KKB - Kredi Kayıt Bürosu

Kurumsal Üyelik Şartları

Şirketimiz’e Üye Olabilecek Kurumlar

 • Bankalar,
 • Finansal kiralama, faktoring, forfaiting şirketleri,
 • Finans kurumları, 
 • Tüketici finansman şirketleri

Kurumsal Üyelik Şartları

Başvuru Talebi:

Öncelikle üyelik talebine ilişkin olarak iletisim@kkb.com.tr adresine mesaj gönderilir.

Başvuru:

KKB’nin olumlu görüşüne istinaden, hangi ürünlerden yararlanmak istenildiği de belirtilerek bir başvuru dilekçesi hazırlanır ve aşağıdaki evrak eşliğinde KKB’ye gönderilir.

 • Başvuru dilekçesi
 • Güncel ve kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
 • Vergi levhası,
 • Şirket imza sirküleri,
 • İlgili firmalar için Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’ne üye olunduğuna dair üyelik belgesi,
 • İmzalı üyelik sözleşmesi,
 • İmzalı ek taahhütname 

Üyelik talebinin incelenmesi:

Posta yolu ile iletilen belgeler KKB tarafından incelenerek değerlendirilir. Taleplerin geçerli olabilmesi için talebi yapan leasing veya faktoring derneğinin faaliyet izninin BDDK tarafından onaylanmış ve BDDK’nın resmi sitesinde şirket ünvanının yer alıyor olması gereklidir. Faktoring ve Leasing kurumlarının ayrıca Faktoring Derneği veya Fider’e üye olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Üyelik talebinin sonuçlandırılması:

Uygun bulunan üyelik talepleri için, üye adayı tarafından tek nüsha olarak imzalanıp gönderilen üyelik sözleşmeleri, KKB Mali İşler Bölümü tarafından Notere onaylatılarak tasdikli sözleşme sureti çıkartılmakta ve bu suret üyeye gönderilmektedir. Üyeye gönderilecek sözleşme nüshası ile birlikte ayrıca Damga vergisi ve noter masrafının yarısına ilişkin masraf faturası da gönderilmektedir. Bununla birlikte üyelik talebinin onaylandığı bilgisi Bilgi Teknolojileri Bölümü’ne iletilerek kullanıcı tanımı ve şifre işlemlerinin oluşturulabileceği iletilmektedir. Söz konusu tanım işlemleri sonucunda üyelik işlemi aktif hale gelmiş olmaktadır.

Diğer işlemler:

Üyelik Tesis Ücreti alınacaksa, sözleşme imzalanması tamamlandığında ayrıca Üyelik Tesis Ücreti faturası düzenlenerek üyeye gönderilmektedir.

Saygılarımızla
Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.