RİSK MERKEZİ KOORDİNASYON BÖLÜMÜ

Ticari TL Risk Bildirimi projesi ile TL ticari kredi kullandırım ve geri ödeme tutarları üyelerle paylaşılmaktadır.

2020 yılında hayata geçirilen Senet Raporu ile, sorgulanan kişilerin, konsolide senet veri bilgilerinin web servis üzerinden görüntülenmesi sağlanmıştır.

KKB’nin TBB RM’ye vekaleten yürüttüğü faaliyetlerden sorumlu olan Risk Merkezi Koordinasyon Bölümü, RM Ürün Yönetimi ve Geliştirme, İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi ile Üye Kuruluşlar Destek Birimlerinden oluşmaktadır.

RM Ürün Yönetimi ve Geliştirme Birimi

RM Proje ve Ürün Geliştirme Birimi tarafından 2020 faaliyet döneminde hayata geçirilen önemli projeler arasında;

 • Kredi Referans Sistemi (KRS) sistemi üzerinden, yeniden yapılandırılan veya ihtiyati tedbir kararı olan hesapların ayrıştırılarak gösteriminin yanı sıra geçmişe yönelik son 12 ay sonu özet tarihçe verilerinin üyelerle paylaşımı,
 • Senet Tekilleştirme Projesi ile;
  • Gerçek kişi, gerçek kişilerin ticari işletmeleriyle tüzel kişilere ait farklı türdeki senet verilerinin web servisle günlük bildirim ve paylaşımına başlanması,
  • Senet raporu ile, sorgulanan kişilerin, konsolide senet verilerinin özet adet ve tutar bilgilerinin web servis üzerinden toplu olarak görüntülenmesi,
 • TCMB’nin talebiyle iki aydan kısa bir süre içinde hayata geçirilen; gerçek kişilerin ticari işletmeleri ve tüzel kişiler için TL ticari kredi kullandırım ve geri ödeme tutarlarının günlük olarak bildirildiği ve üyelerle paylaşımın yapıldığı Ticari TL Risk Bildirimi projesi,
 • Ticari nitelikli TL ve YP kredilere ilişkin kullandırım, ödemeler, vade, teminat bilgilerinin günlük olarak üyelerden alınıp TCMB ile paylaşılması,
 • Yabancı Para ve Gelir Bildirimleri kapsamında bildirilen verilere ilişkin, Müşteri İtiraz Değerlendirme uygulaması,
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yer alan tüzel kişilere ait yatırım teşvik belgesi bilgilerinin anlık olarak sorgulanması yer almaktadır.

2020 yılında başlanan ve 2021’de hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar arasında ise;

 • Adalet Bakanlığı’ndan iflas ve konkordato verilerinin web servisle alınarak üyelerle günlük olarak paylaşılması,
 • Mevcutta aylık periyotta üyelerce bildirim yapılan KRM uygulamasında, günlük bildirim/paylaşım yapısına geçilmesi,
 • Üyelerin, Risk Merkezi bildirimlerine konu verileri olmadığını veya ilgili veri türüne ilişkin faaliyette bulunmadığını beyan edebilecekleri ve girilen beyanları takip edebilecekleri Üye Bildirim Takip ve Beyan Sistemi oluşturulması,
 • e-Devlet Risk Merkezi Rapor kapsamının KLKR’nin yanı sıra KRS, KRM, telekom, çek, senet gibi farklı uygulamalardan beslenerek zenginleştirilmesi; özet ve detay bilgilerle rapor sahibinin finansal durumunun bütünsel olarak gösterilmesi yer almaktadır.

Risk Merkezi Ürün ve Geliştirme Ekibi tarafından, çalışmaları tamamlanan projeler, hayata geçirilen yeni ürünler, mevcut ürün ve hizmetlerdeki önemli gelişmeler, Risk Merkezi adına sunulan ürün hizmetlerin kullanımları ve güncel üyeliklere dair bilgilerin yer aldığı “Risk Merkezi Ürün Yönetimi ve Geliştirme Bülteni” paylaşılmaya başlanmıştır.

