KKB - Kredi Kayıt Bürosu

Üyelere Hizmetlerimiz

KKB A.Ş., üyelerine hizmetleri ile ilgili her türlü eğitim ve teknik bilgi aktarım desteğini vermektedir.

  • Üye bilgilerinin KRS Veritabanı’na aktarımı aşamasında teknik bilgi aktarımı,
  • Üye bilgilerinin kalitesinin belirlenmesine yönelik rapor sunumu,
  • Üye’nin KRS’ye ulaşım amacıyla oluşturacağı teknik altyapı çalışmalarında KKB bilgi ve deneyimlerinin sunulması,
  • Üye’nin kredi değerlendirme iş akışının hangi adımında KRS sorgulama işlemini devreye sokması gerektiğine yönelik karar aşamasında KKB deneyimlerinin sunulması,
  • Üye’nin KRS’den edindiği bilgileri yorumlamak üzere geliştireceği programlarda KKB deneyimlerinin sunulması,
  • Müşteri itirazlarının değerlendirilmesi ve hatalı bilgilerin düzeltilmesine yönelik hizmetler sunulması.