KKB - Kredi Kayıt Bürosu

POLİTİKA

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş’nin taviz vermeyeceği öncelikleri arasında  iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması, hizmet kalitesi, yasa ve düzenlemelere uyumluluk konuları yer alır ve bu öncelikler arasında insan hayatı ve güvenliği en üst sıradadır.

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş, bu bağlamda üye ve müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerinin etkin ve kesintisiz şekilde yürütülmesini tehdit edebilecek riskleri erken tespit etmek ve gereken iş sürekliliği ve kurtarma planlamalarını uygulayarak önlem almaktadır. KKB’nin iş sürekliliği faaliyetlerinin temelini oluşturan İş Sürekliliği Politika Beyanı aşağıda yer almaktadır.

İş Sürekliliği Politikası

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS), kurumun iş sürekliliğini yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. Bu sistemin temel amacı ürün / hizmetlere yönelik İş Sürekliliğinin sağlanmasıdır. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi tüm KKB ürün / hizmetlerini ve bu ürün / hizmetlere yönelik iş süreçleri ve KKB’den hizmet alan veya hizmet veren paydaşları kapsamaktadır . KKB bünyesinde iş sürekliliğine dair hazırlanan tüm politika, süreç, talimat ve standartlar Bilgi Güvenliği Yönetim sistemini destekler.

Kredi Kayıt Bürosu bünyesinde etkin bir İSYS yönetiminin gerçekleştirildiğini ve sağladığı tüm hizmetlere yönelik iş sürekliliği gereksinimlerinin karşılandığını 2014 Ağustos ayında sertifikasyon çalışmalarını tamamladığı  IS0/IEC 22301:2012 İş Sürekliliği Standardı çerçevesinde taahhüt eder.

İŞ SÜREKLİLİĞİ TESTLERİ

KKB İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan planları periyodik olarak test eder olası felaketlerde ve olağandışı durumlarda planlar ile aşağıda yer alan maddeler kapsamında kurumsal bir refleks oluşturmayı hedefler.

  • Her türlü felaket senaryosuna hazırlıklı olarak üye ve müşterilere kritik hizmetleri azami ölçüde sunmaya devam etmek
  • Müşteri ve üyelere taahhütlerin tam olarak yerine getirilmesini sağlamak
  • Şirket altyapısını kesinti ihtimallerini azaltacak şekilde geliştirmek
  • Öngörülemeyecek iş kesintilerinin üye ve müşterilere olan etkisini, finansal ve itibari olumsuz etkilerinin azaltmak
  • İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda oluşan acil durumu etkin bir şekilde yönetmek ve doğru iç /dış iletişim akışını sağlamak
  • Öngörülemeyecek olaylar/felaketler karşısında kesinti sürelerini şirket, üyeler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmek

Bu kapsamda yapılan İş Sürekliliği testleri başarı ile gerçekleştirilmiş olup dönemler ve katılımcı sayılarna ait detaylar aşağıda yer almaktadır.

Tarih

Açıklama

Sonuç

Ara.13

İş Sürekliliği Tatbikatı

Başarılı

Ara.14

İş Sürekliliği Tatbikatı

Başarılı

Şub.14

İş Sürekliliği Tatbikatı

Başarılı

May.14

İş Sürekliliği Tatbikatı

Başarılı

Ağu.14

İş Sürekliliği Tatbikatı

Başarılı

Kas.15

İş Sürekliliği Tatbikatı

Başarılı