YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Çeşitli zorlukların yaşandığı pandemi döneminde, KKB olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik.

İnovatif ürün, hizmet çalışmalarımızı 2021 yılında da sürdürerek müşterilerimize ve paydaşlarımıza katkı sağlayacak çözümler üretmeye devam edeceğiz.

Değerli Paydaşlarımız,

İzlenen ekonomi politikaları ve uygulanan programlarla 2020 yılına, ülke olarak atılım ve büyüme hedefleri ile başladık. Ancak 2020 yılını benzeri görülmemiş zorluklarla, yoğun bir mücadele dönemi olarak geçirdik.

Tüm dünyada sarsıcı etkileri görülen COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke olarak ekonomik istikrar ve finansal sürdürülebilirlik adına güçlü bir duruş sergiledik. Hükümetimizin öncülüğünde iş dünyası, özel sektör ve finans kuruluşlarının oluşturduğu sinerji, ekonomide dengenin sağlanmasında etkili olmuştur.

Toplumsal ve ekonomik olarak zorluklarla mücadele edilen bu dönemde Kredi Kayıt Bürosu (KKB) olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Bu anlamda başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere tüm sektörlere yönelik sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ticari hayatta güven ortamı oluşturarak desteğimizi sürdürdük.

Dijital altyapımızın gücüyle hızlı ve doğru aksiyon alabildik

Dönemsel dinamikler ve gerekliliklere göre dijital altyapımızdan güç alarak hızlı ve doğru aksiyonları planladık ve uyguladık. İş süreçlerinde ve disiplinlerinde yaşanan değişime ayak uydurmakta zorluk çekmeden müşterilerimize, paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirebildik.

25 yıldır olduğu gibi Türkiye ekonomisinin büyümesi için çalışıyoruz

İnovatif ürün, hizmet çalışmalarımızı 2021 yılında da sürdürerek müşterilerimize ve paydaşlarımıza katkı sağlayacak çözümler üretmeye, yatırım yapmaya ve katma değer sunmaya devam edeceğiz.

Yeni normale ayak uydurarak, bu dönemin gereklerini yerine getiren ve başarılı işlere imza atan tüm çalışanlarımızı kutluyor, gösterdikleri iş birliği için Yönetim Kurulumuzun değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz ve KKB için 2021 yılının çok daha başarılı olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla,

Arif Çokçetin
Yönetim Kurulu Başkanı