KKB - Kredi Kayıt Bürosu

POLİTİKA

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş, büro kuruluşu olmanın gerektirdiği faaliyetler kapsamında sistemleri dahilinde tüm bilginin gizlilğinin sağlanmasına azami önemi vermektedir. KKB’nin bilgi güvenliği faaliyetlerinin temelini oluşturan kavramları açıklayan Bilgi Güvenliği Politika Beyanı aşağıda yer almaktadır.

Bilgi Güvenliği Politika Beyanı

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS, kurumun hassas bilgilerini yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistemin temel amacı hassas bilginin korunmasıdır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) sistemlerini kapsar. KKB bünyesinde bilgi güvenliğine dair hazırlanan tüm politika, süreç, talimat ve standartlar Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini destekler.

Kredi Kayıt Bürosu bünyesinde etkin bir BGYS yönetiminin gerçekleştirildiğini ve sağladığı tüm hizmetlere yönelik bilgi güvenliği gereksinimlerinin karşılandığını 2014 Ağustos ayında sertifikasyon çalışmalarını tamamladığı IS0/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Standardı çerçevesinde taahhüt eder.