KKB ÜRÜN YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME BÖLÜMÜ

Ürün Yönetimi Birimi, KKB ve Findeks çatısı altında sunulan ürün/hizmetlerin pazarlama stratejilerine yön vermektedir.

Ürün Yönetimi Bölümü, teknolojik ve ekonomik trendleri, pazardaki fırsatları düzenli olarak analiz ederek üyelerine sunacağı hizmetleri titizlikle tasarlamaktadır.

KKB Ürün Yönetimi ve Geliştirme Bölümü, KKB ve Findeks’e ait ürün ve hizmetlerin stratejilerini belirlemek, bu stratejilere yönelik teknolojik gelişmeleri takip ederek mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, yeni ürünlerin tasarlanması, kullanıma sunulması ve yönetilmesi için gerekli faaliyetleri yerine getirmekle sorumludur. Bölüm, bu sorumluluklarını yerine getirirken finans, kamu, reel sektör ve bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini esas almaktadır. Bölüm temel olarak;

  • Pazarlama stratejilerini dijitalleşme odağında belirleyerek yeni ürünlerin geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi,
  • Finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik farkındalık yaratan eğitimlerin hazırlanması,
  • Müşteri deneyiminin en üst seviyeye çıkarılmasını sağlamak amacıyla dijital trendlerle uyumlu kullanıcı ekranları ve ürün süreçlerinin tasarlanması için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Ürün Yönetimi Birimi

Ürün Yönetimi Birimi, finans, kamu, reel sektör ve bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, KKB ve Findeks çatısı altında sunulan ürün/hizmetlerin pazarlama stratejilerine yön vermektedir. Finans ve reel sektörün hizmetine sunduğu hizmetlerle, ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanmakta, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmetlerle ekonominin şeffaflaşmasına, veriye hızlı erişime olanak sunmaktadır. Ekip, bu çalışmalarını kurum içi, kurum dışı iş birlikleriyle yürüttüğü finansal okuryazarlık eğitim faaliyetleriyle destekleyerek sunulan ürünlerle ilgili farkındalık yaratmayı, pazarlama faaliyetleriyle ürünlerin geniş kullanıcı kitlelerine yayılmasını hedeflemektedir.

Ürün Yönetimi ekibi, sorumluluğunda olan Elektronik Teminat Mektubu, Kredi Notu, Risk Raporu, Limit Kontrol Sistemi (LKS), IBAN Doğrulama, Karekodlu Çek Raporu gibi alanında eşsiz olan ürünlerin yaygınlığını artırmak üzere çalışmalarına kesintisiz devam etmekte; bunun için kullanıcı beklentilerini, teknolojik ve ekonomik trendleri, pazardaki fırsatları düzenli olarak analiz etmekte ve stratejiler çerçevesinde aksiyonları devreye almaktadır.

2020 yılında finans ve reel sektörün ihtiyaçlarına kesintisiz olarak yanıt verilmiş, ülke ekonomisinin dijitalleşmesi yönünde atılan adımların olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Ürünlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi çalışmalarına bu yıl da hız kesmeden devam edilmiş, 2019’da yenilenen Findeks Mobil uygulaması 2020 yılında Sardis Ödülleri’nde Gümüş Sardis’e layık görülmüştür.

Ürün Geliştirme Birimi

Ürün Geliştirme Birimi, finans, kamu, reel sektör ve bireylerin beklentileriyle teknolojik ve mevzuatsal gelişmeleri harmanlayarak, KKB ürün geliştirme stratejilerini belirlemektedir. Birim, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi ve yeni ürünlerin tasarlanması için gerekli faaliyetleri yerine getirmektedir. Birimin, bu faaliyetleri yerine getirirken ürünlere ait kullanıcı dostu, akıcı süreçler tasarlayarak tüm yönüyle farklı bir müşteri deneyimi yaşatmak hedefleri arasındadır. Birim, fikir aşamasından başlayarak, ürünün pazara sunulmasına kadarki tüm süreçleri yürütmekte, KKB ve Findeks çatısı altındaki ürünlerin kullanıcılarla buluşturulmasını sağlamaktadır.

Ürün Geliştirme ekibi, 2020 yılı boyunca KKB ve Findeks ürünlerinin geliştirilmesi, yenilenmesi ve zenginleştirilmesi çalışmalarına aralıksız devam etmiştir. 2020 yılında temelleri atılan KGF ve Birleşik İpotek Finansman Kurumu iş birlikleriyle Türkiye ekonomisinin dijitalleştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. 2020 yılında finans sektörü ve reel sektörde doğan çeşitli ve yüksek hacimli ihtiyaçlara kesintisiz yanıt verilmesi sağlanmış, tasarlanan servislerin sürdürülebilir ve erişilebilir olmasında önemli role sahip olunmuştur.

Dijitalleşme aksiyonlarının kullanıcı odaklı ve sistematik bir yaklaşımla devreye alınmasında rol oynayan Ürün Geliştirme Birimi, 2021 yılında da hızla büyüyen ürün portföyü ve iş birliklerinin kesintisiz şekilde kullanıcılara sunulmasına yönelik aktivitelerini sürdürmeye devam edecektir.