YÖNETİM KURULU

Soldan sağa üst sıra

Celal Candan
Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Veysel Sunman
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür V.

Şahismail Şimşek
Yönetim Kurulu Üyesi
T. İş Bankası A.Ş.

Şükrü Alper Eker
Yönetim Kurulu Üyesi
T. Garanti Bankası A.Ş.

Soldan sağa alt sıra

Kasım Akdeniz
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

İzzet Oğuzhan Özark
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Denizbank A.Ş.

Ege Gültekin
Yönetim Kurulu Üyesi
Akbank T.A.Ş.

Nurgün Eyüboğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Arif Çokçetin
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Şükrü Tuğbay Kumoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Şekerbank T.A.Ş.

Arif Çokçetin

Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Başkan; Değerlendirme ve Derecelendirme Bölümü

İstanbul Üniversitesi SBF Maliye Bölümü mezunu olan Arif Çokçetin, bir süre Maliye Bakanlığı’nda çalıştıktan sonra 1996 yılından itibaren VakıfBank’ta çeşitli birim ve şubelerde mali analist, müdür ve başkan unvanlarıyla görev yapmıştır. 13.07.2020 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Çokçetin, Kredi Tahsis Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2013-2019 yılları arasında Vakıf Faktoring A.Ş.‘de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2019 yılında KKB’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Çokçetin, Mart 2020 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İzzet Oğuzhan Özark

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Denizbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı; Perakende Bankacılık

1976 İstanbul doğumlu olan Oğuzhan Özark, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1997 yılında Garanti Bankası Bireysel Bankacılık Bölümü’nde iş hayatına başlayan Özark, 1999-2002 yılları arasında yine aynı bankada KOBİ Bankacılığı, 2003-2004 yıllarında ise CRM Bölümü’nde Yönetmen olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Denizbank’ta KOBİ Bankacılığı Satış Bölüm Müdürü olarak göreve başlayan Özark, 2009-2013 yılları arasında ise Perakende Bankacılık Satış Yönetimi Grup Müdürlüğü görevini başarıyla yürüttükten sonra Şubat 2014 tarihinde Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. 28 Nisan 2014 tarihinden itibaren de KKB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ege Gültekin

Yönetim Kurulu Üyesi

Akbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı;
Kredi İzleme ve Takip

1969 Aydın doğumlu olan Ege Gültekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden lisans, Johns Hopkins Üniversitesi Carey Business School’dan yüksek lisans derecesine sahiptir. 1992 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nu bitirdikten sonra Osmanlı Bankası Teftiş Kurulu’nda iş hayatına başlamıştır. Hâlihazırda Akbank T.A.Ş. Kredi İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Gültekin, Mayıs 2015 tarihinden itibaren KKB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şükrü Alper Eker

Yönetim Kurulu Üyesi

T. Garanti Bankası A.Ş. Koordinatör;
Bireysel ve Kobi Krediler Riski Yönetimi

1973 Eskişehir doğumlu olan Şükrü Alper Eker, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 1998 yılında Texas A&M Üniversitesi College Station’dan yüksek lisans ve 2001 yılında University of Houston’dan doktora derecelerini tamamlamıştır. 2001 yılında GE Global Araştırma Merkezi ABD’de Sistem Kontrol ve Optimizasyon Proje Lideri olarak iş hayatına başlamış, GE Enerji, Medikal Sistemler ve diğer GE şirketleri için R&D projelerinde bulunduktan sonra, 2005 yılında GE Capital şirketinde Risk Yönetimi’ne geçmiştir. 2005-2011 yılları arasında GE Capital ABD, Avrupa ve Türkiye’de çeşitli pozisyon ve kademelerde görev alan Eker, 2011-2015 yılları arasında Garanti Bankası-BBVA Temsilcilik Ofisinde Risk Direktörü olarak iş hayatına devam etmiştir. Eylül 2015 tarihinden bu yana Garanti Bankası Bireysel ve KOBİ Krediler Risk Yönetimi Koordinatörlüğü bölümünde Koordinatör olarak görevine devam etmektedir. Mart 2016 tarihinden itibaren KKB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Celal Candan

Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı;
Kredi Risk İzleme ve Yasal Takip

1970 Konya doğumlu olan Celal Candan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra serbest avukatlık yapmıştır. Sırasıyla Vakıfbank Anadolu Yakası Hukuk İşleri Müdürlüğü, Halk Leasing Yönetim Kurulu Üyeliği, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halkbank Kredi Risk Tasfiye Daire Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 22 Eylül 2020 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Kredi Risk İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten Candan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Şahismail Şimşek

Yönetim Kurulu Üyesi

T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı;
KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Bölümü, KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü, Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümü ve Ticari Bankacılık Ürün Bölümü

