hissettirilmesi amacıyla araç kiralamadan; otel rezervasyonuna, dijital eğlence platformlarından; hızlı tüketime birçok sektörde gerçekleştirilen marka-pazar ortaklıkları faaliyetleri birim bünyesinde yürütülmektedir. Mevcut iş modellerinin gelişimi takip edilirken aynı zamanda; ödeme ve e-para şirketleri, tüketici finansman şirketleri, faktoring şirketleri vb. sektör ortaklarıyla da yeni iş ortaklığı modelleri geliştirilmektedir.

Müşteri İletişim Merkezi Birimi

Bireysel ve ticari müşterilerin taleplerine doğru ve hızlı cevap vermeyi hedefleyen Müşteri İletişim Merkezi (MİM), bu ilkesi çerçevesinde 2023 yılında da faaliyetlerini sürdürmüştür. Müşteri İletişim Merkezi, yıl boyunca Findeks ve TBB Risk Merkezi’ne sürdürülebilir müşteri hizmetleri desteği vermeye devam etmiştir.

Gelişen teknolojiye paralel olarak iş süreçleri sürekli iyileştirilmekte olup, müşteri deneyimini geliştirmek ve müşterilerin beklentilerini daha net tespit edebilmek amacıyla devreye alınan sesten metne (speech analytics) teknolojisi kullanılmaktadır.

Satış Kanalları Pazarlama Yönetimi

Tüm satış yönetimi kanallarının ürün ve hizmet tanıtım süreçlerine ilişkin pazarlama stratejilerinin koordinasyonundan sorumlu olan Satış Kanalları Pazarlama Yönetimi, 2023 yılı boyunca kurum içi ve kurum dışı pazarlama kanalları üzerinden Findeks ürün ve hizmetleriyle ilgili yapılacak olan faaliyetleri KKB’nin stratejileri doğrultusunda üst seviyeye taşımak üzere çalışmalarını sürdürmüştür.

Findeks ürün ve hizmetlerinin, üye ve müşteri kanallarında yaygınlaştırmasını sağlamak adına banka ve iş ortaklarına yönelik kılavuz, sunum, broşür başta olmak üzere tüm içerik ve görsel iletişim çalışmalarını oluşturarak ulaştırılmasını sağlamıştır. Findeks saha ekibinin satış aktivitelerini desteklemek amacıyla geliştirilen satış kampanya ödül çalışmalarında ürünlerin belirlenme, tasarım, üretim ve dağıtım olmak üzere tüm süreci koordine etmiştir. Bunun yanı sıra satış kanallarının ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen pazarlama kampanya kurgularına ve yurt içi/yurt dışı organizasyonlarına destek olmuştur. Birimin pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra satış-pazarlama bütçesi ve hedef-gerçekleşme gelişimi de periyodik olarak takip edilmiştir.

Kurumsal İletişim Birimi

Kurumsal İletişim Birimi, KKB ve alt markalarının imaj ve itibarını oluşturmak, korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda pazarlama iletişimi, görsel tasarım, basın ilişkileri ve itibar yönetimi, medya planlama ekipleriyle kurum içi-kurum dışı iletişime yönelik çalışmaları desteklemekte ve yürütmektedir. 2023 yılı içerisinde KKB ve Findeks ile ilgili yürütülen iletişim faaliyetleri kapsamında ürün ve hizmet tanıtım materyalleri oluşturulmuş, iletişim stratejileri doğrultusunda medya planlamaları yapılmış, sektörel etkinliklerde sponsorluk çalışmaları düzenlenmiş, basın ilişkileri ve itibar yönetimi altında medya çalışmaları ve paydaş iletişimi üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında KKB’nin gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına sahip olduğu sorumlulukların tüm faaliyet alanlarına ve kurum kültürüne yansımasını temsil eden Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. 2023 yılında bireylerin ve kurumların, finansal kurumlardan kredi kullanmadan önce, kullanım anında ve sonrasında bilmeleri gereken önemli konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla “Kredi Okuryazarlık Haftası” toplumsal farkındalık projesi hayata geçirilmiştir. Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kurumlar, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere 20’nin üzerinde paydaşın dahil olduğu proje kapsamında herkesin katılımına açık 8 farklı çevrimiçi etkinlik gerçekleştirilmiştir. Haftanın açılışı kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde akademik camia, finans ve ekonomi alanındaki fikir önderlerinin konuşmacı katılımıyla bir açılış töreni gerçekleştirilmiştir. Yine proje kapsamında krediokuryazarlikhaftasi.com web sitesi üzerinden kamuoyuna yönelik bilgilendirici içeriklerin de paylaşıldığı etkinliğin üçüncüsünün 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2023 yılında KKB Gönüllüleri Platformu üzerinden gönüllü çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alması desteklenmiştir. Bunların yanı sıra kurum kültürünü geliştirmek amacıyla yürütülen kurum içi sosyal kulüplerin faaliyetleri teşvik edilerek gönüllü sosyal sorumluluk projeleri kurum içerisinde de desteklenmiş ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleriyle projeler geliştirilmiştir.

CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi

CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi, faaliyet stratejisinin odak noktasına kullanıcıyı yerleştirerek mevcut müşterilerin bağlılığını artırmanın yanı sıra doğru zamanda, doğru kişiye, doğru ürünü sunarak yeni kullanıcı kazanımı odaklı çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda teknolojik gelişmeleri ve trendleri takip ederek yeni iletişim kanallarının geliştirilmesi ve mevcutların iyileştirilmesi faaliyetlerini sürdürmektedir. 2023 yılında yönetim stratejileri doğrultusunda, öncelikli olarak bireylere ve reel sektöre yönelik hizmetlerin KKB hizmetlerinin sunulduğu Findeks platformuna dair ürün geliştirme ve ürün yönetimi fonksiyonlarının da diğer iş fonksiyonlarıyla aynı yönetim altında toplanmasına karar verilmiştir. Bu kararın uygulamaya alınmasına bağlı olarak, Findeks ürün yönetimi ve ürün geliştirme faaliyetleri de CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi çatısı altında oluşturulan yeni bir ekiple yürütülmeye başlanmıştır.

Birim kapsamında yönetilmekte olan faaliyetler 2 başlık altında derlenmiştir.

Dijital Kanal Yönetimi ve CRM Faaliyetleri

CRM yönetimi ve kanal geliştirme faaliyetleri kapsamında birimin temel sorumlulukları arasında;

 • Findeks ürünlerinin kullanımının artırılması, dijital platformlarda konumlandırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla stratejileri belirlemek,
 • Bu stratejilere uygun olarak teknolojik gelişmeleri, trendleri ve müşteri taleplerini takip ederek, tespit edilen ihtiyaçların dijital kanallara uyarlaması ve takibini yaparak en iyi müşteri deneyimini sunmak amacıyla çalışmalarını mobil öncelikli bakış açısıyla sürdürmek,
 • Akıllı teknolojilerle analitik yaklaşımları bir araya getirerek etkin müşteri ve kampanya yönetimi yöntemleri geliştirmek, uygulamak, takibini, analizini ve raporlanmasını yapmak,
 • Yenilikçi dijital tanıtım yöntemlerini ve trendleri takip ederek ürün kullanımındaki verimliliği artırmak,
 • Omnichannel stratejisiyle tüm dijital kanallardaki Findeks ürün ve hizmetlerinin satın alma, kullanıcı deneyiminin mükemmelleştirilmesi yönünde çalışmaları sürdürmek ve dijital kanallar arasındaki akışkanlığı sağlamak,
 • Dijital platformlarda hayata geçirilen projeleri Findeks ve KKB’nin diğer dijital platformlarında yaygınlaştırmak ve verimliliğini artırmak yer almaktadır.

CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi, 2023 yılında sosyal medya kanallarındaki takipçilerin finansal okuryazarlığının artırılmasına yönelik faaliyetlerine devam etmiştir.

Birim, 2023 yılı için belirlenen ana strateji ve hedeflere bağlı olarak yıl boyunca analitik yaklaşımlarla desteklenmiş hedefleme ve segmentasyon çalışmalarının yürütüldüğü Findeks kampanya yönetimi faaliyetlerinin, dijital kanallardan ve dijital pazarlama platformlarından sunulması ana ekseninde çalışmalarını sürdürmüştür. Ayrıca; 2023 yılının son çeyreğinde özel iş ortaklıklarıyla B2B kampanya faaliyetlerinde yeni bir çözüm sunarak küçük ve orta ölçekli şirketlerin Findeks ürün ve hizmetlerinin kullanımında yeni edinim çözümleri sağlanmıştır. Findeks Mobil uygulamasının yenilenmesi sürecinin ardından Findeks Mobil içerisinde ürüne özel kampanya kullanımının etkinleştirilmesiyle birlikte kazanılan yeni kullanıcılara ürünlerin tanıtımını ve kullanımını tetikleyici CRM faaliyetlerini sürdürmüştür. Aktivasyon iletişimi sonrası iç kaynak ve uygulamaları kullanarak gerçekleştirdiği anket çalışmasıyla müşterilerin görüş, önerileri ve geri bildirimlerini alarak 2023 yılı faaliyet planlamalarını yönlendirici değerli sonuçlar elde edilmesi hedeflenmiştir.

2023 yılı içerisinde ayrıca KOSGEB ile gerçekleştirilen iş birliği sonucunda; KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu ürününün Findeks İnternet Şubesi üzerinden sunulmasına yönelik proje hayata geçirilmiştir. Birim, KKB üyelerine özel sunulan hizmet yelpazesinin bir tanıtım platformu olan üyelere özel kullanıcı portalı www. kkb.com.tr/uyelik adresinin geliştirmelerine devam ederek, KKB üyeleri için de hızlı, etkin ve interaktif bir iletişim platformunun oluşturulmasına yönelik iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir.

2023 yılı son çeyreğinde KKB Üye Portal Platformu üzerinden KKB ürünleriyle ilgili başvuru formları ve sözleşmelerin tüm üye kurum kullanıcılarına açılmasını sağlayarak başvuru ve sözleşme süreçlerinde iyileştirme sağlamıştır. Birim, mobil öncelik stratejisine uyumlanma faaliyetleri kapsamında, mobil ve internet şube kanallarının içerik yönetimi sistemiyle yönetilebilir bir altyapıya kazandırılması için de çalışmalarına devam etmektedir. Dijital kanallarda ürün satın alma aşamasındaki iyileştirmeler ve satın alınan ürüne özel kampanya özelleştirmeleriyle ürün/fayda ilişkisi iyileştirilmiştir. Ayrıca chatbot uygulamasının gelecek dönemde diğer dijital kanallarda da yaygınlaştırma çalışmaları için hazırlıklara başlanmıştır.

CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi, 2023 yılında sosyal medya kanallarındaki takipçilerin finansal okuryazarlığının artırılmasına yönelik faaliyetlerine devam etmiştir. Ayrıca, tüm sosyal medya hesaplarında yeni gelişmeleri takip ederek, Findeks hesaplarına adaptasyonu gerçekleştirmiştir. Birim; KKB ve Findeks’in kurumsal itibarını yönetmek, kriz anlarını önden fark edebilmek ve iç görü sağlayabilmek adına dijital mecralardaki izleme faaliyetlerini de sürdürmektedir.

İDR Raporlarının Findeks üzerinden erişime sunulması projesi, PSM Awards 2023’te “Etkin Rekaberlik” kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Findeks Platformu Ürün Yönetimi ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri

Birim faaliyetleriyle; Findeks’e ait ürün ve hizmetlerin stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilere yönelik teknolojik gelişmelerin takip edilerek mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, yeni ürünlerin tasarlanması, kullanıma sunulması ve yönetilmesi alanlarına katkı sağlamaktadır.

Türkiye ekonomisi için değer üreten, bireylerin/firmaların daha etkin şekilde risk yönetimi yapmalarına olanak tanıyan Findeks Kredi Notu, Findeks Risk Raporu, Findeks Karekodlu Çek Raporu, Findeks Takipçi, Findeks Uyarı gibi alanında eşsiz olan Findeks çatısı altındaki ürünlerin kullanıcılarla buluşturulmasına dair tüm süreçleri yürütmektedir. Bu sorumluluklarını yerine getirirken ülke ekonomisinin dijitalleşmesi amacını odağında tutarak, reel sektör ve bireylerin ihtiyaç ve beklentileriyle dünya çapında gelişen teknoloji trendlerini esas almaktadır.

İnovatif bakış açısıyla kendini düzenli olarak geliştiren Findeks, hayata geçirdiği iş birlikleri üzerinden başarılarını taçlandırmaya da devam etmektedir. Findeks ile KOSGEB arasında gerçekleştirilen İDR Raporlarının Findeks üzerinden erişime sunulması projesi, PSM Awards 2023’te “Etkin Rekaberlik” kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi, Findeks hizmetlerine yönelik;

 • Dijitalleşme odağıyla belirlediği pazarlama stratejileriyle, yeni ürünlerin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi,
 • Finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik farkındalık yaratan eğitimlerin hazırlanması,
 • Kullanıcı deneyiminin en üst seviyeye çıkarılmasını sağlamak amacıyla dijital trendlerle uyumlu kullanıcı ekranları ve ürün süreçlerinin tasarlanması,
 • Yeni teknolojik trendlerin takipçisi olarak, Türkiye bilişim sektöründe yer alan start-up veya uzman nitelikli firmalarla yeni iş birliklerine imkân sağlanması yoluyla Türk bilişim sektörünün gelişmesi ve yerli sermayemizin desteklenmesi konusundaki çalışmalarını 2024 yılında da hız kesmeden yürütecektir.

21. RİSK MERKEZİ KOORDİNASYON

Müşteri beklentileri doğrultusunda artan yatırımlar

Risk Merkezi Koordinasyon Bölümü; Risk Merkezi (RM) Ürün Yönetimi ve Geliştirme, İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi ile Üye Kuruluşlar Destek birimlerinden oluşmaktadır.

Koordinasyon

KKB bünyesindeki Risk Merkezi faaliyetlerinin sürdürülmesinden ve TBB Risk Merkezi ile ilişkinin yönetilmesinden sorumlu olan Risk Merkezi Koordinasyon Bölümü; Risk Merkezi (RM) Ürün Yönetimi ve Geliştirme, İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi ile Üye Kuruluşlar Destek birimlerinden oluşmaktadır.

Ülkemizin finans sektörünün sağlıklı işlemesi adına, kredi riski yönetiminde ana unsurlardan birisi olan temel kredi bürosu faaliyetleri bölüm bünyesinde yürütülmektedir. Bu amaçla, Risk Merkezi üyelerinden ve kaynak kuruluşlardan elde edilen veriler, etkin risk değerlendirmesi yapmak üzere Risk Merkezi üyeleriyle paylaşılmaktadır. Paylaşılan verinin güncelliğini sağlamak üzere birçok uygulamada günlük veri, bazı kritik sistemlerde ise anlık ve gerçek zamanlı veri paylaşımı yapılmaktadır. Bu sayede, üye kuruluşların en güncel veri üzerinden daha doğru kredi kararları vermesine imkân tanınmaktadır.

Toplanan veriler üzerinden üyelere, kamuoyuna ve kamu kurumlarına raporlar yapılmakta ve istatistikler sunulmaktadır. Bu çerçevede, finans sektörünün kredi risk eğiliminin izlenmesine olanak sağlanmaktadır.

Diğer yandan, müşteri beklentileri doğrultusunda finansal kuruluşların kredi süreçleri hızlandıkça, üyelere sunulan hizmetler için de gerekli yatırımlar yapılmakta ve işlem sayıları büyük oranlarda artmasına rağmen, yanıt süreleri daha da kısaltılmaktadır.

İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi Birimi

İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi Birimi gerek Kredi Kayıt Bürosu gerekse de TBB Risk Merkezi (RM) tarafından üyelerinden toplanan veriler üzerinden raporlama ve analiz faaliyetleri sürdürmekte, bu sorumluluğuyla KKB, RM ve finans sektörünün alacağı stratejik kararlara ışık tutmayı amaçlamaktadır. İş Zekası, bakış açısıyla bu hizmetlerini günümüz teknolojilerini üst seviye kullanarak verimli ve interaktif bir şekilde sunmaktadır. Otomasyonu ve yenilikçiliği kendine ilke edinmiştir. Birim kadrosunun en belirgin özelliği, teknik becerilerle bankacılık ve kredi riski bilgi birikimine aynı anda sahip olmasıdır. Sadece, KKB ve RM üyelerine açık olan interaktif raporlama sistemleri, RM resmi internet sitesi üzerinden tüm kamuoyuna sunulan bülten ve istatistikler birimin temel faaliyetlerine örneklerdir. RM ve üyeleri, tüm KKB bölümleri ve KKB üst yönetimi, bunlara ilave olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve diğer birçok kamu kurumu, birimin düzenli hizmet sunduğu taraflar arasındadır. Bu taraflara iletilen rutin raporlara ilave olarak gelen talepler kapsamında özel çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

KKB’nin ve RM’nin sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin ana ham maddesi olan “verinin” kontrolü, kalitesinin ölçümü ve iyileştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi de İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi Birimi sorumluluğundadır. Bu sorumluluk kapsamında üyelerle yoğun iletişim ve mutabakat faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu faaliyetler neticesinde üyelerin kredi müşterilerine yönelik doğru, tam ve güncel verilere ulaşarak risklerini etkin yönetmeleri, sunulan raporların ise sağlıklı sonuçlar içermesi sağlanmaktadır. Veri kalitesinin korunmasına ve artırılmasına yönelik çalışmalara ek olarak genel hatlarıyla veri erişim politikalarının belirlenmesi, erişim yetkilerinin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi, iş veri sözlüklerinin oluşturulması ve güncel tutulması kapsamındaki veri yönetişimi çalışmaları da birim sorumluluğundadır. Birim ayrıca veri kalitesi ve yönetişimi faaliyetlerinin üst yönetimin de katılımıyla yönetilebilmesi adına kurulmuş Veri Yönetişimi Komitesi ve bu komitece alınan kararların veri sahibi tüm bölüm/birimlerin katılımıyla koordine bir şekilde gerçekleştirilmesi adına hayata geçirilmiş Veri Yönetişimi Sorumluları Çalışma grubu toplantılarının organizasyonları ve merkezi koordinasyonunu da gerçekleştirmektedir.

Üye Kuruluşlar Destek Birimi

Üye Kuruluşlar Destek Birimi (ÜKD); üyelerin KKB ürün ve hizmetlerinden etkin ve verimli şekilde faydalanabilmesini hedeflemektedir. Faaliyetlerini bu hedefe uygun olarak yürüten birim, gerek ürünlerin kullanımının başlangıç aşamasında gerekse kullanım sürecinde üyelere her türlü desteği sağlamaktadır. Bu desteği sağlarken üye memnuniyetini esas alan Üye Kuruluşlar Destek Birimi, teknolojik ve finansal gelişmeleri de takip ederek hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir.

Üyelerin telefon ve e-posta yoluyla ilettikleri taleplerin düzenli takibi yapılarak hedeflenen hizmet seviyelerinin tutturulması sağlanmaktadır. Diğer yandan, talepler her boyutuyla irdelenmekte olup; benzer konularda gelen talepler belirlenmekte ve bunlara ilişkin sistemsel çözüm önerileri oluşturularak ürün ekipleriyle paylaşılmaktadır. Bu sayede, hizmet kalitesi sürekli iyileştirilmekte ve üye memnuniyeti artırılmaktadır.

Ek olarak, verimliliği artırabilmek amacıyla, veri kalitesi çalışmaları benzeri düzenli faaliyetler için robotik süreçler kurgulanmış olup, bu sayede hem süreçler hızlandırılmış hem de operasyonel hataların önüne geçilmiştir. Birim bünyesinde yürütülen tüm faaliyetler için otomatik yapıların kurgulama çalışmaları devam etmektedir.

Risk Merkezi Ürün Yönetimi ve Geliştirme Birimi

Risk Merkezi Ürün Yönetimi ve Geliştirme Birimi finans sektöründen, kaynak kuruluş olabilecek diğer sektörlerdeki kurumlardan ve kamu kaynaklarından veri alınması, bu veriler üzerinden Risk Merkezi adına ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca her türlü bakım ve desteğinin sağlanması, Risk Merkezi hizmetlerine ilişkin ürün yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, üyeler ve Risk Merkezi ile iletişim ve koordinasyonun yönetilmesinden sorumludur. Risk Merkezi Ürün Yönetimi ve Geliştirme Birimi; “Risk Merkezi Ürün Geliştirme” ve “Risk Merkezi Üye ve Ürün Yönetimi” ekiplerinden oluşmaktadır.

