YÖNETİM

9. YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI

Finans piyasası için kilit rol oynuyoruz

Değerli Paydaşlarımız,

Global ekonomi ve uluslararası dinamiklerin etkilerinin hız kesmediği bir dönemi geride bırakıyoruz. Küresel makroekonomik iklim ve jeopolitik gelişmeler, iş dünyası ve ekonomi çevrelerini de olumsuz etkiledi. Ülke olarak para politikaları ve mali disiplinlerde uygulanan aksiyonlar global çapta yaşanan dalgalanmaları dengeli bir düzleme taşıdı. Yeni yılda da güçlü ekonomi yönetimi, iş dünyası ve finans kurumlarının deneyimi sayesinde ülke ekonomimizin sağlam yapısını koruyacağına inanıyoruz. Bu çerçevede Kredi Kayıt Bürosu olarak büyüyen ülke ekonomimize inovatif ürün ve hizmetlerimizle destek olmaya devam edeceğiz.

Güven ortamı oluşturuyoruz

Kredi Kayıt Bürosu olarak kurulduğumuz günden itibaren üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlamda başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere tüm sektörlere yönelik sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ticari hayatta güven ortamı oluşturuyoruz.

Yeni iş modelleri ve çözümleri geliştirmeyi sürdüreceğiz

Kredi Kayıt Bürosu olarak güçlü ortaklık yapımız, yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, sürdürülebilirliği ve teknolojiyi odağına alan anlayışımız ile finans piyasası için kilit rol oynamaya devam edeceğiz. 2024 yılında da müşterilerimizin ve paydaşlarımızın iş süreçlerini güçlendirecek yeni iş modelleri ve çözümleri geliştirmeyi sürdüreceğiz.

İstikrarlı ve başarılı sonuçlar almamızı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve güçlü paydaş ekosistemimize teşekkür ediyor; destek ve katkıları için Yönetim Kurulumuza şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla,

Ege GÜLTEKİN

Kredi Kayıt Bürosu
Yönetim Kurulu Başkanı

Ege Gültekin

10. GENEL MÜDÜR MESAJI

İyilik aracılığıyla fark yaratmayı hedefliyoruz

Değerli Paydaşlarımız,

Küresel ekonomik görünümler kapsamında 2023, istikrarın sağlanmaya ve korunmaya çalışıldığı bir yıl olarak dikkat çekti. Pandemi sürecinde tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon baskısı hemen her sektörü yakından etkiledi. Enf- lasyonun, gıda üretimindeki krizlerin, enerji tedariği ve fiyat- landırma politikalarının dünya ülkelerinin gündemini oluş- turduğu 2023 yılında, ülkemiz ise yaşanan büyük deprem ve küresel etkilere rağmen, uygulanan politikalar sonucu büyüme odaklı stratejisini sürdürdü.

Dünyamızı etkileyen bu zorlu ekonomik koşullara karşılık Kredi Kayıt Bürosu olarak, finans sektörünü güçlendiren etkili risk yönetimi araçlarının tasarlanması, reel sektörde şeffaf ve güvenli ticaretin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı 2023 yılında da sürdürdük.

Ekonomide ve teknolojide hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinin devam ettiği 2023’te, önceki yıllarda olduğu gibi yenilikçi bakış açımızı koruyarak, çağın ihtiyaçlarına yönelik tasarladığımız ürün ve hizmetleri tüm sektörlerin kullanımına sunmaya devam ettik. Her dönem güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlamayı başarabilmiş bir kurum olarak ülke ekonomisinin büyümesi ve reel sektörde güvenli ticaretin yaygınlaşması için inovatif ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz.

