KKB VE FİNDEKS İŞ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Analitik Model Geliştirme Birimi, mevcut risk tahmin modellerinin devamlılığını sağlamış, yeni modeller geliştirmiştir.

Satış Yönetimi Birimi, KKB’nin itibar ve ve ilişki yönetiminde finans sektöründe öncü olmasını hedeflemektedir.

Analitik Model Geliştirme Birimi

2013 yılından bu yana faaliyet yürüten Analitik Model Geliştirme Birimi; İstatistiksel Model Geliştirme, Merkezi Karar Destek Sistemleri ve Sahtecilik Önleme olmak üzere üç farklı alandaki faaliyetlere odaklanmıştır. Birim, mevcut risk tahmin (skor) modellerinin devamlılığını sağlamanın yanı sıra üye ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni modeller geliştirmiştir. Birim, Bireysel Kredi Notu, Bireysel Borçluluk Endeksi, Çek Skoru, Ticari Kredi Notu, Ticari Borçluluk Endeksi, Bireysel Tahsilat Skorları, Ticari Web Skoru, Tarım Kredileri Skoru ve Bireysel Eğilim Skoru uygulamalarını daha geniş kitlelerle buluşturmayı temel öncelikleri arasında görmektedir. İnovatif çalışmalarını da ivmelendiren Analitik Model Geliştirme Birimi, 2021 yılı boyunca çeşitli makine öğrenmesi modellerini uygulamaya alma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkezi Karar Destek Sistemleri uygulamaları, banka ve finans kuruluşlarının yanı sıra faktoring ve reel sektör için de risk içeren kararların daha hızlı, tutarlı ve doğru olarak alınabilmesine imkân tanımaktadır. Türkiye’nin ilk ulusal sahtecilik önleme sistemlerini hayata geçiren ekip, 2020 yılında bu sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanmıştır.

Satış Yönetimi Birimi

2020 itibarıyla Banka Kanalı Yönetimi, Üye Kanal Yönetimi, Findeks İş Geliştirme Yönetimi, İş Ortaklıkları Yönetimi, Müşteri İletişim Merkezi (MİM) ve Satış Kanalları Pazarlama Yönetimi Birimleri, Satış Yönetimi Birimi çatısı altında toplanmıştır.

Satış Yönetimi Birimi’nin temel odak noktasını; sorumluluğu altında bulunan her kanaldan KKB müşterilerine tek elden hizmet vererek, bankaların, finans kuruluşlarının ve reel sektörün finansal risklerinin etkin biçimde yönetilmesini sağlamak oluşturmaktadır. Ayrıca KKB’nin yenilikçi ürün ve hizmetlerini her segmente ulaştırarak, itibar ve ilişki yönetiminde finans sektörünün öncüsü olmak bölümün ana stratejileri arasında yer almaktadır.

Satış Yönetimi Birimi; temel olarak reel sektör, banka, üye kurumlar ve bireylerin kullanımına açık olan tüm KKB ve Findeks ürünlerine ilişkin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir.

Birim, KKB’nin stratejileri doğrultusunda hem yeni müşteri kazanımı hem de mevcut üye ve müşterilere KKB’nin yüksek standartlarına göre hizmet üretmeye odaklanmıştır. Satış Yönetimi Birimi, üyelerden ve müşterilerden gelen talepleri en kısa sürede ve en yüksek kalitede karşılamayı ilke edinmiştir. Üye ve müşteri memnuniyetinin temini için bir yandan kurumun teknolojik olanaklarını en etkin biçimde kullanırken diğer yandan bu hizmeti veren insan kaynağının sürekli gelişimini sağlamak üzere çalışmalarını yürütmektedir. Birim, özellikle Findeks’in stratejik satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi için üye bankaların dağıtım kanalları ve Findeks’in yaygınlaştırılması için kurulmuş İş Geliştirme ve İş Ortaklıkları kanallarıyla KKB ürünlerinin hedef kitlesine ulaşmasını sağlamaktadır.

Banka Kanalı Yönetimi

Banka Kanalı Yönetimi; bankaların genel müdürlük, bölge müdürlüğü ve şubelerine doğrudan temas ederek, maksimum değer yaratmayı hedeflemekte; temel olarak bankacılık müşterilerinin kullanımına açık olan tüm Findeks ürünlerine ilişkin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir.