Risk Merkezi Ürün Geliştirme Ekibi;
 • RM üyesi finans kurumlarından ve diğer sektörlerden Risk Merkezi adına veri toplanmasından,
 • Toplanan verilerin RM üyesi kurumların kullanımına sunulmasını sağlayacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinden,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin üyelere teknik desteğin verilmesinden sorumludur.
Risk Merkezi Üye ve Ürün Yönetimi Ekibi;
 • Üyelerle birebir iletişim gerçekleştirerek, gereken desteğin verilmesi ve onların RM hizmetlerine ilişkin bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasından,
 • Ürün ve üye yönetimi faaliyetlerinden,
 • Mevcut ürün ve hizmetlere dair RM’den ve üyelerinden gelen önerilerin hayata geçirilmesinden,
 • RM, üye kuruluşlar ve KKB arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumludur.

Veri kalitesi çalışmaları benzeri düzenli faaliyetler için robotik süreçler kurgulanmış olup, bu sayede hem süreçler hızlandırılmış hem de operasyonel hataların önüne geçilmiştir.

22. FİNANSAL RAPORLAMA VE MALİ İŞLER

Finansal riskleri azaltan, şirket kredibilitesini yükseltici politikalar belirlenmekte ve izlenmektedir.

Raporlama

Finansal Raporlama ve Mali İşler Bölümü, finansal faaliyetlere ilişkin mükellefiyetlerin ve raporlamaların zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi için mali etkinliğin planlanmasıyla faaliyet sonuçlarının izlenerek sistematik bir şekilde kayıt altına alınmasından sorumludur. Bölüm bu sorumluluklarını yerine getirirken; kurumun stratejik hedefleri, yasal düzenlemeleri ve kamu yararını esas almaktadır.

Bölümün temel faaliyetleri arasında;

 • Vergi yükümlülüklerinin takibi ve yerine getirilmesi,
 • Nakit akış optimizasyonu,
 • Ürün ve Hizmet alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üst Yönetimin talep ettiği raporlamaların yapılması,
 • İlgili kamu otoritelerinin düzenlemeleri doğrultusunda gerekli bilgi, belge ve raporların sağlanması,
 • Operasyonel birimlerin tamamen kendi uzmanlık alanlarına yoğunlaşmalarını ve verimliliklerinin en üst düzeye çıkarılmasını teminen ihtiyaç duydukları her türlü desteğin mevzuat çerçevesinde süratle sağlanması yer almaktadır.

Mali İşler Yönetimi Birimi

Mali İşler Yönetimi, 2022 yılı faaliyet döneminde; muhasebe ve finans operasyonlarını, muhasebe standartlarına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda başarıyla yürütmüştür. Bu kapsamda;

 • Kamu otoritelerinin düzenlemeleri doğrultusunda finansal raporların hazırlanarak ilgili birimlere ve kamuoyunun bilgisine sunulmasının yanı sıra vergi yükümlülükleri de tam zamanında ve eksiksiz yerine getirilmiştir.
 • Finansal riskleri azaltan, şirket kredibilitesini yükseltici politikalar belirlenmekte ve izlenmektedir.
 • Nakit girişlerinin optimal getiri sağlayacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla nakit akışı planlamaları yapılmıştır.
 • Mali faaliyetlerle ilgili mevzuat değişiklikleri takip edilerek gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
 • Etkin kaynak kullanımını sağlamak ve planlama yapabilmek adına tahsilatların takip işlemleri ve tahsil edilme durumları hakkında ilgili departmanlarla iş birliği içeresinde çalışılmıştır.
 • Kurumun sahip olduğu varlıkların bakım ve onarım giderleri, çeşitli projeler için yapılan harcamalar, varlıkların korunmasına yönelik sigorta giderleri, hizmet üretim giderleri, genel yönetim giderleri ve yasalardan kaynaklanan mali yükümlülüklerin mevzuat uyarınca kontrolleri yapılarak ödemeleri gerçekleştirilmiştir.
 • Kurumun Ar-Ge proje harcamalarına konu işlemler ve yasalardan kaynaklanan mali yükümlülüklerin mevzuat uyarınca kontrolleri yapılarak kayıtları gerçekleştirilmiştir.
 • Kurumun stratejileri doğrultusunda, 2022 yılında “Robotik Süreç Otomasyonu” sistemi muhasebe süreçlerine dâhil edilmiştir. Robotik raporlama ve muhasebe kayıtları altyapısıyla sağlanan kaynak tasarrufu farklı çalışmalarda değerlendirilerek katma değerli yeni süreçler oluşturulmuştur. 2023 yılında da robotik muhasebe süreç ve raporlama altyapısının geliştirmelerine devam edilerek verimliliğin daha da artırılması hedeflenmektedir.
 • Kurumun teşvik başvurularına ait tüm yazışmalar ve başvuru süreçleri yapılarak, süreç takibi sağlanmıştır.
 • BDDK düzenlemelerine tabi bir şirket olarak, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nda yürütülmesi gereken, tüm yasal raporlama ve bağımsız dış denetim çalışmalarına destek verilmiştir.
 • Kurum içinden gelen her türlü görüş talebine vergi mevzuatı çerçevesinde yanıt verilmiştir.

Bütçe ve Raporlama Birimi

Bütçe ve Raporlama Birimi, kurumun stratejileri doğrultusunda bütçe planlama, finansal ve MIS raporlama faaliyetlerini verimliliği ön planda tutarak yürütmekte, faaliyet sonuçlarını değerlendirmeye yardımcı olacak ve yönetim kararlarını destekleyecek analizler yaparak gerekli raporlama altyapılarını kurmaktadır.

Birim, bütçe takibini etkin bir şekilde yaparak hazırladığı bütçe gerçekleşme raporları doğrultusunda birim yöneticileri ve üst yönetimi bilgilendirmekte, gerekli olması durumunda bütçe revize süreçlerini yönetmektedir. Nakit akış tablolarının fiili, tahmin ve bütçe gerçekleşmelerinin analiz sonuçlarının raporlanmasıyla işletme sermayesinin yönetimi kolaylaştırılmaktadır.

Bütçe ve yıllık finansal planlar doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi sürecine destek verilerek performans ölçümleri yapılmaktadır. Büyük ölçekli yeni projelerin fizibilite etütleri hazırlanıp değerlendirilerek karar destek raporlaması yapılmaktadır.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri kapsamında, bağımsız dış denetim faaliyetlerinin sürecinin koordinasyonu ve Bağımsız Denetim Raporu’nun hazırlanarak yayınlanması sağlanmaktadır. Bağlı olunan mevzuat takip edilerek değişikliklerin finansal raporlama altyapısı entegrasyonu için gerekli planlamalar yapılmaktadır.

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda finansal yönetim, raporlama ve kontrol sistemlerini kurmakta ve geliştirilmektedir. Bu kapsamda, raporlama araçlarına dahil edilen “Robotik Süreç Otomasyonu” projelerine başarılı bir şekilde devam edilmekte olup 2023 yılında da yeni süreçler sisteme dahil edilmiştir. Etkin teknoloji kullanımı (otomasyon) ile sağlanan kaynak tasarrufu, katma değerli yeni raporların üretimini artırmıştır. 2024 yılında verimlilik ön planda tutularak raporlama araçlarındaki otomasyon çalışmalarına devam edilmesi ve kurumun stratejik karar alma süreçlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Birimi

Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Birimi, faaliyetlerini 2023 yılında da kurumsal yapı ve denetim süreçleriyle prosedürleri dikkate alarak sürdürmüştür. KKB’nin inovasyon stratejisine paralel olarak iş süreçlerinde teknolojinin payını ve verimliliği artırmak ve gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde mevcut ekonomik gelişmelere paralel şekilde maliyetleri olabildiğince azaltmak öncelik olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda tüm süreçlerde dijitalleşme, iç ve dış paydaş memnuniyeti ve kontrol ortamının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen raporlama altyapısı sayesinde Bütçe ve Raporlama ve Mali İşler Yönetimi iş birimleriyle paylaşılan raporların etkinliğinin artırılması sağlanmıştır. Kurumun stratejileri ve bütçe planlarıyla uyumlu olacak şekilde, iş birimlerinin talepleri doğrultusunda tüm ürün ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş, bu alımları yaparken tedarikçi risk ve performansları değerlendirilmiş ihale, pazarlık ve sipariş süreçleri uçtan uca yönetilerek sözleşme ve fatura adımlarına destek verilmiştir. Kurumun tüm ürün, üye, müşteri ve tedarikçi sözleşmelerinin süreçleri yönetilmiş, destek ve dış hizmet kapsamında yer alan sözleşmeler için süreç gereklilikleri kontrol edilmiştir.

İlgili sözleşmelerin tüm arşivleme işlemleri gerçekleştirilerek sürdürebilirlik sağlanmıştır. Kurumun sahip olduğu demirbaş ve stokların envanter sistemine kayıtları oluşturulmuş, bu kaynakların verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlayan ve bunların kurum prensipleri doğrultusunda ilgililerine teslim eden/alan, zimmet işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmış ve düzenli olarak yapılan sayımlarla bu işlemler takip ve kontrol edilmiştir.

Raporlama araçlarındaki otomasyon çalışmalarına devam edilmesi ve kurumun stratejik karar alma süreçlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

23. KKB ÜRÜN YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME

Yeni ürünlerin teknolojik dönüşüme katkı sağlayarak geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi adına yeni ürün ve hizmet çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ürün Yönetimi

Ürün Yönetimi ve Geliştirme Bölümü, KKB’ye ait ürün ve hizmetlerin stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilere yönelik teknolojik gelişmeleri takip ederek mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, yeni ürünlerin tasarlanması, kullanıma sunulması ve yönetilmesi için gerekli faaliyetleri yerine getirmekle sorumludur. Ürün Yönetimi ve Geliştirme Bölümü “Ürün Yönetimi” ve “Ürün Geliştirme” birimlerinden oluşmaktadır. Türkiye de finansal hayatın daha iyi bir seviyeye gelebilmesi için finans, kamu, reel sektör ve bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini yakından incelemekte, pazarlama stratejilerini dijitalleşme odağında belirleyerek yeni ürünlerin teknolojik dönüşüme katkı sağlayarak geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi adına yeni ürün ve hizmet çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Ürün Yönetimi Birimi

Ürün Yönetimi Birimi; finans, kamu, reel sektör ve bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini, dünya çapında gelişen trendleri göz önünde bulundurarak, KKB çatısı altında sunulan ürün/hizmetlerin pazarlama stratejilerine yön vermektedir. Finans ve reel sektörün kullanımına sunduğu hizmetlerle, ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanmakta, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmetlerle veriye hızlı erişmesine olanak sunmaktadır. Ekip, bu çalışmalarını kurum içi ve kurum dışı iş birlikleriyle sunulan ürünlerle ilgili farkındalık yaratmayı, pazarlama faaliyetleriyle ürünlerin geniş kullanıcı kitlelerine yayılmasını hedeflemektedir.

