BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE AR-GE BÖLÜMÜ

Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge, modern teknolojiler doğrultusunda yazılım geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir.

BT Erişim ve Ödeme Uygulamaları Birimi, RM ürünlerinin yazılım geliştirmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

Yazılım Geliştirme Birimi

Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Bölümü altında konumlandırılan bölüm, kurum genelinde iletilen ürün geliştirme isteklerinin, modern teknolojiler doğrultusunda yazılım geliştirilmesinden sorumludur. Direktörlük içerisinde farklı sorumluluk alanlarında hizmet veren dokuz ayrı birim bulunmaktadır.

Temel Büro Uygulamaları Birimi, kurumun ana sorumluluk alanı olan büro yazılımlarından ve LKS uygulamasından sorumludur. KRM uygulamasının önümüzdeki dönemde günlük bildirime geçirilmesi hedeflenmektedir.

Dijital Platformlar Birimi, KKB’nin tüm web sitelerinin geliştirme ve bakım çalışmalarından sorumludur. Ayrıca Finansal Kurumlar Birliği (FKB) için sunulan Merkezi Fatura Kayıt Sistemi (MFKS)’nin geliştirmeleri de bu ekibin sorumluluğundadır. Bu yıl yapılan çalışmalarla Findeks.com ve kkb.com.tr üye portal web sitelerinde müşteri deneyimini artırmaya yönelik yeni geliştirmeler devreye alınmıştır. Ayrıca Bilgiç, chatbox gibi eklenen uygulamalarla müşterilerin operasyonel maliyetlerinde tasarruf sağlanmıştır.

Risk Merkezi Uygulamaları Birimi, Risk Merkezi (RM) yazılım geliştirme faaliyetlerden sorumludur. Yabancı Para Risk Bildirimi Projesi, Yabancı Para İtiraz Değerlendirme Sistemi, RM Başvuru İyileştirme, e-Devlet Raporu Zenginleştirme çalışmaları ekibin bu sene devreye aldığı önemli çalışmalardandır.

BT Erişim ve Ödeme Uygulamaları Birimi, RM ürünlerinin yazılım geliştirmesi ve KKB’nin ödeme sistemleri altyapısının yazılımından sorumludur. Tüzel TL Nakdi Risklerin Günlük Bildirimi, Tüzel Kişi Kredi Takip Uygulaması Bildirimi, Birleşik İpotek Finansman Kurumu adına veri toplama platformunun kurulması, Fraud Önleme Projesi bu ekibin 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu önemli projeler arasında yer almaktadır.

BT Findeks ve Reel Sektör Uygulamaları Birimi, Findeks uygulama geliştirme aktivitelerinden sorumludur. 2020 yılında, Findeks içerisinden sunulan karekodlu çek raporuna iflas bilgileri, UYAP, MERSİS entegrasyonu gibi önemli özellikler eklenerek zenginleştirilmiştir. 2019 yılında devreye alınan yeni Findeks mobil uygulamasının yaygınlığının artırılması ve performansının iyileştirilmesi için ek özellikler getirilmiştir. Ayrıca İleti Yönetim Sistemi (İYS) entegrasyonları tamamlanmış, böylece uygulamayı kullanan Findeks müşterileri bildirimlerini daha kolay yönetebilir hale getirilmiştir. Findeks müşteri iletişiminin daha efektif, güvenli ve izlenebilir olması amacıyla yeni SMS, OTP, PUSH bildirim platformuna geçiş çalışmalarının Ocak 2021 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Mobil Teknolojiler Birimi, Findeks Mobil projesine ait geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. RM ve KKB FTP uygulamaları çift bileşenli doğrulama altyapısının geliştirilmesi, MySQL/Tomcat gibi açık kod teknolojiler kullanılarak geliştirilen GSM Doğrulama projesi, ekibin başarıyla tamamladığı önemli projelerdendir.

BT Karar Destek Birimi, KKB ürünlerinin yazılım geliştirmesinden sorumludur. KGF projesi, E-teminat-Takasbank entegrasyonun sağlanması, SABAS, DYS envision entegrasyonu, TarımKart Skor Projesi bu sene gerçekleştirdiği önemli projelerdendir. BT Ankara Veri Merkezi Yazılım Birimi, TCMB’ye sunulan SRVTS uygulamasıyla KKB’nin NOVA Platformu’nun geliştirilmesinden sorumludur. 2020 yılı içerisinde NOVA’nın form veri toplama modülü yazılım geliştirme çalışmalarını başarıyla tamamlamıştır.

Veri Ambarı Uygulamaları

Veri Ambarı Yazılım Geliştirme, Veri Ambarı ve İş Zekası Uygulamaları ve ERP Uygulamaları olmak üzere iki ayrı birimden oluşmaktadır.