Sunulan ürün hizmetlere yönelik özet ve tanıtıcı bilgilerin yer aldığı e-Broşür çalışmalarına devam edilirken, ürünlere yönelik e-Learning videoları hazırlanmaya başlanmıştır.

İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi Birimi

İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi birimi tarafından 2020 yılı içerisinde “Risk Merkezi İnteraktif Raporlama Sistemi” hayata geçirilmiştir. Üyeler, ücretsiz sunulan bu raporlama sistemi ile;

 • Geleneksel raporların aksine, sadece sektör geneli rakamlarına değil, kendi kurumlarına ait rakamlara da anında ulaşabilmekte, böylece kurum-sektör karşılaştırma imkanına sahip olabilmektedir.
 • Sistem içerisinde yer alan interaktif içerikleri kullanarak seçimler yapabilmekte ve kendi tercihlerine göre oluşan sonuçlara anında ulaşabilmektedir.
 • Raporlama sisteminin sunduğu geniş bir zaman serisi sayesinde gelişim ve değişim analizleri yapabilmektedir.

2021 yılı içerisinde bu sisteme tüm çek ve senet verilerinden beslenen yeni içeriklerin eklenmesine yönelik bir proje başlatılacak, sistemin zenginleştirilmesi sağlanacaktır.

2020 yılı içerisinde sektör riskliliği konusunda önemli birer gösterge olan karşılıksız çek oranlarını daha etkin takip edebilmeleri için üyelerle günlük çek istatistikleri paylaşılmaya başlanmıştır.

Ayrıca, yine 2020 yılı içerisinde hayata geçirilen “İleri Keşide Tarihli Çek Verilerinin Paylaşımı” hizmetiyle Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyelerine, talep etmeleri durumunda, müşterilerine tahsis ettikleri ve onlar tarafından diğer bankalara tahsilata ya da teminat verilmiş olan ileri keşide tarihli çeklerin detay dökümüne ulaşabilme imkanı sağlanmıştır. Bu sayede üyelerin, çek müşterilerinin gelecek dönemlere ait ödeme yükümlülükleriyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşabilmeleri sağlanmıştır.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kamuoyu istatistikleri içerisindeki Aylık Bülten’deki çek analizleri detaylandırılmış, ayrı bir bülten olarak yayınlanmaya başlanmıştır.

İş Zekası, Raporlama ve Veri Kalitesi birimi tarafından 2020 yılı içerisinde tüm KKB çalışanlarıyla “Temel Göstergeler Bülteni” paylaşılmaya başlanmıştır.

Üye Kuruluşlar Destek Birimi

Üye Kuruluşlar Destek Birimi, üyelerden gelen bildirimlerde üye memnuniyetini esas alarak, hızlı ve kaliteli destek hizmeti sunmaya devam etmiştir.

2020 yılında KKB Bildirim Yönetimi platformunun altyapısı Aralık ayı itibarıyla daha dinamik bir yapıya dönüştürülmüştür. Böylelikle ölçümlemeler de daha detaylı yapılabilir hale gelmiştir. Bu değişiklikle birlikte üyelerin, KKB ile ilgili taleplerini görüntüledikleri KKB üye portal yapısı da yenilenmiş ve kurumun hizmet kalitesi artırılmıştır.

Birim, üyelere daha iyi hizmet verebilmek için onlardan gelen geri bildirimleri toplamaktadır. Çözümlenen bildirimler için Bildirim Memnuniyet Anketi’ne geri bildirimlerini ileten üyeler telefonla aranmaya devam etmekte, ayrıca çözümlenen bazı bildirimler için üyeler aranarak görüşleri alınmaktadır.

2021 yılı içinde yürütülecek veri kalitesi çalışmaları kapsamında üyelerle yapılan iletişim çalışmalarının robotik uygulamalarla yapılması planlanmaktadır. Bu sayede iletişimin hızı artırılarak, kaynaklar da daha verimli kullanılacaktır.