1968 yılında Erzurum’da doğan Şahismail Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. 1992 yılında Yenişehir/Ankara şubesinde memur olarak göreve başlayan Şimşek, 1995-2007 yılları arasında Sultanhamam Şubesi’nde sırasıyla Servis Yetkilisi, 2. Müdür ve Müdür Yardımcılığı, 2007-2012 yılları arasında Ticari Bankacılık Ürün Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı ve Birim Müdürlüğü, 2012-2016 yılları arasında Avcılar Ticari Şubesi’nde Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2016 yılından itibaren Ticari Bankacılık Satış Bölümü Bölüm Müdürü olarak görev yapan Şahismail Şimşek, 28 Kasım 2017 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. Şimşek, Mart 2018 tarihinden bu yana KKB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şükrü Tuğbay Kumoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı;
KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Şükrü Tuğbay Kumoğlu, bankacılık kariyerine 1999 yılında Garanti Bankası’nda KOBİ Bankacılığı Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak başlamıştır. 2005-2006 yılları arasında Garanti Bankası Ortaklar Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Kumoğlu, sonrasında Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’de (TEB) Bölge Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2013-2018 yılları arasında TEB ShA Kosova’da perakende bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasından sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Kumoğlu, son olarak TEB Perakende Bankacılık Satış ve Çağrı Merkezi Grup Direktörü olarak görev yapmıştır. Şükrü Tuğbay Kumoğlu, Aralık 2019’da Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, KKB’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Nurgün Eyüboğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı;
Krediler

Nurgün Eyüboğlu, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1991 yılında İktisat Bankası’nda MT olarak başlamıştır. 1993 yılında katıldığı Koçbank’ta, 2004 yılına kadar Şube Müdürü olarak çalışmıştır. 2006 yılında Yapı Kredi ve Koçbank’ın birleşmesiyle, 2009 yılına kadar Yapı Kredi’de Kurumsal Bankacılık ve Çok Uluslu Firmalar Grup Başkanı olarak kariyerine devam etmiştir. Şubat 2009 yılında Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü olarak görev almıştır. Şubat 2013 tarihinden itibaren Kurumsal ve Ticari Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmüştür. Mart 2020 itibarıyla Krediler Genel Müdür Yardımcısı (CLO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Eyüboğlu, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Leasing ve KKB Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Kasım Akdeniz

Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü

Bankacılık sektöründe yaklaşık 33 yıllık bir deneyime sahip olan Kasım Akdeniz, kariyerine 1987 yılında Yapı Kredi Teftiş Kurulu’nda başlamıştır. 1996-2011 yılları arasında kredi ürünlerinin ve süreçlerinin oluşturulması, kredi tahsis ve izleme sistemlerinin kurulması ve işletilmesi, kredi politikalarının oluşturulması ve uyum alanları başta olmak üzere Müdür, Direktör ve Grup Başkanı kademelerinde yönetim sorumlulukları almıştır. Bu süre içerisinde TBB nezdindeki Bankacılık Yasası ve alt yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin çalışma gruplarında, KKB Kurumsal Büro Kurulması Çalışma Grubu, Krediler Üzerindeki Aracılık Maliyetleri Çalışma Grubu ve Kredi ve Karşılıklar Çalışma Grubu’nda Üyelik, Kredi Garanti Fonu (KGF) Çalışma Grubu ve Risk Merkezi çalışma Grubu’nda Başkanlık yapmıştır. 2007 yılında KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, 2005-2011 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve 2011-2020 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Mart 2020 tarihi itibarıyla Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) Genel Müdürü olarak atanan Kasım Akdeniz, KGF A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Veysel Sunman

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür V.

1967 Sakarya doğumlu olan Veysel Sunman, çalışma hayatına 1988 yılında Pamukbank T.A.Ş.’de Uzman olarak başlamıştır. 1994 yılına kadar Kredi Risk İzleme Bölümü’nde görev alan Sunman, 1994-2001 yılları arasında Osmanlı Bankası A.Ş. Kredi İzleme Birimi Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Takip eden 2002-2005 yılları arasında T. Halk Bankası A.Ş. Kredi Risk İzleme Daire Başkanı ve 2005-2007 yılları arasında MNG Bank’ta İç Kontrol ve İzleme Merkezi Bölüm Başkanı olarak görev almıştır. Son olarak 2007 yılında başlamış olduğu T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kredi Risk İzleme Bölüm Başkanlığı görevini Mayıs 2020 tarihine kadar sürdürmüştür. 2008 yılından bu yana KKB Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği görevini de eş zamanlı yürüten Sunman, KKB’nin tüm dinamiklerine hakim olup KKB’nin genişleyen ürün-hizmet altyapısı, Risk Merkezi adına yürütülen faaliyetlerin başlatılması, KKB faaliyet alanının reel sektörü de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Findeks Platformu, KKÇ Raporu, Elektronik Teminat Mektubu ve KKB Anadolu Veri Merkezi Projesi’nin hayata geçirilmesi gibi pek çok kilometre taşının oluşumunda aktif görev almıştır. Mart 2019-2020 tarihleri arasında KKB Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Sunman, Mayıs 2020 itibarıyla Kredi Kayıt Bürosu’ndaki görevine başlamıştır.