Banka Kanalı Bölümü, Findeks markasının bilinirliğinin artırılarak hem reel sektör temsilcileri hem de bireylerde risk yönetimi kültürünün oluşması ve nihai tüketicinin de bu bilinci edinmesini amaç edinmiştir. Birim, bu kültürel değişimi gerçekleştirebilmek için Findeks markasıyla üye bankaların şube ve alternatif dağıtım kanalları arasında iş birlikleri kurulmasına katkı vermektedir.

Birim, özellikle Findeks’in stratejik satış hedeflerinin gerçekleşmesi için üye bankaların dağıtım kanalları aracılığıyla Findeks ürünlerinin hedef kitlesine ulaşmasını sağlamaktadır.

2020 yılında banka şube kanalında birebir görüşmeler yaparak Findeks farkındalığını ve ürün/süreç bilgisini geliştirmekle görevli Findeks İletişim Danışmanları tarafından yapılan şube-müşteri görüşmesi sayısı 35 bini geçmiştir. 2021 yılında bu kanalın satış etkinliğinin geliştirilmesi, böylelikle Findeks’in hem yeni müşteri kazanım hızının hem de mevcut müşteri penetrasyonunun artırılması amaçlanmaktadır.

Satış kanallarında kaliteli hizmet sunmayı misyon edinen ve sahadaki ekiple gerekli koordinasyonu sağlayan Satış Destek ekibi, satış hedeflerinin gerçekleşmesi amacıyla saha ziyaret ve performans raporlarının takibini sağlamaktadır. Saha satış ekibinin operasyonlarının desteklenmesi, satış kanalları için ihtiyaç duyulan raporların oluşturulması ve gerekli bilgilendirmelerin sahayla paylaşılmasına yönelik süreçleri başarıyla yürütmektedir.

Mevcut Findeks saha ekibinin maksimum verimle ve etkin olarak yönetilmesinin yanı sıra bankaların Genel Müdürlük iş kollarında Findeks’in bir bankacılık ürünü haline getirilerek, sürdürülebilir büyüyen ürünler arasında konumlandırılması ve bilinirliğinin artırılarak bankaların mobil ve internet şubeleri başta olmak üzere tüm kanallarında yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

2020 yılında, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri sayesinde ETMP ve KKB’nin Karekodlu Çek hizmeti de yaygınlaştırılmıştır.

İş Geliştirme Birimi

İş Geliştirme Birimi, kurulduğu günden bu yana reel sektörün finansal risk yönetimi ihtiyaçlarının tespiti ve KKB’nin hizmetlerine erişim konularında kurumun reel sektöre açılan kapısı konumundadır. Reel sektör aktörleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarını paydaşları olarak benimseyerek alacak risklerinin rasyonel verilere dayanarak yönetilebilmesi, geliştirilen iş modelleriyle finansal okuryazarlığın artırılması, finansal bilgi paylaşımı süreçlerinde standartların oluşturulması ve şeffaflığın sağlanması konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Dijitalleşmenin bir tercih değil bir zorunluluk olarak hayatımıza girdiği 2020 yılı içinde İş Geliştirme Birimi, faaliyet gösterdiği alanlarda KKB’nin ürün ve hizmetleriyle reel sektörün dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

Bu bağlamda Elektronik Teminat Mektubu (ETMP), teminat mektubu sürecini uçtan uca dijitalleştirerek, reel sektör için bu sürecin tamamen güvenli hale getirilmesine olanak sağlamaktadır. 2020 yılı içinde reel sektörde faaliyet gösteren ülkemizin büyük kuruluşlarının ETMP’ye geçmeleri ve reel sektöre liderlik etmeleri sağlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ETMP yalnızca İş Geliştirme Birimi tarafından direkt temas edilen kurum ve şirketlere değil, bu kurum ve şirketler aracılığıyla yapılan toplu bilgilendirme çalışmaları sayesinde, otomotiv, inşaat, sigorta, enerji, sağlık gibi birçok sektöre geniş kapsamda duyurulmuştur. Ticaret odalarında yapılan tanıtım sunumlarına ek olarak 2020 yılında, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri sayesinde yalnızca ETMP’nin değil, özellikle KKB’nin Karekodlu Çek hizmetinin de sektörlerin geneline, sunumlar, tanıtım toplantıları ve bilgilendirme çalışmaları aracılığıyla tanıtılması sağlanmıştır.

