Rectangle 8 Copy 2 Created with Sketch.

Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi

ÜRÜNLER / TARIM KREDİLERİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi

Bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek isteyen finansal kurumlar için veri paylaşımı ve hazır kredi değerleme altyapısını içeren öneri sistemidir.

TARDES, bankalar ve tarım sektöründe kredi vermek isteyen finansal kurumlar için veri paylaşımı ve hazır kredi değerleme altyapısını içeren bir kredi başvuru değerlendirme sistemidir.

KKB bünyesinde kurulan TARDES, sunduğu web servis ve web tabanlı kredi başvuru ekranları aracılığıyla, kurumların 10 farklı kredi kategorisini 6 farklı kredilendirme modeli arasından kendilerine en uygun karar sürecini seçmelerine imkan veren bir uygulamadır. Başvuru esnasında  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veri tabanından bilgi alınabilen ve aynı anda birden fazla üreticinin (aile) toplu olarak değerlendirebilir bir tarımsal kredi çözüm hizmetidir.

ARAŞTIRMA RAPORLARI

KKB, tarım sektörüne sağladığı geniş kapsamlı hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sektörün yaşadığı dönüşümleri takip ederek kamuoyu ile paylaşmak amacıyla tarım sektörüne yönelik araştırma raporları hazırlamaktadır. Raporlar aşağıda erişime sunulmaktadır.

 

Aynı üreticiye ait farklı üretimleri ve/veya yetiştiricilikleri aynı anda değerlendirme imkânı

Üreticinin, ürün bazında farklı tarımsal üretimlere uygun vadelerde kredilendirilmesi imkânı

Kredinin geri ödemesinde etkili olabilecek diğer kişi ve kurumların da özlük, üretim ve gelir-gider bilgilerinin tek bir başvuru içerisinde değerlendirmeye dâhil edilebilmesi

Üreticinin tarım ve tarım dışı, ticari ve bireysel faaliyetlerinin tamamı ve geri ödeme gücü dikkate alınarak genel bir limit önerisinin yapılabilmesi

Kredilendirilmek istenmeyen ürünler için başvuru girişinin engellenerek zaman tasarrufu sağlanması

Bireysel kredi kategorisi ile üreticinin tarımsal ihtiyaçları dışında kalan kredi taleplerinin de değerlendirilebilmesi imkânı

Rectangle 8 Copy 2 Created with Sketch.

Kimler, Nasıl Kullanabilir?

TARDES’e, KKB üyesi olan ve tarım sektörünün finansmanında aktif rol almak isteyen tüm finans kuruluşları başvurabilir. Kurum tarafından iletilen beyanın ardından kurumlara TARDES ürün sözleşmesi gönderilerek süreç işletilir.

Üyelik Giriş Paneli

Üyelik işlemleri sadece finans sektörü çalışanlarının kurumsal mailleri ile sağlanabilmektedir.

KAYIT OL
KİMLER ÜYE OLABİLİR?

KKB Üyeliği tamamlanmış olan kurum çalışanları KKB Üye uygulamasına üye olabilir. Üye Kurumlar listesine ulaşmak için tıklayınız...


NASIL ÜYE OLABİLİRİM?

Yeni kullanıcı üyeliği için güvenlik sebebi ile kurum ağından uye.kkb.com.tr adresine giriş yaparak Üye Kurum Girişi ekranı üzerinden Kullanıcı talebi adımından talep gerçekleştirilebilir.


ÜYE OLURSAM FAYDALANACAĞIM HİZMETLER NELERDİR?

Kurum üye ekranına giriş yaparak; Ürün ve Hizmetler ile ilgili dokümanlara, Tüm KKB duyuru ve bilgilendirmelerine, Ürün eğitimleri dokümanları ve eğitim videolarınaİstediğiniz yerden istediğiniz zaman erişebilirsiniz.