Veri Ambarı ve İş Zekası Uygulamaları Birimi, kurumun hem iç hem de dış müşterilerine sunmuş olduğu raporlama ve analitik uygulamalardan sorumlu birimdir. İş zekası çözümleri, şirket karar vericilerinin ve çalışanlarının, doğru bilgiye, istenilen an ve istenilen yerden, en hızlı şekilde ulaşılmasını sağlayarak, stratejik kararların en doğru şekilde alınmasını sağlayan uygulamalardır. 2020 yılı içerisinde yapılan düzenlemelerle bu platformdan sunulan hizmetlerin yenilenmesine başlanmıştır. Risk Merkezi İnteraktif Veri Platformu kurularak üyelerin merkezi bir platformdan raporlara hızlı, dinamik ve güvenli bir şekilde erişmeleri sağlanmıştır. Veriye erişimin büyük önem kazandığı günümüzde, veriyi kaynağından alıp işleyerek bunu veri mühendisliği, veri madenciliği, veri analizi gibi bütün farklı alanlar için kullanıma açılmasını sağlayan ekip, bu alandaki hizmet kalitesini artırmak amacıyla bir RFP hazırlayarak sunduğu hizmetleri yeni büyük veri çözümleriyle entegre etmek üzere çalışmalara başlamıştır. 2021 yılında yeni platformun hizmete geçebilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.

ERP Yazılım Geliştirme Birimi, kurumun tüm iş akış sistemleriyle ilgili yazılım geliştirme aktivitelerinden sorumlu birimdir. Kurumun Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi, Mali İşler ve İnsan Kaynakları birimleri tarafından kullanılan ERP uygulamasının yazılım desteği ve bu modül üzerindeki yeni geliştirme ve bakım hizmetlerinden sorumludur. 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarla ERP sisteminin kurumda kullanılan birçok modülle (Doküman Yönetim Sistemi, Bütçe Raporlama, Müşteri Sözleşmeleri, Ar-Ge platform) entegrasyonu sağlanmıştır.

Findeks Mobil projesine ait geliştirme faaliyetlerini Mobil Teknolojiler Birimi yürütmektedir.

BT Hizmet Yönetimi Birimi

2020 yılı faaliyet döneminde, KKB ürün ve hizmetlerinin availability raporlarının haftalık ve aylık olarak, RM ürün ve hizmetleri tarafında ise yine aynı raporların haftalık, 15 günlük ve aylık periyotlarda ilgililerle paylaşılmasına devam edilmiştir. KKB ürün/hizmet kataloğu güncellenmiş, yeni hizmetler ilgili birimlere ve yönetime raporlanmaya başlanmıştır. RM tarafında yapılan ürün/hizmet kataloğu güncellemeleri TBB RM ile mutabakata varılarak sonuçlandırılmış, güncel ürün/hizmet kataloğu üzerinden availability raporları paylaşılmaya devam etmiştir.

KKB tarafında iç hizmetlere ait katalog güncellemesi yapılmıştır. Risk Merkezi Üye Denetim Takip Sistemi (RMDS) hizmetinin availability ölçümlemesi ve raporlamasına devam edilmektedir. Altyapı tarafında server available raporlaması anlık olarak bildirilmekte ve haftalık olarak raporlanmaktadır. Ayrıca tespit edilen warning ve critical alarm mesajları gerekli müdahalelerin yapılması için ilgili ekiplere yine anlık olarak yönlendirilmektedir. TBB RM’ye, itelligence firmasının TBB’ye verdiği SAP hizmetinin aylık SLA raporu ve ayrıca yine TBB RM’ye, KKB’nin TBB’ye verdiği SAP hizmetinin aylık SLA raporu iletilmeye devam etmiştir.

KKB’nin güçlü altyapıları üzerinden sunulan ürün ve hizmetleri üyelerin kesintisiz ve en üst kalitede kullanabilmesi amacıyla özel izleme sistemleri ve yöntemleri kullanılmakta, robotik izleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Sorunların üyeleri etkilemeden en erken fark edilip, soruna dönüşmeden giderilmesini sağlayacak yöntemlere sürekli yatırım yapılmaktadır. Bu izleme faaliyetleri kapsamında hem uygulamaların hem de altyapıların en detay parçalarının yanı sıra kapasite yönetimleri titizlikle takip edilmektedir.