Reel sektör profesyonellerinin, KKB ürün ve hizmetlerinden sağladığı faydaları ve deneyimlerini paylaştıkları, “Findeks ile Sektörün Gözünden” webinar serisi planlanarak hayata geçirilmiştir. Dayanıklı tüketim, tarım ve otomotiv sektörünün temsilcileri, KKB ürün ve hizmetlerinden kendi kuruluşlarında sağladıkları faydaları bu platform aracılığıyla, başta faaliyet gösterdikleri sektör olmak üzere diğer reel sektör profesyonelleri için de referans niteliği teşkil edecek şekilde anlatmışlardır.

Birim 2020 yılında ayrıca, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN ile önemli iş birliklerine imza atmış, yürütülen çalışmalar sektörün tedarikçi risklerini KKB raporları aracılığıyla değerlendirmesine imkan vermiştir.

İş Geliştirme Birimi, finans sektörü altında yer alan sigorta ve elektronik para/ödeme kuruluşlarına yönelik proaktif çalışmalara da imza atmış, bu faaliyet alanında öne çıkan ihtiyaçlardan biri olan doğrulama hizmetlerinin sektörde yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır.

Oto kiralama, dayanıklı tüketim ve ikinci el otomobil satış sektörlerindeki senetli satış süreçlerinde Findeks’in kullanılmasına yönelik çalışmaların sonucunda, bireylerin finansal okuryazarlık bilincine dokunulmaya devam edilmiş, bu sektörlerdeki çalışmalar ve 2019 yılında bu alanda yaygınlaşan Findeks kullanımı, diğer sektörlere de örnek olarak sunulmuştur.

2020 yılında, hızlı tüketim, tarım, inşaat malzemesi, otomotiv, akaryakıt gibi bayi kredi risk yönetimiyle risk izlemenin kritik önem taşıdığı sektör paydaşları için önemli kurumlarla projeler gerçekleştirilmiş, böylelikle bu iş kollarında da Findeks’e entegre sistem sayısı artırılmıştır. Risk izleme alanında reel sektörle yapılan bu çalışmalar sayesinde, işletmeler, bayi risklerini daha proaktif yönetmeye başlamış; limit tahsis süreçlerinde Findeks raporlarını öncül değerlendirme kriteri haline getirmiş ve bu değerlendirme sistemini kurumsal süreçlerine dahil etmiştir.

Üye Kanal Yönetimi Birimi

Üye Kanal Yönetimi, KKB’nin finans sektörüyle olan ilişkilerini yönetmekten sorumludur. Günümüz dünyasında geniş kitlelere temas etmenin ve her zaman ulaşılabilir olmanın önemine inanan KKB, finans sektörüne Üye Kanal Yönetimi Birimi altında konumlandırdığı kanallar üzerinden ulaşmaktadır.

Birim; bankalar, tüketici finansman şirketleri, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleriyle Borsa İstanbul, Tarım Kredi Kooperatifi ve Risk Merkezi üyesi olan alacak sigortası firmalarına hizmet vermektedir. Her kuruma özel atanan üye temsilcileriyle üyelere birebir temas ederek, onların KKB ve RM hizmetlerini yakından tanımalarını sağlamakta ve bu hizmetlerden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için yönlendirmektedir.

KKB, teknolojik gelişim ve internet kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak, Üye Kanal Yönetimi ekibi tarafından yönetilen ve üyelere özel tasarlanan web sitesini KKB ve Risk Merkezi ürünlerine ilişkin bilgi, bildirim, geri bildirim kanalı olarak kullanmaktadır.

Üyelerle yürütülen ilişkilerin yönetiminin yanı sıra bütçe ve ürünlerin satış performansı da birim tarafından düzenli olarak takip edilerek KKB ve RM hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.