KKB olarak bunların yanı sıra çevre ve toplumun önceliklerini de gözetiyor ve bu topluma olan sorumluluğumuzun bilinci ile çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarını hayata geçiriyoruz. 2023 yılında güven veren ve toplumsal kalkınmayı önceliklendiren sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık projelerimiz ile ihtiyaç alanlarına yönelik sürdürülebilir katkılar sağlamaya önem gösterdik. Çalışanlarımızın gönüllülüğünü esas alan KKB Gönüllüleri Platformu üzerinden paydaşlarımız sivil toplum kuruluşları ile yıl boyunca toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına dair çeşitli projeler hayata geçirdik. Önümüzdeki yıllarda da gönüllülük çalışmalarımıza devam ederek iyilik aracılığıyla fark yaratmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilir bir gelecek için güven vermek adına KKB olarak karbon ve su ayak izimizi azaltmak için yatırımlar hayata geçiriyoruz. Ar-Ge yatırımlarını önceliklendirerek, sürdürülebilirlik temelli bakış açımızla inovatif çözümler üretmeye devam ediyoruz. KKB Genel Müdürlük ofisinde ve KKB Anadolu Veri Merkezi’nde tüm faaliyetlerimizi çevresel etkiyi gözeterek yürütüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz “Çevresel Etki Değerlendirmesi” çalışmasıyla her yıl karbon ayak izi ve su ayak izi değerlerini uçtan uca yaşam döngüsüyle hesaplıyor ve azaltımına yönelik planlamalar gerçekleştiriyoruz ayrıca 2024 yılında sürdürülebilirlik ile ilgili yeni ürün ve hizmetler geliştireceğiz.

KKB’nin geçmiş yıllardaki başarılı performansının 2023’te de devam etmesine destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma, güvenleri için üyelerimize ve paydaşlarımıza, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yönetim Kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Gökhan ŞAHİN

Kredi Kayıt Bürosu
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin

11. YÖNETİM KURULU

Ege Gültekin

Yönetim Kurulu Başkanı

Akbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı; Kredi İzleme ve Takip

1969 Aydın doğumlu olan Ege Gültekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden lisans, Johns Hopkins Üniversitesi Carey Business School’dan yüksek lisans derecesine sahiptir. 1992 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nu bitirdikten sonra Osmanlı Bankası Teftiş Kurulu’nda iş hayatına başlamıştır. Hâlihazırda Akbank T.A.Ş. Kredi İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Gültekin, Mayıs 2015-2022 tarihleri arasında KKB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptıktan sonra, Mart 2022’den itibaren KKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çalışmalarına devam etmiştir. Ege Gültekin, Mart 2023 tarihinden itibaren de KKB Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

Olgun Tufan Kurbanoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

1971 yılında Kars’ta doğan Tufan Kurbanoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olup 1993 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda müfettiş olarak göreve başladı. 2002 yılında Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Kurbanoğlu, 2006 yılında aynı Bölümde Birim Müdürü, 2011’de Perakende Krediler İzleme ve Takip Bölümü Bölge Müdürü oldu. 3 Mart 2014’te Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümü Bölüm Müdürü olarak atanan Tufan Kurbanoğlu, 25 Mart 2022 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. I. derece İngilizce bilen Kurbanoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

Arif Çokçetin

Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı; Kredi İzleme, Değerlendirme ve Derecelendirme

İstanbul Üniversitesi SBF Maliye Bölümü mezunu olan Arif Çokçetin, bir süre Maliye Bakanlığı’nda çalıştıktan sonra 1996 yılından itibaren VakıfBank’ta çeşitli birim ve şubelerde mali analist, müdür ve başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. 13.07.2020 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Çokçetin; Kredi İzleme, Değerlendirme ve Derecelendirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2013-2019 yılları arasında Vakıf Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2019 yılında KKB’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Çokçetin, Mart 2020-Mart 2021 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Çokçetin, Mart 2021 tarihinden bu yana KKB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Eren Gülpınar

Yönetim Kurulu Üyesi

T. Garanti Bankası A.Ş. Direktör; Bireysel Risk Stratejileri

1981 Malatya doğumlu olan Eren Gülpınar, 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini tamamlamıştır. 2006 yılında Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi alanında iş hayatına başlamış, piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk yönetimi alanlarında görevlerde bulunmuştur. 2008 yılından itibaren çeşitli özel bankaların iş çözümleri ve bilgi teknolojileri bölümlerinin dijital bankacılık alanlarında, iş çözümleri ve uygulama geliştirme liderliği görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılı itibarıyla Garanti Bankası’nda sırası ile Kredi Uygulamaları izleme ve Şube İlişkileri Yöneticiliği, Risk Dönüşüm Yöneticiliği görev- lerinin ardından 2021 yılı itibarıyla Bireysel Risk Stratejileri Direktörlüğü görevine devam etmektedir. Nisan 2023 tarihi itibarıyla KKB Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Oğuzhan Özark