Sorumluluğunda olan ürün ve hizmetlerin yaygınlığını artırmak üzere çalışmalarına kesintisiz devam etmekte; bunun için kullanıcı beklentilerini, teknolojik ve ekonomik trendleri, pazardaki fırsatları düzenli olarak analiz etmekte ve stratejiler çerçevesinde yaratıcı aksiyonları devreye almaktadır. Ayrıca sorumluluğundaki ürün ve hizmetler kapsamında detaylı araştırmalar ve analizler yaparak sektörel raporlar yayımlamakta ve bu raporları tüm bireylerin ve kurumların erişimine sunmaktadır.

Birim, 2024 yılında ürün ve hizmetlerini sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirerek çevresel, sosyal ve ekonomik dinamiklere fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik yaklaşımı, finansal ekosisteme fayda ve uyum sağlaması için Ürün Yönetimi’nin temel odaklarından biri olacaktır.

Ürün Geliştirme Birimi

Ürün Geliştirme Birimi; finans, kamu, reel sektör ve bireylerin beklentileriyle teknolojik ve mevzuatla ilgili gelişmeleri harmanlayarak, KKB ürün geliştirme stratejilerini belirlemektedir. Birim, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi ve yeni ürünlerin inovatif fikirlerle tasarlanması için gerekli faaliyetleri yerine getirmektedir. Birimin, bu faaliyetleri yerine getirirken ürünlere ait kullanıcı dostu, akıcı süreçler tasarlayarak tüm yönüyle farklı bir müşteri deneyimi yaşatmak hedefleri arasındadır. Birim; fikir aşamasından başlayarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, bireylerin/firmaların daha etkin şekilde risk yönetimi yapmalarına olanak tanıyacak ürünlerin pazara sunulmasına kadar tüm süreçleri yürütmekte ve KKB çatısı altındaki ürünlerin kullanıcılarla buluşturulmasını sağlamaktadır.

Ürün Geliştirme Birimi, 2023 yılı boyunca KKB ürünlerinin geliştirilmesi, yenilenmesi ve zenginleştirilmesi çalışmalarına aralıksız devam etmiştir. Tüm üye kurumların ihtiyaçlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve altyapı çalışmalarına destek sağlayan Birim, yaptığı iş birlikleriyle Türkiye ekonomisinin dijitalleştirilmesine önemli katkı sağlamıştır. Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da finans alanında ve reel sektörde doğan çeşitli ve yüksek hacimli ihtiyaçlara kesintisiz yanıt verilmesi sağlanmış, tasarlanan servislerin sürdürülebilir ve erişilebilir olmasında önemli role sahip olunmuştur.

Aynı zamanda teknolojik geliştirmelerin ve piyasada yaşanan gelişmelerin takipçisi olan Ürün Geliştirme Birimi, start- up firmalarla yaptığı görüşme ve değerlendirmelerle yeni iş birliklerine imkân sağlamaktadır. Dijitalleşme aksiyonlarının kullanıcı odaklı ve sistematik bir yaklaşımla devreye alınmasında rol oynayan Ürün Geliştirme Birimi, 2024 yılında da hızla büyüyen ürün portföyü ve iş birliklerinin kesintisiz şekilde kullanıcılara sunulmasına yönelik aktivitelerini sürdürmeye devam edecektir.

24. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

2023 yılında 51 Genç Yetenek kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından KKB ailesine katılmıştır.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Bölümü; “çalışana dönük, şeffaf, adil ve samimi insan kaynakları” stratejisi doğrultusunda 2023 yılında çalışmalarını sürdürmüştür. Büyüme ve dönüşümün sürdürülebilirliğinin hedeflendiği 2023 yılında İnsan Kaynakları Bölümü’nün odak alanlarını;

 • Stratejik iş ve ilişki yönetimi odağıyla, işin içinde daha fazla yer alıp iş çıktılarına pozitif etki sağlanması,
 • Olumlu aday ve çalışan deneyiminin sağlanması,
 • Yeteneklerin kuruma kazandırılması ve tutundurulması,
 • İşte anlam ve bütünsel zindelik,
 • İş modeli ve iş gücü ihtiyaçlarına uygun organizasyon tasarımı,
 • Adil ve şeffaf ücretlendirme politikası,
 • Güven odaklı lider iletişimi,
 • Birlikte çalışma kültürünün oluşturulması,
 • İşveren markasının ön plana çıkarılması,
 • İş süreçlerinin dijitalleşmesi ve dijital insan kaynakları analitiğinin oluşturulması,
 • Veri odaklı karar destek mekanizmalarının kurulması oluşturmuştur.

Genç Yetenekler Programı

2023 yılında Mart ve Ağustos aylarında olmak üzere iki dönem Genç Yetenekler Programı hayata geçirilmiştir. Artık bir başarı hikayesine dönen bu programla, potansiyeli ve motivasyonu yüksek yeni mezun gençler kuruma kazandırılarak; KKB kurum kültürüyle büyüyen ve gelişen gelecek yetenekler yetiştirilmeye devam etmektedir. KKB’nin, yeni mezun gençlerin istihdama katılımını desteklemeyi bir nevi kurumsal sosyal sorumluluk olarak ele aldığı bu program kapsamında, iki dönemde toplam 15.517 başvurunun içinden olumlu olan 478 adayla yetkinlik bazlı mülakat süreçleri gerçekleştirilmiştir. İnsan Kaynakları mülakatları olumlu sonuçlanan kısa liste adaylarıyla bir sonraki adımda iş birimleriyle ikinci aşama görüşmeleri yapılmıştır. Programın son aşamasında ise işe alım süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarla bölüm yöneticileri tanışmış ve 51 Genç Yetenek kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından KKB ailesine katılmıştır. Son üç yılda KKB bünyesine katılan 107 genç yeteneğin tutundurma oranı %89’dur.

İşveren Marka Bilinirliği ve Takımları

Yıl içerisinde genç yeteneklerle bir araya gelinen etkinlikler kapsamında, Türkiye’nin her üniversitesinden öğrencilerin katıldığı 8 kariyer etkinliğinde 12.86 öğrenciye ulaşılmıştır. İnsan Kaynakları ekibinin yanı sıra KKB’nin uzman liderlerinin de katıldığı etkinlikler kapsamında gençlere; kariyerlerine yön verecek, profesyonel hayatlarında onlara yardımcı olacak bilgiler aktarılarak geri-ileri beslemeler yapılmıştır.

Great Place to Work Sertifikası

KKB, en çok çalışılmak istenen ve çalışanların memnuniyet seviyelerinin yüksek olduğu iş yerlerini temsil eden, uluslararası düzeyde geçerliliği olan “Great Place to Work Sertifikası”nı almaya hak kazanmıştır. KKB’nin rekor bir katılım oranıyla (%94) “Harika İş Yeri’” sertifikasını almasını sağlayan çalışanları için harika bir iş yeri oluşturmaya devam etmek İnsan Kaynakları Bölümü’nün 2024 yılında da önceliği olacaktır.

Great Place to Work

Sektör Etkinlikleri ve Ödülleri

KKB’nin alanında uzman liderleri, çeşitli sektör etkinliklerine kurumu temsilen konuşmacı olarak katılarak, işveren markası algısının geliştirilmesine katkı sağlamışlardır. KKB İnsan Kaynakları Direktörü Nil Durukanoğlu, Türkiye’nin en prestijli liderlik programlarından biri olarak kabul edilen Altın Lider Ödülleri 2023’te “Türkiye’nin En Beğenilen 50 CHRO”su listesinde yerini almıştır. Bununla birlikte KKB İnsan Kaynakları Direktörü Nil Durukanoğlu, LinkedIn EMEA “Tech Companies Best Practice Exchange Day and LinkedIn Strategy Workshops Program” davetiyle Dublin’de bulunan Genel Merkezlerinde, KKB’yi tanıtan, kurumun İnsan Kaynakları uygulamalarını anlatan ve “best practice” olarak KKB Genç Yetenekler Programı’na yer verilen bir sunum gerçekleştirmiştir. Ayrıca program kapsamında LinkedIn, Meta ve Microsoft ofisleri ziyaret edilerek teknoloji ekosistemindeki iş gücü beklentileri ve bu beklentilerin sürdürülebilir olumlu çalışan deneyimine dönüştürülmesi üzerine fikir alışverişi yapılmıştır.

İşe Alım

İnsan Kaynakları Bölümü; KKB’nin finans sektörünün önemli kurumlarından biri olmasının yanı sıra aynı zamanda bir teknoloji firması olarak geliştirdiği inovatif ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin büyüyen değeri ve dünyanın örnek alınan kredi bürosu olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürmektedir. Buna paralel olarak, işe alım ve iş gücü stratejisini şekillendirmekte ve bu vizyona ortak olacak yeni çalışanları kurum bünyesine dâhil etmektedir. 2023 yılı boyunca 59.227 aday değerlendirme sürecine dâhil olmuş, 5.206 aday ön değerlendirme sürecini geçmiş, 1.978 adayla da mülakat gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde 158 yeni çalışan KKB’ye katılmış ve 41 çalışanın kadroya geçişi gerçekleşmiştir.

Şirket İçi Kariyer Fırsatları

2023 yılı boyunca toplam 5 iç ilan yayınlanmış, 16 KKB çalışanı kurum içinde görev değişiklikleriyle farklı bölüm/birim/ ekiplere transfer olmuştur. 2023 yılında toplam 53 çalışan bir üst ünvana terfi etmiştir.

Sürekli Öğrenme ve Gelişim

KKB’nin kurumsal değerlerinden biri olan “Sürekli Gelişim” odağı sayesinde; çalışanların ve bununla birlikte kurumun gelişimi İnsan Kaynakları Bölümü’nün faaliyetlerinin merkezinde yer almaktadır. Bu amaçla Eğitim ve Gelişim Yönetimi tarafında yıl boyunca;

 • Onboarding-Oryantasyon Programı
 • Sınav/Sertifika Hazırlık Programları
 • Dönemsel Kataloglar
 • Özelleştirilmiş Eğitim ve Gelişim Programları
 • Yasal Otorite ve Düzenleyiciler Kapsamında Eğitim ve Sınav Faaliyetleri

yürütülmektedir. KKB çalışma modeli gereği tüm sınıf içi eğitimler yüz yüze veya çevrimiçi yöntemlerle karma olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında toplam 53 çalışan bir üst ünvana terfi etmiştir.