KKB Anadolu Veri Merkezi tarafında, 21 farklı müşteriye SLA performans raporları, enerji tüketim verileri ve kabin logları aylık periyotlarda iletilmektedir. Yine KKB Anadolu Veri Merkezi tarafında, KKBBY ve Alpha uygulamalarından alınan verilerle oluşturulan Hizmet Bülteni, aylık raporlarla ilgili bölüm yöneticileriyle paylaşılmaya devam etmiştir. Her iş günü sonunda ilgili ekiplere Günlük Hizmet Kalitesi Durum Raporu iletilmektedir. KKB ve KKB Anadolu Veri Merkezi tarafında, üçüncü parti firmaların SLA ölçümlemeleri ve firmalarla paylaşımı konusunda çalışmalara devam edilmektedir.

BT Proje, Analiz ve Ar-Ge Yönetimi Birimi

BT Proje, Analiz ve Ar-Ge Yönetimi Birimi, 2020 yılında bünyesinde bulundurduğu üç farklı disiplinle hem bilgi teknolojileri ve Ar-Ge yönetişim çalışmalarını hem de KKB bünyesindeki tüm bölümlerin ihtiyaçlarının analiz, planlama ve yürütme çalışmalarını hayata geçirmiştir.

Birim, KKB İstanbul Ar-Ge Merkezi ve KKB Anadolu Veri Merkezi olmak üzere 2 ayrı lokasyonda çalışmalarını yürütmektedir. 2018 yılından beri iki ayrı lokasyonda hizmet vermesinden dolayı kısmi olarak gerçekleştirdiği uzaktan çalışma metodolojisini, 2020 yılının ilk dört ayından itibaren, pandemi nedeniyle, faaliyetlerinin önemli bölümüne yaygınlaştırılmıştır. Birimin geçmiş birikim ve deneyimleri dijital çalışma ortamına hızla adapte olmasını sağlayarak verimlilik artışı yaratmıştır.

Birim; KKB stratejileri doğrultusunda, üç senelik BT ve Ar-Ge Strateji Planı’nın oluşturulması ve güncel tutulmasını sağlayarak kurum hedeflerinin zamanında ve doğru maliyetle hayata geçirilmesine katkı vermektedir. BT ve Ar-Ge yönetişiminde aldığı aktif rolle risklerin belirlenmesi, tanımlanması, yönetilmesiyle beraber, şeffaf ve güncel bilgi akışını sağlamaktadır. Ayrıca Ar-Ge faaliyetleri kapsamında üniversite ve kurum & kuruluş iş birlikleriyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gerçekleştirilen raporlama ve ilgili ilişkilerin yönetilmesinde aktif rol almaktadır.

2020 yılında pandemi nedeniyle, KKB İstanbul Ar-Ge Merkezi ve KKB Anadolu Veri Merkezi uzaktan çalışma modelini yaygınlaştırmıştır.

BT Proje ve Ar-Ge Yönetim Ofisi

BT Proje ve Ar-Ge Yönetim Ofisi, üst yönetim tarafından kapsamı belirlenmiş, yasal ve mevzuat uygunluğu değerlendirilmiş, iş birimi tarafından ölçeklendirilerek projelendirilmeye karar verilen ve BT ve Ar-Ge Bölümü’ne iletilen projelerin amacına uygun olarak PMI tabanlı Proje Yönetimi metodolojisine ve kurum içi belirlenmiş standartlara göre planlanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktadır.

BT Proje ve Ar-Ge Yönetim Ofisi, KKB bünyesinde yürütülen taleplerin/projelerin gerçekleştirilmesinin bir plan dahilinde ele alınmasını, önceliklendirmenin doğru yapılmasını, kaynakların yerinde ve verimli kullanılmasını, kurumsal bir yapıda ortak dil ve metodoloji kullanılarak hayata geçirilmesini, proje ölçümlerinin, risklerin ve öğrenilmiş derslerin kurumsal hafızaya aktarılmasını sağlamaktadır.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KKB’nin yaptığı İstanbul Ar-Ge Merkezi başvurusunu 2020 yılının başında onaylamış; BT Proje ve Ar-Ge Yönetim Ofisi, mevcut çalışmalarına ek olarak Ar-Ge yönetim faaliyetleri sorumluluğunu da üstlenmiştir.

2020 yılında kurumsal stratejiler doğrultusunda değer odaklı yönetişim bakış açısıyla BT ve iş birimi hedeflerinin uyumluluğunun sağlanması, karar alma süreçlerinin veri odaklı yaklaşımla kolaylaştırılması ve hızlandırılması, BT ve Ar-Ge çalışmalarının görünürlüğünün artırılması amaçlarıyla faaliyetlerine devam etmiştir.

