KKB HAKKINDA

KKB, yenilikçi ürünler ve etkin risk yönetimi çözümleri ile başta finans sektörü olmak üzere bireylere ve reel sektöre hizmet vermektedir.

KKB Anadolu Veri Merkezi, olağanüstü durum merkezi, bulut hizmetleri ve merkezi ürün ve teknolojik altyapı hizmetleri sunmaktadır.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), önde gelen dokuz bankanın ortaklığında 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. Finans sektörünün köklü kuruluşları arasında yer alan KKB, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 49 banka, 15 tüketici finansmanı, 55 faktoring, 22 finansal kiralama, 5 sigorta, 16 varlık yönetim şirketi, 1 kaynak kuruluş ve 3 diğer olmak üzere toplam 166 üyeye sahiptir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda öngörüldüğü üzere (md.73/4) en az beş banka tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere kurulmuş bir şirket olan KKB’de üye statüsünde bulunan kuruluşlar, ilgili Kanun’un aynı maddesi uyarınca, müşterilerine ait kredi bilgilerini Nisan 1999’dan bu yana birbirleriyle paylaşmaktadır.

25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Ek Madde 1 ve Geçici Madde 28 eklenmiş, Ek Madde 1 ile de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde, kredi kuruluşlarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlarla gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ve üçüncü gerçek kişilerle de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi (RM) kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki Risk Santralizasyon Merkezi’nin devriyle TBB Risk Merkezi, 28 Haziran 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir. KKB, TBB Risk Merkezi’ne vekâleten tüm operasyonel ve teknik faaliyetleri kendi bünyesinde yürütmenin yanı sıra 181 RM üyesi finansal kuruluşa veri toplama ve paylaşım hizmeti vermektedir.

Ocak 2013 tarihinde hizmete sunduğu Çek Raporu ve Risk Raporu ile KKB, yalnız finansal kuruluşlara değil, aynı zamanda bireylere ve reel sektöre yönelik hizmetler de sunmaya başlamıştır. Kişi ve kurumların finansal itibarlarını yönetebilmeleri için önemli araçlar sunan KKB, 2014 yılında bireylere ve reel sektöre yönelik olarak tasarlanan finansal hizmet platformu Findeks’i hayata geçirmiştir. 2015 yılında hayata geçen, 2016 yılında yasayla kullanımı zorunlu hale gelen ve 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe giren Findeks Karekodlu Çek Sistemi ile daha şeffaf ve güvenli bir ticari hayat için de oldukça önemli bir adım atılmıştır. Bununla birlikte, 2016 yılı Aralık ayında faaliyete başlayan KKB Anadolu Veri Merkezi ile başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere veri merkezi, olağanüstü durum merkezi ve bulut hizmetlerinin yanı sıra kurumlara özel olarak yapılandırılan merkezi ürün ve teknolojik altyapı hizmetleri sunulmaktadır. KKB 2020 yıl sonu itibarıyla 86 ürün ve hizmeti üyelerinin kullanımına sunmaktadır. KKB’nin 2020 yıl sonu itibarıyla 521 çalışanı bulunmaktadır.