Yönetim Kurulu Üyesi

Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı; Bireysel ve Özel Bankacılık Bölümü

1976 İstanbul doğumlu olan Oğuzhan Özark, İTÜ Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1997 yılında Garanti Bankası’nda iş hayatına başlayan Özark; Bireysel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, CRM Bölümlerinde görev yapmıştır. 2004 yılında DenizBank’a geçiş yapan Özark, kariyerine KOBİ Bankacılığı Bölüm Müdürlüğü, Perakende Bankacılık Grup Müdürlüğü ile devam etmiş, Şubat 2014 tarihinde Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığı’na terfi etmiştir. 2015 yılında DenizBank’ı temsilen Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu’na atanmıştır. 2022 yılından bu yana DenizBank Bireysel ve Özel Bankacılık Bölümü Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Erkan Akbulut

Yönetim Kurulu Üyesi

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı; Krediler

Mehmet Erkan Akbulut, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1990 yılında Yapı Kredi Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Müfettişlik kariyerinin devamında sırasıyla Krediler Yönetimi’nde Birim Yönetmeni, Kurumsal Bankacılık Yönetimi ve Ticari Bankacılık Yönetimleri’nde Direktörlük görevlerinde bulunmuştur. 2009-2013 arasında Yapı Kredi Azerbaycan’da Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Yapı Kredi Bankası’na dönüşünde 2013-2018 döneminde Kurumsal ve Ticari Krediler İzleme ve Tasfiye Direktörlüğü ve Grup Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2018-2020 arasında Kurumsal ve Ticari Kredi Tahsis Grup Direktörü olarak çalışmıştır. Ağustos 2020 tarihinden Ağustos 2021 tarihine kadar Tahsilat ve Tasfiye Yönetim Başkanı olarak görev yapmıştır. 2021 Ağustos itibarıyla Yapı Kredi Bankası Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Akbulut ayrıca, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing ve Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yerine getirmektedir.

Mehmet Turgut

Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kredi Analitiği ve Süreçleri Bölüm Başkanı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Mehmet Turgut, 6 yıl Maliye Bakanlığı’nda çalıştıktan sonra bankacılık kariyerine 1997 yılında Emlak Bankası’nda Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak başladı. 2002-2011 yılları arasında Halkbank’ta Uzman, Bölüm Müdürü, Şube Müdürü olarak görev yapan ve 2011 yılında Ziraat Bankası’nda Kredi Analitiği ve Süreçleri Bölüm Başkanlığı’na atanan Turgut, halen bu görevini sürdürmektedir.

Seyit Mehmet Yaydemir

Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Risk İzleme Daire Başkanı

1978 yılında Kayseri’de doğmuştur. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. K.İ. Language College, New York’ta eğitim almıştır. 2004 yılında Anadolu Finans Kurumu’nda başladığı meslek hayatına, 2006-2012 yılları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş ve Kıdemli Müfettiş olarak devam etmiştir. 2012-2021 yılları arasında sırasıyla; Kurtuluş Şubesi /İstanbul, Maltepe Şubesi/İstanbul, Gayrettepe Şubesi/İstanbul ve Mecidiyeköy Ticari Şubesi/İstanbul şubelerinde, Şube Yöneticiliği görevinde bulunmuştur. 2021 yılı Temmuz ayından itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Kredi Risk İzleme Daire Başkanlığı görevine devam etmektedir. Seyit Mehmet Yaydemir, aynı zamanda KKB Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Şükrü Tuğbay Kumoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı; KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Şükrü Tuğbay Kumoğlu, bankacılık kariyerine 1999 yılında Garanti Bankası’nda başladı. Bankanın şube, bölge ve genel müdürlük organizasyonlarında farklı görevler üstlenen Kumoğlu, 2006 yılında Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’de (TEB) Bölge Direktörlüğü görevini üstlendi. Bir yıl sürdürdüğü Bölge Direktörlüğü görevinin ardından 2007 yılında yine aynı bankanın Perakende Bankacılık Satış Direktörlüğü pozisyonuna atandı. Satış Direktörlüğü görevine ilave olarak, 2013-2018 yılları arasında TEB Sha Kosova’da perakende bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasından sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Kumoğlu, son olarak TEB Perakende Bankacılık Satış ve Çağrı Merkezi Grup Direktörü olarak görev yaptı. Şükrü Tuğbay Kumoğlu, Aralık 2019’da Şekerbank Perakende veTarım Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, Temmuz 2020’den bu yana KOBİ Bankacılığının da sorumluluğunu üstlenmiştir. 20212023 yılları arasında Kredi Garanti Fonu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Kumoğlu, 2020 yılından bu yana KKB’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Gökhan Şahin