Üye Kanal Yönetimi, üyelik süreçlerinin başlatıldığı andan itibaren üyelerin ihtiyaç duyduğu her an yanında olmayı hedeflemektedir. Birim bu amaçla yaptığı birebir ziyaretler gerçekleştirdiği çalışma grupları ve web sitesi aracılığıyla üyelerden gelen her türlü geri bildirim ve önerileri ilgili ekiplere ileterek, KKB ürün ve hizmetlerinin şekillenmesine katkı sağlamaktadır.

İş Ortaklıkları Yönetimi

Satış Yönetimi kapsamında yer alan İş Ortaklıkları Kanalı ise yaygın müşteri ağına sahip, sektöründe lider yazılım evleri, ERP çözüm ortakları, operatörler, geniş müşteri ağına sahip e-ticaret siteleri ve Fintech’lerle birlikte iş modelleri geliştirerek; Findeks ürün ve paketlerinin en uç noktalara kadar yaygınlaştırılması hedefiyle çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) ile gerçekleştirilen iş ortaklığıyla sigorta acenteleri müşterilerine Findeks paketleri sunmaya başlamıştır. Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında artık sigorta acentesi müşterileri şahsi finansal risklerini yönetebildikleri gibi, ticari ilişki içerisinde bulundukları üçüncü kişilerin finansal durumlarını öğrenip, alacak risklerini yönetebilme imkanına sahip olacaklardır.

Müşteri İletişim Merkezi Birimi

Bireysel ve ticari müşterilerin taleplerine doğru ve hızlı cevap vermeyi hedefleyen Müşteri İletişim Merkezi (MİM), bu ilkesi çerçevesinde 2020 yılında da faaliyetlerini sürdürmüştür. Müşteri İletişim Merkezi, Findeks ve TBB Risk Merkezi’ne müşteri hizmetleri desteği vermektedir.

COVID-19 salgını sürecinde gerekli altyapı çalışmalarının ivedilikle devreye alınmasıyla birlikte, MİM herhangi bir hizmet kesintisine uğramaksızın evden çalışma sistemine geçmiştir.

Gelişen teknolojiye paralel olarak, süreçler sürekli iyileştirilmekte olup, 2021 döneminde müşteri deneyimini geliştirmek ve müşterilerin beklentilerini daha net tespit edebilmek amacıyla speech analytics (sesten metine) teknolojisi devreye alınmıştır.

Satış Kanalları Pazarlama Yönetimi

Satış Kanalları Pazarlama Yönetimi, tüm Satış Yönetimi kanallarının ürün ve hizmet tanıtım süreçlerine ilişkin pazarlama stratejilerinin yönetilmesinden sorumludur. Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanalları üzerinden Findeks ürünleriyle ilgili yapılacak olan faaliyetleri KKB’nin misyonları doğrultusunda en üste seviyelere taşımayı hedeflemektedir. Satış Yönetimi Birimi’nin bünyesinde bulunan tüm kanalların pazarlama faaliyetlerinde, paydaşlarla koordinasyonunu sağlamaktadır.

Findeks markasıyla sunulan ürün ve hizmetlerin müşteri kanallarında yaygınlaştırmasını sağlamak, banka ve iş ortaklarına ürünlere ait kılavuzluk oluşturması amacıyla gelişen global trendlere uygun olarak “Findeks Dijital Sunum” portalı Üye KKB’nin altında sunulmaktadır.

Satış Yönetimi Birimi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren mevcut ve potansiyel müşterilere yönelik ürün tanıtımı ve ilişki yönetimini destekleyecek pazarlama planına uygun argümanlar geliştirmektedir. Birim, bütçe ve yıllık finansal planda belirlenen hedefler doğrultusunda satış kanallarının ihtiyaçları paralelinde kampanya kurgularına destek olarak kampanya organizasyonlarını gerçekleştirmektedir. Satış kanallarında yürütülen pazarlama aksiyonlarının yanı sıra satış-pazarlama bütçesi ve hedef-gerçekleşme gelişimi de birim tarafından düzenli olarak takip edilmektedir.