Tüm kurum geneline 2023 yılı itibarıyla sınırsız olarak sunulan global öğrenme deneyimi platformu LinkedIn Learning ile çalışanlar; farklı uzmanlık seviyeleri ve sertifikalarla desteklenmiştir. Çalışanlar, sürekli güncellenen içerikler sunan bu platformda kendi kendilerine öğrenme deneyimlerini özelleştirme ve kendilerini geliştirme fırsatı yakalamışlardır. Ek olarak teknik beceri kazanımı hedefleyen ekiplere özel Pluralsight, INE, Interskill gibi global öğrenme deneyimi platformlarında üyelikler alınmıştır.

Onboarding-Oryantasyon Programı

KKB’ye katılan çalışanların kuruma ve işe hızlı ve etkin bir şekilde adaptasyonlarını sağlamak için kapsamlı bir onboarding-oryantasyon süreci yürütülmektedir. Deneyimli işe alımda her ayın belli bir gününden sonra yeni çalışanları kurum kültürüne adapte etmeyi ve kurumla çalışanı bütünleştirmeyi hedefleyen bu programda, 11 oturumda çalışanlara temas edilmektedir. Deneyimli işe alımda onboarding-oryantasyon programında çalışanın aday olma sürecinden, ilk 3 aya kadar olan süreci kapsamaktadır. Kurumda işe başlarken hazırlayacağı evraklardan, işe başladığı ilk gün deneyimine, kurum oryantasyon eğitimlerinden, yeni çalışana yardımcı olarak ekip arkadaşı atamaya, birimlerle yapılan tanışma toplantılarından periyodik ileri-geri besleme buluşmalarına kadar oldukça detaylı bir programı kapsayan bu sürecin yeni yılda daha interaktif bir platformda sunulması amacıyla çalışmalar yürütülmüştür.

Yeni mezun işe alımı için uygulanan Genç Yetenekler Programı ise daha kapsamlı ve ilk iş deneyimine uygun olarak ilk iki haftası yüz yüze, üçüncü haftası uzaktan gerçekleşecek şekilde hibrit tasarlanmış ve altı aya kadar sürebilen eğitim dönemi her dönem iyileştirmelerle güncellenerek uygulanmaya devam etmiştir. 2023 yılında program kapsamındaki dijital onboarding ve oryantasyon süreci önceki yıllardan farklı olarak özel bir platform üzerinde deneyimlenmiştir. Buradaki geri bildirimlerle platform geliştirmeleri üzerinde yapılandırmalar çalışılmış ve 2024 de deneyimli çalışanların işe başlangıç süreçlerinin de dijital platform üzerinden yürütülmesi amacıyla içerik geliştirmeleri planlanmıştır. Platform hazır hale geldiğinde oryantasyon programı zorunlu eğitimler dışında 2024 yılında dijital ortamda sunulacaktır.

2023 yılında ilk kez iki dönem Genç Yetenek işe alım ve oryantasyon programı gerçekleştirilmiştir. Programda önceki yıllardan farklı olarak Karanlıkta Diyalog Müze Gezisi ile görme engellilerle ve birbirimizle empatiyle iletişimin gücü vurgulanmıştır. LinkedIn Learning Kamp süresi 6-8 haftalık bir zamana yayılmış, programa yeni eğitimler eklenmiş ve program sonunda yapılan bitirme sunumları sonrası genç yeteneklere özel sertifikalar tasarlanmış, yöneticilere bilgilendirme amaçlı dönem sonu raporlar-karneler sunulmuştur.

Dönemsel Eğitim Katalogları

Çalışanların mesleki ve kişisel yetkinlik gelişimlerini desteklemek adına talep toplama yöntemiyle kendi ihtiyaçlarına uygun eğitimlere kaydolma fırsatı tanınan kataloglar yayınlanmıştır. Katalog eğitimlerinde kontenjanlar dahilinde seçim yapan herkesi kapsayacak şekilde eğitim davetleri iletilmiş ve katılımları takip edilmiştir. İlk yarıda kurum ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kurum içi katalog üzerinden ilerlenirken, ikinci yarıda ise TBB Katalog üzerinden eğitimler tanımlanmıştır.

Sınav/Sertifika Hazırlık Programları

Çalışanların görevlerini yerine getirirken sahip olması beklenen zorunlu sertifika kazanımları desteklenmiştir. Sınav ve sertifikalar için ekip bazlı toplu desteklerin yanı sıra yönetici onayıyla mesleki becerileri de kapsayan ilgili başka talepler de karşılanmıştır. Toplamda 20’den fazla sertifika/sınav hazırlığı konusunda 90’a yakın çalışana destek verilmiştir.

Özelleştirilmiş Eğitim ve Gelişim Programları

KKB’de çalışan belirli bir gruba, göreve ya da ekibe özel olarak eğitim ve gelişim programları ihtiyaç analizinden eğitim tasarımına, uygulamasından ölçme değerlendirmesine özelleştirilerek uygulanabilmektedir. Yetkinlik bazlı programlarda tüm seviyelerde kazanımlar gözetilmektedir. 2023 yılında yöneticilere özel olarak “Geliştiren Liderlik Gelişim Programı” hazırlanmıştır. Bu programda tüm yöneticilerin durumsal liderlik ve geri bildirim alma-verme konularına yoğunlaşılmıştır. KKB yöneticilerinin insan yönetimi ve performans sürecini gelişim odaklı koçluk yaklaşımını temel alarak daha etkili bir şekilde yapabilmeleri için gerekli beceri ve anlayışı geliştirmek ve bu konuda yöneticiler arasında yöndeşlik sağlamak amaçlanmıştır. Toplamda 6 oturumda 90 lider, 2 günlük eğitiminin ardından vaka-takip çalışmasıyla programı tamamlamıştır.

Kurum içinde ilk kez yapılandırılmış bir programla kurum içi eğitmen yetiştirme programı “KKB Gelişim Rehberleri Temel Eğitim Programı” gerçekleştirilmiştir. 104 başvuru arasından seçilen 11 gelişim rehberinin 7 günlük uygulama eğitim programı ve birebir mentorluk oturumları 2023 yılında tamamlanmış, ilk eğitimlerini 2024 yılında verecek şekilde eğitmenlik becerileri geliştirilmiştir. Finansal teknoloji ekosisteminde işin uzmanlarıyla bir araya gelinen kurum geneline açık “KKB Talks” oturumlarına 2023 yılında Toplum, Ekonomi, Regülasyon, Strateji başlıklarında devam edilmiştir. Dönem içerisindeki 11 oturuma her birinde ortalama 170 kişi katılmıştır. 2024 yılında KKB Talks konseptinin işin uzmanı mottosu ve yeni teknolojiler ekosisteminde devam etmesi planlanmaktadır.

2023 yılının ilk aylarında ülkece etkilendiğimiz deprem sonrası Deprem-Afet-Farkındalık çalışmaları kapsamında, afet sonrası duygu durumunu ve düşünceleri doğru yönetebilmek amacıyla konunun uzmanıyla kurum içi seminer gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarına 2021 yılında başlanan Arama Kurtarma Takımı kurma hedefine yönelik gönüllülerden yeniden talep toplama ve önceliklendirme çalışmaları sonrası oluşturulan 30 kişilik öncü “Arama Kurtarma Takımı”nın eğitimlerine yılın son çeyreğinde başlanmıştır. Kilyos Doğada Yaşam Okulu bünyesinde çadırda konaklamalı şekilde gerçekleşen kamp sonrası 17 KKB çalışanı, sahada görev almak üzere ayrıca yetiştirilmek üzere AKUT eğitmenleri rehberliğinde özel olarak hazırlanmış uygulamalı eğitim programına dahil edilmiştir. 2024 Mart ayında tamamlanması planlanan program sonrasında, 30 kişilik ekip olası bir afet durumunda arka planda ve sahada hafif arama kurtarma takımı olarak çalışmaya hazır hale gelecektir.

2023 yılında ilk kez iki dönem Genç Yetenek işe alım ve oryantasyon programı gerçekleştirilmiştir.

“Yetkinlik Gelişim Programları” kapsamında yapılan katalog eğitimleri planlamalarında, KKB genelinde performans dönemleri sonrası yetkinlik gelişim ihtiyaçları çalışılarak görev bazında öne çıkan ihtiyaçlar gözetilmiştir. Buna ek olarak, yöneticiler kendi ekipleri özelinde teknik/mesleki gelişimleri paralelinde talep ettikleri eğitimleri ve ihtiyaçlarını aktararak ekibe/göreve özel eğitimler tasarlanmasını sağlamıştır. Design Thinking, Mongo DB, Oracle BI, Qlik Developer-End User, Enflasyon Muhasebesi, Sunum Tasarımı gibi eğitimlerde 73 oturumda 352 tekil kişi eğitimlerini tamamlamıştır. Ayrıca ekip yöneticilerinden birbiriyle çalışan ekiplere yönelik iletişim ve empati duygusunu güçlendirmek üzere talep edilen “Karanlıkta Diyalog Müze Ziyaretleri” 5 oturumda 52 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışanların mesleki kazanımlarının yanı sıra network oluşturmaları ve trendleri takip edebilmeleri adına 12 oturumda 44 kişinin “Konferans/Seminer/Zirve” katılımları desteklenmiştir. “Göreve Uyum/Hazırlık” programları kapsamında terfi eden müdür yardımcılarına yeni pozisyonlarına uyum tespiti ve bugünün fotoğrafını çekebilmek adına Gelişim Merkezi uygulamaları gerçekleştirilmiş, talep eden yöneticilerle bireysel gelişim yolculukları hazırlanmaya başlamıştır.