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

1982 yılında Ankara’da doğan Gökhan Şahin, maliye ve kuk alanlarında lisans eğitimlerini tamamlamış olup, 2005 yılında profesyonel çalışma hayatına başladığı T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda İç Ticaret Kontrolörlüğü görevini icra etmiştir. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak görevine başlayan Gökhan Şahin; 2006-2023 yılları arasında sırasıyla Bankalar Yeminli Murakıplığı, Grup Başkanlığı, Daire Başkanlığı ve son olarak 2021-2023 yılları arasında BDDK Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Halihazırda Avukatlık Ruhsatı ve Arabuluculuk Yetki Belgesi de bulunan Gökhan Şahin, Ekim 2023 itibarıyla KKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmekte olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

12. ÜST YÖNETİM

KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin

Gökhan Şahin

Kredi Kayıt Bürosu
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

1982 yılında Ankara’da doğan Gökhan Şahin, maliye ve hukuk alanlarında lisans eğitimlerini tamamlamış olup, 2005 yılında profesyonel çalışma hayatına başladığı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda İç Ticaret Kontrolörlüğü görevini icra etmiştir. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak görevine başlayan Gökhan Şahin; 2006-2023 yılları arasında sırasıyla Bankalar Yeminli Murakıplığı, Grup Başkanlığı, Daire Başkanlığı ve son olarak 2021-2023 yılları arasında BDDK Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Halihazırda Avukatlık Ruhsatı ve Arabuluculuk Yetki Belgesi de bulunan Gökhan Şahin, Ekim 2023 itibarıyla KKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmekte olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

Abdullah Bilgin

Abdullah Bilgin

Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Abdullah Bilgin, 2002’de İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1986 yılında Bilpa A.Ş.’de başlayan Bilgin, ABD’de John Deere firmasında Sistem Yöneticiliği yapmıştır. 2012 yılına kadar Yapı Kredi Bankası Bilgi Teknolojileri Bölümü’nde Sistem ve Network Yönetimi’nden Sorumlu Direktörlük ve Alternatif Dağıtım Kanalları’nda Self-Servis Bankacılık Grup Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2012 yılında KKB’ye katılan Bilgin, Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Bilgin, KKB’nin dijital dönüşüm, KKB Anadolu Veri Merkezi yönetim ve işletim faaliyetleri ile beraber KKB Finans Bulutu platformunun yönetimi ve işletimi çalışmalarını yürütmektedir.

Ali Kemal Cenk

Ali Kemal Cenk

İç Denetim Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ali Kemal Cenk, 2007-2009 döneminde Boston College MBA-MSF çift diploma ile MBA ve Finans yüksek lisansını tamamlamıştır. 2000-2012 yıllarında BDDK’da Bankalar Yeminli Murakıbı, Grup Başkanı, 2011 FSAP Görüşmeleri Koordinatörü ve Denetim Daire Başkan Vekili olarak görevlerde bulunmuştur. BDDK’nın denetim sistemini oluşturduğu Risk Odaklı Denetim Projesinde proje grubunda görev alan Cenk, Fed denetimlerine ilişkin Risk Odaklı Denetim Projesi ve FDIC kapsamında çalışmalar yürütmüştür. Finansal mevzuat ve UFRS, bilgi sistemleri ile iş akış ve süreçleri, denetim bilgi teknolojileri, sorgu bazlı yapay zeka suistimal tespit modellemeleri başta olmak üzere liderlik ve takım çalışması gibi alanlarda bilgi birikimi edinen Ali Kemal Cenk, KKB’de İç Denetim Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Can Ünver