Uluslararası standart ve metodolojilere uyumlu olarak tasarlanmış portföy ve proje yönetim süreçlerinin otomasyonunu sağlamak amacıyla proje portföy yönetim aracı ve master planlama aracı uyarlama çalışmaları tamamlanmıştır. Uyarlanan uygulamalar sayesinde tüm BT ve Ar-Ge kaynaklarının mevcut kapasitesinin ölçümlenmesi, doğru projelere aktarımı, planlama ve kullanımı uçtan uca bir bütünlük içinde gerçekleştirilebilmektedir. Böylece Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Yönetişimi Dönüşüm Programı hayata geçirilmiştir. Bu programla KKB, IDC DX Awards 2020 ödülleri kapsamında “Digital Trailblazer” kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülmüştür.

Ofis, Ar-Ge yönetim faaliyetleri kapsamında altta yer alan çalışmaların 2020 yılında hayata geçirilmesini sağlamıştır:

  • Dış görevlendirme formlarının altyapısının düzenlenmesi,
  • Ar-Ge TZ personel ölçümlerinin aylık olarak gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
  • Akademik Danışma Kurulu’nun oluşturulması,
  • Akademik Danışma Kurulu’nun periyodik olarak toplanarak Ar-Ge faaliyetlerinin değerlendirilmesi, yeni önerilerin koordinasyonu,
  • Üniversite ve kurum & kuruluş iş birliklerinin geliştirilmesi,
  • Ar-Ge çalışmalarının T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde takibi ve raporlanması,
  • Ar-Ge eğitimlerinin hem kurum içi hem kurum dışı takibi ve planlanması,
  • Ar-Ge süreçlerinin olgunlaştırılması.

Kurum bünyesinde ayrıca proje ve Ar-Ge yönetim olgunluk seviyesinin yükseltilmesi, güncel proje yönetim teknik ve araçların kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim ve çalıştaylar düzenlenmiştir.

BT İş Analizi ve Test Yönetimi

BT İş Analizi ve Test Yönetimi, 2020 yılı içinde devreye alınan tüm proje ve yazılım değişiklik taleplerinde mevcut fonksiyonel ve teknik iş ihtiyaçlarını, ekran ihtiyaç ve işleyişlerini, diğer sistemlere etkilerini, yetkilendirme yapısını, özellikle erişilmesi gereken bilgileri, hedeflenen hizmet seviyesini, performans kriterlerini, ekran ve web servislerdeki alan kontrollerini, veri gereksinimini göz önünde bulundurarak analiz ve test çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Hizmet kalitesinin sürekliliği ve sürdürülebilirliği, yazılım geliştirme yaşam döngüsü kapsamında artırılabilir kalite bakış açılarıyla önceki senelerde gerçekleştirilen test otomasyon altyapısına mobil uygulama test otomasyon ürünü eklenerek 2020 senesinde mobil uygulama testlerinin de otomatik olarak çalıştırılması sağlanmıştır. Ayrıca mobil regresyon testlerinin farklı cihazlarda koşulmasını sağlamak amacıyla bir mobil cihaz havuzu konumlandırılmıştır. Tüm test otomasyon senaryolarının stabil bir ortamda periyodik olarak çalışmasını sağlamak amacıyla 2020 yılında ayrı bir test ortamı oluşturulmuştur.

Bu kapsamda analizden gerçek ortama geçiş aşamasına kadar tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca otomatize ve entegre bir sistem öngörülmüş ve bu döngü içindeki tüm aktörlerin katkı sağlayacağı bir test otomasyon altyapısının devamlılığı sağlanmıştır.

Toplam kalitenin devamlılığı amacıyla uygulamalar için regresyon setleri oluşturularak, dokümantasyonu yapılmış, bu regresyon setlerinin test otomasyon aracı üzerinde otomatize edilmesi sağlanmıştır. Test otomasyon senaryolarında %80’lik artış sağlanmış, tüm senaryolar gözden geçirilerek güncellenmiştir. Her türlü altyapı, yazılım ve konfigürasyon değişikliklerinde “uçtan uca test” bakış açısıyla regresyon setlerinin düzenli olarak koşulması ve sonuçlarının e-posta yoluyla paylaşılması sağlanmıştır.

Mainframe ile entegre uygulamaların da test otomasyonunun yapılabilmesini sağlayacak altyapı oluşturulmuştur.

Test otomasyon senaryoları, yazılım geliştirme hayat döngüsünü yöneten araç üzerine entegre edilerek her sürümleme sırasında tetiklenebileceği altyapı oluşturulmuştur.

KKB bünyesinde geliştirilen tüm uygulamalar için, sürekli kullanılabilirlik bakış açısıyla dış bağımlılıklar envanteri oluşturulmuştur.