Ayrıca KKB’nin kurumsal değerleri olan takım gücü, sorumluluk, itibar ve sürekli gelişimin tüm satış kanalları tarafından benimsenmesini sağlayacak organizasyonel faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Kurumsal İletişim Birimi

Kurumsal İletişim Birimi, KKB ve alt markalarının imaj ve itibarını oluşturmak, korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda pazarlama iletişimi, görsel tasarım, basın ilişkileri ve itibar yönetimi, medya planlama ekipleriyle kurum içi-kurum dışı iletişime yönelik çalışmaları desteklemekte ve yürütmektedir.

2020 yılı içerisinde KKB ve Findeks ile ilgili yürütülen iletişim faaliyetleri kapsamında ürün ve hizmet tanıtım materyalleri oluşturulmuş, iletişim stratejileri doğrultusunda medya planlamaları yapılmış, sektörel etkinliklerde sponsorluk çalışmaları düzenlenmiş, canlı yayın webinar çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

KKB’nin 25’inci kuruluş yılı olan 2020 yılında, ülkemizde ticarette önemli bir araç olarak kullanılan çekin tarihteki uzun soluklu yolculuğunu aktaran “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Çekin Tarihi” adlı eser Tarih Vakfı iş birliğiyle hazırlanarak kurum içi ve dışı paydaşlara ulaştırılmıştır.

Kurumsal sosyal sorumluluk proje çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmekte olup “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasının yedinci dönemi de başarıyla tamamlanmıştır. Yarışma kapsamında dereceye giren projelerden birisini hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Kurumsal gönüllülük programı oluşturulması adına çalışmalar başlatılarak KKB Gönüllüleri platformu hayata geçirilmiş, bu platformun kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alması desteklenmiştir. Bunların yanı sıra kurum kültürünü geliştirmek amacıyla yürütülen kurum içi sosyal kulüplerin faaliyetleri teşvik edilerek gönüllü sosyal sorumluluk projeleri kurum içerisinde de desteklenmiş ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği projeleri geliştirilmiştir.

CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi, üyelere özel kullanıcı portalı www.kkb.com.tr/üye’nin geliştirilmesine katkı vermektedir.

CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi

CRM Yönetimi ve Dijital Kanallar Birimi, mevcut müşterilerin bağlılığını artırmanın yanı sıra doğru zamanda, doğru kişiye, doğru ürünü sunarak yeni müşteri kazanımına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Müşteriyi her zaman stratejisinin odak noktasına yerleştiren birim, bu doğrultuda teknolojik gelişmeleri ve trendleri takip ederek yeni iletişim kanallarının geliştirilmesi ve mevcutların iyileştirilmesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Birim temel olarak;

  • Findeks ürünlerinin dijital platformlarda sunumu ve yaygınlaşması hakkında stratejilerin belirlenmesi,
  • Bu stratejilere uygun olarak teknolojik gelişmeleri, trendleri ve müşteri taleplerini takip ederek, tespit edilen ihtiyaçların dijital kanallara uyarlanması ve takibi,
  • Akıllı teknolojilerle analitik yaklaşımları bir araya getirerek etkin müşteri ve kampanya yönetimi yöntemlerinin geliştirilmesi, uygulanması, takibi, analizi ve raporlanması,
  • Yenilikçi dijital tanıtım yöntemlerini ve trendleri takip ederek performansın artırılmasından sorumludur.

Birim, 2020 yılı boyunca analitik yaklaşımlarla desteklenen hedefleme ve segmentasyon çalışmalarının yürütüldüğü Findeks kampanya yönetimi faaliyetlerinin, dijital kanallardan ve dijital pazarlama platformlarından sunulmasını sürdürmeye devam etmiştir. Bunun yanı sıra, ürün ve hizmetlerin sunulduğu kampanya yönetimi uygulamaları ve kanal altyapısını geliştirme ve iyileştirilme çalışmalarının yoğun olarak devam ettiği 2020 yılında, analitik çalışmalara zemin hazırlayacak Veri Ambarı projelerine odaklanmıştır. Özellikle Findeks Mobil uygulamasının yenilenmesiyle birlikte kazanılan yeni müşterilere ürünlerin tanıtımı ve kullanımını tetikleyici CRM faaliyetlerini sürdürmüştür. Paket sahibi müşterilerin aktivasyon analizlerini yaparak, SMS, e-posta, akıllı dış arama sistemi (IVN) ve İletişim Merkezi kanalları aracılığıyla gerçekleşen kullandırım faaliyetleriyle birlikte aktivasyon oranında artış sağlanmıştır. Yılın son çeyreğinde birimin iç kaynak ve uygulamaları kullanarak gerçekleştirdiği anket çalışmasıyla aktive edilen müşterilerin görüş ve önerileri toplanmış, 2021 yılı faaliyet planlamalarını yönlendirici değerli sonuçlar elde edilmiştir.