Can Ünver

Risk Yönetimi Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

Can Ünver, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini ise yine aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Ünver, 2005 yılında kariyerine ODTÜ İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başlamış ve bilgi teknolojileri alanında yazılım geliştirme ve sistem yönetimi gibi faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenmiştir. 2011 yılında EY Türkiye firmasının Danışmanlık bölümünde göreve başlayan Ünver, burada kıdemli müdürlüğe kadar yükselmiştir. BDDK Bilgi Sistemleri Kıdemli Denetçisi ünvanıyla görev alan Ünver, 2018 yılında KKB’de Risk Yönetimi Müdürü olarak göreve başlamıştır. Kurumun stratejik, operasyonel, yasal ve itibari risklerinin yönetimi, kurumsal stratejik planlama sorumluluğu üstlenen Ünver; 2023 yılından itibaren Risk Yönetimi Bölümü Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Erşan Rasim Hoşrik

Erşan Rasim Hoşrik

Yasal Uyum, Hukuk ve Operasyon Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

İş hayatına 2006 yılında Yapı Kredi Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Erşan Rasim Hoşrik, Şube Denetimi, Genel Müdürlük Denetimi ve Soruşturma birimlerinde görev almıştır. 2012 yılında Teftiş Kurulu’ndan ayrılarak Uyum Ofi- si’nde sırasıyla Mali Suçları Önleme Yöneticiliği ve Ban- kacılık Mevzuatı Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Uyum Ofisi’ndeki görevi süresince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetimlerinin koordinasyonunda görev almış, Türkiye Bankalar Birliği çalışma gruplarında temsilcilik yapmış ve Tüketicinin Korunması Kanunu’nun bankacılıkla ilgili yönetmeliklerinin hazırlanması çalışmalarında yer almıştır. Haziran 2016 tarihinde KKB’ye katılan Erşan Hoşrik, Yasal Uyum, Hukuk ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Hazar Tuna

Hazar Tuna

İç Kontrol Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

Üsküdar Amerikan Lisesi’nde eğitimini tamamlayan Hazar Tuna, 2005 yılında Purdue Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 2012’de Boğaziçi Üniversitesi Exe- cutive MBA Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Kariyerine Deloitte Denetim firmasında Kurumsal Risk Hizmetleri Bölümü’nde başlayan Tuna, bankalarda bağımsız bilgi sistemleri denetimlerinde, reel sektörde bilgi sistemleri risk güvencesi ve Sarbanes-Oxley denetim çalışmalarında görev almıştır. Yapı Kredi Bankası Bilgi Teknolojileri Denetimi Bölümü’nde kariyerine devam eden Tuna, ayrıca tüm UniCredit Grubu için denetim iş akışı yazılımının pilot kurulum çalışmalarını yürütmüş ve final sürümün şekillendirilmesinde rol almıştır. KKB bünyesinde iç kontrol ortamının oluşturulması sorumluluğuyla görevine başlayan Tuna, Nisan 2013’ten bu yana İç Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

İnci Tümay Özmen

İnci Tümay Özmen

Finansal Raporlama ve Mali İşler Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

Saint Benoît Fransız Lisesi’nde eğitimini tamamlayan İnci Tümay Özmen, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirmiştir. Kariyerine 1995 yılında Ernst & Young denetim firmasında başlayan Özmen, 2000 yılında serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını almış ve aynı firmada Müdür olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 2000-2012 yılları arasında Yapı Kredi Leasing’de Mali İşler, Bütçe Raporlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmüş, Leasing BDDK intibak süreci ve Koçbank-YKB birleşme süreçlerinde aktif rol üstlenmiştir. Özmen, 2017 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. Mayıs 2012 itibarıyla KKB’de göreve başlayan Özmen, Ekim 2014’ten bu yana Finansal Raporlama ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Özmen aynı zamanda sertifikalı profesyonel koçtur.