Yasal Otorite ve Düzenleyiciler Kapsamında Eğitim ve Sınav Faaliyetleri

Zorunlu eğitimler kapsamında yer alan bu kategoride ihtiyaca göre yüz yüze ya da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bilgi güvenliği, iş sürekliliği farkındalık, iş sağlığı ve güvenliği, güvenli yazılım geliştirme gibi ana başlıklarda yüz yüze 37 oturumda 198 kişi tarafından tamamlanmıştır. KKB Eğitim Platformu üzerinden de bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması kanunu, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda e-öğrenmeler tamamlanmış bunun yanı sıra bu yıl ilk kez LinkedIn Learning üzerinde de eğitimler önerilmiştir. Yıl genelinde, 395 sınıf içi, atanmış 10 e-öğrenme ve online global kütüphanelerde geçirilen süre dahil kişi başı eğitim gün sayısı; sınıf içi eğitimler için 7,5 gün, e-öğrenmeler için 9,8 gün toplamda 17,4 gün olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılında sınıf içi eğitim ve gelişim faaliyetlerinin içerik bazında dağılımı şu şekildedir:

 • Mesleki Teknik Eğitim: 318 gün, 1670 saat ile 124 eğitim
 • Yetkinlik/Soft Skill Eğitimi: 131 gün, 718 saat ile 93 eğitim
 • Kurum İç Eğitimi: 166 gün, 209 saat ile 166 eğitim
 • Seminer/Konferans: 22 gün, 157 saat ile 12 adet

Uzaktan eğitim ve gelişim faaliyetlerinin platform bazında öğrenmeye ayrılan ise aşağıda yer almaktadır:

 • KKB Eğitim: 10 eğitim, 4.351 saat ile kişi başı 1.9 saat
 • LinkedIn Learning: 1.945 eğitim, 3.938 saat ile kişi başı 10 saat 45 dakika
 • Pluralsight: 707 eğitim, 3.761 saat ile kişi başı 32 saat 25 dakika

Çalışan Sağlığı ve Esenliği

Her yıl olduğu gibi sundukları hizmetlerle sektöründe ayrışan ve en geniş hizmet ağına sahip sigorta şirketleriyle görüşmeler yapılmıştır. Yıl boyunca çalışanlardan alınan geri bildirimler değerlendirilmiş ve yapılan görüşmeler sonucunda mevcut şartlar geliştirilerek en yüksek fayda ve memnuniyeti sağlayacak Allianz Sigorta ile 2023-2024 döneminde anlaşma sağlanmıştır. Bunun yanında tüm çalışanlara “mini check-up hakkı” sağlanmıştır. Bütünsel sağlık yönetimi platformu LifeClub anlaşmasının yanında benzer uygulamalarla 2024 yılında da çalışanların ve aile üyelerinin bütünsel esenliğini destekleyecek ve teşvik edecek uygulamalara devam edilecektir.

İnovasyon ve girişimciliğe verilen önem ve gerçekleştirilen yatırım kapsamında kurum içi girişimcilik platformu Dinamo üzerinden birbirinden değerli girişim fikirleri iletilmektedir.

Kurum İçi İnovasyon Yarışması

Ortak amaç etrafında buluşmayı ve çalışırken sinerjiyi güçlendirmesi hedefiyle yeni tasarlanan “Çözüm Bizde” kurum içi yarışma serisinin ilki 2024 yılında hayata geçirilecektir. Çalışanların bireysel ya da grup halinde katılabilecekleri bu yarışmalarda, her seferinde farklı bir konu ele alınacak ve çeşitli uzmanlık alanlarından gelen gönüllü katılımcılar, birçok projede yer alarak birlikteliğe katkıda bulunmanın yanı sıra çeşitli birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı elde edeceklerdir.

Dinamo Kurum İçi Girişimcilik Platformu

İnovasyon ve girişimciliğe verilen önem ve gerçekleştirilen yatırım kapsamında kurum içi girişimcilik platformu Dinamo üzerinden iletilen birbirinden değerli girişim fikirleri 2023 yılında da değerlendirilmiştir. 11 çalışan girişim ödülü almaya, “Sürdürülebilirlik Skoru” projesi ise girişim olarak hayata geçirilmeye hak kazanmıştır.

Cinsiyet Dağılımı

678*

Personel Sayısı

Eğitim Dağılımı

199

2023 Yılında İşe Başlangıç

(Datasist ve TP Geçiş dahil)

Yaş Aralığı Dağılımı

158

2023 Yılında İşe Başlangıç

(Datasist ve TP Geçiş hariç)

25. RİSK YÖNETİMİ

KKB, risk yönetimi çalışmalarını uluslararası kurumsal risk yönetimi standartları ışığında yürütmektedir.

Risk Yönetimi

Faaliyetlerini üstün kalite standartları doğrultusunda şekillendiren KKB; stratejik, operasyonel, finansal ve itibar kategorileri altında sınıflandırdığı risk yönetimi çalışmalarını uluslararası kurumsal risk yönetimi standartları COSO ERM ve ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı ışığında yürütmektedir. Risk Yönetimi Bölümü, organizasyonel olarak Genel Müdür’e bağlıdır ve Denetim Komitesi’ne raporlamaktadır.

Bölüm, faaliyetleriyle KKB’nin kuruluş misyonu doğrultusunda yönetilmesi gereken risklerin ve fırsatların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda değerlendirilmesi, ürün ve hizmetlerin en etkin, verimli ve kontrollü olarak sunulabilmesine katkı vermektedir. Stratejik planlama/hedefleme ve risk yönetimi faaliyetlerinin yanı sıra Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001:2022), İş Sürekliği Yönetim Sistemi (ISO 22301:2019), Hizmet Yönetim Sistemi (ISO 20000-1:2018) ve Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) standartlarına uygun risk değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar süreç, hizmet ve varlık bazlı olarak ayrı ayrı gerçekleştirilmiş ve böylece KKB’nin kritik hizmetleri, bu hizmetlerin sunulmasını sağlayan süreçler ve varlıklar, olası tüm riskleri tespit edebilmek adına farklı yöntem ve yaklaşımlarla risk değerlendirmesine tabi tutulmuştur. Ayrıca, dışarıdan hizmet alınacak veya iş ortaklığı kurulacak kritik üçüncü partiler için de Risk Yönetimi Bölümü tarafından risk değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarla sadece destek hizmetleri ile ilgili değil, dış kaynaklı tüm risklerin daha da azaltılması sağlanmaktadır.

2014 yılından bugüne ISO27001:2013 standardına göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini işleten Risk Yönetimi Bölümü, 2023 yılında, 2022 yılının sonlarına doğru güncellenmiş olan ISO27001:2022 standardına kısa sürede uyum sağlayarak bu sertifikaya hak kazanan sektördeki ilk kurumlardan biri olmuştur. İlki 2020 yılında yayınlanan KKB Sürdürülebilirlik Raporu’nun devamında 2023 yılında da Sürdürülebilirlik Raporu çalışması gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilirlik Raporu çalışmaları kapsamında KKB Anadolu Veri Merkezi de dâhil olacak şekilde tüm kuruluşun karbon ve su ayak izi ölçümleri yapılmış ve 2022 yılı kıyaslanmış, bunun yanında literatürde yapılan diğer çalışmalarla mukayese edilerek gelecek yıllara ilişkin azaltım hedefleri güncellenmiştir.

2018 yılı itibarıyla her yıl KKB Anadolu Veri Merkezi bünyesinde bir bağımsız denetim çalışması gerçekleştirilerek sonuçları, ISAE3402 raporlama standardına uygun şekilde raporlanmış ve söz konusu rapor hizmet alan paydaşlarla paylaşılmıştır. Bu raporla, müşterilere KKB Anadolu Veri Merkezi’nin kontrol ortamına ilişkin güvence verilirken, denetim eforlarının da azaltılması sağlanmıştır. Bölüm; kriz yönetimi, risk yönetimi, bilgi güvenliği, stratejik planlama ve kurumsal mimari ve süreç yönetimi alanlarında ortaya koyduğu teknolojik ve yapısal gelişimlerin yanı sıra Ekim ayı içerisinde iş sürekliliği ve olağanüstü durum testlerinin koordinasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Buna paralel olarak kriz yönetimi alanında da güncel tehditlere daha hazırlıklı olabilmek amacıyla üst yönetimin de katılımıyla kriz simülasyonları düzenlenmiş ve KKB’nin bu krizlere hazırlık derecesi değerlendirilerek, olası gelişim alanları ortaya çıkarılmıştır.

KKB bünyesinde tüm faaliyetlere ilişkin BT ve iş süreçleri; COBIT çerçevesi, ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000 standartlarına ve BDDK’nın 2021 yılında yayınladığı ve “Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler ile İş Süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ”in yerini alan “Bilgi Alışverişi Kuruluşları ile Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ”e uygun olarak oluşturulmuştur. Kurumsal Süreç Yönetimi uygulaması ile tüm kurum süreçlerinin güncel işleyiş ile uyumlandırılması sağlanırken, süreçlerdeki değişimin etkisini analiz edilerek değişiklikler daha etkin şekilde yaygınlaştırılmaya devam etmiştir. Süreçlerdeki verimlilik alanlarının ortaya çıkarılması ve etkinliğinin artırılması amacıyla süreçlerin performanslarının daha detaylı analiz edilebilmesine yönelik süreç madenciliği çalışmaları yürütülmüştür. Yürütülen Robotik Süreç Otomasyonu çalışmaları kapsamında, bir yandan ilgili süreçlerdeki operasyonel verimlilik artırılırken, süreç kalitesine yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Bilgi güvenliği altyapı ve süreçlerinin bu alandaki en iyi şirketler seviyesine getirilmesi adına KKB, bilgi güvenliği altyapısına yatırım yapmaya ve siber güvenlik alanındaki yeteneklerini artırmaya, 2023 yılında özellikle KKB Bulut mimarisi ve güvenliği alanına yoğunlaşarak, devam etmiştir.

26. İÇ DENETİM

İç Denetim Bölümü, teknolojiyi çalışmalarının her anında etkin bir şekilde kullanmaktadır.

İç Denetim

İç Denetim Bölümü, 2023 yılı süreç ve yönetim beyanı çalışmaları ve destek hizmetleri kuruluşları denetimlerini, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan denetim planına uygun olarak başarıyla tamamlamıştır. Söz konusu çalışmalara istinaden 2023 KKB Yönetim Beyanı Raporu ve KKB Nezdinde Yürütülen Risk Merkezi Faaliyetlerine İlişkin Yönetim Beyanı Raporu hazırlanmış; bağımsız denetim şirketi ve TBB Risk Merkezi ile paylaşılmıştır.