Birim, KKB üyelerine özel sunulan hizmet yelpazesinin bir tanıtım platformu olan üyelere özel kullanıcı portalı www.kkb.com.tr/üye’nin geliştirilmesine katkı vermeye devam etmiştir. Bu kapsamda; KKB üyeleri için hızlı, etkin ve interaktif bir iletişim platformunun oluşturulmasına yönelik iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. 2020 yılı son çeyreğinde KKB üyelerinin bu platform üzerinden ilettikleri konuların takibi için geliştirilen bildirim yönetimi altyapısını portal üzerinden de devreye alarak iletişim ve takip hizmetlerinin verimliliğini artırmıştır.

Birim, Findeks kurumsal web sitesinin günümüz kullanıcı deneyimi trendleri gözetilerek teknolojik altyapı yenileme çalışmalarına devam etmiş, yıl boyunca birçok iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. 2020 yılı son çeyreğinde site içinde deneyimi zenginleştirecek bir chatbot uygulaması olan Findeks Bilgiç’i hayata geçirmiştir. Ayrıca, bot uygulamasını önümüzdeki dönemde diğer dijital kanallarda da yaygınlaştırma çalışmaları için hazırlıklara başlamıştır. 2020 yılı içinde web analitiği, karar modülü ve izleme fonksiyonlarını içeren ve tüm iç sistemlerle entegre çalışan Akıllı CRM uygulamasına yönelik çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çalışmalarla müşteri deneyimini daha da üst seviyeye taşıyacak, operasyonel verimliliği artırırken ve gelir artışı yaratacak yapay zeka temelli, gerçek zamanlı öneri/tekliflendirme yapısını kapsayan bir uygulama geliştirilmesi hedeflenmektedir. Birim, özellikle kampanya gönderimlerini otomasyona taşıyarak ihtiyaç anında müşteriye ulaşabilmeyi, aynı zamanda kurum içi operasyonel verimliliği artıran bu teknolojik geliştirmelere ve otomasyon sistemlerinin etkin kullanımına devam etmeyi amaçlamaktadır.

Birim, 2020 yılında da sosyal medya kanallarındaki takipçilerin finansal okuryazarlığının artırılmasına yönelik faaliyetlerine de devam etmiştir. Ayrıca, tüm sosyal medya hesaplarında yeni gelişmeleri takip ederek, Findeks hesaplarına adaptasyonu gerçekleştirmiştir.

2020 yılı Haziran ayı içerisinde dijital pazarlama alanında hem birim başı maliyet hem site trafiği hem de web satış alanlarında Findeks’in en yüksek rakamlarına ulaşılmıştır.

Birim, KKB ve Findeks’in kurumsal itibarını yönetmek, kriz anlarını önden fark edebilmek ve içgörü sağlayabilmek adına dijital mecralardaki izleme faaliyetlerine devam etmiş, KKB ve Findeks’a ait tüm sosyal medya hesapların ve yorumların tek bir platform üzerinden takibini sağlanacağı altyapıya kavuşturarak, şikayet yönetimindeki hizmet seviyesinde iyileştirme sağlamıştır. Ayrıca yeni mobil uygulamanın hayata geçişiyle birlikte, Findeks Mobil uygulama marketindeki müşteri yorumlarının takibinin yapılmasına başlanmış ve hem müşteri memnuniyetinin artırılması hem de yeni ziyaretçilere yön gösterecek açıklamaların paylaşılmasını sağlayan şikayet yönetimi akışı kurulmuş ve uygulamaya alınmıştır.