Daha önceki yıllarda hizmet sürekliliğinin sağlanması ve gerçek ortam kesintilerinin hızlı takibi amacıyla tasarlanan ve gerçek ortamda çalışan bir robot uygulama, 2020 faaliyet döneminde Olağanüstü Durum Merkezi otomasyon yaygınlaştırmaları da yapılarak, yıl içinde gerçekleştirilen Olağanüstü Durum Merkezi tatbikatında kullanılmıştır. Bu çalışmanın önümüzdeki yıllarda testlerin otomatize edilmesi, insan bağımlılığının azaltılması, hizmetlerin açılma sürelerinin hızlandırılması gibi önemli katma değerler üretmesi hedeflenmektedir.

Geçmiş yıllarda kurgulanan gerçek ortamda çalışan robot uygulamasına yeni uygulamaların dahil edilerek sistemlerin izlenebilirliğinin artırılması için çalışılmıştır.

2020 yılında master plan çalışmaları kapsamında tüm proje maliyetlendirme çalışmaları, proje analiz ve test maliyetlerinin hesaplanmasında daha şeffaf ve sistematik bir yöntem hedeflenerek oluşturulan Analiz ve Test Maliyet Şablonu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kaynakların etkin kullanımı, sürekli gelişim ve değişim bakış açısı test otomasyon, yük testi ve denetim izleri geliştirmeleri için yeni süreçler oluşturulmuştur.

Analiz ve test süreçleri, ilgili süreçlerin kalitesini ve verimliliğini artırarak standardizasyonunu sağlamak üzere yeniden kurgulanmıştır. Test süreçlerinin içine test otomasyon ve yük testi süreçleri entegre edilmiştir. Veri Ambarı ve ERP analiz süreçleri yeniden incelenerek ilgili süreçlerde kullanılan şablonlar yenilenerek tüm analiz süreçleri birleştirilmiştir. Analiz dokümanlarının farklı yazılım geliştirme modelleriyle uyumlanması hedefiyle “kullanım senaryosu diyagram” metodu odaklı analiz şablonu oluşturularak, pilot çalışmalar yapılmıştır.

Test durumlarının anlık takibini sağlamak amacıyla Talep Yönetim Sistemi üzerinde yeni anlık durum raporlamaları kurgulanarak standart test durum ve kapanış raporları oluşturulmuştur. Kurgulanan yeni test süreçlerinde test olgunluk seviyesinin artırılması hedeflenmiştir. Bu hedef kapsamında Analiz ve Test Yönetimi Birimi’nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir test yönetim aracı için ön çalışmalar gerçekleştirilerek, 2021 yılında bu aracın devreye alınması hedeflenmektedir.

Sürekli kullanılabilirlik bakış açısıyla KKB bünyesinde geliştirilen tüm uygulamaların dış bağımlılıklarının oluşturduğu riskler ve etkiler analiz edilerek dış bağımlılıklar envanteri oluşturulmuştur. Dış bağımlılıklar envanterinde yer alan dış uygulamalara bağımlılıklar, test süreçlerinin bağımlılığı bakış açısıyla da incelenerek dış uygulama test veri bağımlılıkları envanteri oluşturulmuştur.

Sürekli gelişim bakış açısıyla ekip içinde yeni teknolojiler ve ürünler üzerine sunumlar yapılmıştır.

Teknoloji Mimari Yönetimi Birimi

Teknoloji Mimari Yönetimi Birimi, uygulama, altyapı ve bilgi mimarisine yön verme misyonuna uygun olarak 2020 yılı içinde faaliyetlerine yoğun olarak devam etmiştir. Kurumun ulaşmak istediği hedefleri destekleyecek şekilde birçok farklı teknolojiyi araştırarak değerlendirmiş ve uygun olanların, kuruma kazandırılmasına yönelik olarak gerekli çalışmaları gerçekleştirmiştir. Buna paralel olarak kurum içinde gerçekleştirilen tüm projelerde uygulama, altyapı ve bilgi mimarisi açısından gerekli değerlendirmelerde bulunmuş, kurumsal olarak belirlenmiş standartlarla uyumlu ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına destek olmuştur.

Teknoloji Mimari Yönetimi Birimi, 2020 yılı içinde ürün ve hizmet, uygulama, altyapı ve veri ilişkisinin kurulmasını sağlayacak şekilde “uCMDB’nin Otomatik Olarak Beslenmesi-Ürün Etki Analizi” Ar-Ge projesini 2020 yılı içinde tamamlamıştır. İlgili projeyle uCMDB veri tabanı üzerinde ürün/hizmet, ürün/hizmetin üzerinde çalıştığı altyapılar, ilgili altyapıları üzerinde yer alan uygulamalar ve bu uygulamaların ürettiği ya da tükettiği verinin tespitine yönelik detaylı bir etki analizinin kurum genelinde yapılması sağlanmıştır.