2023 yılında KKB’nin artan ürün gamı, teknoloji dünyasındaki gelişim, mevzuat değişiklikleri ve küresel ölçüde hayata geçen dijital inovasyonlar dikkate alınarak risk tabanlı bir metodolojiyle hazırlanan denetim planı kapsamında; KKB’nin hizmet sürekliliği ve bilgi güvenliği gereksinimlerini esas alarak Sistem Güvenliği, Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü, Talep ve Değişiklik Yönetimi, Süreklilik Yönetimi, Veri Yönetimi, Performans ve Kapasite Yönetimi, Operasyon Merkezi ve Elektronik Bankacılık süreçlerini de içeren 10 spesifik süreç denetimi, 41 başlıklı bilgi sistemleri ve iş süreçleri denetimleri, 2 dış hizmet alımı denetimini tamamlanmıştır. Yine BSEBY (Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği) kapsamındaki mevzuat kataloğu ve ilgili kontroller esas alınarak çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehber Denetimi 2023 yılı Ocak ve Mart ayları arasında gerçekleştirilmiş, denetim sonuçları, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum ve Denetim İzleme Sistemine (BİGDES) yüklenerek denetim süreci tamamlanmıştır. Risk Merkezi uygulamaları yönetim ekranlarının yenilenmesine yönelik projenin 3 fazının tamamlanması sonrasında proje sonunda hayata geçirilen ekranların etkin bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesine yönelik denetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yine 2023 yılında, KKB’nin büyüyen lisans envanteri dikkate alınarak ve yasal risklerden kaçınılarak lisans maliyetlerinin ve lisans envanterinin etkin bir şekilde yönetilmesinin sağlanmasına yönelik Lisans Yönetimi Denetimi gerçekleştirilmiş, Snow uygulaması üzerinden yönetilen lisanslar için lisans uyumluluğu değerlendirilmiştir.

KKB’nin hizmet sürekliliği ve bilgi güvenliği gereksinimleri esas alınarak yürütülen VPN ile erişim süreçleri ve Network yönetimi, denetimlerine ilave olarak Proje Yönetimi, Tedarikçi ve Satınalma Yönetimi, Üyelik Süreçleri ve spesifik ürün denetimleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bütçe Raporlama ve Mali İşlerle ilgili olarak yıl içerisinde süreklilik arz eden kontrollere bağlı olarak raporlamalar hazırlanmıştır. Yönetim Beyanı kapsamında denetimi gerçekleştirilen iş birimi süreçleri haricinde KKB ürünleri satışlarının muhasebeleştirilmesi ve ürün performans hesaplama iş süreçleri de denetimi gerçekleştirilen başlıklar arasındadır. Teknolojiyi, çalışmalarının her anında etkin bir şekilde kullanan İç Denetim Bölümü, GRC sistemi üzerinden gerçekleştirdiği otomatik raporlamalarla bulgu ve aksiyon takiplerini gerçekleştirmekte; sonuçlarını ise aylık olarak KKB ve TBB Risk Merkezi (RM) yönetimlerine raporlamaktadır. Ayrıca olağan dışı, sahtekârlık amaçlı veya dolandırıcılık riski bulunan işlemleri tespit etmeye ve bunları önlemeye yönelik işlem takip mekanizmaları kurulmuştur. Findeks vb. ürünler kapsamında, sahteciliğin tespitine yönelik yapay zeka modelleri ve sahtecilik izleme operasyonu, robotik otomasyon süreçleriyle etkin şekilde izleme ve denetimler son teknolojilerin desteği ile yürütülmektedir. 2023 yılında Findeks Webservis Veri Güvenliği Analizleri kapsamında veri güvenliği odağında oluşturulan metodoloji ile 7 Findeks üyesinde çalışma gerçekleştirilmiştir.

Üye Denetim Analiz ve Koordinasyon Birimi

2016 yılından bu yana Risk Merkezi üye denetimlerinin merkezi olarak yönetilmesini sağlayan Risk Merkezi Üye Denetim Takip Sistemi, e-imza doğrulama ve çift bileşenli kimlik doğrulama altyapısıyla tüm üye kuruluşlara ve bağımsız denetim şirketlerine hizmet vermeye devam etmiştir. Birim tarafından yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda, üye kuruluşların risklilik performansı takip edilebilir hale gelmiştir.

Üye inceleme ekibi tarafından çeşitli kriterlere göre analitik bir modelde üyelerin ve son kullanıcıların risk yapılarının analiz edildiği erken uyarı sistemi işletilmeye devam etmiştir. Yapay zeka ile yapılan modellemeler sürekli olarak geliştirilmektedir.

27. İÇ KONTROL

İç Kontrol Bölümü’nün odağında, kurumun gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin niteliklerini dikkate alarak, operasyonların verimliliğini ve etkinliğini sağlamak yer almaktadır.

İç Kontrol

İç Kontrol Bölümü’nün çalışmalarının odağında, kurumun gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin niteliklerini dikkate alarak, operasyonların verimliliği ve etkinliğini sağlamak yer almaktadır. Bölüm bu doğrultuda; bilgi sistemleri ve iş süreçleri ve finansal raporlama sisteminin kontrolü ile mevzuata uygunluk kontrollerinden oluşan iç kontrol faaliyetlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve koordine edilmesinden sorumludur.

Bölüm, iç kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirerek,

 • Kurumun varlıklarının korunmasını,
 • Faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde kanuna ve ilgili diğer mevzuata, kurum içi politika ve kurallara uygun olarak yürütülmesini,
 • Muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini sağlayarak iç kontrol sistemlerinin ve iç kontrol faaliyetlerinin risklerini ortadan kaldırmak ve önlemek amacıyla geliştirilmesini sağlamaktadır.

Bölüm, faaliyetlerini gerçekleştirirken makine öğrenmesi, yapay zeka ve statik kural tabanlı CAAT (Computer Assisted Audit Techniques) yapılarına karşı sergilediği Ar-Ge yaklaşımıyla çıktılarını sürekli olarak geliştirmektedir.

Bilgi Sistemleri Kontrol Birimi

Bilgi Sistemleri Kontrol Birimi, kurum bünyesinde bilgi sistemleri süreçlerine yönelik kontrol faaliyetlerini mevcut mevzuatlar ve şirket prosedürleri doğrultusunda yürütmektedir. Tespit edilen ihlaller, yönetişim uygulaması üzerinde kayıt altına alınmakta ve ilgili aksiyon planları düzenli olarak takip edilmektedir. Kurum içerisinde ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000 ve ISO 14001 sertifikalarının yükümlülüklerine yönelik tetkik çalışmaları da gerçekleştirmektedir.

İş Süreçleri ve Finansal Kontrol Birimi

İş Süreçleri ve Finansal Kontrol Birimi, bilgi sistemleri süreçleri haricinde kalan tüm iş süreçleri ve finansal süreçlere ilişkin kontrol faaliyetlerini, bağlı olunan mevzuat ve kurum içi prosedürler kapsamında yürütmektedir. Kontrol faaliyetleri sonucunda tespit edilen aykırılık ve ihlaller, kullanılmakta olan yönetişim uygulaması üzerinde bulgu ve aksiyon planı oluşturulması suretiyle yönetilmektedir.

28. YASAL UYUM HUKUK VE OPERASYON

Yasal Uyum ve Hukuk Birimi

Birim, KKB’nin sunmayı planladığı yeni ürün ve hizmetlerin mevcut mevzuata uygun şekilde tasarlanmasını ve mevcut ürün ve hizmetleri ise değişen mevzuata uyumlu hale getirmeyi hedeflemektedir.

Bunların yanında;

 • Üyelerle, müşterilerle, tedarikçilerle KKB arasında akdedilecek sözleşmelerin hazırlanması,
 • Marka ve patent süreçlerinde danışmanlık alınan firmalarla ilgili departmanlar arasındaki koordinasyonun sağlanması,
 • Hizmet alınacak avukatlık ofislerinin seçimi ve alınan hizmetlerin takibi,
 • KKB içerisinde takip edilmesine karar verilen davaların takibi,
 • KKB bünyesindeki birimlere yasal anlamda danışmanlık verilmesi,
 • Genel Kurul hazırlık aşamasına destek verilmesi birimin sorumlulukları arasındadır.

Operasyon Merkezi

Operasyon Merkezi; iş süreçlerinin devamlılığını ve işlerliğini sağlamak amacıyla, üyelerin, müşterilerin ve kurum içi birimlerin taleplerini hem KKB adına hem de TBB Risk Merkezi’ne vekâleten karşılamaktadır. Yetkilendirme Yönetimi ve Resmi Yazışmalar olmak üzere iki ekiple faaliyetlerini sürdürmektedir. 2023 yılında da Yetkilendirme Yönetimi ve Resmi Yazışmalar ekipleri, ana sorumlulukları olan üye yetkilendirmeleri ve resmi kurum taleplerinin yanıtlanması faaliyetlerini başarıyla sürdürmüştür.

Resmi Yazışmalar ekibinin tüm operasyonel faaliyetlerini yürüttüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde operasyonel verimliliği ve izlenebilirliği artırıcı ilave geliştirmeler yapılmıştır.

Sistemsel tanımların yapıldığı uygulamaların yeni teknoloji ile yazılması projesinde ilgili tüm menülerin yenilenmesi için operasyonel destek sağlanmaya devam edilmiştir.

Dönem İçinde Uygulanan Denetimler, Yaptırımlar, Cezalar, Devam Eden Davalar

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kurum aleyhine açılmış, maddi talep içeren ve devam etmekte olan davalara aşağıda yer verilmektedir:

 • 28.11.2013 tarihinde açılmış, 50.000,00-TL maddi ve 50.000,00-TL manevi tazminat olmak üzere toplam 100.000,00-TL talepli tazminat ve muhtemel gelirin %20 sinden az olmamak üzere pay talepli dava,
 • 27.10.2016 tarihinde açılmış, 98.237,20-TL maddi ve 30.000,00-TL manevi tazminat olmak üzere toplam 128.237,20-TL talepli bir banka ve KKB aleyhine açılmış olan dava,
 • 30.07.2018 tarihinde açılmış, 20.000,00-TL tutarlı manevi tazminat talepli dava,
 • 03.03.2020 tarihinde açılmış, 36.388,70-TL alacak talepli dava,
 • 08.08.2022 tarihinde açılmış, 24.412,20-TL tutarlı maddi ve manevi tazminat talepli dava,
 • 01.09.2022 tarihinde açılmış, 20.000,00-TL tutarlı manevi tazminat talepli dava,
 • 31.10.2023 tarihinde açılmış, 1.000,00-TL 100.000,00-TL manevi tazminat olmak üzere toplam 101.000,00-TL talepli bir banka ve KKB aleyhine açılmış olan dava,14.09.2023 tarihinde açılmış, henüz bedeli be- lirlenmemiş olan maddi tazminat talepli, BDDK, 2 banka ve KKB aleyhine açılmış olan dava,
 • 1 adet işe iade davası,
 • 9 adet işçilik alacağı ve/veya kıdem ve/veya ihbar tazminatı davası.

2023 yılında, kurum tarafından toplam 3.640.799,09-TL tutarında idari para cezası ödenmiştir.

