KKB - Kredi Kayıt Bürosu

Tarihçe

1990'lı yılların başından itibaren giderek önem kazanan ve hızla gelişen bireysel kredi pazarlama faaliyetleri, "Kredi Risk Yönetimi", "Müşteri İlişkileri Yönetimi" ve "Veri Ambarı Yönetimi" gibi çağdaş kavramları da beraberinde getirmiştir. Özellikle, bireysel kredi portföy hacminin hızla büyümesi, kredi kararı aşamasında kredi riskinin doğru olarak ölçülebilmesine olanak sağlayan yöntemlerin önemini daha da artırmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen kavramlar için gerekli en önemli hammaddenin 'bilgi' olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, kurumlar arasında kredi müşteri bilgilerinin paylaşımıyla ilgili kanun engelinin, 1993 yılında 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 83. maddesine eklenen ve kredilerin takip ve kontrolüne olanak sağlayan bir hükümle aşılmasıyla birlikte mali kurumların ihtiyaç duyduğu "kurumlar arasında kredi müşterilerine yönelik bilgi paylaşımı" mümkün hale gelmiştir.

Bu yeni düzenleme doğrultusunda, Bankalar Birliği'nin de desteği ile, ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan mali kurumlar arasında bireysel kredilerin takip ve kontrolünü sağlamak üzere gerekli olan bilgi paylaşımını gerçekleştirmek amacıyla, 1995 yılında 11 bankanın ortaklığı ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. kurulmuştur.

3182 sayılı Bankalar Kanunu, 18.06.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış; Şirketimizin kurulmasına olanak veren hüküm yeni Kanun’un 22. maddesinin 9. fıkrasında yer almıştır.

Bilahare 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 22. Maddesinin 9 numaralı fıkrası 17.12.1999 tarihli ve 4491 sayılı kanunun 13. maddesi ile değiştirilerek, bilgi paylaşım olanağından, ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan mali kurumların yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülecek şirketlerin de yararlanabilmeleri ve bu amaçla KKB A.Ş.'ye üye olabilmeleri sağlanmıştır.

Kurucu Üye konumundaki 11 bankanın 25 milyar TL sermaye payı ile toplam 275 milyar TL sermayeyle yola çıkan Şirketimiz'den üye statüsüne sahip olarak hizmet almak isteyen diğer kurumlar ise KKB A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyelik tesis ücretini ödeyerek Kredi Referans Sistemi hizmetlerimizden faydalanma olanağına sahip olabilmektedirler.