KKB ürün ve hizmetlerinin üyeler ve reel sektör tarafından kullanımında giderek önemi artan API’lara yönelik geliştirilen API PORTAL ürününün kurum içinde yaygınlaştırılması amacıyla 2020 yılında bir master plan projesine başlanmış ve ilgili proje faaliyet dönemi içerisinde tamamlanmıştır. Bu proje sayesinde ürün ve hizmetlerin hangi API’ları sunduğu, hangi API’ları çağırarak diğer ürün ve hizmetlerin verilerini kullandığı kurum genelinde tespit edilmeye başlanmıştır.

İş birimlerinin, ürün ve hizmetlerin daha hızlı üretim ortamına alınması, kesintisiz ve yüksek erişilebilirlikte olması gibi isterleri ve bulut teknolojilerinin günden güne etkinliğini artırması “microservice” isimli yeni bir uygulama geliştirme yaklaşımının dünya çapında benimsenmesine yol açmaktadır. Teknoloji Mimari Yönetimi Birimi, bu yaklaşımı kurum içinde yaygınlaştırmak amacıyla “Kurumsal Microservice Framework” Ar-Ge projesini başlatmıştır. Bu çalışmayla KKB’de kullanılacak microservice geliştirme pratiklerinin belirlenmesi ve bunların kurum içinde kullanımını kolaylaştıracak şekilde backend framework’üne eklenmesi planlanmaktadır. Bu projeye 2021 yılı içinde de devam edilecektir.

Yukarıdaki çalışmalara ek olarak, Bilgi Mimarisi başlığında powerdesigner (veri modelleme) ürününe MySQL veri tabanı desteğinin eklenmesi, powerdesigner üzerinde gerçekleştirilen model değişikliklerinin JIRA ile entegre edilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Yazılım Geliştirme ve Veriambarı geliştirme ekiplerinin veri modeli değişikliklerinden etkilenen kodlar hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Böylece model değişiklikleri kaynaklı farklı uygulamalardaki hataların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda JIRA üzerinde MySQL, MsSQL ve MongoDB veri tabanları için “veri tabanı değişiklik” süreci akışları hayata geçirilmiştir.

Altyapı Mimarisi ve DEVOPS Yönetimi ekibi tarafından yönetimi yapılan ürünlerin (Nexus, Nexus IQ, Sonarqube, Jira, Confluence, Bitbucket, Crowd, Bamboo) ve ilgili ürünlerin üzerinde çalıştıkları sunucuların bakımları gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı içinde tamamlanan NETA ürünüyle Jira arasında gerekli entegrasyonlar yapılarak proje yönetimi ürünü ve IT süreçlerinin ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Bağımlılık zafiyet yönetim ürünü Nexus IQ ürünüyle ilgili olarak Nexus IQ bulgusu süreci ve Nexus IQ Waive süreci hayata geçirilmiştir. SDLC akışı kapsamında olmayan bazı ürün ve hizmetler 2020 yılı içinde SDLC akışına alınmıştır. Dış firmalar tarafından geliştirilen kaynak kodlara yönelik olarak kod kalite taramaları ve kod bağımlılık zafiyet taramaları sürekli olarak gerçekleştirilmiştir. Böylece KKB’de çalışan dış firmalar tarafından geliştirilmiş kodlarında kalite ve güvenlik açısından belirlenen kriterleri sağladığından emin olunmuştur. 2020 yılı içinde Altyapı Mimarisi ve DEVOPS yönetimi ekibinin güvenliği ve kaliteyi ön planda tutan SDLC yaklaşımı vShield 2020 Konferansı’nda aktarılmış, ekip 2021 yılında ise All Day DevOps etkinliğinde sunum yapması için davet almıştır.

Ekibin geçmiş yıllarda oluşturduğu kurumsal backend framework, 2020 yılı içinde sürekli olarak güncellenmiş ve yeni özelliklerle zenginleştirilmiştir. Aynı zamanda farklı projelerin ihtiyaç duyduğu graph veri tabanı teknolojisi araştırılmış örnek uygulama mimarisi oluşturulmuştur. CDC (Change Data Capture) teknolojisiyle veri aktarımı konusunda araştırmalar yapılmış ve örnek uygulamalar geliştirilmiştir. Üçüncü parti firmalar tarafından geliştirilmiş ve KKB’de kullanılan uygulamaların kurumun uygulama mimarisi kriterleriyle ne kadar uyumlu olduğuna yönelik değerlendirmeler iletilmiştir. Farklı log inceleme ihtiyaçlarına yönelik olarak ELK altyapısı kurulmuş ve gerekli analizler gerçekleştirilmiştir. Uygulama Mimarisi ekibinin sorumluluğu altında yer alan uygulamalarla ilgili olarak kod kalitesi artırma ve uygulama zafiyetlerinin giderilmesi çalışmalarına yıl içinde devam edilmiştir. 2020 yılında API yönetimi tarafında da internal web servislerin API Gateway ürünü üzerine geçişine devam edilmiştir. Böylece API’lere ait kimlik doğrulama, yetkilendirme, işlem log kayıtlarının atılması, hata takibinin yapılabilmesi gibi birçok kritik faaliyete destek olunmuştur. API Gateway ürünün kesintisiz ve yüksek erişilebilirlikte olması adına ürün üzerinde sürekli iyileştirme faaliyetlerine devam edilmektedir.

