İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ

2020 yılında devam eden “Birlikte Gelişim Programı” kapsamında 22 yönetici, 55 çalışana mentorluk yapmıştır.

47

2020 Yılında Terfi Alan Çalışan Sayısı

“İdeal” olarak adlandırılan kurum vizyon, misyon, stratejileri ve kültürüyle şekillendirilmiş kariyer yönetim modeli çerçevesinde 2020 yılında 67 çalışan kuruma katılmış ve 44 çalışan ise terfi ettirilmiştir.

KKB’ye yeni katılan çalışanların uyum sürecinin hızlandırılması ve yönetici kadrolarının yeni neslin çalışma hayatına bakış açılarını anlaması ve beklentilerini öğrenmeleri amacıyla 2018 yılında başlatılan ve altı aylık sürelerle “Mentor” atamasının gerçekleştirildiği “Birlikte Gelişim Programı” 2020 yılında da devam etmiş; 22 yönetici, 55 çalışana mentorluk yapmıştır.

Kuruma özel olarak belirlenen temel yetkinliklerle unvan bazlı oluşturulan “Yetkinlik Envanteri” doğrultusunda 14 çalışan “Online Değerlendirme Merkezi” uygulamasına katılarak objektif bir ölçme ve değerlendirme metodolojisiyle güçlü ve gelişime açık yönlerine dair geri bildirimler almışlardır. Bu çalışmayla çalışanlara geleceğe yönelik gelişim planları sunulurken Şirket’in de “Aday Yönetici Havuzu” oluşturulmuştur.

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerinin devamlılığını sağlayabilmek için sınıf içi ve online eğitimlerden oluşan unvan bazlı eğitim/gelişim programları oluşturulmuş olup tüm çalışanların eksiksiz katılımı sağlanmıştır.

2020 yılında KKB’den ayrılarak farklı bir kurumda işe başlayan çalışanların oranı %3 olarak gerçekleşmiştir.

İnsan Kaynakları Profili

521

Toplam Çalışan Sayısı

67

2020 Yılında İşe Başlayan Çalışan Sayısı

36

Yaş Ortalaması

2

2020 Yılında Çalışan Başına Ortalama Eğitim Gün Sayısı

Erkek Lisans ve Lisansüstü Kadın %40 %82 %60 Orta Öğretim %18 Cinsiyet Eğitim