Nil Durukanoğlu

Nil Durukanoğlu

İnsan Kaynakları Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Nil Durukanoğlu, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 1998 yılında Pamukbank’ta başlayan Durukanoğlu, 2002 yılında Fortis Bank’ta Kalite ve Eğitim Müdürü, 2005-2013 yılları arasında Türkiye Ekonomi Bankası’nda İşe Alım ve Kariyer Planlama Müdürü, 2013-2017 yılları arasında ise yine aynı bankada İnsan Kaynakları İş Ortağı görevini yürütmüştür. 2017 yılında DenizBank’a katılan Durukanoğlu, çalıştığı dönem içerisinde bankanın Akademi Gelişim Bölüm Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Son olarak, Boyner Holding bünyesinde İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev alan Durukanoğlu, 2020 yılında KKB’de göreve başlamıştır. Durukanoğlu, KKB’de İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Dr. Orkun Deniz

Dr. Orkun Deniz

Risk Merkezi Hizmetleri ve Veri Yönetimi Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Orkun Deniz, akademik kariyerine Yeditepe Üniversitesi’nde devam ederek; önce MBA, daha sonra da yönetim ve organizasyon alanında doktora derecesi almıştır. İş yaşamına Akbank Bilgi İşlem Bölümü’nde yazılımcı olarak başlamıştır. 1997 yılında Kredi Kayıt Bürosu’nun kurucu ekibi içinde yer alan Deniz, profesyonel kariyerine Fortis Bank’ta devam etmiş ve Ku- rumsal Krediler Bölümü’nde Direktör olarak görev yapmıştır. 2011 yılında yeniden KKB’ye katılan Deniz, Proje ve Süreç Yönetimi Müdürü olarak yeni ürün ve hizmetler geliştirerek KKB’nin ürün yelpazesinin genişlemesini sağlamıştır. Daha sonra Bankalar ve Finansal Kurumlar Birimi Müdürü olarak tüm finansal sektör ilişkilerini yönetmiştir. Eylül 2016’dan beri TBB Risk Merkezi faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Avrupa Kredi Büroları Birliği (ACCIS) Yönetim Kurulu Üyesidir.

Serkan Siyasal

Serkan Siyasal

Ürün Geliştirme ve Pazarlama Yönetimi Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Serkan Siyasal, profesyonel iş hayatına Garanti Ödeme Sistemleri bünyesinde başlamıştır. Betek Boya bünyesinde Çağrı Merkezi ve Sadakat Yönetimi Sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirmiştir. Çalışma hayatına Dışbank Risk Yönetimi bünyesinde Proje Yöneticisi olarak devam etmiş, 2006 yılında ödeme sistemleri alanında kendi girişimini kurmuştur. Dört yıllık sürecin ardından Provus şirketinde Genel Müdür Danışmanlığı’nı üstlenen Siyasal, Provus’un MasterCard’a satışı sürecinde çok sayıda projede görev almıştır. 2012 yılında Karar Destek Sistemleri Müdürü olarak KKB’ye katılan Siyasal 2014 yılında Findeks Pazarlama ve Satış Müdürlüğü rolünü üstlenmiştir. 2016’da Ürün Yönetimi ve Geliştirme Müdürlüğü’nü üstlenen Siyasal, Ürün Geliştirme ve Pazarlama Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.

Burcu Türkmen

Burcu Türkmen

Proje ve İnovasyon Yönetimi Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

Kariyerine 2004 yılında QNB Finansbank’ta (Ibtech) Temel Bankacılık İş Analisti olarak başlamıştır. 2007’de Turkcell Teknolojiye katılmış ve 2014 yılına kadar Campaign Management, CRM, Charging Solutions gibi departmanlarda iş analisti olarak rol almıştır. 2014 yılında Revenue Management ekibinin, 2019 yılında ise Digital Chanel Solutions & User Experience ekibinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Yaklaşık 250 kişilik bir ekibe liderlik ederek Turkcell bünyesindeki tüm mobil uygulamaların ve turkcell. com.tr, superonline.net, Pasaj vb. platformlarının tasarım, analiz, yazılım, test süreçlerini yönetmiştir. Turkcell’in dijital dönüşüm yolculuğunda ve teknoloji odağında birçok projeye ekibi ile birlikte imza atmıştır. 2022 yılında Garanti Teknoloji Dijital Çözümler ve Platformlar ekibinin so- rumluluğunu alarak Garanti Cep Şube, İnternet Şube, garantibbva.com.tr‘deki tüm teknoloji çalışmalarına liderlik etmiştir. Türkmen, aynı zamanda çevik dönüşüm ile ilgili tüm sertifikalara ve uluslararası co-active koçluk sertifikasına sahiptir.