BT Altyapı ve Operasyon Birimi

KKB Anadolu Veri Merkezi Çalışmaları

KKB’nin finans sektörüne hizmet vermek için kurduğu KKB Anadolu Veri Merkezi’nde 2020 yılında İş Bankası Aktif-Aktif Veri Merkezlerini çalıştırma projeleri için A-VM WS3 içerisinde, 120 kabinlik alanın tüm enerji/soğutma ve data altyapısı hazırlanarak taşıma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde Halk Bankası’nın da merkezi ODM olarak kullanmaya başlaması için bankaya 50 kabinlik yer tahsis edilerek tüm altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Bunların yanı sıra merkezde yer alan WS2 içerisinde ayrılan 10 kabinlik alana Şekerbank’ın sistem taşımaları yapılmıştır.

800 kabini bulunan KKB Anadolu Veri Merkezi’nin uzun planlamalar sonucunda tüm OG/AG, Trafo, MDP, Busbar altyapılarının bakımları kesintisiz olarak gerçekleştirilmiştir. Böylelikle üyelere verilen SLA kapsamında olası kesinti durumlarının yaşanmaması için gerekli görülen aksiyonlar öncesinde alınmıştır.

Mainframe

2020 yılında Mainframe’deki işletim sistemi bir üst sürüm olan zOS 2.4’e yükseltilirken güvenlik fonksiyonu açısından gerekli güncellemeler tamamlanmıştır. KRM, KRS, LKS ve Telko uygulamalarının çalıştığı transaction server; daha güncel, güvenli ve performans açısından iyileştirilmiş CICS TS 5.5. sürümüne yükseltilmiştir.

Faaliyet dönemi içerisinde mainframe ortamındaki güvenlik ürünü RACF, zSecure gibi ürünlerdeki güvenlik tanımları sıkılaştırılmıştır. Bu kapsamda gerek duyulmayan birçok yetki kısıtlanmış, ekiplerin görevler ayrılığı ilkesine göre daha sıkı politikalar devreye alınmıştır.

Yine 2020 yılında Mainframe ODM Otomasyonu – zOS ve zSeries donanım kısmı tamamlanmıştır. ODM geçişlerinde İstanbul sistemlerinin otomatik kapanması, Ankara-ODM sistemlerinin otomatik açılması için BCPii script’leri devreye alınmıştır.

Kesintisiz ve yüksek erişilebilirlikte olan API Gateway ürünüyle ilgili sürekli iyileştirme faaliyetlerine devam edilmektedir.

Veri Tabanları Yönetimi

Açık kaynak kodlu veri tabanların kullanımıyla birlikte 2 milyon ABD doları tasarruf elde edilmiştir (5 yıllık TCO). ODM switch over geçişinden sonra, kapalı devre testleri de otomasyona alınmıştır. Bunların yanı sıra yeni NoSQL veri tabanlarının kullanımıyla değişken veri tiplerine sahip uygulamaların hızlı geliştirilmesinin önü açılmıştır.

Merkezi BT Operasyonları

Merkezi BT Operasyonları kapsamında; Alpha CSM geçişi ve KKBBY’nin kapatılması, ODM otomasyon ve izleme için Automic ürün kurulumunun yapılması, Forescout yeni versiyon ve high available yapıya geçiş, yeni Windows imaj çalışması, IDLC süreçlerinin hazırlanması ve kullanıma başlanması, Solarwinds Sentetik izleme gibi çalışmalar yürütülmüştür. COVID-19 salgını döneminde ise Teleperformance ve Genel Müdürlük tarafında VDI yaygınlaştırmaya ağırlık verilmiş, VDI PAW altyapısının oluşturulması ve pilot kullanıma açılması çalışmaları tamamlanmıştır.

BT Açık Sistemler

2020 yılında tamamlanan Kurumsal VDI altyapısının hazırlanması projesiyle Yardım Masası’nın bireysel operasyonları merkezileştirilerek hem güvenli bir ortam hem de operasyonel verimlilik artışı sağlanmıştır.

