KKB GÖNÜLLÜLÜK PLATFORMU

KKB, topluma değer katan projeleri 50’den fazla gönüllü çalışanının emekleriyle hayata geçirmektedir.

50+

KKB Gönüllülük Platformu Üye Sayısı

Sosyal sorumluluk bilincini tüm faaliyetlerinin merkezine alan KKB, topluma değer katan projeleri çalışanlarının da gönüllü katılımıyla birlikte hayata geçirmektedir. İlk olarak 5 Aralık 2019 Dünya Gönüllüler Günü’nde lansmanı yapılan KKB Gönüllülük platformuyla tüm kurumsal sosyal sorumluluk projeleri tek bir çatı altında toplanmıştır. Sayıları 50’nin üzerinde olan KKB Gönüllüleri, bu platform çatısında faaliyetlerini sürdürmektedir.