Caner Altuntaş

Caner Altuntaş

Kurumsal Strateji Bölümü
Genel Müdür Yardımcısı

İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlayan Caner Altuntaş, 2002’de Hacettepe Üniversitesi İktisat (İngilizce) Bölümü’nden, 2018 yılında ise yüksek onur derecesi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. İş hayatına 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku- rumu’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başlayan Altuntaş, birçok banka ve banka dışı finansal kuruluşların denetimlerinde Grup Başkanlığı görevini üstlenmiştir. BDDK’yı temsilen birçok çalışma grubunda ve eğitim çalışmalarında yer alan Altuntaş, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) için denetim ve incelemelerde bulunmuştur. 2013-2014 yılları arasında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Tüketici Hakem Heyeti Üyesi olarak yer almaktadır. 2020 yılından bu yana Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline kayıtlı “Arabulucu”dur. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla KKB’ye katılan Caner Altuntaş, Kurumsal Strateji Bölümü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev al- maktadır.

13. ORGANİZASYON ŞEMASI

Yönetim Kurulu
Denetim Komitesi
İç Denetim Bölümü
Finans ve İş Birimleri Denetimi Birimi
BT Denetim Birimi
Üye Denetim Analiz ve Koordinasyon Birimi
Genel Müdür
Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Bölümü
Kurumsal Strateji Bölümü
Proje ve İnovasyon Yönetimi Bölümü
Finansal Raporlama ve Mali İşler Bölümü
Risk Merkezi Hizmetleri ve Veri Yönetimi Bölümü
Ürün Geliştirme ve Pazarlama Yönetimi Bölümü
İnsan Kaynakları Bölümü
Yasal Uyum, Hukuk ve Operasyon Bölümü
Risk Yönetimi Bölümü
İç Kontrol Bölümü

Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Bölümü

 • BT Analiz ve Geliştirme Yönetimi Birimi
 • BT Analiz ve Test Yönetimi
 • BT Veri Ambarı ve İş Zekası Uygulamaları
 • BT Sistem, Altyapı ve Operasyon Yönetimi Birimi
 • BT Teknoloji Mimari Yönetimi Birimi
 • Ar-Ge Merkezi

Kurumsal Strateji Bölümü

 • Strateji Planlama Birimi
 • Marka Yönetimi ve Satış Stratejisi Birimi
 • Müşteri Deneyimi Birimi

Proje ve İnovasyon Yönetimi Bölümü

 • Proje Yönetimi Birimi
 • Dijital İnovasyon Yönetimi Birimi
 • AGILE Yönetimi Birimi
 • Dış Hizmet Yönetimi Birimi
 • Hizmet Yönetimi Birimi

Finansal Raporlama ve Mali İşler Bölümü

 • Mali İşler Yönetimi Birimi
 • Satın Alma Yönetimi Birimi
 • Bütçe ve Finansal Raporlama Birimi

Risk Merkezi Hizmetleri ve Veri Yönetimi Bölümü

 • Analitik Model Geliştirme Birimi
 • İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi Birimi
 • Yapay Zeka Birimi
 • Risk Merkezi Ürün Yönetimi ve Geliştirme Birimi

Ürün Geliştirme ve Pazarlama Yönetimi Bölümü

 • Ürün Yönetimi Birimi
 • Ürün Geliştirme Birimi
 • Pazarlama Birimi
 • Satış Yönetimi Birimi

İnsan Kaynakları Bölümü

 • İnsan Kaynakları Birimi
 • İç İletişim Birimi
 • Organizasyonel Gelişim Birimi
 • KKB Akademi

Yasal Uyum, Hukuk ve Operasyon Bölümü

 • Yasal Uyum, Hukuk ve Sözleşme Yönetimi Birimi
 • Kamu İlişkileri Yönetimi Birimi
 • Operasyon Yönetimi Birimi
 • Destek Hizmetleri Birimi

Risk Yönetimi Bölümü

 • Kurumsal Risk Yönetimi Birimi
 • Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi Birimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi Birimi

İç Kontrol Bölümü

 • Bilgi Sistemleri Kontrol Birimi
 • İş Süreçleri ve Finansal Kontrol Birimi

* Yukarıdaki Organizasyon Şeması, 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen KKB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda onaylanmıştır ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.