Yıl içerisinde Simetrik Datacenter Projesi kapsamında, KKB Genel Merkez DC imkanları kullanılarak storage seviyesinden uygulama seviyesine kadar kritik ortamlar için ayrı bir donanım parkuru oluşturulmuştur. Bu çalışmayla KKB’nin sunduğu hizmetlerde erişilebilirlik seviyesinin artırılması hedeflenmiştir.

Red Hat OpenShift platformu kurularak, kurumun CloudNative uygulama geliştirmesinin yolu açılmıştır.

Tüm açık sistem ekiplerinde çok ileri seviyede verimlilik kazanımı sağlayan projeyle operasyonel faaliyetler merkezileştirilmiş ve günler süren orta katman (WebLogic, Tomcat) yama operasyonlarının süresi saatler seviyesine indirilmiştir.

Yıl içerisinde KGF’nin online taşınması ve Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.’nin altyapı oluşturma çalışmaları tamamlanmıştır.

Kartuşların şehirler arası araçla taşınması sonlandırılmış, backup ortamı izole ve çok daha güvenli hale getirilmiştir. KKB’nin backup/restore hızları ve iş verimliliğinde önemli oranda artış kaydedilmiştir.

KKB’nin RM altyapılarının datalarını tuttuğu tüm storage’lar online/kesintisiz şekilde yenilenmiştir. KKB Anadolu Veri Merkezi’nin KKB Genel Merkez standardına getirilerek, eski teknoloji switch’ler hizmetten çıkartılmış tek noktadan yönetilmesi sağlanmıştır.

Oracle Siebel, EBS gibi kompleks ortamlarda standartlara uyum sağlanmış, danışman bağımlılığı iç işlerde sonlandırılmış ve KKB standartlarına getirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

RM interaktif raporlama sistemi projesi, KKB’nin öz kaynaklarıyla yürütülmüş ve hizmete alınmıştır. RM’in üyelerine geleneksel yöntemlerle statik yayınladığı raporlar interaktif bir ortama alınarak operasyonel risk ve maliyeti azaltılmıştır.

2020 yılında bazı kritik uygulamalar KKB Anadolu Veri Merkezi üzerinden hizmete açılmıştır. Bu kapsamda, İstanbul üzerinden KKB Anadolu Veri Merkezi’ndeki bazı orta katman uygulamaları da devreye alınarak üyelere hizmet seviyesinde artış kaydedilmiştir.

KKB Anadolu Veri Merkezi altyapı segmentasyon çalışmalarıyla tüm datacenter altyapısı KKB Prod datacenter standardına getirilerek sadece DR değil aynı zamanda prod iş yüklerinin de çalışabilmesi için elverişli hale getirilmiştir.

Ağ ve Ağ Güvenliği

2020 yılında ağ ve ağ güvenliği çalışmaları kapsamında; ODM site switch çalışmasına destek verilirken, yürütülen ODM segmentasyon çalışmasıyla ODM ortamı da KKB Genel Merkez DC gibi aynı segmentasyon ve güvenlik yapısına kavuşturularak prod servisler vermeye uygun hale getirilmiştir.

Yıl içerisinde KKB’nin gelecekteki altyapı tasarımı için danışmanlık çalışmalarına destek verilmiştir.

KKB Anadolu Veri Merkezi altyapı segmentasyon çalışmalarıyla tüm datacenter altyapısı KKB Prod datacenter standardına getirilmiştir.

Türkiye’de COVID-19 vakalarının görülmeye başlamasıyla birlikte uzaktan çalışmaya geçilmesi için gerekli altyapı çalışmaları yapılmıştır. VPN ve internet kapasiteleri artırılmış, VPN erişimleri için çok sayıda firewall kuralı aktifleştirilmiştir. Webex kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Teleperformance kullanıcılarının VPN ve VDI ile çalışmaları için gerekli altyapı desteği sağlanmıştır.

Kullanıcı ağları segmentasyon ve Firewall Identity Awareness çalışmaları kapsamında KKB’nin güvenlik seviyesini daha yükseğe taşıyacak şekilde farklı kullanıcı grupları VLAN bazında ayrıştırılmıştır. Firewall kurallarına IP adresi kontrolü yanında kullanıcı bilgisi kontrolü de eklenmiştir.

KKB Genel Merkez’de devreye alınan Cisco ACI yapısı Ankara ODM’de de devreye alınmıştır. Böylece KKB Veri Merkezi omurga ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak yüksek kapasiteli altyapı oluşturulmuştur.

Bunların yanında, güvenlik kontrollerini daha etkili yapabilmek için SSL trafiğini çözebilecek altyapı, PoC ve tasarım çalışmaları kapsamında satın alım tamamlanıp kurulumlarına başlanmıştır.