KKB Kilometre Taşları

 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1999
 • 1995
 • 1993
 • Findeks markası hayata geçirildi ve www.findeks.com web sitesi yayına alındı.Findeks basın lansmanı gerçekleştirildi. 360 derece iletişim kampanyası başlatıldı.
 • KKB’nin Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi “Hayal Edin Gerçekleştirelim” başlatıldı. www.hayaledingerceklestirelim.com web sitesi hayata geçirildi.
 • GeoMIS Harita Bazlı RaporlamaHizmeti ile “Oracle 2014 Innovator Excellence” ödülü kazanıldı.
 • Çek Durum Sorgulama hayata geçirildi.
 • Hane Halkı Veri Tabanı ve Ticari Sicil Paylaşım Sistemi başladı.
 • Krediler Analiz Portalı açıldı.
 • Adres İşleme Hizmeti sunuldu.
 • Teminat Mektubu Durum Sorgulama (TMDS) hayata geçirildi.
 • Ocak ayında Elektronik Rapor Sistemi (E-Rapor Sistemi) lansmanı gerçeklestirildi.
 • Mart ayında Ticari Kredi Notu (TKN) lansmanı gerçekleştirildi.
 • Kredi Notu ve Çek Endeksi, Çek ve Risk Raporları ile birlikte Nisan ayında sunulmaya baslandı.
 • KKB üyelerine Mayıs ayı itibariyle düzenli olarak E-Bülten gönderimine baslandı.
 • Harita Bazlı Raporlama Sistemi GEOMIS ve Tarım Kredileri Degerlendirme Sistemi TARDES, KRS üyesi kurumların hizmetine sunuldu.
 • TARDES ve GEOMIS internet siteleri faaliyete geçti.
 • Üye kurumların da desteği ile veri kalitesi %80’den %90’a yükseldi.
 • Bireysel Kredi Notu (BKN) güçlendirilmiş dördüncü versiyonu ile kullanıma açıldı.
 • Uzun yıllardır Merkez Bankası tarafından verilen memzuç bilgileri paylasım sistemi, TBB Risk Merkezine tasındı. Bu çalısmaların tüm alt yapısı ve operasyonu KKB tarafından üstlenildi.
 • İleri vadeli çeklerin çek raporları ile birlikte paylasılmasına baslandı.
 • www.kkb.com.tr yenilendi.
 • Çek Raporu Nisan ayında, Risk Raporu ise Eylül ayında banka şubeleri ve alternatif dağıtım kanallarından reel sektörün kullanımına açıldı.
 • Vatandaşlık Numarası (MERNİS) Veritabanı'nın Kredi Risk ve Çek Raporları talep sürecine entegrasyonu gerçekleştirildi.
 • Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Risk Merkezi Hizmet Sözleşmesi imzalandı.
 • TBB bünyesinde kurulan Risk Merkezi'nin tüm operasyonel ve data saklama-paylaşma faaliyetleri KKB'ye geçti.
 • KKB yeni dönem stratejisine uygun olarak inşa edilen yeni binasına taşındı.
 • Kuruluşundan bu yana dış kaynak kullanım yöntemiyle çalıştırılan Veri Merkezi, KKB bünyesine alındı.
 • Bankaların risk yönetim sistemlerini bir adım ileriye taşıyacak Bireysel Borçluluk Endeksi hayata geçti.
 • 2003 yılından beri kullanılmakta olan Büro Skorlarının 4. versiyonu bankaların kullanımına sunuldu.
 • Elektronik ortamda rapor talep ve teslim süreçleri (E-Rapor) hayata geçti. Bu paralelde KKB internet şubesi kullanıma açıldı.
 • Değişen vizyon ve ihtiyaçlara paralel olarak organizasyonel yapılanmada da değişikliğe gidildi. Stratejik Planlama ve Kurumsal İlişkiler Bölümü, Yasal Uyum ve İç Denetim Bölümü, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Müdürlüğü kuruldu.
 • Değişen KKB misyon ve vizyonu ile uyumlu, yeni KKB logosu ve bununla beraber kurumsal kimlik çalışmaları hayata geçirildi.

Üyeler ile günlük olarak paylaşılan karşılıksız çek bilgilerini sorgulamaya yönelik “Karşılıksız Çek Sorgulama Sistemi” kuruldu.

Kurumsal Büro Sistemi’ne İpotekli Gayrimenkuller, İhale Yasaklıları ve Karşılıksız Çek Bilgileri’nin eklenmesiyle veritabanı zenginleştirildi. SABAS’ın teknik alt yapısı geliştirilerek KKB sistemiyle entegre çalışmaya başlaması sağlandı.

İnternet Sahtekarlıkları Alarm Sistemi (IFAS) Şubat ayında hayata geçirildi.

MİDES, Bilgi Doğrulama ve Acil Güncelleme Sistemi tamamen online altyapıya sahip ve interaktif bilgi paylaşım platformlarına dönüştü. Ayrıca, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 9.maddesinde öngörülen düzenleme kapsamında Limit Kontrol Sistemi (LKS) uygulamaya alındı.

Haziran ayında Kurumsal Büro Sistemi üyelerin kullanımına açıldı.

Bilgi Doğrulama Sitemi (BDS) hayata geçirildi.

Haziran ayında Kredi Hesap Kayıtları’nın yanı sıra Kredi Başvuru Kayıtları da paylaşıma açıldı.

Nisan ayında Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi (MİDES), Eylül ayında SABAS hayata geçirildi. Kasım ayında MİDES, bir müşteri itirazının maksimum iki saat içerisinde yanıtlanabilmesine olanak sağlayan elektronik ortama taşındı.

Nisan ayında Kredi Referans Sistemi (KRS) hayata geçirildi.

11 Nisan’da, Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu Kredi Kayıt Bürosu (KKB) kuruldu.

3182 No’lu Bankalar Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla kredi bilgilerinin mali kurumlar arasında paylaşımı mümkün hale geldi.