Kurum Yöneticilerinin Rekabet Durumu

KKB Yönetim Kurulu Üyelerinin kendisi veya başkası adına, KKB ile rekabet yasağı kapsamında yaptığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Kâr Dağıtım Önerisi

Şirketin kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak, kurumun orta ve uzun vadeli stratejileri ile ulusal ekonomik şartlar doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenir.

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloların müzakere ve tadili ile kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi amacıyla Esas Sözleşme’nin 28 maddesine istinaden net dönem kârı üzerinden, Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ve diğer mali yükümlülükler için ayırım yapılmasına, Türkiye Bankalar Birliği’ne ödeme yapılmamasına, Şirketin 2023 yılı brüt kârından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan net tutarın Şirketin planlanan yatırımları ile ilgili kullanılabilmesi amacıyla ortaklara dağıtılmayarak, Olağanüstü Yedek Akçeler hesabında tutulmasına ilişkin görüş ve öneriler hakkında Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir.

29. KOMİTELER

Disiplin Komitesi

Disiplin Komitesi, İnsan Kaynakları Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı olarak davranılan durumların tespiti için ve uygun görülen disiplin yaptırım kararlarının uygulanmasından sorumludur. Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı durumların tespiti için Yasal Uyum ve Operasyon Müdürü ve diğer KKB bölüm yöneticilerinin katılımı sağlanmakta ve ilgili konuya yönelik soruşturmanın sonuçları değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi; İç Denetim, Yasal Uyum ve Operasyon, İç Kontrol, Risk Yönetimi Bölümlerinin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarının Üst Yönetim ile paylaşılması amacıyla toplanmaktadır. Kurumda düzenlenen denetim çalışmalarının sonuçları hakkında aralarında Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı katılımcılara bilgi paylaşımı yapılması sağlanmaktadır.

KKB Yönlendirme Komitesi

KKB Yönlendirme Komitesi; kurum finansallarının güncel durumu, stratejik hedeflere uyumun değerlendirilmesi ve planlanan yeni ürün/hizmetlere dair değerlendirme yapılmasından sorumludur. Bunun yanı sıra ilgili bölüm yöneticileri tarafından ay içerisinde gerçekleştirilen stratejik öneme sahip faaliyetlere dair bilgilendirme yapılması komitenin görevleri arasındadır.

Haftalık Ürün Değerlendirme Toplantısı

Haftalık Ürün Değerlendirme Toplantısı; mevcut ürün/hizmetlerin stratejik uygunluklarının, ürün kullanım durumlarının, ürünlere ilişkin iyileştirme öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi, ürün/hizmet kapsamında kullanılacak veri tipleri, paylaşım yöntemi gibi kararların verilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bunların yanında yeni ve mevcut ürünlere yönelik tedarikçilere ilişkin önemli konular da bu toplantılarda değerlendirilmektedir.

Bilgi Güvenliği Komitesi

Bilgi Güvenliği Komitesi, bilgi güvenliği fonksiyonunun işleyişine yönelik değişiklikler başta olmak üzere bilgi güvenliği zafiyetlerinin değerlendirilmesi ve bunların giderilmesine yönelik kaynak ve koordinasyon ihtiyaçlarının değerlendirilmesinden sorumludur. Kurumda yaşanan bilgi güvenliği ihlalleri ve global bilgi güvenliği olaylarına ilişkin üst yönetimin bilgilendirilmesi komitenin görevleri arasındadır.

İş ve BS Sürekliliği Komitesi

İş Sürekliliği Komitesi; kriz senaryolarının belirlenmesi, ilgili aksiyon planlarının hazırlanması ve söz konusu senaryolar bazında iş sürekliliği fonksiyonunun işleyişine yönelik değişikliklerin ve kaynak ihtiyaçlarının görüşülmesi amacıyla toplanmaktadır. Mevcut iş sürekliliği riskleri, aksiyonları ve tatbikatların güncel durumuna ilişkin bilgilendirme yapılması komitenin sorumluluğundadır.

Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi

Bilgi Sistemleri Komitesi; kurumun bilgi sistemleri stratejilerinin iş hedefleri ile uyumluluğunu, bilgi sistemleri strateji planının düzgün bir şekilde uygulandığını ve revizyon ihtiyacını değerlendirme amacıyla toplanır. Yapılan yatırımların bilgi sistemleri strateji planına uyumluluğu ve Bilgi Sistemleri Yönlendirme Komitesi faaliyetlerinin değerlendirilmesi komitenin görevleri arasındadır.

Bilgi Sistemleri Yönlendirme Komitesi

Bilgi teknolojileri stratejileri doğrultusunda kaynak gereksinimlerinin önceliklendirilmesi, kritik bilgi sistemleri projelerinin takip edilmesi, bilgi sistemleri mimarisi ve kritik bilgi sistemleri projelerinin uyumluluğunun değerlendirilmesi, bilgi sistemlerine ilişkin hizmet seviyelerinin izlenmesi, yıllık Bilgi Sistemleri bütçesinin hazırlanması ve onaya sunulması, bilgi sistemleri yatırımların planlanması ve yeni yatırımların KKB risk profili üzerinde yaratacağı etkiyle kaynak gereksiniminin değerlendirilmesi Bilgi Sistemleri Yönlendirme Komitesi’nin sorumluluğundadır.

Yapay Zeka Yönetim Komitesi

Kurumun yapay zeka yaklaşımı ve stratejilerinin belirlenmesi, yapay zeka projelerinin stratejik uygunluklarının değerlendirilmesi, belirlenen yapay zeka stratejileri doğrultusunda kurumun mevcut veya yeni iş yapış şekillerine yönelik etkisinin analiz edilmesi ve aksiyonların belirlenmesi, yapay zeka yatırımlarının, projelerinin ve kaynakların onaylanması, öncelik sırasının belirlenmesi, yapay zeka projelerine ilişkin önem derecesi yüksek riskler hakkında bilgilendirme yapılması Yapay Zeka Yönetim Komitesi’nin görevleridir.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Sürdürülebilirlik Komitesi; kurumun sürdürülebilirlik stratejisini ve politikalarını oluşturmak, sürdürülebilirlikle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek mevcut strateji, politika ve uygulamaları gözden geçirerek yeniden düzenlemek, kurumun operasyonlarının iklim değişikliğini de kapsayan çevresel, sosyal ve ekonomik risklerini ve etki boyutlarını belirlenmek, karbon ve su ayak izinin ölçümü, takibi, belirlenen hedefler doğrultusunda azaltılmasını sağlamak, sürdürülebilirlik kültürünün kurum yapısına entegre edilmesi ve içselleştirilmesi için çalışmalara yön vermek ve projeler geliştirmek, kurumun sürdürülebilirlikle ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip etmek, bu doğrultuda performans ölçütlerini belirlemek ve denetlemekten sorumludur.

Proje Yönlendirme Komitesi

Proje Yönlendirme Komitesi; projelerin stratejik uygunluklarının, önemli bilgi sistemleri yatırım kararlarının, yıllık proje planına eklenecek taleplerin, projelere dair maliyetlendirme ve önceliklerin değerlendirilmesinin yanı sıra mevcut projelere ilişkin ve olası riskler hakkında üst yönetime bilgilendirme yapılmasından sorumludur.

Veri Yönetişim Komitesi

Veri Yönetişim Komitesi; kurumun temin ettiği, sakladığı ve paylaştığı verilerin kalitesinin ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararların verilmesi, verilere ilişkin belirlenen ihtiyaçlar, veri validasyon kuralları ve yöntemlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra bilgi mimarisine yönelik değerlendirmelerin yapılması, bilgi mimarisini etkileyecek projelerin uygunluğunun değerlendirilmesi konularına ilişkin kararların alınmasından sorumludur.

Süreç Komitesi

Süreç Komitesi; kurum süreçlerinin işleyişinde yapılacak değişikliklerin değerlendirilmesi, süreç aktivitelerinin hangi birimler tarafından üstlenileceğine yönelik gri alanların giderilmesi, süreçlerin performans hedeflerinin belirlenmesi ve takip edilmesi ve süreçlerin tasarımsal ve işletimsel anlamda tüm optimizasyon ve otomasyon faaliyetlerinin üst yönetim desteğiyle koordine edilmesi amacıyla toplanmaktadır.

Teknoloji Mimari Komitesi

Teknoloji Mimari Komitesi; kurumun teknoloji mimarisini oluşturan yazılım (uygulama) mimarisi, altyapı mimarisi ve veri mimarisi ile ilgili kurumun hedefleri, yapısı, işleyişi, kullandığı sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojiler hakkında karar mekanizmasına yönelik destekleyici bilgiler sağlamak, ürün ve hizmetlere dair alternatif dağıtım kanal mimarisinin oluşturulması, proje ve portföy yönetimi doğrultusunda alınacak kararların teknoloji mimarisine uyumluluğunun değerlendirilmesi ilgili kapasite ve ihtiyaçların değerlendirilmesinden sorumludur.

Değişiklik Komitesi

Uygulama ve sistem değişikliklerinin günlük işleyişteki etkilerinin ve yapılacak değişikliklerin yasal güncel mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi, değişikliklere ilişkin risklerin en aza indirgenmesi amacıyla alınması gereken önlemlerin kontrolünün yapılması Değişiklik Komitesi’nin sorumluluğundadır.

İç Denetim Komitesi

İç Denetim Komitesi; denetim planı bilgilerini, tamamlanan denetimler hakkında bilgilendirmeleri, aksiyon tarihi geçmiş ve tamamlanmamış aksiyon/bulgular hakkında bilgileri ve aksiyon tarihi revizyon taleplerini denetlenen birim ve bölüm yöneticileriyle ve ihtiyaç halinde denetlenen birim personeliyle değerlendirmek amacıyla toplanmaktadır.

Hizmet Yönetim Komitesi

Hizmet Yönetim Komitesi’nin asli sorumluluğu; hizmet yönetimi kapsamının, politikasının ve amaçlarının kurum stratejisiyle doğrultulu bir şekilde belirlenmesi, hizmet yönetimine ilişkin planlamanın yapılması ve takibi, hizmet gereksinimlerinin karşılanması konusunda farkındalığın sağlanmasıdır. Komite ayrıca faaliyetlerin düzenli olarak gözden geçirilerek kurumun tabi olduğu yasalarla uyumunun sağlanması, hizmet yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi için yeterli kaynağın sağlanması, hizmet yönetimine ilişkin risklerin belirlenmesi ve yönetilmesinden sorumludur.